Regels voor de titelbeschrijving ; 3

Regels voor catalogusbouw

Voorwoord
Voorwoord bij de 2e druk
Inleiding

Hoofdstuk I - Catalogusfuncties en catalogustechniek
Hoofdstuk II - Regels voor de keuze van het hoofdwoord
Hoofdstuk III - Regels voor de vorm van het hoofdwoord

Bijlage 1 - Lijst van begrippen
Bijlage 2 - Typen catalogustitels
Bijlage 3 - Lijst van de belangrijkste Nederlandse klassieke anoniemen
Bijlage 4 - Lijst van bijbelboeken
Bijlage 5a - Beslisschema volgorde naamsdelen bij potentieel gelede corporaties
Bijlage 5b - Voorbeelden volgorde naamsdelen bij potentieel gelede corporaties
Bijlage 6 - Lijst van talen en taalcodes (afkortingen)
Bijlage 7 - Lijst van ISO-normen
Bijlage 8 - Literatuurlijst
Bijlage 9 - Lijst van gebruikte afkortingen

register

noten