Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
F littéraire : arts, spectacles et formes de notre temps
Suppl. op: Figaro = ISSN 0182-5852
Ook o.d.t.: Figaro littéraire
Voortz. van: Le Figaro littéraire = ISSN 0015-0843
Opgegaan in: Figaro = ISSN 0182-5852
Paris1971-1977
De faam : weekblad voor Walcheren
Aanvankelijk o.d.t.: Middelburgsch nieuws- en advertentieblad met woninggids; later ook o.d.t.: Middelburgsch advertentieblad De faam
Vanaf juli 1899 hierin opgenomen: De faam : gratis advertentieblad
Ca.1975 hierin opgenomen: Groot Walcheren : advertentieblad voor geheel Walcheren
Middelburg1895-...
Fadjar : harian oemoem oentoek seloeroeh IndonesiaDjakarta1948
Fadjar Asia : terkandoeng didalamnja: Bandera Islam : soerat chabar penerangan Islam tentang adab dan politiek
Voortgez. als: Pembela-Raʿjat
Weltevreden192X-1930
Fajar jaya : menuju akselerasi modernisasi pembangunan
Voortz. van: Repelita : mingguan industri dan perembangan
Surabaya1975-...
Het familieblad : 's-Gravenhaagsch nieuws- en advertentieblad
Vanaf 1897 met suppl.: Humoristisch weekblad : geïllustreerd zondagsblad, en: Schouwburggids
Met extra nrs. o.d.t. Het familieblad : buitengewoon bijvoegsel behoorende bij het nummer van ...
Hiernaast verschijnt ook een Amsterdamse uitgave o.d.t.: Het familieblad : Amsterdamsch nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: 's-Gravenhaagsch advertentieblad
Voortgez. als: Haagsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad
's-Gravenhage1896-1904
FAZ
Zie: Frankfurter Allgemeine
Fd.
Zie: financieele dagblad
FD geld : het financieele dagblad
Suppl. op: Het financieele dagblad = ISSN 1388-4425
Opgegaan in: FD persoonlijk = ISSN 1872-5872
Amsterdam2007-2009
FD persoonlijk : geld, cultuur, lifestyle
Suppl. op: Het financieele dagblad = ISSN 1388-4425
M.i.v. jrg.5.no.11.2009 hierin opgenomen : FD geld = ISSN 1875-4686
Amsterdam2005-...
De feanster : nieuws- en advertentieblad voor Achtkarspelen
Voortz. van: Surhuisterveense courant : officiëel nieuws- en advertentieblad voor Achtkarspelen en omgeving
Surhuisterveen1951?-...
Feuille d'affiches annonces et avis divers de la ville d'Anvers, chef-lieu du Département des Deux Nêthes
Zie: Antwerpsche gazette
Feuille d'annonces : affiches et avis divers de l'arrondissement d'Audenarde
Voortgez. als: Annoncen-blad van affichen en verscheyde berigten van het arrondissement Audenaerde
Audenarde1816-1829
Feuille d'annonces de l'arrondissement de CharleroyCharleroyCa. 1821-...
Feuille d'annonces de la ville de Mons, capitale de la province de Hainaut
Zie: Feuille d'annonces de la ville de Mons, chef-lieu du département de Jemmape
Feuille d'annonces de la ville de Mons, chef-lieu du département de Jemmape
Vanaf 7 okt. 1815 o.d.t.: Feuille d'annonces de la ville de Mons, capitale de la province de Hainaut
MonsCa. 1814-1830?
Feuille de Courtrai : affiches, annonces et avis divers
Voortz. van: Kortryksch nieuws-blad
Kortryk1816-...
Feuille de Tournay : affiches, annonces et avis divers
Voortz. van: Affiches, annonces et avis divers de Tournay
[Tournay]1821-...
Feuille politique du département de l'Issel-supérieur
Met suppl.: Annonces et avis pour supplement à la feuille politique du département de l'Issel-supérieur = Bekendmakingen en berigten tot byvoegsel van het staatkundig dagblad van het departement van den Boven-IJssel
Met extra nr. o.d.t.: Feuille politique extraordinaire ... = Buitengewoon staatkundig dagblad ... [30 dec. 1811]
Voortz. van: Journal du département de l'Issel supérièur = Dagblad van het departement van den Boven-IJssel
Voortgez. als: Staatkundig dagblad van het departement van den Boven-Yssel
Arnhem1811-1813
Feuille politique du département du Zuiderzee
Met suppl.: Supplément à la Feuille politique du département du Zuiderzee = Bijvoegsel tot het Staatkundig dagblad van het Departement der Zuiderzee
Ook o.d.t.: Feuille politique du département du Zuyderzee
Voortz. van: Courrier d'Amsterdam = Courier van Amsterdam
Voortgez. als: Staatkundig dagblad van de Zuiderzee
Amsterdam1811-1813
Feuille politique du département du Zuyderzee
Zie: Feuille politique du département du Zuiderzee
Le figaro
Met suppl. o.a.: Le Littéraire = ISSN 0223-3096, en: Le Figaro. Supplément litteraire du dimanche = ISSN 0223-3894, en: Le Figaro littéraire = ISSN 0015-0843, en: F littéraire : arts, spectacles et formes de notre temps = ISSN 0184-7937, en: Le Figaro. Supplément litteraire du dimanche = ISSN 0223-3894, en: Madame Figaro = ISSN 0246-5205, en: Le Figaro TV = ISSN 0241-6905, en: Le Figaro magazine = ISSN 0184-9336, en: Le Figaro Rhône-Alpes = ISSN 1144-2824, en: Le Figaro Provenc-Côte = ISSN 1147-1646, en: Le Figaro Mediterranée = ISSN 1147-1638, en: Le Figaro La Défense = ISSN 1146-4062, en: Le figaro magazine = ISSN 0184-9336
Hierin opgenomen: L'Evenèment = ISSN 1160-8390, en: Le Gaulois = ISSN 1160-8404
Paris1854-...
Le Figaro littéraire
Suppl. op: Figaro = ISSN 0182-5852
Voortz. van: Littéraire = ISSN 0223-3096
Voortgez. als: F littéraire = ISSN 0184-7937
Paris1946-1971
Figaro littéraire
Zie: F littéraire
Le Figaro magazine
Suppl. op: Le Figaro = ISSN 0182-5852
Paris1978-...
The Financial Times
Vanaf 2 jan. 1979 verschijnt hiernaast: Financial Times. - [Franfurt edition]
Met suppl.: Financial times survey
Voortz. van: London financial guide
Hierin opgenomen: Bullionist
Vanaf 24 mei 1924 hierin opgenomen: Financier
Vanaf 1 okt. 1945 hierin opgenomen: Financial news
London [etc.]1888-...
Financial Times. [Frankfurt edition]
Met suppl.: Weekend FT
Verschijnt naast: The Financial Times [1888-...]
Frankfurt am Main1979-...
De financieel ekonomische tijd
Met suppl.: Blaazuit (Berchem)
Voortz. van: De tijd : weekblad voor economische voorlichting
Voortgez. als: De tijd
Antwerpen1968-2003
Het financieele dagblad : waarin opgenomen het Amsterdamsch effectenblad en de Dagelijksche beurscourant
M.i.v. 2000 met suppl.: De wereld in = ISSN 1569-5492
M.i.v. 5 maart 2005 met suppl.: FD persoonlijk = ISSN 1872-5872
M.i.v. 2006 met suppl.: FD strategie
M.i.v. 24 nov.2007 met suppl.: FD geld = ISSN 1875-4686
Samensmelting van: Amsterdamsch effectenblad, en: Dagelijksche beurscourant : de Nederlandsche financier
Vanaf juli 1998 hierin opgenomen: The Netherlander = ISSN 0927-5800
Amsterdam1943-...
Het financieele dagblad, FD geld
Zie: FD geld
Het financieele dagblad, FD persoonlijk
Zie: FD persoonlijk
De Flakkeesche nieuwsbode
Later o.d.t.: Flakkeese nieuwsbode
Gesplitst in: Ons eiland : weekblad voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. - Editie SD, en: Ons eiland : weekblad voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. - Editie GO
Middelharnis1936?-ca. 1968?
Le flaneur : journal populaireParis1848
Flevolands nieuwsblad : prive naar prive
Voortz. van: Privé naar privé : Flevolands nieuwsblad
Lelystad1992-...
Flevopost : elke woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde. [Editie Lelystad]
Hiernaast verschijnt ook een editie Dronten
Ten dele voortz. van de samensmelting van: Lelystad courier, en: Zuiderzeepost : elke woensdag huis-aan-huis in Lelystad, Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en de buitenwegen in Oostelijk Flevoland. - Editie Flevo
Meppel1987-...
Foreburghs nieuwsblad
Voortz. van: Foreburgs weekblad van Voorburgers over Voorburg
Voorburg1990-...
Forum : mengajak pembaca bersikap kritisBandung1971?-...
La France : journal des intérêts monarchiques de l'Europe
Samengegaan met: La quotidienne, en: L'écho français, en voortgez. als: L'union : La quotidienne, La France, L'écho français
Paris1834-1847
France-outremer
Zie: dépêche coloniale et maritime
Le Franc-parleurBruxelles1833?-...
Franeker courant
Met: extra nr. t.g.v. de herdenking van de sterfdag van Eise Eisinga 27 aug 1828 (27 aug. 1928)
Voortz. van: Franeker nieuws- en advertentieblad voor de provincie Friesland
Gedwongen samengegaan met: Bildtsche courant, en: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen, en ten dele voortgez. als: De Noordwesthoek van Friesland : waarin opgenomen Bildtsche courant, Franeker courant, Harlinger courant. - Franeker editie
Franeker1870-1942
Franeker courant
Voortz. van: Nieuwe Franeker courant
Vanaf okt. 1981 hierin opgenomen: Franeker nieuwsblad : streekblad voor Noord-West Friesland, vanaf ca.1983 hierin opgenomen: Harlinger nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Harlingen en omgeving, Vlieland en Terschelling
Franeker1946-...
Frankfurter Allgemeine : Zeitung für Deutschland
Met suppl.: Frankfurter Allgemeine Magazin
Vanaf Juli 1998 hierin opgenomen: Blick durch die Wirtschaft
Frankfurt am Main1949-...
Frankfurter Allgemeine Magazin
Zie: Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Zie: Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Zeitung und Handelsblatt
Vanaf nov.? 1908 met suppl.: Das technische Blatt : illustrierte Beilage der Frankfurter Zeitung
Voortz. van: Neue Frankfurter Zeitung
Frankfurt am Main1866-1943
Friesch dagblad
Met suppl.: De sneinspetiele : zondagsblad van het Friesch dagblad [1953], Healwei = Halfweg : midweekbijlage Friesch dagblad
Met extra nrs.: Jubileum-nummer 1903-1928, en Jubileumnummer 1903-1953, en: Friesch dagblad 100 jier gast oan tafel : jubileumnummer okt. 2003, 4 placemats; Feestnummer ... t.g.v. opening der nieuwe zaak en kantoren [9 dec. 1930], speciale bijlage t.g.v. opening nieuw gebouw [16 maart 1972], en: bijlage ... jubileum hoofdredacteur
Te beschouwen als voortz. van: Provinciale Friesche courant [1900-1903]
Leeuwarden1903-...
Friesch weekblad
Met suppl.: Bijvoegsel
Met extra nr(s?): (o.a.?) 15 mei 1983
Leeuwarden1853-1859
Friesche courant
[8 sept. 1795] mededeling van de uitgever o.d.t.: De schryvers en drukker der Friesche courant, aan hunne vryheidlievende landgenooten in 't algemeen, en aan de leezers van dat dag-blad in het byzonder
Leeuwarden1795
Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap
Met suppl.: Aanhangzel no. 1 - no. 12 (27 jan. 1798)
Voortgez. als: Bataafsche Leeuwarder courant
Leeuwarden1796-1798
Friesche courant
No. 1 (16 sep. 1944) - no. 19? (27? okt. 1945) en no. 20 (28 nov. 1944) - nr.36 (19 dec. 1944) o.d.t.: Nood-uitgave der Friesche courant; 30? okt. 1944 - 27 nov. 1944 o.d.t.: Bulletin van de Friesche courant
Gedwongen samensmelting van: Leeuwarder courant [1813-1942], en: Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Leeuwarder koerier
Leeuwarden1942-1945
Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden
Voortz. van: Heerenveense koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel
Opgegaan in: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland [1947-...]
Heerenveen1952-1969
Frisia : nieuws- en advertentieblad
Ook o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad Frisia
Samengegaan met: Het klaverblad : nieuws- en advertentieblad voor Utingeradeel en omstreken, en voortgez. als: De Mid-Frieslander : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Idaarderadeel, Utingeradeel e.o.
Grouw1896-1977
Friso : nieuws- en advertentieblad voor Friesland
Voortz. van: Weekblad Friso
Workum1873-...
Fuerstlich-fuldaische wochentliche polizei- kommerzien- und zeitungsanzeigen
Zie: Fuldaische wochentliche polizei- kommerzien- und zeitungsanzeigen
Fuerstlich-oranien-nassau-fuldaische wochentliche polizeikommerzien- und zeitungsanzeigen
Zie: Fuldaische wochentliche polizei- kommerzien- und zeitungsanzeigen
Fuldaische wochentliche polizei- kommerzien- und zeitungsanzeigen
27okt.1802 o.d.t. : Fuerstlich-fuldaische wochentliche polizeikommerzien- und zeitungs-anzeigen
3nov.1802-28dec.1803 o.d.t. : Fuerstlich-oranien-nassaufuldaische wochentliche polizei- kommerzien- und zeitungsanzeigen
Voortgez. als: Fuldaisches intelligenz-blatt
[s.l.]19XX