Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Daad en gedachte
Suppl. op: Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij
Voortz. van: Populair-wetenschappelijk bijvoegsel
Amsterdam1931-1935
Dag
Niet verder verschenen, voortgez. in elektronische vorm
Amsterdam2007-2008
Het dagblad
Afgesplitst van: De Amsterdammer : dagblad voor Nederland
Amsterdam1894
Het dagblad
Voortz. van: Dagblad voor Holland
Voortgez. als: Het dagblad voor de Belgen
's-Gravenhage1915
Het dagblad : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlandsch-Indië
Voortz. van: De Indiër : politiek dagblad voor Nederlandsch-Indië
Voortgez. als: Het dagblad voor Nederlandsch-Indië
Semarang1918-1924
Het dagblad
Voortz. van: Het dagblad voor Nederlandsch-Indië
Semarang1926-...
Het dagblad : volksdagblad voor Nederlandsch-Indië : waarin opgenomen De volkscourant
Waarschijnlijk voortz. van: De volkscourant
Weltevreden1931?-1932
Het dagblad : "vincit amor patriae"
Vanaf jrg.4, nr.138 (1 juli 1946) hierin opgenomen: Het nieuws [Den Haag, 1943 - 1946]
Samensmelting van: Bulletin [Rijswijk, jan. 1944 - 9 okt. 1944], en: Het nieuwsblad [Voorburg, 1944]
Vanaf 8 jan. 1946 o.d.t.: Het dagblad voor het koninkrijk der Nederlanden
Vermoedelijk opgegaan in: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland l
's-Gravenhage1943-1948
Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te BataviaBatavia1945-1950
Dagblad Borneo post
Voortgez. als: Borneo post : dagblad voor Zuid-Borneo
Bandjermasin1945?-1948
Dagblad Celebes : nieuws- en advertentieblad voor Celebes en de MolukkenMakassar1914?-...
Dagblad de grondwet
Zie: grondwet
Dagblad De Limburger. Ed. Midden-Limburg, (regio Roermond/Weert)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Samensmelting van: Dagblad voor Noord-Limburg, en: De Limburger : Maas- en Roerbode
Maastricht1996-...
Dagblad De Limburger. Ed. Noord-Limburg, (regio Venlo)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Voortz. van: Dagblad voor Noord-Limburg. - Ed. Venlo
Maastricht1996-...
Dagblad De Limburger. Ed. Noord-Limburg, (regio Venray)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Voortz. van: Dagblad voor Noord-Limburg. - Ed. Venray
Maastricht1996-...
Dagblad De Limburger. Ed. Zuid-Limburg, (regio Heerlen/Kerkrade)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Samensmelting van: Dagblad voor Noord-Limburg, en: De Limburger. - [Ed. Oostelijke Mijnstreek]
Maastricht1996-...
Dagblad De Limburger. Ed. Zuid-Limburg, (regio Maastricht)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Samensmelting van: Dagblad voor Noord-Limburg, en: De Limburger. - [Ed. Maastricht en omstreken]
Maastricht1996-...
Dagblad De Limburger. Ed. Zuid-Limburg, (regio Sittard/Geleen)
Met suppl.: Scala, en: Horizon : zaterdagbijlage van Dagblad De Limburger
Samensmelting van: Dagblad voor Noord-Limburg, en: De Limburger. - [Ed. Westelijke Mijnstreek]
Maastricht1996-...
Dagblad de Noord-Ooster : met de Winschoter courant hèt dagblad voor Noordoost-Nederland
Met suppl.: Plus; vanaf 7 febr. 1987 met suppl.: ZZ : zaterdag & zondag : weekeindbijlage van de Drents Groningse Pers
Op 29 aug. 1992 verschijnt hetzelfde nummer; onder twee verschillende koppen: Dagblad de Noord-Ooster, en: Groninger dagblad
Voortz. van: De Noord-Ooster : algemeen nieuws- en advertentieblad
Gesplitst in: Groninger courant. - [Editie Stadskanaal] en: Groninger courant. - [Editie Veendam en omstreken]
Winschoten1986-1992
Dagblad De pers
Zie: pers
Dagblad de stem. [Brabantsche editie]
Er verschijnen talrijke Brabantsche edities
Voortz. van: De stem : voor God, koningin en vaderland. - [Brabantsche editie]
Vanaf 25 maart 1950 hierin opgenomen: De avondster : katholiek dagblad voor Nederland
Vanaf 5 dec. 1966 hierin opgenomen: Bredasche courant : algemeen Brabantsch dagblad
Voortgez. als: De stem : dagblad voor Zuidwest Nederland. - [Brabantsche editie]
Breda1949-1968
Dagblad de Zoom
Zie: Zoom
Dagblad der provincie Braband
Met suppl.: Byvoegsel behoorende tot het Dagblad der provincie Braband
Voortz. van: Dagblad van het departement der monden van den Rhyn
Voortgez. als: Dagblad der provincie Noord-Braband
's Hertogenbosch1814-1815
Dagblad der provincie Noord-Braband
Met suppl.: Byvoegsel behoorende tot het Dagblad der provincie Noord-Braband
Met nrs. o.d.t.: Extra-ordinair Dagblad der provincie Noord-Braband
Voortz. van: Dagblad der provincie Braband
Voortgez. als: Provinciaal dagblad
's Hertogenbosch1815-1817
Dagblad Flevoland
Met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 51, no. 128 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Voortz. van: Het nieuwe land : dagblad voor de Noordoostpolder
Voortgez. als: De stentor : Dagblad Flevoland
Zwolle1995-2003
Dagblad Gooische klanken
Zie: Gooische klanken
Dagblad Java
Voortgez. als: Java
Semarang1927
Dagblad Kennemerland
Vermoedelijk met suppl.: Speciaal
Voortz. van: Kennemerland : dagblad voor Beverwijk en omgeving
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : dagblad Kennemerland
Alkmaarca. 1958-1995
Dagblad Kennemerland
Zie: Noordhollands dagblad
Dagblad nieuwe Hoornsche courant
Met kopblad: Het nieuwsblad voor West-Friesland
Voortz. van: Nieuwe Hoornsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Hoorn en omgeving
Gedwongen samengegaan met: Enkhuizer courant : nieuws- en advertentieblad, en voortgez. als: Dagblad voor West-Friesland
Hoorn1935-1941
Dagblad Rivierenland
Met suppl.: De dwarsligger; vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Kopblad van Utrechts Nieuwsblad
Voortz. van: De De gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen : anderdaags streekblad voor Midden-Nederland. - Zuidhollandsche editie
Houten1992-...
Dagblad Rivierenland. Ed. Oost [Tiel, Culemborg en Geldermalsen]
Tot en met 30 jan. 1998 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Voortz. van: Tielsche courant : staat- en letterkundig weekblad
Gesplitst in: Utrechts Nieuwsblad. - Editie Rivierenland en: De Gelderlander. - Editie Rivierenland
Houten1994-2003
Dagblad scheepvaart : officieel orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten van de Vereeniging de Amsterdamsche Haven en van de Havenvereeniging Rotterdam
Voortz. van: Scheepvaart : officieel orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en van de Vereeniging tot Behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland
Samengegaan met: Vervoerskrant : bijlage bij het Economisch dagblad = ISSN 0921-4607, en voortgez. als: Nieuwsblad transport = ISSN 0921-4593
Rotterdam1945-1987
Dagblad Tubantia
Met suppl.: Week-uit, en: Sport; vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Met kopbladen: Dagblad van het Oosten : Almelo's dagblad, en: Hengelo's dagblad : strijdend Nederland
Voortz. van: Tubantia : Twentsch dagblad, Enschedesche courant, Vrije Twentsche en Achterhoeksche courant
Samengegaan met: Twentsche courant, en voortgezet als: De Twentsche courant Tubantia. - [Editie Enschede]
Enschede1979-1996
Dagblad Tubantia. [Editie Almelo]
Met suppl.: Week-uit, en: Primeur : de jongste krant van Nederland
Voortz. van: Dagblad van het Oosten : Almelo's dagblad
Samengegaan met: Twentsche courant, en voortgezet als: De Twentsche courant Tubantia. - [Editie Almelo]
Enschede1993-1996
Dagblad van 's Gravenhage
Voortz. van: s Gravenhaagsche courant
Voortgez. als: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
's Gravenhage1827-1853
Dagblad van Almere
Kopblad van: De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad
Hilversum1983-...
Dagblad van Arnhem. Ochtendblad
Kopblad van: Het centrum. - Ochtendblad
Ten dele voortz. van: Dagblad van Arnhem [1925-juni 1933]
Vanaf 1 mei 1945 samengegaan met: Dagblad van Arnhem. - Avondblad, en voortgez. als: Arnhems dagblad : waarin opgenomen Het dagblad van Arnhem
Utrecht1933-1941
Dagblad van Celebes
Met suppl.: Bijvoegsel van het Dagblad van Celebes
Makassar1868-1869
Dagblad van de monden van den Yssel
No. 54 (3 dec. 1813) o.d.t.: Extraordinair dagblad van de monden van den Yssel
Voortz. van: Journal politique du département des bouches de l'Issel = Staatkundig dagblad van het departement der monden vann den IJssel
Voortgez. als: Departementale courant van de monden van de Yssel
Zwolle1813-1813?
Dagblad van Gouda : nieuws- en advertentieblad voor Gouda en omstreken
Voortz. van: De nieuwe Gouwenaar
Gouda1889-1943
Dagblad van het departement der monden van de Maas
Zie: Journal du département des bouches de la Meuse
Dagblad van het departement van de Schelde
Zie: Journal du département des bouches de l'Escaut
Dagblad van het Noorden. [Ed.] Zuidoost-Drenthe
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad., en: Drentse Courant. - [Editie Emmen]
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Midden-Drenthe
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad., en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Midden-Groningen
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad, en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Noord-Drenthe
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad., en: Drentse Courant. - [Editie Noord]
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Noord-Groningen
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad, en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Oost-Groningen
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad. [Ed. Winschoten], en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Stad en Haren
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad. [Ed.] Stad, en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Westerkwartier
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad, en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Noorden. [Editie] Zuidwest-Drenthe
Samensmelting van: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad, en: Drentse Courant
Groningen2002-...
Dagblad van het Oosten : Almelo's dagblad
Anderdaagse (3x per week verschijnende) editie o.d.t.: Nieuwsblad van het Oosten : Twentsch zondagsblad; vanaf 1 juli 1948 - 12 sept. 1966 met editie: Dagblad voor Coevorden
Vanaf 1 mei 1975 kopblad van: Tubantia : Twentsch dagblad, Enschedesche courant, Vrije Twentsche en Achterhoeksche courant, en vanaf 4 sept. 1979 van: Dagblad Tubantia; vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Met suppl.: Twents zondagsblad, TZ Twents zondagsblad, Aktie : sportblad van het Oosten, Week-uit, en: Sport, en vanf 16 maart 1993 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Vermoedelijk voortz. van: Almelo's dagblad
Voortgez. als: Dagblad Tubantia. - [Editie Almelo]
Almelo1937-1993
Dagblad van het Zuiden
Zie: Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland
Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland
Vanaf 3 jan. 1944 met neveneditie: Nieuwe Brabantsche courant
Vanaf jrg. 84, no. 13 (16 jan. 1942) o.d.t.: Dagblad van het Zuiden
Voortz. van: Eindhovensche en Meierijsche courant : dagblad voor Eindhoven en Noordbrabant
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Oost-Brabant : dagblad voor Midden- en Oost-Brabant
Eindhoven1941-1944
Dagblad van Noord-Brabant
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad : Nederlandsche illustratie
Van 25 jan. 1937 - 30 nov. 1942 o.d.t.: Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
Er zijn verschillende Brabantse edities: [Stad Breda] zonder ed.vermelding;[Ed. De Langstraat - Tilburg] met ed. verm. * en later **; [Ed. Bergen op Zoom - Roosendaal] met ** en later B ***; en [Ed. Baronie van Breda] met *
Van 2 jan. 1928 - ca. sep. 1934 en van ca.1941 - 30 nov. 1942 met Zeeuwsche ed. o.d.t.: Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland. - Zeeuwsche ed. (met ed. vermelding *** en vanaf ca.24 april 1942 met B ****); vanaf 1 dec. 1942 o.d.t.: Dagblad van Noordbrabant. - Zeeuwsche ed. (met ed. verm. B ****)
Van ca. sep. 1934 - 27 okt. 1944? met kopblad: Dagblad van Zeeland [en Noord-Brabant] (voortz. van: Nieuwe Zeeuwsche courant)
Voortz. van: Nieuwe Bredasche courant [1888-1899]
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De stem : voor God, koningin en vaderland
Breda1899-1944
Dagblad van Noordbrabant en Zeeland
Zie: Dagblad van Noord-Brabant
Dagblad van Rotterdam
Van 193X? tot 1940? met kopblad: De vijf rivieren (Lek, Linge, Merwede, Maas en Waal)
Wellicht in 1899 hierin opgenomen: Kleine courant van Rotterdam, en: Rotterdamsch dagblad : volksblad voor Nederland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Algemeen dagblad
Rotterdam1896?-1945
Dagblad van Scheveningen
Vermoedelijk voortz. van: Scheveningsche courant [1880-1883]
Opgegaan in: De avondpost : dagblad van stad en land
Scheveningen1884?-1887
Dagblad van Voorburg : nieuws- en advertentieblad's-Gravenhage1896-1900
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Vanaf nr. 1 (1/2 jan. 1864) hierin opgenomen: Nieuw dagblad van 's Gravenhage
Voortz. van: Dagblad van 's Gravenhage
Gesplitst in: Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland. Ochtendeditie, en: Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland. Avondeditie
's-Gravenhage1853-1904
Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
Met suppl.: Zondagsblad van het dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage; De Haagsche wereld : zondagsblad van het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage; Nederlandsche illustratie : geïllustreerd zondagsblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage; 't Kinderhoekje behoorende bij het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
Voortz. van: Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland
Vanaf 16 jan. 1916 hierin opgegaan: Haagsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad
's-Gravenhage1911-1922
Dagblad van IJmuiden
Zie: dagblad voor IJmuiden - Velsen - Beverwijk - Driehuis - Santpoort
Dagblad voor Alkmaar
Voortz. van: De Noordhollandsche courant : voortzetting van de Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Hiervoor komt in de plaats: Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Alkmaar1947
Dagblad voor Amersfoort : uitgave van de Stichting Het parool
Met editie: De Veluwe : dagblad waarin opgenomen de Overveluwse bladen van 1844 : Harderwijker courant - De Ermeloër - De Nunspeter - De Hierdense courant - De Elspeter en de Nieuwe Puttense courant
Voortz. van: Dagblad voor Amersfoort en de Veluwe
Opgegaan in: Het parool : -vrij, onverveerd- [1941 - ...]
Amersfoort1946-1964
Dagblad voor Amersfoort en de Veluwe
Voortz. van: Het parool : vrij onverveerd. - Editie voor Amersfoort en omgeving
Voortgez. als: Dagblad voor Amersfoort : uitgave van de Stichting Het parool
Amersfoort1945-1946
Het dagblad voor de Belgen
Voortz. van: Het dagblad [1915]
Voortgez. als: Belgisch dagblad
's-Gravenhage1915
Dagblad voor de Zaanstreek : De typhoon
Voortz. van: De typhoon
Voortgez. als: De typhoon : dagblad voor de Zaanstreek
Zaandam1946-1977
Dagblad voor Helder en Hollandsch Noorderkwartier
Voortz. van: Heldersche en Nieuwe Dieper courant : nieuws- en advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier
Helder1894-189X?
Het dagblad voor het koninkrijk der Nederlanden
Zie: dagblad
Het dagblad voor het Noorden
Editie van: Het volk : socialistisch dagblad. - Editie Amsterdam
Gedwongen voortz. van: Het volk : socialistisch dagblad. - Editie Groningen en Drenthe, en tijdelijke voortz. van: Het nieuwsblad van het Noorden
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad. - Editie Groningen, en wellicht: Het vrije volk : democratisch socialistisch dagblad. - Editie Drente
Groningen1944-1945
Dagblad voor Holland
Voortgez. als: Het dagblad [1915]
's-Gravenhage1915
Dagblad voor Leiden en omstreken
Editie van: Het volk : socialistisch dagblad. - Editie Amsterdam
Vermoedelijk verschijnen t/m 22 sept. 1944 o.a. een Stadseditie en een Provinciale editie
Voortz. van: Leidsch dagblad [1860-1943]
Na de bevrijding gesplitst in: Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. - [Editie Stad], Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. - [Editie Duin- en Bollenstreek], en: Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. - [Editie Rijnstreek]
Leiden1944-1945
Het dagblad voor Nederlandsch-Indië
Voortz. van: Het dagblad : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlandsch-Indië
Voortgez. als: Het dagblad
Semarang1924-1926
Dagblad voor Noord-Holland. Alkmaarsche editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van Alkmaarsche courant, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en Beverwijksche courant Kennemerland, en: Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant)
Vanaf 23 sep. 1946 komt hiervoor in de plaats: De Noordhollandsche courant : voortzetting van de Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Alkmaar1942-1945
Dagblad voor Noord-Holland. Heldersche editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van Alkmaarsche courant, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Nieuwe Hoornsche courant), Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant), en: Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en Beverwijksche courant Kennemerland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Heldersche courant. - nieuws- en advertentieblad
Alkmaar1942-1944?
Dagblad voor Noord-Holland. Schager editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Alkmaarsche courant, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant) en: Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en Beverwijksche courant Kennemerland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Nieuwe Schager courant
Alkmaar1942-1944?
Dagblad voor Noord-Holland. West-Friesche editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van Alkmaarsche courant, Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en Beverwijksche courant Kennemerland, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), en Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant)
Na de bevrijding komen hiervoor in de plaats: Enkhuizer courant : dagblad voor Hollands Noorderkwartier [1945-...], en: Vrij Nederland : nieuwsbulletin voor West-Friesland [vanaf 26 sept. 1944 - 5 mei 1945 reeds illegaal verschenen]
Alkmaar1942-1945
Dagblad voor Noord-Holland. Zaanlander editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Dagblad voor Noordholland waarin opgenomen De Zaanlander en de Beverwijksche courant Kennemerland, Alkmaarsche courant, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), en: Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant)
Na de bevrijding komt waarschijnlijk hiervoor in de plaats: De Zaanlander : dagblad voor de Zaanstreek
Alkmaar1942-1945
Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en de Beverwijksche courant Kennemerland
Gedwongen samensmelting van: De Zaanlander : dagblad voor de Zaanstreek, en: Beverwijksche courant Kennemerland : dagblad voor de streek Kennemerland (Haarlem-Alkmaar)
Gedwongen samengegaan met: Alkmaarsche courant, Dagblad voor West-Friesland (een samensmelting van Enkhuizer courant en Dagblad nieuwe Hoornsche courant), en Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant), en ten dele voortgez. als: Dagblad voor Noord-Holland. - Kennemer editie, en: Dagblad voor Noord-Holland. - Zaanlander editie
Koog a/d Zaan1942
Dagblad voor Noord-Limburg
Ca.1963 met suppl.: Carillon : weekend-editie : dagblad voor Noord-Limburg, en: De Maasoever : kerkdiensten en mededelingen van organisaties en verenigingen, en ca. 1981: Plus
Vanaf (1967?) meerdere regionale edities
Komt in de plaats van: Nieuwe Venlosche courant : voorheen Venloosch nieuwsblad - Venloosche courant
Samengegaan met: De Limburger, en voortgez. als: Dagblad De Limburger. - Ed. Noord-Limburg, (regio Venlo)
Venlo1945-1995
Het dagblad voor Utrecht en omstreken
Waarschijnlijk editie van: Het volk : socialistisch dagblad
Utrecht1944-1945
Dagblad voor West-Friesland
Gedwongen samensmelting van: Dagblad nieuwe Hoornsche courant, en: Enkhuizer courant : nieuws- en advertentieblad
Gedwongen samengegaan met: Alkmaarsche courant, Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (een samensmelting van Schager courant en Heldersche courant), en: Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en Beverwijksche courant Kennemerland, en ten dele voortgez. als: Dagblad voor Noord-Holland. - West-Friesche editie
Hoorn1941-1942
Dagblad voor West-Friesland
Met suppl.: Speciaal
Vanaf 14 febr. 1981 hierin opgenomen: Noordhollands dagblad : dagblad voor Westfriesland
Voortz. van: De vrije Hoornse : nieuwsblad voor West-Friesland
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : dagblad voor West-Friesland
Alkmaar1948-1995
Dagblad voor West-Friesland
Zie: Noordhollands dagblad
Het dagblad voor IJmuiden - Velsen - Beverwijk - Driehuis - Santpoort
8 dec. 1930 - 14 okt. 1940 met suppl.: Het sportblad : Oprechte Haarlemsche courant
Vermoedelijk aanvankelijk o.d.t.: Dagblad van IJmuiden
IJmuiden1926?-1942?
Dagblad Zaanstreek : Noordhollands dagblad
Met suppl.: Speciaal
Samensmelting van: De typhoon : dagblad voor de Zaanstreek, en: De Zaanlander : dagblad voor de Zaanstreek
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : dagblad Zaanstreek
Alkmaar1992-1995
Dagblad Zaanstreek
Zie: Noordhollands dagblad
Dagelijks advertentie-blad voor Batavia en omstreken
Niet verder verschenen
Batavia1868
Het dagelijks nieuws
Voortz. van: Bericht no. 1 [2, enz.]
Leiden1944-1945
Dagelijks nieuws : uitgave Ministerie van Voorlichting O.I.
In 1949 met suppl.: Angkatan muda
Tomohon1945-...
Dagelijksche beurscourant : de Nederlandsche financier
Met extra nr. o.d.t.: Jubileumuitgave ter herdenking van het 75-jarig bestaan op 2 febr.1939
Voortz. van: De Nederlandsche financier : beurs-, bank- en handelscourant
Samengegaan met: Amsterdamsch effectenblad, en voortgez. als: Het financieele dagblad : waarin opgenomen het Amsterdamsch effectenblad en de Dagelijksche beurscourant
Amsterdam1874-1943
The daily courantLondon1702-1735
Daily heraldLondon1919-...
The daily journal of commerce
Voortz. van: Journal of commerce & daily bulletin
San Francisco1850-1850?
The daily news
Vanaf 13 mei 1912 samengegaan met: The morning leader, en voortgez. als: The daily news & leader
London1846-1912
Daily news
Voortz. van: The daily news & leader
Samengegaan met: The daily chronicle, en voortgez. als: News chronicle
Londonca.1919-1930
The daily news & leader
Samensmelting van: The daily news [1846-1912], en: The morning leader
Voortgez. als: Daily news [ca. 1919-1930]
London1912-ca.1919
The daily post-boy[London]1730? - ....
Daily telegraph and Morning post
Samensmelting van: Daily Telegraph (1855), en: Morning post (1772)
London1937...
The Daily Universal Register
Voortgez. als: The Times : or, Daily Universal Register
London1785-1787
The Daily Universal Register
Zie: Times
Daily worker
Voortgez. als: The morning star : incorporating the Daily worker
London1930-1966
Dalfser courant : weekblad voor Dalfsen, Ommen, Den Ham, Lemele, Lemelerveld, Heino, Raalte, Nieuw-Leusen en Zwollerkerspel
Na de bevrijding voortgez. als: De oprechte Dalfser courant : wekelijks nieuwsblad
Dalfsen1891-1942
DawnKarachi1991-...
De Jong's nieuwsblad
In 1928 hierin opgenomen: Bolswardsche courant : nieuws- en advertentieblad; in 1928? hierin opgenomen: Westergoo : advertentieblad voor Bolsward en omliggende gemeenten
Voortz. van: De Jong's advertentieblad
Gedwongen samengegaan met: Sneeker nieuwsblad : officieel orgaan van de gemeenten Sneek Wymbritseradeel IJlst Hindeloopen en Stavoren, en ten dele voortgez. als: Westergoo : nieuwsblad voor het Westen van Friesland. - Bolswarder editie
Bolsward1920?-1942
Dedemsvaartsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Dedemsvaart en omstreken
Met kopbladen: Ommer courant, Nieuwleuser courant, Zuidwolder courant, Gramsberger courant, en: Hardenberger nieuwsblad
Voortz. van: Nieuws- en advertentie-blad voor Dedemsvaart, Avereest, Nieuwleusen, Dalfsen, Ommen, Den Ham, Hardenberg, Gramsbergen, enz. [1880-191X?]
Hiervoor, èn voor de kopbladen komt in de plaats: Nieuwsblad voor Overijssel : langs Reest, Vaart en Vecht : algemeen streekblad voor de gemeenten Avereest (Dedemsvaart, Balkbrug, Oud-Avereest, Sluis 6), Nieuwleusen (Den Hulst), Ommen, Hardenberg (Lutten, Slagharen), Gramsbergen (De Krim)
Dedemsvaart191X?-1943
Dedemsvaartsche courant
Vanaf 30 sept. 1992 hierin opgenomen: De brug : nieuws- en advertentieblad voor Balkbrug e.o.
Komt in de plaats van: Nieuwsblad voor Overijssel : langs Reest, Vaart en Vecht : algemeen streekblad voor de gemeenten Avereest (Dedemsvaart, Balkbrug, Oud-Avereest, Sluis 6), Nieuwleusen (Den Hulst), Ommen, Hardenberg (Lutten, Slagharen), Gramsbergen (De Krim)
Dedemsvaart1945-...
Deeze na-courant wordt uitgegeven, alle maandagen, te ...
Zie: Deze na-courant wordt uitgegeven, alle maandagen, om alle soorten van hedendaagsche schrijvers en uitgeevers, publiek bekend te maaken, 't zy van wat factie die ook zyn mogen
Deldens weekblad : nieuws- en advertentieblad voor stad en ambt DeldenDelden1939-...
Delflandsche courant : nieuws- en advertentieblad
Waarschijnlijk voortz. van: Delftsche courant [1846-1855?]
Waarschijnlijk voortgez. als: Delftsche courant : nieuwsblad voor Delft en Delfland
Delft1855
Delfsche courant
Met suppl.: Na-courant
Voortgez. als: Hollandsche historische courant
Delft1721-ca.1733
Delfsche courant
Zie: Delftsche courant
Delfsche courant
Met suppl.: Delfsche na-courant, en: Bijvoegsel tot de Delftsche courant
Delft1788-1793
De Delfshaven
Voortz. van: De Westergids
Voortgez. als: Maasstad : weekbladen. - [Editie] De Delfshaven : Delfshaven, Bospolder, Oud Mathenesse, Spangen, Witte Dorp en Tussendijken
Rijswijk1991-1992
Delfshavensche courant : nieuwsblad voor Delfshaven, Kralingen, Charlois en Overschie
Vanaf no. 6 (feb. 1886) tijdelijk o.d.t.: Oud-Delfshavensche courant
Voortz. van: Nieuwe Delfshavensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Delfshaven, Kralingen, Charlois, Ridderkerk, Overschie en omstreken
Delfshaven1880-1886
Delft op zondagHeerhugowaard1992-...
Delftsch volksblad
Zie: Voorwaarts
Delftsch weekblad
Voortz. van: Weekblad der stad Delft
Voortgez. als: Delftsche courant [1846-1855?]
Delft1843-1845
Delftsche courant
Met speciale nrs. (o.a. 3 nov. 1806) o.d.t.: Extra-ordinaire Delftsche courant
Voortz. van: Binnenlandsche Bataafsche : nu Delftsche courant
Voortgez. als: Gazette de Delft = Delftsche courant
Delft1788-1811
Delftsche courant
Zie: Gazette de Delft
Delftsche courant : nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Delftsche courant en algemeen nieuws- en advertentieblad
Delft1842
Delftsche courant
Voortz. van: Delftsch weekblad
Waarschijnlijk voortgez. als: Delflandsche courant : nieuws- en advertentieblad
Delft1846-1855?
Delftsche courant : nieuwsblad voor Delft en Delfland
Met suppl.: Voor de jeugd [ca.1911], Letterkundig bijvoegsel [ca.1932], Bijvoegsel behoorende bij de Delftsche courant, Sportblad [ca.1935], DC weekeind [ca.1966], en Uit
Ca. apr. 1945 met extra nrs.: o.d.t.: Mededeelingen van de Delftsche courant
Vanaf 22 april 1968 kopblad van Haagsche courant [1883-...]
Waarschijnlijk voortz. van: Delflandsche courant : nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als: Haagsche courant. - [Ed.] Delft
Delft1856-2002
Delftsche courant en algemeen nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als: Delftsche courant : nieuws- en advertentieblad
Delft1841
Delftsche opmerker : nieuwsblad voor Delft en omstreken : gewijd aan de bevordering van gemeentelijke en staatkundige belangenDelft1885-1895
Delftse post : Delftsch advertentieblad voor Delft en omliggende gemeenten
Voortz. van: Delfts advertentieblad
Rijswijk1954-...
Delfzijls weekblad : algemeen nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Delfzijl
Neveneditie van: De Bierumer
Delfzijl1934?-1946?
Deli courant
Met suppl.: Bijvoegsel van de Deli courant; Geillustreerd Nederlandsch weekblad van de Deli courant; Kinderhoekje : geïllustreerd weekblad voor de jeugd; De Deli kindercourant, en: DC geïllustreerd zondagsblad
[Medan]1885-...
De Delvenaar : nieuws- en advertentieblad gewijd aan de belangen van huisgezin, school, kerk en staat
Voortz. van: Nieuws- en advertentieblad : nieuwe Delftsche courant
Delft1885-192X?
Den Haag Centraal : een échte Haagse krantDen Haag2007-...
Den Helder op zondagHeerhugowaard1987-...
Den vaderlant ghetrouwe : op de bres voor herstel en vernieuwing
Vanaf 2 apr. 1945 ten dele voortgez. als: De Vlietstreek : dagblad voor Voorburg, Leidschendam en Stompwijk
Opgegaan in: Op wacht : weekblad voor den wederopbouw van het koninkrijk
Voorburg1944-1946
Dendermondsch nieuwsbladDendermonde1829-...
Denekamper courant : nieuws- en advertentieblad voor Denekamp en omstreken
Vermoedelijk aanvankelijk o.d.t.: Weekblad voor Denekamp e.o.
Neveneditie van: Het nieuws van de week : nieuws- en advertentieblad voor Oldenzaal en omstreken [voortgez. als: De Oldenzaalsche]
Oldenzaal1903-1941?
Departementaal dagblad van de Zuiderzee en Amsterdamsche courant
Met suppl.: Bijvoegsel tot het departementaal dagblad van de Zuiderzee
Voortz. van: Amsterdamsche courant [1813]
Voortgez. als: Amsterdamsche courant [1814-1903]
Amsterdam1814
La dépêche coloniale : journal quotidien
Vanaf apr. 1909 hierin opgenomen: La politique coloniale : paraissant les mardi, jeudi et samedi
Voortgez. als: La dépêche coloniale et maritime : journal quotidien
Paris1898?-1918?
La dépêche coloniale et maritime : journal quotidien
Voortz. van: La dépêche coloniale : journal quotidien
Vanaf année 45, no 10983 (avril 1937) samengegaan met: La nouvelle dépêche ; vanaf année 45, no 10994 (juin 1937) o.d.t.: France-outremer
Paris1918?-...
Deur en veur OskerdersUsquert19XX-...
DeusoneDiessen19XX-...
Deutsche allgemeine Zeitung
Voortz. van: Norddeutsche allgemeine Zeitung
Vanaf 1 febr. 1939 hierin opgenomen: Berliner Tageblatt
Met zondags-suppl.: Zeitbilder
Berlin1918-1945
Deutsche Zeitung herausgegeben waehrend des grossen Krieges von den in Holland internierten DeutschenDen Haag1918
Deutsche Zeitung in den Niederlanden
Voortz. van: Reichsdeutsche Nachrichten in den Niederlanden : Mitteilungsblatt der deutschen Kolonie
Amsterdam1940-1945
Deutsche-Brüsseler-Zeitung : I. Januar 1847 - 27. Februar 1848Bruxelles1981
Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts : ein Bestandsverzeichnis mit historischen und bibliographischen AngabenBremen[1971]-1985
Deventer courant
Met suppl.: Bijvoegsel, behoorende bij de Deventer courant
Deventer1837-1926
Deventer dagblad : de koerier
Voortz. van: De koerier : weekblad aan het volksbelang gewijd
Voortgez. als: De koerier : Deventer dagblad [1939-1945]
Deventer1886-1939
Deventer dagblad : algemeene koerier voor Overijsel en Gelderland
Met suppl.: Toerkrant, 1978 en 1979; Plus : weekendkrant van Kluwer's courantenbedrijf; vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 131, no. 18 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Vanaf 1 maart 1967 met kopblad: Geldersch-Overijselsche courant : anderdaags streekblad voor: Borculo, Diepenheim, Eibergen, Gorssel, Haaksbergen, Groenlo, Hengelo (Gld.), Laren (Gld.), Lochem, Markelo, Neede, Ruurlo, Vorden en Zelhem
Vanaf ca.1968 met kopblad: Sallands dagblad : dagblad voor Salland, Noord- en Midden-Overijssel
Met extra nr.: Deventer dagblad [speciale uitg. t.g.v de opening van de nieuwe spoorbrug te Deventer - 1982]
Voortz. van: Algemeene koerier voor Overijsel en Gelderland
Voortgez. als: De stentor : Deventer dagblad
Deventer1946-2003
Deventer post
Vanaf 1 okt. 1969 hierin opgenomen: Twellose courant
Deventer1957-...
Deventer weekblad, aan de maatschappelijke staats- en gemeente-belangen van stad en land gewijdDeventer1869?-1872
Deze na-courant wordt uitgegeven, alle maandagen, om alle soorten van hedendaagsche schrijvers en uitgeevers, publiek bekend te maaken, 't zy van wat factie die ook zyn mogen
Vanaf nr.27 (1784) o.d.t.: Deze na-courant wordt uitgegeeven, alle maandagen, te ...
Voortz. van: Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant
Voortgez. als: Vaderlandsche byzonderheden
Amsterdam1783-1784
Dharma kanda : minggon mardika. Edisi nasionalSolo[1969?]-...
Didam post : nieuwsblad voor Didam
Voortz. van: Didams weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Didam e.o.
Voortgez. als: Didam / Wehl journaal
Duiven1990-ca.1992
Didams weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Didam e.o.
Voortgez. als: Didam post : nieuwsblad voor Didam
Arnhem1985-1990
Diemer courant : nieuws- en advertentieblad voor Diemen, Duivendrecht en Tuindorp Watergraafsmeer
Vanaf ca.1976 hierin opgenomen: De nieuwe Diemer : weekblad voor Diemen
Diemen1946-...
Diemer- of Watergraafs-meersche courant
Bijzondere uitgaven die mogelijk als pamfletten moeten worden beschouwd: Merkwaardige brief geschreeven door een citadin van Oeltjes-plaat, aan den Diemer- of Watergraafs-Meersche courantier, 11 juni 1782, en: Noodig bericht, aan het vrijheid en vaderlandminnend publiek, door Harmanus Koning, Diemer- of Watergraafs-Meersche courantier, 1 nov. 1782
Met extra nr. o.d.t.: Diemer- of Watergraafs-meersche na-courant
No. 94 (6 aug. 1783) o.d.t.: Diemer- of Watergraafs-meersche courier
Voortz. van: Watergraafsmeer courant
Voortgez. als: Nederlandsche courant [no. 1, 11 aug. 1783]
Amsterdam1781-1783
Diemer- of Watergraafs-meersche courier
Zie: Diemer- of Watergraafs-meersche courant
Dierens weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag Soeren, Spankeren, Olburgen
Met editie: Rhedens weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag Soeren, Spankeren, Olburgen
Vanaf juni 1989 hierin opgenomen: Dieren nieuwsblad : wekelijks huis aan huis nieuws- en advertentieblad voor de plaatsen Dieren-Ellecom en Spankeren
Dieren1965?-...
Dinamika : menunjang pembangunan utk kemakmuranBanjarmasin1970?-...
Het dinsdagblad : het nieuws in weekjournaal. [Editie] AI, [Utrecht]Utrecht1982-1985
Het dinsdagblad : het nieuws in weekjournaal. [Editie] AII, [Zeist]
Vanaf 23 okt. 1984 hierin opgenomen: Midweekjournaal
Utrecht1982-1985
Het dinsdagblad : het nieuws in weekjournaal. [Editie] BI, [Utrecht e.o.]Utrecht1982-1985
Het dinsdagblad : het nieuws in weekjournaal. [Editie] BII, [Nieuwegein]Utrecht1982-1985
Het dinsdagblad : het nieuws in weekjournaal. [Editie] C, [Amersfoort]Utrecht1982-1985
Diogène sans-culotteParis1848
Djawa pos : harian pagi Indonesia
Vanaf 1997? - 1999 met 2de blad: Metropolis, en 3de blad: Olahraga
Voortgez. als: Indo Pos
Surabaja1949-2003
Djawa tengah : pewarta politiek dengan dagangSemarang19XX
Djokja-bode : dagblad voor Midden-Java
Met extra nr.: Beatrix-nummer (3 febr. 1938); Congres-nummer (19 april 1938); Kerst-nummer van de Djokja-bode, en: Paaschnummer : aangeboden door de Djokja-bode
Djokja1936-...
Djokja-courant : nieuws- handels- en advertentieblad voor Djokjakarta en omliggende ResidentiënDjokjakarta1902-1903
DND daily
Zie: Dutch news digest. [Daily]
Doarpsnijs : foar Eksmoarra en AllingawierExmorra19XX-...
Doesburgs streekblad : huis aan huis blad voor Doesburg, Angerlo, Drempt, Hoog Keppel, Giesbeek, Lathum
Van 195X?-196X kopblad van: De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Steenderen, Zelhem enz. enz.
Vanaf 1979 - 1981 met kopblad: Dierens Rhedens streekblad; vanaf 1981 - 1982 met kopblad: Dierens Rhedens nieuwsblad, welke daarna hierin is opgenomen
Doetinchem195X?-...
Doetinchem thuis : uw huis aan huis krant
Voortgez. als: Gelderse post. - Editie voor Doetinchem en omgeving
Doetinchem1982-1991
Doetinchems vizier : huis-aan-huis blad voor Oost-Gelderland
Tot en met 9 nov. 1983 editie van: Oost-Gelders vizier
Voortz. van: Het vizier : Doetinchems advertentieblad
Doetinchem1978-...
Dokkumer Courant : nieuws- en advertentieblad voor Dokkum en omliggende gemeentenDokkum2002
Dokkumer nieuwsblad
Verschijnt vanaf 4 okt. 1929 gecombineerd met: Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en wordt vanaf aug.? 1941 daarin opgenomen
Dokkum1929-1941
De Dommelbode : gratis weekblad voor Vught - Cromvoirt - St. Michielsgestel - Den Dungen en Esch
[6 okt. 1992] - [27 okt. 1992] verschijnt zonder titel, maar met 10 vraagtekens in de kop van het blad
Best1992-...
Donderda[e]gsche Mercurius
Zie: Mercuriale Maendaechsche ordinare advysen
Donderdag
Voortz. van: Vrijdag
Ede1986-...
Donderdagse courant
Zie: Voor ditmaal vrydagse courant
De Dongebode : voor Geertruidenberg, Raamsdonkveer en omstrekenGeertruidenbergca.1902-194X?
Donia : nieuws- en advertentieblad
Vanaf 1938?-1941 met suppl.: De nieuwe Jouster : advertentie- en nieuwsblad
Met extra nr.: Nieuwjaarsnummer van de Jouster courant, Donia en De nieuwe Jouster [o.a.? 1 jan. 1940]
Editie van: Jouster courant : nieuws- en advertentieblad
Opgenomen in: Jouster courant : nieuws- en advertentieblad
Joure1901-1941
Door vereniging gemeenschapOpmeer19XX-...
Doornsche courant De Kaap : nieuws- en advertentieblad voor Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Woudenberg, Driebergen, Langbroek, Cothen
Van 1922? - 1941? met nevenedities: Amerongsche courant, en: Leersumsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Leersum, Maarn, Maarsbergen, Doorn, Amerongen, Woudenberg, Driebergen, Langbroek, Cothen
Later o.d.t.: Doornse courant De Kaap
Voortgez. als: Doornse krant De Kaap : onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeenten Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn, Langbroek en Cothen
Doorn1905?-1991
Doornse krant De Kaap : onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeenten Doorn, Leersum, Amerongen, Maarn, Langbroek en Cothen
Voortz. van: Doornsche courant De Kaap : nieuws- en advertentieblad voor Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Woudenberg, Driebergen, Langbroek, Cothen
Voortgez. als: De Kaap : nieuwsblad voor de Utrechtse Heuvelrug
Barneveld1991-2005
Dordrechts nieuwsblad
Voortz. van: Rotterdamsch nieuwsblad. - Editie Dordrecht
Voortgez. als: RN weekjournaal
Rotterdam1970-1973
Dordrechtsch nieuwsblad
Voortz. van: Nieuwe Dordrechtsche courant
Dordrecht1861-ca.1861
Dordrechtsch nieuwsblad
Met extra nr.: Jubileumnummer 22 okt. 1937
Later kopblad van: Rotterdamsch nieuwsblad
Voortgez. als: Rotterdamsch nieuwsblad : Dordtsche editie [1950]
Dordrecht1887-1950
Dordrechtsch nieuwsblad
Voortz. van: Rotterdamsch nieuwsblad. - Dordtsche editie [1950]
Voortgez. als: Rotterdamsch nieuwsblad. - Editie Dordrecht [1967-1970]
Dordrecht1950-1967
Dordrechtsche courant
Waarschijnlijk aanvankelijk o.d.t.: Dordrechtsche historische courant
Voortz. van: Bataafsche historische courant
Voortgez. als: Gazette de Dordrecht = Dordrechtsche courant
Dordrecht1795-ca. 1810
Dordrechtsche courant
Zie: Gazette de Dordrecht
Dordrechtsche courant
Met suppl.: Bijvoegsel behorende tot de Dordrechtsche courant, en: Geïllustreerd zondagsblad
Speciale nummers o.d.t.: Extra-ordinaire Dordrechtsche courant, en: Buitengewone Dordrechtsche courant
Voortz. van: Gazette de Dordrecht = Dordrechtsche courant
Gesplitst in: Dordrechtsche courant. - Eerste blad [middag-editie], en: Dordrechtsche courant. - Tweede blad [avond-editie]
Dordrecht1813-1896
Dordrechtsche courant. Eerste blad (middageditie)
Ten dele voortz. van: Dordrechtsche courant [1813-1896]
Na 3 jan. 1920 verschijnt alleen nog de avondeditie
Dordrecht1896-1920
Dordrechtsche courant. Tweede blad (avondeditie)
Vanaf ca.1915 met suppl.: Algemeen sportblad voor Dordrecht en omstreken
Ten dele voortz. van: Dordrechtsche courant [1813-1896]
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De Dordtenaar
Dordrecht1896-1945
Dordrechtsche historische courant
Zie: Dordrechtsche courant
De Dordtenaar
Kopblad van: Algemeen dagblad
Komt in de plaats van: Dordrechtsche courant [1896-1945]
Voortgez. als: AD De Dordtenaar. - [Drechtsteden]
Dordrecht1946-2005
Dordtsch dagblad
Met suppl.: Zondagsblad van de vijf samenwerkende christelijke dagbladen De Rotterdammer, Nieuwe Haagsche courant, Nieuwe Utrechtsche courant, Nieuwe Leidsche courant, Dordtsch dagblad
Kopblad van de Rotterdammer
Met extra-nr.: Kuyper-nummer 1837-29 october-1937
Samengegaan met: De Rotterdammer : dagelijks verschijnend nieuwsblad, en met een gedeelte van Trouw. - Zuid Holland Editie, en voortgez. als: Trouw : met De Rotterdammer en met Dordts dagblad
Dordrecht1924-1975
Dordtsch volksblad
Zie: Voorwaarts
Dorp en dorpshuisFoxhol19XX-...
Dorpsblad 't hoevetje : dorpsblad met nieuws van de verenigingenHaaksbergen19XX-...
Dorpsklanken : wekelijks orgaan van de Eelder dorpsgemeenschapPaterswolde1946?-...
De dorpskoerier : weekblad voor de dorpen Boeschoten, Elspeet, Garderen, Koudhoorn, Oud- en Nw-Milligen, Speuld, Uddel, Staverden, Vierhouten en de WittenbergApeldoorn1989-1990
Dorpskrant : Valburg Homoet Eimeren[S.l.19XX-...
Dorpskrant : officieel orgaan van de Stichting Dorpsraad DriemondDriemond19XX-...
Dorpskrant
Voortgez. als: Hart van Holland
Zevenhuizen1978-1991
Dorpskrant Garwin
Zie: Garwin
Dorpskrant ValtheValthe19XX-...
Dorpskrant voor Schellinkhout : 14 daagse uitgave t.b.v. het verenigings-, middenstands- en dorpslevenSchellinkhout19XX-...
Dorpskrantje : Klein-Dongen-VaartDongen198X-...
Dorpsnieuws Lage MierdeLage Mierde19XX-...
DorpsvlegelGees19XX-...
Drachtster courant
Zie: Dragtster courant
Le dragon[Mons]1825-...
Dragtster courant : weekblad voor de gemeente Smallingerland en omstreken
Met suppl.: Echt Drachten : uw Drachtster Courant in het weekend, vanaf 3 febr. 2006
Vanaf 17 apr. 1945 hierin opgenomen: De nationale eenheid : dagelijks nieuws
Vanaf 192X? o.d.t.: Drachtster courant
Drachten1864-...
De Drechtstreek : h.a.h.-blad voor de Alblasserwaard. Editie II [Alblasserwaard]Dordrechtca.1968-...
Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe
Samensmelting van: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. - [Editie Assen], en: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. - [Editie Meppel]
Meppel1944-1945
Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. [Editie Assen]
Geen editievermelding op titelpag.
Ten dele voortz. van: Agrarisch nieuwsblad [waarin opgenomen het orgaan Landbouw en maatschappij]
Samengegaan met: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. - [Editie Meppel], en voortgez. als: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe
Meppel1942-1944
Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. [Editie Meppel]
Met editievermelding §
Ten dele voortz. van: Agrarisch nieuwsblad : (waarin opgenomen het orgaan Landbouw en maatschappij)
Samengegaan met: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe. - [Editie Assen], en voortgezet als: Drentsch dagblad : officieel orgaan voor de provincie Drenthe
Meppel1942-1944
Drentsch nieuwsblad voor Zuid-Oost Drenthe
Samen met Drentsch nieuwsblad voor Zuid-West Drenthe verschenen i.p.v. de verboden Coevorder courant, Emmer courant, Hoogeveensche courant en Meppeler courant, welke na de bevrijding opnieuw verschijnen
Meppel1942-1945?
Drentsch nieuwsblad voor Zuid-West Drenthe
Samen met Drentsch nieuwsblad voor Zuid-Oost Drenthe verschenen i.p.v de verboden Coevorder courant, Emmer courant, Hoogeveensche courant en Meppeler courant, welke na de bevrijding opnieuw verschijnen
Meppel1942-1945?
Drentsche courant
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende tot de Drentsche courant
Met extra nrs. o.d.t.: Buiten-gewone Drentsche courant
Voortz. van: Nieuws- en advertentie-blad voor de provincie Drenthe
Voortgez. als: Provinciale Drentsche en Asser courant
Assen1826-1851
Drentsche en Asser courant. [Provincie-editie]
Met suppl.: Inclusief [vanaf ca.1966 - ...], en: Weekend AD : wekelijkse bijlage van Algemeen dagblad, Drentsche en Asser courant, De Dordtenaar, Rijn en Gouwe [ca.1964]
Vanaf jrg. 149, no. 50 (1 mrt. 1971) o.d.t.: Drentse en Asser courant
Op 18 jan. 1992 verschijnt hetzelfde nummer onder twee verschillende koppen: Drentse en Asser courant, en: Drentse courant
Voortz. van: Provinciale Drentsche en Asser courant
Voortgez. als : Drentse courant
Assen1962-1992
Drentse courant
Vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Op 18 jan. 1992 verschijnt hetzelfde nummer onder twee verschillende koppen: Drentse courant, en: Drentse en Asser courant
Voortz. van: Drentse en Asser courant. - [Provincie-editie]
Samengegaan met: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger Dagblad., en voortgez. als: Dagblad van het Noorden
Assen1992-2002
Drentse courant. [Editie Emmen]
Vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Op 1 febr. 1992 verschijnt hetzelfde nummer onder twee verschillende koppen: Drentse courant, en: Emmer courant
Voortz. van: Emmer courant
Samengegaan met: Nieuwsblad van het Noorden, en: Groninger dagblad, en voortgez. als: Dagblad van het Noorden. - [Editie] Zuidoost-Drenthe
Assen1992-2002
Drentse en Asser courant
Zie: Drentsche en Asser courant
Drents-Groningse Pers
Zie: Drentse courant
Drents-Groningse Pers
Zie: Drentsche en Asser courant
De drie B hoek
Zie: 3 b hoek
De drie burchten : nieuwsblad voor Driel, Heteren en RandwijkOosterbeek1982-...
Drie landen post
Zie: 3 landen post
De drie meren : nieuws- en advertentieblad voor de Beemster, Purmer, Wijde-Wormer en omliggende plaatsenBeemster1897-1950
De drie watersteden
Zie: 3 watersteden
Driebergsche courant : nieuwsblad voor Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Overberg, Darthuizen, Amerongen, Langbroek, Overlangbroek, Cothen en omstreken
Vermoedelijk voortz. van: Driebergen-R'burgsche courant : Stichtsch nieuws- en handelsblad : algemeen weekblad voor Driebergen-R'burg, Doorn, Langbroek, Overlangbroek, Cothen en omstr.
Waarschijnlijk met neveneditie: Stichtsch nieuws- en handelsblad : algemeen weekblad voor Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Langbroek en omstreken
Driebergen-Rijsenburgca. 1940-1943?
De driehoek : gezinsblad
Vanaf mei 1976 hierin opgenomen: Uw zakengids : gratis weekblad : huis-aan-huis verpreiding in Rijssen, Wierden, Enter en omstreken
Zeer waarschijnlijk voortz. van: Weekblad voor Rijssen
Enschede1967-...
Les droits de l'homme : organe du peupleParis1849
Drontens nieuwsblad : onafhankelijk nieuwsblad voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterband
Vanaf ca. 1992 hierin opgegaan: Dronter courant
Barneveld1991-...
Drylster kypmantsje : maandblad uitgegeven door de IJlster winkeliersvereniging
Vanaf jrg. 3, no. 11 (mrt. 1973) o.d.t.: Dryltser kypmantsje
[IJlst]1969-...
Dryltser kypmantsje
Zie: Drylster kypmantsje
Duinpost
Zie: Nu
De duinstreek : weekblad voor Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Hargen, Petten, enz.
Juni 1953 - ca.1954 gedurende het zomerseizoen met suppl.: VVV badbode van de Vereeniging ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer Bergen Noord Holland
Waarschijnlijk samensmelting van: Weekblad voor Schoorl en Bergen, en: De Bergenaar : weekblad voor Bergen en omstreken
Alkmaar1924-...
DuinstreekDen Haag1960?-...
Dutch news digest : an English-language daily survey of the Dutch press. [Daily]
Met suppl.: Dutch news digest. Weekly supplement, en: Dutch news digest. Weekly business review, en: Dutch news digest. Headlines
Ook o.d.t.: DND daily
Amsterdam19XX-...
Dutch news digest : an English-language daily survey of the Dutch press. Headlines
Suppl. op: Dutch news digest. Daily
Amsterdam19XX-...
Dutch news digest : an English-language daily survey of the Dutch press. Weekly business review
Suppl. op: Dutch news digest. Daily
Amsterdam19XX-...
Dutch news digest : an English-language daily survey of the Dutch press. Weekly supplement
Suppl. op: Dutch news digest. Daily
Amsterdam19XX-...
The Dutch underground press, 1940-1945
Guide bevat fotomech. herdr. van de uitg.: De ondergrondse pers, 1940-1945 / door L.E. Winkel. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1954
Leiden1987
Dutch weekly
Voortz. van: Dutch-Australian weekly
Niet verder verschenen
Sydney19XX-2004
Duurswold : algemeen gelezen weekblad voor de gemeenten Slochteren en omliggende plaatsen
Hierin opgenomen: De Woldstreek : nieuws- en advertentieblad, en: Woldtjer weekblad
Gedwongen samengegaan met: Nieuws- en advertentieblad voor landbouw, handel en nijverheid, en voortgezet als: Duurswold : nieuws- en advertentieblad voor landbouw, handel en nijverheid voor de gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam en omgeving
Slochteren1925-1942
Duurswold : nieuws- en advertentieblad voor landbouw, handel en nijverheid voor de gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam en omgeving
Gedwongen samensmelting van: Duurswold : algemeen gelezen weekblad voor de gemeente Slochteren en omliggende plaatsen, en: Nieuws- en advertentieblad voor landbouw, handel en nijverheid
Vanaf 1947 komt hiervoor in de plaats: Duurswold : algemeen streekblad voor de gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noordbroek, Zuidbroek, Noorddijk en Ten Boer
Sappemeer1942-1945
De dwarskijker : weekblad waarin opgenomen het geïllustreerd bijvoegsel van De courantWeltevreden1927-1928