Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Baarns weekblad : weekblad voor Baarn, Soest (C+Z) en Soestdijk
Voortz. van: Gooi- en Eembode. - Editie D : Huis aan huis in Baarn, Soest en Soestdijk
Hilversum1992-...
Baarnsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Baarn en omstreken
Voortz. van: Baarnsche weekbode
Baarn1895-...
Baarnsche regio courantBaarn1971-...
Badhoeve Slotense courant : nieuwsblad voor Badhoevedorp - Sloten - Oud Osdorp - Lijnden - Schipholbuurt
Verschijnt in combinatie met: Zwanenburgse/Halfwegse courant : nieuwsblad voor Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg
Ten dele voortz. van: De Halfwegse/Badhoeve/Slotense courant : onafhankelijk streekblad voor Halfweg, Badhoevedorp en Sloten e.o. [ca.1959 - 1970]
Voortgez. als: Badhoevese Slotense courant
Aalsmeerca.1970-1982
Badhoevese Slotense courant
Voortz. van: Badhoeve Slotense courant : nieuwsblad voor Badhoevedorp - Sloten - Oud Osdorp - Lijnden - Schipholbuurt
Samengegaan met: Hoofddorps nieuwsblad, Venneper nieuwsblad, en Zwaneneburgse/Halfwegse courant : nieuwsblad voor Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg, en voortgez. als: Nieuwsblad Haarlemmermeer : waarin opgenomen Hoofddorps/Venneper nieuwsblad, Badhoevese/Zwanenburgse courant
Aalsmeer1982-1989
Badhoevese Slotense courant. Advertentie editieAmstelveen1983?-...
Badkrant
Samensmelting van: Schouwen's badcourant, en: Goereese badcourant
Zierikzee1977-...
Le baîllonParis1848
Balkster courant : officieel orgaan der gemeenten Gaasterland, H.O.N., Sloten, Staveren
Met: Gedenknummer vanwege het 65-jarig bestaan 1882 - 1 juli - 1947 [jrg.66, nr.1 (1947)]
Tot en met sept. 1941 met kopbladen: Koudumer courant : nieuws- en advertentieblad voor Koudum en omstreken, Stavorensche courant, en: Sloter courant
Tussen 29 aug. 1942 en 21 april 1945 niet verschenen
Samensmelting van: Balkster courant : algemeen nieuws- en advertentieblad [1906-1937], en: De Zuid-Westhoek : oudste Balkster Courant
Balk1937-....
De bandDinxperlo198X-...
Bandjarmasin post
Hierin ook: Media peternakan (incidenteel)
Bandjarmasin1971-...
Bandjermasinsch nieuwsbladBandjermasin190X-...
Bandoengsch nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als: Bandoengsch nieuwsblad
Bandoeng1913?-1915
Bandoengsch nieuwsblad
Voortz. van: Bandoengsch nieuws- en advertentieblad
Bandoeng1915-...
De banier : staatkundig gereformeerd dagblad
Voortgez. als: Algemeen protestantsch dagblad
Rotterdam1921-1941
De banier
Zie: banier van waarheid en recht
De banier : dagblad der Staatkundig Gereformeerde Partij
Voortz. van: Algemeen protestantsch dagblad
Vanaf 1996 hierin opgenomen: Doelwit / uitgave van de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SVV)
1998, nrs. 25 en 26 niet verschenen
Utrecht [etc.]1945-...
De banier van waarheid en recht : Surinaamsch nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Radio nieuws
Niet verder verschenen
[Paramaribo]1929-1936
Bantam : algemeen advertentieblad voor de Residentie BantamRangkasbetoeng1923-...
Banten vooruitRangkasbetoen1923-...
De Banten-bode : nieuws-en advertentieblad voor de Residentie BantenSerang1924-...
Barneveld nu : informatie- en advertentieblad
Vanaf 3 okt. 1984 hierin opgenomen een gedeelte van: Present : nieuws- en advertentieblad voor Eemland en Vallei
Amersfoort1980-...
De Barnevelder : nieuws- en advertentieblad voor Barneveld en omstreken, met verspreiding op de marktBarneveld1916-1941?
Barneveldsche courant : Veluwsch nieuws- en advertentieblad
Later o.d.t.: Barneveldse courant
Tijdelijk met kopbladen: Nieuwe Lunterse courant, De nieuwe Holevoet, en: De Woudenberger : nieuwsblad voor de gemeenten Woudenberg en Maarn
Vanaf 1948 hierin opgenomen: Het nieuwsblad voor Barneveld : voor waarheid, vrijheid en recht
Gesplitst in: Barneveldse krant : streekblad voor Gelderse en Utrechtse vallei, en: Stichtse Vallei : nieuwsblad voor Leusden, Maarn, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg
Barneveld1871-1970
Barneveldse krant : streekblad voor Gelderse en Utrechtse vallei
Van 1972 - 1974? met onregelmatig verschijnende extra editie: De Vallei en Eemlander
Later o.d.t.: Barneveldsekrant.nl
Ten dele voortz. van: Barneveldsche courant : Veluwsch nieuws- en advertentieblad
Barneveld1970-...
Barneveldsekrant.nl
Zie: Barneveldse krant
Bataafsche courant
Samengegaan met: Nationaale courant, en voortgez. als: Nationaale Bataafsche courant van Lieve van Ollefen; [de Oprechte Bataafsche courant beschouwt zich echter ook als de "echte" opvolger van de Bataafsche courant]
Amsteldam1796
Bataafsche Leeuwarder courant
Met extra nrs.: o.d.t.: Extra ordinaire Bataafsche Leeuwarder courant
Voortz. van: Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap [1796-1798]
Voortgez. als: Vriesche courant
Leeuwarden 1798-1806
Bataafsche volks-courant : voorheen Diemer- of Watergraafs-Meerse courant
Voortz. van: Diemer- of Watergraafs-Meersche courant [10 febr. 1795 - apr.? 1795)
Dordrecht1795-1795?
Batara-Indra : nieuws- handels- en advertentieblad. [Nederlandstalige editie]
Met suppl.: Bijvoegsel van den Batara-Indra
Voortgez. als: Jupiter : nieuws- handels- en advertentieblad
Soerabaia1885-1887
Bataviaasch advertentie-blad
Suppl. op: Bataviasche courant
Met suppl.: Bijvoegsel van het Advertentieblad
Opgegaan in Bataviasche courant
Batavia1825-1827
Bataviaasch advertentie-blad
Voortgez. als: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
Batavia1851-1852
Bataviaasch handelsblad
Met suppl.: Zondags-editie van het Bataviaasch handelsblad
Vanaf 1866 ten dele voortgez. als: Nieuw Bataviaasch handelsblad
Voortgez. als: Het nieuw Bataviaasch handelsblad
Batavia1858-1895
Bataviaasch handelsbladBatavia1911-...
Bataviaasch handelsblad. Editie voor Nederland (Per overland-mail)
Vanaf 1866 ten dele voortgez. als: Nieuw Bataviaasch handelsblad. - Editie voor Nederland
Batavia1858-...
Bataviaasch nieuwsblad
Met suppl.: Bijvoegsel van het Bataviaasch nieuwsblad, Wekelijksch financieel overzicht van Nederlandsch Indië, De vrouw in Indië : orgaan van de vrouwen in Ned.-Indië [ca. 1915], Kindercourant van het Bataviaasch nieuwsblad [vanaf 13 febr. 1915] en: De renbode [vanaf 2 mei 1936]
Voortgez. als: Nieuwsblad voor Indonesie
Batavia1885-1950
Bataviaasch nieuwsblad. Mail-editie
Vanaf jrg. 6, no. 32 (10 april 1936) verschijnt hiernaast: De Indischman : luchtmail-editie van het Bataviaasch nieuwsblad
Met extra nr.: Bataviaasch nieuwsblad : Extra blad: Willem de Zwijger herdacht (25 apr. 1933)
Weltevreden1930-...
Bataviasche courant
Met suppl.: Bataviaasch advertentieblad, 1825, no. 1 (5 jan.) - 1827, no. 13 (31 maart); hierna opgenomen
Met suppl.: Bijvoegsels en bijlagen; Bijvoegsel tot de Bataviasche courant
Met extra nr.: Buiten-gewone Bataviasche courant, en: Bijvoegsel der Buitengewone Bataviasche courant
Komt in de plaats van: Java government gazette
Voortgez. als: Javasche courant
Batavia1816-1828
Bataviasche koloniale courant
Hiervoor komt in de plaats: Java government gazette
Batavia1810-1811
Bataviase nouvelles
Voortgez. als: Bataviase nouvelles en politique raisonnementen
[Batavia]1744
Bayerische Handelszeitung : Wochenschrift für die Interessen der Handels, des Verkehrs und die Industrie : amtliche Beilage der Bayerischen Handelskammertage
Ten dele suppl. op: Allgemeine Zeitung (Augsburg)
Voortgez. als: Bayerische Industrie- und Handelszeitung
Augsburg München1871-1920
De bazuinDe Lier1990-...
Beilage zur Allgemeinen Zeitung
Zie: Allgemeine Zeitung. Beilage
Beiler courant : nieuwsblad voor Beilen en Westerbork
Voortz. van: Nieuwsblad voor Beilen, Westerbork en omgeving
Meppel1987-2005
Bekendmakings-blad voor het rechterlijke arrondissement Dendermonde
Zie: Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement van Dendermonde
Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement Dendermonde
Zie: Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement van Dendermonde
Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement van Dendermonde
Met suppl.: Byvoegsel van het bekendmakings-blad
Vanaf 8 mei 1824: Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement Dendermonde
Voortz. van: Bekentmaekings-blad voor de districten van Dendermonde, Aelst en Sinte-Nicolaes
Dendermonde1819-1830?
Bekentmaekings-blad voor de districten van Dendermonde, Aelst en Sinte-Nicolaes
Voortgez. als: Bekendmakings-blad voor het regterlyk arrondissement van Dendermonde
Dendermonde1819
Le Belge, ami du roi et de la patrieBruxelles182X?-...
Belgisch dagblad
Voortz. van: Het dagblad voor de Belgen
Den Haag1915-1918
Bennekoms nieuwsblad : weekblad voor Bennekom
Voortz. van: Bennekomse winkelkrant
Barneveld1974-...
Berg- en Blijpost : voor bewoners voor Noordelijk Rotterdam
Vermoedelijk van 1 okt. 1964 - 196X o.d.t.: Wegeling's weekblad : Berg- en Blijpost
Rotterdam1955-...
Bergen exclusiefHeerhugowaard1992-...
Bergen op Zoom inclusief
Met suppl.: Bergen op stap
Gennep1993-...
Berger bad courant
Zie: Alkmaarsche courant
Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken
Vanaf 1900 met kopblad: Nieuwsblad Dantumadeel : nieuwsblad voor de Dokkumer Wouden en omstreken; vanaf 1903 met kopblad: Nieuwsblad Achtkarspelen
Voortz. van: Advertentie- en nieuwsblad voor het kiesdistrict Bergum
Gedwongen samengegaan met: Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en: Nieuwe Dockumer courant : algemeen nieuws- en advertentieblad, en ten dele voortgez. als: De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. - Bergumer editie
Bergum1897-1942
Bergumer courant : nieuws- en advertentieblad voor Tietjerksteradeel en omstreken
Komt in de plaats van: De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. - Bergumer editie
Tussen 25 mei 1945 en 4 okt. 1946 niet verschenen
Vanaf 194X? hierin opgenomen: Nieuwsblad Achtkarspelen, en: Nieuwsblad Dantumadeel : nieuwsblad voor de Dokkumer Wouden en omstreken
Niet verder verschenen
Bergum1945-1989
Berita buana : untuk kesedjahteraan rakjat IndonesiaJakarta1971-...
Berita nasional : membangun berdasar PancasilaYogyakarta1971?-...
De Berkelbode : weekblad voor Lochem, Laren en Barchem
Voortgez. als: Berkel nieuws
Deventer1977-1991
Berkelnieuws
Voortz. van: De Berkelbode : weekblad voor Lochem, Laren en Barchem
Deventer1991-...
Berliner Tageblatt
In de jaren 30 met suppl.: Welt-Spiegel
Abendausg.: o.d.t.: Berliner Tageblatt und Handelszeitung
Opgegaan in: Deutsche allgemeine Zeitung
Berlin1873-1939
Berliner Tageblatt und Handelszeitung
Zie: Berliner Tageblatt
De Betuwe : nieuws- en advertentieblad voor Over- en Neder Betuwe Betuwe
Vanaf 19 juni 1991 hierin opgegaan: Malburger koerier : huis-aan-huisblad voor Arnhem-Zuid, Angeren, Elden en Huissen
Elst1891?-...
Betuwe post : waarin opgenomen Stad en streek : middenstandskrant voor het vierstromenland
Voortz. van: Stad en streek : middenstandskrant voor het vierstromenland
Opgegaan in: Extra nieuws : weekblad voor de Betuwe. - Editie Geldermalsen, en: Extra nieuws Tiel
Apeldoorn1989-1992
Beurs & nieuwsberichten
Voortz. van: Gratis nieuwsberichten van de Emmabode
Willemstad1935-...
Beurs- en nieuwsberichten
Zie: Beurs & nieuwsberichten
Beurs- en nieuwsberichten voor de Nederlandse Antillen
Zie: Beurs & nieuwsberichten
Beurs- en nieuwsberichten voor het gebiedsdeel Curaçao
Zie: Beurs & nieuwsberichten
De Bevelander : weekblad voor Zuid- en Noord-Beveland
Hierin opgenomen: Zeeuwsch advertentieblad
Goes1949-...
Beverwijksche courant Kennemerland : dagblad voor de streek Kennemerland (Haarlem-Alkmaar)
Voortz. van: Kennemerland : nieuws- en advertentieblad
Gedwongen samengegaan met: De Zaanlander : dagblad voor de Zaanstreek, en voortgez. als: Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en de Beverwijksche courant Kennemerland
Beverwijk193X?-1942
De BeyaardAmersfoort1946-...
Bhirawa : pengamal dan pengaman pancasilaSurabaya1970?-...
Bibliografie van katholieke Nederlandse periodiekenNijmegencop. 1999-...
Bibliography of catholic Dutch periodicals
Zie: Bibliografie van katholieke Nederlandse periodieken
Le bien public : courrier des FlandresGand1853-1917?
De Bierumer
Later neveneditie van: De nieuwe Damster : onafhankelijk streekorgaan voor het Eemsmond gebied
Verschijnt tot ca. 1942 met nevenblad: Delfzijls weekblad : algemeen nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Delzijl, en: De Woldstreek : nieuws- en advertentieblad
Samengegaan met: De nieuwe Damster : onafhankelijk streekorgaan voor het Eemsmond gebied, en voortgez. als: Nieuwsblad voor de Eemsmond
Delfzijl1920?-1969
Bildtsche courant
Vanaf 19XX met edities o.d.t.: Berlikumer courant, en: Stienser courant
Gedwongen samengegaan met: Franeker courant, en: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen, en ten dele voortgez. als: De Noordwesthoek van Friesland : waarin opgenomen Bildtsche courant, Franeker courant, Harlinger courant. - Bildtsche editie
St. Anna parochie1869-1942
De Bildtse post : streekblad voor Frieslands Noordwesthoek
Hiernaast verschijnt vanaf 1980 een gratis huis-aan-huisblad o.d.t.: Extra : huis aan huis : huis aan huis editie van De Bildtse post
St. Anna parochie1935-...
Biltse- en Bilthovense courant
Samensmelting van: Biltsche courant : weekblad voor De Bilt en Bilthoven, en: Bilthovensche courant
Vanaf 7 jan. 1992 hierin opgenomen: Stichtse post : editie van Groot Utrecht,, en: Biltse post : editie van Groot Utrecht
De Bilt1947-...
Biltse post : nieuwsblad voor De Bilt, Bilthoven, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide, Soesterberg, Bunnik, Groenekan, Maartensdijk
Samengegaan met een gedeelte van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortgez. als: Groot Utrecht. - Editie Biltse post
De Bilt1958?-1982
Biltse post : editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Biltse post
Houten1984-1991
Binding : nieuws- en advertentieblad voor Wervershoof, Onderdijk, Zwaagdijk Oost, parochie AndijkWervershoof1958-...
Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. Editie Delfland
Samensmelting van: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Delft, en: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Westland
's-Gravenhage1971
Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. Editie Delft
Samengegaan met: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Westland, en voortgez. als: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Delfland
's-Gravenhage1945?-1971
Het Binnenhof : katholiek dagblad voor 's-Gravenhage en omstreken. Editie stad
Vanaf 23 sept. 1981 met suppl.: Uit : een gezamelijke uitgave van de Haagsche courant en dagblad Het Binnenhof
197X - 30 okt. 1989 met insteekkrant: Zoetermeersche courant
Vanaf 15 sept. 1971 hierin opgenomen: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Vliet
Opgegaan in: Haagsche courant [1883-...]
's-Gravenhage1945-1993
Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. Editie Vliet
Opgegaan in: Het Binnenhof : katholiek dagblad voor 's-Gravenhage en omstreken. - Editie stad
's-Gravenhage1945?-1971
Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. Editie Westland
Samengegaan met: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Delft, en voortgez. als: Het Binnenhof : dagblad voor Zuid-Holland. - Editie Delfland
's-Gravenhage1945?-1971
Binnenlandsche Bataafsche : nu Delftsche courant
Voortz. van: Binnenlandsche Bataafsche courant
Voortgez. als: Delftsche courant [1804-1811]
's-Gravenhage1803-1804
Binnenlandsche Bataafsche courant
Met extra nr. o.d.t.: Byvoegsel tot de extra binnenlandsche Bataafsche courant [1801, no. 116* (17 sept.)]
Gedurende de periode 13 maart 1798 - ca. 12 juni 1798 [eind van de officiële status van het blad] te beschouwen als voorloper van de Bataafsche staats-courant
Voortgez. als: Binnenlandsche Bataafsche : nu Delftsche courant
De Hage1798-1803
Bintang SoerabaiaSoerabaia18XX-191X?
Bintang Tiong Hoa : soeara boeat segala bangsa
Voortgez. als: Sri Sumatra
Padang1911?-1915
Bisnis IndonesiaJakarta1985-...
BKNP
Zie:
Blaazende nieuws-post
Later o.d.t.: Blazende nieuws-post
Amsterdam[1795-1814]
Blaricummer courant
Kopblad van: Nieuwe Bussumsche courant
Ca. sept. 1941 samen met Eemnesser courant opgegaan in: Laarder courant De bel
Laren1919?-1941
Blazende nieuws-post
Zie: Blaazende nieuws-post
Bloembollenkrant : weekblad voor Sassenheim, Hillegom, Lisse, Voorhout en Warmond
Samensmelting van: Hillegomse courant : nieuws- en advertentieblad voor Hillegom, Sassenheimse courant : nieuws- en advertentieblad voor Sassenheim, en: Lisser courant : nieuws- en advertentieblad voor Lisse
Rijnsburg1991-...
Bloemendaalsch weekblad : algemeen weekbladHaarlem1907-1941
Bloemendaalse courant : nieuwsblad van Zuid-Kennemerland
Waarschijnlijk editie van: Heemsteedse courant : nieuwsblad van Zuid-Kennemerland
Samengegaan met: Koerier kombinatie. - Editie 2. Haarlem Centrum, Haarlems weekblad. - Editie C [centrum], en: Groot Schalkwijk, en gesplitst in: Haarlems nieuwsblad : waarin opgenomen Bloemendaalse courant, en: Haarlems nieuwsblad : waarin opgenomen Haarlems weekblad en Groot Schalkwijk
Heemstede198X-1992
BN/DeStem : dagblad voor Zuidwest-Nederland. [Editie Breda]
Met suppl.: De ondernemer = ISSN 1569-5980
Samensmelting van: De stem : dagblad voor Zuidwest Nederland, en: Brabantsch nieuwsblad : waarin opgenomen dagblad De grondwet en dagblad De Zoom
Breda1998-...
Bodegraafs nieuwsblad : wekelijks huis-aan-huis in Bodegraven, Driebruggen, De Meije, Nieuwerbrug, Waarder en Zwammerdam
Ten dele voortz. van: Weekeditie
Alphen a/d Rijn1984-...
Bodegraafse post
Voortz. van: De kroniek : dagblad voor Bodegraven : orgaan van de Landelijke Onderduikers-Organisatie
Samengegaan met: De Zilverstad, Boskoopse courant,, en: Waddinxveense post, en voortgez. als: Goudse post : regio
Rijswijk1979-1992
Bodegravensch nieuws- en advertentieblad : weekblad voor Bodegraven, De Meije, Alphen a.d. Rijn, Koudekerk, Nieuwerburg, Nieuwkoop, Nieuwveen, Reeuwijk, enz.
(Later) met edities: Weekblad voor Hazerswoude, De Zwammerdammer en De Nieuwerbrugger
Voortz. van: Nieuws- en advertentieblad voor Bodegraven, De Meije, Alphen a/d Rijn, Hazerswoude, Kouderkerk, Nieuwerbrug, Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar, Woubrugge, Zevenhuizen, Zwammerdam
Als voortzetting is te beschouwen: Kroniek van de week : vriheyt en is om gheen gelt te coop [Bodegraven, 1944-1945], [na de bevrijding voortgezet als: De kroniek : dagblad voor Bodegraven : orgaan van de Landelijke Onderduikers-Organisatie]
Bodegraven192X-1941?
Boeke-loosBoekelo19XX-...
Boekels weekblad : uitgave voor Boekel en omgevingBoekel1973?-...
De boer : gewestelijk weekblad voor het platteland in de Baronie BredaZundert1929?-...
Le bohémien de ParisParis1848
't Bokkeblad : gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren : wordt ook verspreid in WagenborgenSlochteren1978-...
Boletin comercial : cablegramas, moviemento del puerto, datos y noticias que puedan interesar el comercio, anuncio
Vanaf 14 jan. 1918 met suppl.: Boletin radio-telegraco de la estación receptora "Daniel"; vanaf 28 maart 1918 voortgez. als: Bulletin of wireless messages
Vanaf 1933 met neventitel: Handelsblad
[Willemstad]1908-...
Boletin de El heraldo
Suppl. op: El heraldo : organo independiente y de intereses generales
[Willemstad]1906?-...
Boletin radio-telegrafico de la estación receptora "Daniel" : poderosa planta situada en el 3r. distrito de la isla de Curacao
Suppl. op: Boletin comercial : cablegramas, moviemento del puerto, datos y noticias que puedan interesar el comercio, anuncio
Voortgez. als: Bulletin of wireless messages : taken up by the reception station "Daniel" : high power plant situated in the 4th district of the island of Curacao : daily and direct communication with Europe
[Willemstad]1918
Bolswards nieuwsblad : streekblad voor West- en Zuidwest Friesland
Vanaf 1957? met kopblad: Baarderadeel
Komt in de plaats van: Westergoo : nieuwsblad voor het Westen van Friesland. - Bolswarder editie
Hierin vanaf 1986 opgenomen: Won 27 : informatieblad van de gemeente Wonseradeel
Bolsward1945-...
Bombay gazette : overland summary of Indian intelligence
Met: Supplement to the Bombay gazette : overland summary
Bombay18XX-...
De Bommelerwaard : combinatie van nieuws- en advertentiebladen in de Bommelerwaard
Voortz. van een combinatie van nieuws- en advertentiebladen in de Bommelerwaard, o.a.: Weekblad voor Zalt-Bommel, Bommeler- en Tielerwaard
Gedwongen samengegaan met: Culemborgsche courant, en: Het nieuws voor de Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard en Zuid Holland's Oosthoek De gecombineerde - Geldersche en Zuidhollandsche bladen, en ten dele voortgez. als: De Teisterbander. - Editie De Bommelerwaard
Zaltbommel1942
Le bonnet rouge : drapeau des sans-culottesParis1848
De boogschutter
Jrg.1, nr.2 (11 jan. 1983) - jrg.1, nr.4 (25 jan. 1983) zonder titel, maar met 5 vraagtekens in de kop van het blad
Best1983-...
De Borker : huis aan huis in Westerbork
Voortz. van: De De nieuwe Borker : huis aan huis in Westerbork en omstreken
Zuidlaren1986-
Borneo advertentiebladBandjermasin1912-...
Borneo post : dagblad voor Zuid-Borneo
Voort. van: Dagblad Borneo post
Bandjermasin1948-...
Bornsche courant
Zie: Bornse courant
Bornse courant : nieuws- en advertentieblad voor Borne en omstreken
Vanaf 197X? met kopblad: Bornse zakengids
In 1963 hierin opgenomen: De wegwijzer
Aanvankelijk o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad voor Borne en omstreken [1903-193X?]
Borne1903-...
Bornse zakengids
Kopblad van: Bornse courant : nieuws- en advertentieblad voor Borne en omstreken
Borne197X?-...
Boskoopsch advertentieblad
Met wekelijks suppl.: Boskoopsch nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als: Boskoopsch nieuws- en advertentieblad
Boskoop1889-1918
Boskoopsch nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Boskoopsch advertentieblad
Voortgez. als: Boskoopse courant
Boskoop1918-1963
Boskoopse courant
Voortz. van: Boskoopsch nieuws- en advertentieblad
Samengegaan met: De Zilverstad, Waddinxveense post, en: Bodegraafse post, en voortgez. als: Goudse post : regio
Boskoop1964-1992
De Bossche omroep : nieuws- en advertentieblad voor Den Bosch en omgeving
Voortgez. als: Bossche omroep op zondag : weekend-krant voor Den Bosch e.o.
Den Bosch1957-1986
Bossche omroep op zondag : weekend-krant voor Den Bosch e.o.
Voortz. van: De Bossche omroep : nieuws- en advertentieblad voor Den Bosch en omgeving
Den Bosch1986-...
Bossche vaderlandsche courant
Voortz. van: s Hertogenbossche vaderlandsche courant
Voortgez. als: Vaderlandsche Bossche courant
's Bosch1798-180X
De Botlek : nieuwsblad voor Voorne en Putten, West IJsselmonde en Rozenburg. [Editie] 1 [voor het eiland Putte]
Ten dele voortz. van: De Botlek : onafhankelijk nieuwsblad voor IJsselmonde-West en Voorne en Putten
Spijkenisse1970-...
De Botlek : nieuwsblad voor Voorne en Putten, West IJsselmonde en Rozenburg. [Editie] 2 [voor het eiland IJsselmonde West]
Ten dele voortz. van: De Botlek : onafhankelijk nieuwsblad voor IJsselmonde-West en Voorne en Putten
Spijkenisse1970-...
La bouche de fer : pamphlet politique et quotidienParis1848
Les boulets rouges : feuille du club pacifique des droits de l'hommeParis1848
Boxmeersch weekblad : De Maasbode
Vanaf 1 maart 1984 hierin opgenomen een gedeelte van: Noord Oost post : nieuws- en advertentieblad voor Boxmeer - Cuijk - Gennep en omgeving
Voortz. van: De Maasbode : Boxmeersch week- en advertentieblad
Boxmeer1871-...
Brabant's centrum : voorheen Boxtelsche courant : katholiek weekblad voor Boxtel en omgeving
Voortz. van: Boxtelsche courant : weekblad voor Boxtel en omstreken, en tijdelijke? voortz. van: De Metro [Boxtel, 1944?]
Boxtel1944-...
Brabants dagblad : provinciale Noord-Brabantse courant het huisgezin
Met suppl.: Week uit, en: Het woonblad : Brabants dagblad
Vanaf 2 sept. 1975 hierin opgenomen: Brabants dagblad. - Stadsgewest 's-Hertogenbosch [gemeenten Berlicum, Den Dungen en St. Michielsgestel]
Voortz. van: Provinciale Noord-Brabantse courant het huisgezin
's-Hertogenbosch1959-...
Brabants dagblad. [Editie Tilburg]
Voortz. van Het nieuwsblad : dagblad voor Midden-Brabant
's-Hertogenbosch [etc.]1994-...
Brabants nieuwsblad
Zie: Brabantsch nieuwsblad
Brabantsch nieuwsblad : waarin opgenomen dagblad De grondwet en dagblad De Zoom
Er verschijnen verschillende edities: Editie Roosendaal, Editie Bergen op Zoom, Editie West-Brabant
Vanwege verbod verscheen ca.nov. 1944 - 18 jan. 1945 hiervoor in de plaats: Mededeelingen blad gedrukt op last van het Militair Gezag door de uitgevers van het Brabantsch nieuwsblad
Ca.nov. 1944 - 18 jan. 1945 verschijnt hiervoor in de plaats: Mededeelingen blad gedrukt op last van het Militair Gezag door de uitgevers van het Brabantsch nieuwsblad
Later o.d.t.: Brabants nieuwsblad
Gedwongen samensmelting van: De grondwet : Rosendaalsche en nieuwe Zevenbergsche courant, voor godsdienst, koning en vaderland, en: De Zoom : nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en omstreken
Samengegaan met: De stem : dagblad voor Zuidwest-Nederland, en voortgez. als: BN/DeStem : dagblad voor Zuidwest-Nederland
Roosendaal1941-1998
De Bredanaar : weekbladZundert1993-...
Bredasche courant
Met suppl.: Bijvoegsel tot de Bredasche courant, en: Bijvoegsel behoorende bij de Bredasche courant
Speciale nrs. o.d.t.: Extra Bredasche courant [o.a.? 11-4-1814]; Buitengewone Bredasche courant; Crisis-nummer van de Bredasche courant [ca.1914]; en: Feestnummer ... 100 jarig bestaan Kon. Mil. Academie 1828 - 1928 [24 nov.? 1828]
Voortz. van: Advertentie-blad van Breda
Voortgez. als: Rotterdamsch nieuwsblad. - [Bredasche editie]
Breda1814-1941
Bredasche courant : algemeen Brabantsch dagblad. [Editie Stad]
Met extra nr. o.d.t.: De Bredasche courant : 160 jaar de spiegel van Breda: de geschiedenis van de krant in Brabant (29 dec. 1791 - 29 dec. 1951)
Kopblad van: Rotterdamsch nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Mededeelingenblad voor Breda en West-Brabant
Opgegaan in: Dagblad de stem
Rotterdam1945-1966
Bredasche courant : algemeen Brabantsch dagblad. [Editie Westhoek]
Kopblad van: Rotterdamsch nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Mededeelingenblad voor Breda en West-Brabant
Opgegaan in: Dagblad de stem. - [Brabantsche editie]
Rotterdam1945-1966
Briels nieuwsland : nieuws- en advertentieblad voor Brielle, Vierpolders, ZwartewaalBrielle1982-...
Brielsche courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extraordinaire Brielsche courant
Voortz. van: 's-Gravenzandsche courant
Brielle1786-1791
Brielsche courant : streekblad voor Voorne en Putten en Rozenburg
Voortz. van: Weekblad of Brielsche courant voor Voorne, Putten, Overflakkee en Goedereede [1881?-1941?]
Brielle1945?-...
Brisa di Aruba : organo oficial di Liga Arubiano di Catolico
Suppl. op: La Union : semanario catolico na interes di pueblo
Willemstad1933-...
De broederminGent184X?-...
De bron : nieuws en advertentiebladUgchelen19XX-...
BrooksbladBornerbroek19XX-...
De brug : huis aan huis blad voor NijmegenDeventer1960?-...
De brug : weekblad voor Berlicum, Dinther, Heeswijk, Loosbroek en Middelrode
Vanaf dec. 1949 hierin opgenomen: Rondom de toren
Heeswijk-Dinter1945 - ...
De brug : weekblad voor Venlo en omgeving
Met suppl.: Autogids
Niet verder verschenen
Venlo1959-2003
De brug : nieuws- en advertentieblad voor Vleuten, De Meern, Harmelen, Haarzuilens en Kockengen & omstreken
Van 3 apr. 1975 - dec. 1978 met editie: De brug : weekblad voor Vleuten- De Meern, Harmelen, Kockengen & omstreken. - Advertentie-editie; van 25 okt. 1977- 6 mei 1980 met editie: De groene; van 13 mei 1980 - 28 okt. 1980 met editie: De vaart : nieuws- en advertentieblad
Vanaf 4 nov. 1980 hierin opgenomen: De vaart : nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als: Weekkrant de brug
Vleuten1966-1989
De brug : nieuws en advertentiebladHendrik Ido Ambachtca. 1970 -...
De brug : nieuws- en advertentieblad voor Balkbrug e.o.
Opgegaan in: Dedemsvaartsche courant
Hasselt1981-1992
Bruinisser courant : nieuws- en advertentieblad
Samengegaan met: De Bevelander, en voortgez. als: De Zeeuwsche courant : weekblad voor de provincie Zeeland
Bruinisseca. 1897?-1911
De Brummensche courant
Gedwongen samengegaan met: Huis aan huis : nieuws- en advertentieblad voor Zutphen, Brummen, Rhienderen, Cortenoever, Tonden, Voorstonden, Empe, Eerbeek, Hall, Leuvenheim, Oeken, Voorst, Hengelo (G), Epse, Gorssel, Eefde, Harfsen, Almen, Warnsveld, Leesten, Wichmond, Vierakker, Vorden, Steenderen, Baak en Bronkhorst, en voortgez. als: De IJsselstreek : nieuwsblad voor Zutphen en omstreken
Brummen1907?-1942
Brunssum aktueel
Vanaf 13 maart 1991 hierin opgenomen: Uitkijk. Editie Brunssum - Hoensbroek, en uitg. te Heerlen door Mercator Pers
Brunssum1985-...
Buiner boerhoorn : nieuwsblad voor het dorp Buinen en omgeving[S.l.19XX-...
Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van Algemeen handelsblad, Amsterdamsche courant, De courant, De echo, De morgenpost, Nederlandsch dagblad, Nieuws van den dag, Nieuwsblad voor Nederland, Nieuwe ochtendblad, Standaard, Telegraaf en Tijd
Zie: Nederlandsche dagblad
Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van Algemeen handelsblad, Amsterdamsche courant, De courant, De echo, De morgenpost, Nederlandsch dagblad, Nieuws van den dag, Nieuwsblad voor Nederland, Nieuwe ochtendblad, Standaard, Telegraaf en Tijd
Vanaf no. 3 (2 mei 1900) o.d.t.: Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van De Standaard en Het Nederlandsche dagblad
Amsterdam1900
Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van de Standaard en Het Nederlandsche dagblad
Zie: Nederlandsche dagblad
Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van De Standaard en Het Nederlandsche dagblad
Zie: Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van Algemeen handelsblad, Amsterdamsche courant, De courant, De echo, De morgenpost, Nederlandsch dagblad, Nieuws van den dag, Nieuwsblad voor Nederland, Nieuwe ochtendblad, Standaard, Telegraaf en Tijd
Buitengewoon Nederlandsch nieuwsblad
Zie: Nederlandsch nieuwsblad
Buitengewoon nummer van het Nieuws van den Dag
Zie: nieuws van den dag
De Buitenpoorter
Vanaf 2 maart 1993 ten dele voortgez. als: De groenstrook
Alkmaar1986-...
Buitenveldertse courant : weekblad voor BuitenveldertAmstelveen1961-...
De Buitenzorg post
24 aug. 1921 t/m 23 juni 1923 suppl. op: De Archipel post : advertentieblad
Buitenzorg1921-...
Buitenzorg's dagblad
Zie: Buitenzorgsch dagblad
Buitenzorgs dagblad
Zie: Buitenzorgsch dagblad
Buitenzorgsch dagblad[Buitenzorg]1946-1948
Buitenzorgsch weekblad : (voor Buitenzorg en omstreken)Buitenzorg1909-1910?
De Buitenzorgsche post
Zie: Buitenzorg post
Bukit barisan : pengawal - pengaman - pengamal dan UUDMedan[1965?]-...
Bulletin of wireless messages : taken up by the reception station "Daniel" : high power plant situated in the 4th district of the island of Curacao : daily and direct communication with Europe
Suppl. op: Boletin comercial : cablegramas, moviemento del puerto, datos y noticias que puedan interesar el comercio, anuncio
Voortz. van: Boletin radio-telegrafico de la estación receptora "Daniel"
[Willemstad]1918-1925
Bulletin van de Friesche courant
Zie: Friesche courant
Bulletin van de Maasbode
Zie: Maasbode
Bulletin van de Nieuwe courant
Voortz. van: Nieuwe courant. - Ochtendbulletin
Soerabaia1949-1949?
Bunnik's nieuws, Houten's nieuws : huis-aan-huisblad voor Bunnik, Odijk en Werkhoven, Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal, 't Goy, Cothen en Universiteitscentrum De Uithof
Waarschijnlijk aanvankelijk o.d.t.: Bunnik's nieuws
Bunnik1965?-...
Bunschoten nu : present plus
Gedeeltelijke voortz. van: Present : nieuws- en advertentieblad voor Eemland en Vallei
Amersfoort1984-...
De Bunschoter : chr. weekblad voor Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
Voortz. van: Bunschoter bode
Spakenburg1970-...
Die Burger
Met suppl. o.a.: Sake burger, Bonus Burger, Wereldburger, en: Kaapse eiendomme = Cape real estate
Kaapstad1915-...
De Bussumsche courant : nieuws- en advertentieblad
Wellicht vanaf ca. 1967 ten dele voortgez. als: Goois nieuwsblad
Opgegaan in: Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek
Bussum1897-1981
Buurproat : maandelijks verschijnend nieuwsblad voor de gemeente Ten BoerTen Boer1991-...
Buurtkrant AmstelveldAmsterdam19XX-...
Byvoegsel op de Rotterdamsche courant
Zie: Rotterdamse courant
Bijblad van De nieuwsbode : dagblad van Soerabaya
Suppl. op: De nieuwsbode : dagblad van Soerabaya
Soerabaya1865-1867
Bijblad voor de Noordelijke provincies
Zie: volk
Bijblad voor de Zaanstreek en Hollands Noorderkwartier
Zie: volk
Bijblad voor Delft
Zie: Voorwaarts
Bijblad voor Groningen-Drente-Friesland
Zie: volk
Bijblad voor het Oosten
Zie: volk
Bijblad voor Utrecht, Eemland en Het Gooi
Zie: volk
Bijtijds : huis aan huis in Zuid-Oost Friesland en West GroningenDrachten1978?-...
Bijvoegsel bij het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad
Suppl. op: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad
Voortgez. als: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad. - Avondblad
Utrecht1883-1886
Bijvoegsel van Het nieuws van de dag
Zie: nieuws van den dag