Hoofdstuk III

REGELS VOOR DE VORM VAN HET HOOFDWOORD

INHOUDSOPGAVE

V 1-4 GRONDREGELS
V 1 1 Het uniforme hoofdwoord
V 2 2 De vorm van persoonsnamen
V 3a 3a De vorm van titels bij titelwerken
V 3b 3b De vorm van titels bij auteurswerken
V 4 4 De vorm van corporatienamen
V 5-81 Regels voor de vorm van persoonsnamen
V 5-15 ALGEMENE REGELS
V 5 5 Soorten namen
V 6 6 Volgorde van de naamsdelen bij voornamen
V 7 7 Volgorde van de naamsdelen bij achternamen (familienamen)
V 8 8 Predikaten, titels, enz.
V 9 9 Achtervoegsels
V 10 10 Onderscheiding van gelijke naamsvormen
V 11 11 Fouten in persoonsnamen
V 12 12 Veranderde persoonsnamen
V 13-15 13 Verschillende schrijfwijzen van persoonsnamen
V 16-27 14 NAMEN MET VOORVOEGSELS
V 16 14.1 Nationaliteit als richtsnoer
V 17 14.2 Niet om te zetten voorvoegsels
V 18 14.3 Aan te vullen voorvoegsels
V 19 14.4 Nederlandse personen
V 20 14.5 Belgische personen
V 21 14.6 Duitse personen
V 22 14.7 Engelse en Amerikaanse personen
V 23 14.8 Franse personen
V 24 14.9 Italiaanse personen
V 25 14.10 Portugese personen
V 26 14.11 Spaanse personen
V 27 14.12 Scandinavische personen
V 28-33 15 SAMENGESTELDE NAMEN
V 28 15.1 Nationaliteit als richtsnoer
V 29 15.2 Algemene regel
V 30 15.3 Namen met koppelteken
V 31 15.4 Verkorte samengestelde naam
V 32 15.5 Engelse en Amerikaanse samengestelde namen
V 33 15.6 Spaanse en Portugese samengestelde namen
V 34-72 ANDERE TYPEN PERSOONSNAMEN
V 34 16.1 Hongaarse persoonsnamen
V 35 16.2 Niet-westerse persoonsnamen
V 36 16.3 Oost-Aziatische persoonsnamen
V 37 16.4 Andere niet-westerse persoonsnamen
16.4.1 - Turkse persoonsnamen
16.4.2 - Arabische persoonsnamen
16.4.3 - Hebreeuwse persoonsnamen
V 38-41 17 Griekse en Latijnse persoonsnamen
V 42 18 Verlatijnste en vergriekste persoonsnamen
V 43-45 19 Middeleeuwse en Renaissancenamen
V 46 20 Nederlandse patronymica
V 47-52 21 Namen van vrouwen
V 53-56 22 Adellijke namen
V 57-59 23 Namen van vorsten, e.d.
V 60-66 24 Namen van kloosterlingen
V 67-68 25 Namen van pausen
V 69 26 Namen van bisschoppen, kardinalen, etc.
V 70-72 27 Namen van heiligen en zaligen
V 73-80 28 PSEUDONIEMEN EN PERSOONSAANDUIDINGEN
V 73-75 28.1 Pseudoniemen
V 76-77 28.2 Persoonsaanduidingen
V 78-79 28.3 Werkelijke naam bij pseudoniemen en persoonsaanduidingen
V 80 28.4 Meer dan één pseudoniem
V 81 29 GEMEENSCHAPPELIJKE FAMILIENAAM MET COLLECTIEVE AANDUIDING
V 82-100 Regels voor de vorm van titels
V 82-95 DE VORM VAN TITELS BIJ TITELWERKEN
V 82-85 Algemene regels
V 82 30 Lengte van het titelhoofdwoord
V 83 31 Letterwoorden
V 84 32 Cijfers
V 85 33 Titels in een vreemd schrift (alfabet)
V 86-93 34 De uniforme titel bij enkele bijzondere categorieën van werken
V 86 34.1 - Oud-Griekse, Byzantijnse en oudere oriëntaalse werken
V 87-88 34.2 - Klassieke anoniemen
V 89-93 34.3 - Bijbels en andere heilige geschriften
V 94-95 Toevoegingen aan het hoofdwoord
V 94 35 Onderverdeling van edities
V 95 36 Selecties
V 96-100 DE VORM VAN TITELS BIJ AUTEURSWERKEN
V 96 37 Lengte van de titel in de hoofdwoordkop
V 97 38 Titels in een vreemd schrift (alfabet)
V 98 39 Rubricering bij volumineuze auteurs
V 99 40 Onderverdeling van edities
V 100 41 Selecties
V 101-133 Regels voor de vorm van corporatienamen
V 101-102 42 INLEIDING
V 101 42.1 Nieuwe opzet van de vormregels voor corporaties
V 102 42.2 Omschrijving van het begrip corporatie
V 103-107 43 WIJZE VAN OPNEMEN IN HET HOOFDWOORD
V 103 43.1 Hoofdregel
V 104 43.2 Hoofdletters
V 105 43.3 Lidwoorden
V 106 43.4 Aanduidingen van de wettelijke status
V 107 43.5 Letterwoorden en andere afkortingen
V 108-110 44 VASTSTELLING VAN DE VOORKEURVORM BIJ VERSCHILLENDE NAAMSVORMEN
V 108 44.1 Naamsvarianten
V 109 44.2 Taalvarianten
V 110 44.3 Afkorting of volledige vorm
V 111 45 VERANDERING VAN NAAM
V 112-118 46 TOEVOEGINGEN AAN HET HOOFDWOORD
V 112 46.1 Interpunctie
V 113-117 46.2 Geografische kwalificaties
V 113 46.2.1 - Omschrijving
V 114 46.2.2 - Algemene regels
V 115 46.2.3 - Géén geografische kwalificatie
V 116 46.2.4 - Een geografische kwalificatie bij onderscheidings en/of identificatienoodzaak
V 117 46.2.5. - De geografische kwalificatie bij gelede hoofdwoorden
V 118 46.3 Andere toevoegingen
V 119-128 47 ONDERGESCHIKTE CORPORATIES
V 119 47.1 Omschrijving
V 120-122 47.2 Opnemen nà de naam van de overkoepelende organisatie
V 120 47.2.1 - Hoofdregel
V 121 47.2.2 - Verwijzingen
V 122 47.2.3 - Reeds catalogusingang aanwezig
V 123-124 47.3 Taalkundig verbonden geledingen
V 125 47.4 Opnemen onder de eigen naam
V 126 47.5 Organisaties met meer dan twee geledingen
V 127-128 47.6 Ondergeschikte corporatie met meer overkoepelende organisaties
V 129-133 48 REGELS VOOR DE VORM VAN CONGRESNAMEN
V 129 48.1 Omschrijving
V 130 48.2 Meertaligheid van de congresnaam
V 131 48.3 Organiserende corporatie als onderdeel van de congresnaam
V 132-133 48.4 Toevoegingen