Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Galignani's messenger
Voortgez. als: The daily messenger
Paris1814-1896
Garoetsch nieuwsblad en residentiebodeGaroet1941-...
Garwin : Garrelsweer - WinneweerGarrelsweer [etc.]1979-...
Le Gaulois : journal du défense socialeParis1868-1929
Le Gaulois : quotidien pour la défense de la Wallonie et de la civilisation françaiseBruxelles1944-...
Gawi manuntung : haram manjara dalam membangunBanjarmasin1967?-...
De gazet
Gesplitst in: De gazet : weekblad voor regio Etten-Leur en Zevenbergen en omstreken. - Editie Z of R [Zevenbergen, Klundert, Fijnaart], en: De gazet : weekblad voor regio Etten-Leur en Zevenbergen en omstreken. - Editie E [Etten-Leur]
Breda1978?-1982
De gazet : weekblad voor regio Etten-Leur en Zevenbergen en omstreken. Editie E [Etten-Leur]
Ten dele voortz. van: De gazet
Etten-Leur1982-...
De gazet : weekblad voor regio Etten-Leur en Zevenbergen en omstreken. Editie Z of R [Zevenbergen, Klundert, Fijnaart]
Ten dele voortz. van: De gazet
Etten-Leur1982-...
Gazet van AntwerpenAntwerpen1891-...
Gazet van Limburg
Voortz. van: Veritas : katholiek 14-daagsch blad voor Maastricht
Voortgez. als: De nieuwe Limburger [o.a.: Editie Maastricht en omgeving, en: Editie Heerlen : Mijnstreek Oost]
Maastricht1945-1955
Gazeta de Amsterdam
Met suppl.: Gedrukte historische stukken in de Spaanse taal, elk met een afzonderlijke titel, welke de uitgever aan zijn lezers deed toekomen
Amsterdam1675?-1690?
Gazette constitutionnelle des cultes et de l'enseignement
Voortz. van: Gazette des cultes et de l'enseignement général : recueil religieux, philosophique et littéraire
Paris1830
Gazette d'Amsterdam
Met suppl.: Vervolg van de Amsterdamsche courant
Voortz. van: Amsterdamse courant
Voortgez. als: Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
Amsterdam1811
Gazette d'Anvers : feuille politique, commerciale, littéraire, d'avis et d'annoncesAnvers1830?-...
Gazette d'Utrecht
Met suppl.: Supplement à la Gazette d'Utrecht
Voortz. van: Journal d'Utrecht contenant les nouvelles extraordinaires de divers endroits de l'Europe avec privilège
Voortgez. als: Gazette ou nouvelles impartiales d'Utrecht
Utrecht1724-1785
Gazette d'Utrecht
Voortz. van: Utrechtsche courant [1797-1811]
Voortgez. als: Affiches, annonces et avis divers d'Utrecht = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht
Utrecht1811
Gazette de Delft
Voortz. van: Delftsche courant [1804-1811]
Delft1811
Gazette de Dordrecht
Voortz. van: Dordrechtsche courant [1795 - ca. 1810]
Waarschijnlijk voortgez. als: Dordrechtsche courant [1813 - 1896]; mogelijk echter eerst nog tijdelijk verschenen o.d.t.: Feuille d'affiches.......
Dordrecht1811?-1813?
Gazette de France
In juli 1827 hierin opgenomen: L'étoile
Vanaf 5 december 1827 o.d.t.: La gazette de France
Voortz. van: Gazette nationale de France
Voortgez. als: L'étoile : gazette de France
Paris1797-1830
Gazette de France
Vanaf 24 maart 1831 o.d.t.: La gazette de France
Voortz. van: L'étoile : gazette de France
Voortgez. als: Le peuple français : journal du soir
Paris1831-1848
Gazette de Harlem
Voortz. van: Oprechte Haarlemse courant
Voortgez. als: Affiches, annonces et avis divers de Harlem = Advertentieen, aankondigingen en berichten van Haarlem
Haarlem1811
La gazette de Hollande
Juni - juli 1922 met suppl.: Bulletin quotidien de la Conférence de La Haye : (organe du Comité central de la Presse)
Niet verder verschenen
La Haye1911-1935
Gazette de la HayeLa Hayeca.1691?-169X?
Gazette de La Haye
Met suppl.: Supplement a la gazette de la Haye
Met extra nrs. o.d.t.: Suite de la Gazette de la Haye
La Haye1744-ca. 1790
Gazette de La Haye
Voortz. van: Haagsche courant [1795-1811]
Voortgez. als: Gazette de La Haye ou journal du département des Bouches de la Meuse = Haagsche courant of dagblad van het departement der monden van de Maas
's-Hage1811
Gazette de Leide
Zie: Gazette de Leyde
Gazette de Leyde
Ook o.d.t.: Gazette de Leide
Voortz. van: Leydse courant [1796-1811]
Voortgez. als: Affiches, annonces et avis divers de Leyde = Advertentiën, aankondigingen en berigten van Leyden
Leyden1811
Gazette de Liège : politique commerciale, littéraire etc. : redigée par une Société de Liégeois : affiches annonces et avis divers
Voortgez. als: Mathieu Laensbergh : gazette de Liège
Liège1814-1824
Gazette de Rotterdam
Zie: Journal historique
Gazette de Rotterdam
Met suppl.: Byvoegsel tot de Rotterdamsche courant
Met bijzondere nrs,. o.d.t.: Extra-ordinaire Gazette de Rotterdam = Rotterdamsche courant, en: Gazette extraordinaire de Rotterdam = Extraordinaire Rotterdamsche courant
Voortz. van: Rotterdamse courant [1738-1811]
Voortgez. als: Affiches annonces et avis divers de Rotterdam = Advertentien aankondigingen en berigten van Rotterdam
Rotterdam1811
Gazette des cultes : journal consacré aux matières religieuses
Voortgez. als: Gazette des cultes et de l'enseignement général : recueil religieux, philosophique et littéraire
Paris1829-1830
Gazette des cultes et de l'enseignement général : recueil religieux, philosophique et littéraire
Voortz. van: Gazette des cultes : journal consacré aux matières religieuses
Voortgez. als: Gazette constitutionelle des cultes et de l'enseignement
Paris1830
Gazette des Pays-Bas
Met suppl.: Supplement à la Gazette des Pays-Bas
Voortz. van: Journal de Bruxelles [1820-1826]
Bruxelles1827-1830?
Gazette des tribunaux : journal de jurisprudence et des debats judiciairesParis1825-...
Gazette des tribunaux belges et étrangers : journal de jurisprudence et des debats judiciairesBruxelles1828-1830?
Gazette du Département des bouches de l'Issel
Voortz. van: Gazette de Zwolle = Zwolsche courant
Voortgez. als: Journal politique du département des bouches de l'Issel = Staatkundig dagblad van het departement der monden van den IJssel
Zwolle1811-1812
Gazette générale des Pays-Bas
Zie: Algemeene Nederlandsche courant
Gazette nationale ou le moniteur universel
Voortgez. als: Moniteur universel
Paris1789-1810
Gazette royale de Hollande
Nederlandse uitg. o.d.t.: Koninglyke staats-courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Gazette extra-ordinaire royale de Hollande
La Haye1806
Gazette van Antwerpen
Voortgez. als: Nieuwe Gazette van Antwerpen
Rotterdam1746-1772
Gazette van Braband
Voortgez. als: Antwerpsch nieuwsblad [1816-1824]
Antwerpen1815-1816
Gazette van Brugge en van 't departement der Leye, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Voortgez. als: Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaenderen, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Brugge1814?-1815
Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaenderen, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Voortz. van: Gazette van Brugge en van 't departement der Leye, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Voortgez. als: Gazette van de provincie West-Vlaenderen en der stad Brugge, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Brugge1815-1816
Gazette van Brugge en van de provincie West-Vlaenderen, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Voortz. van: Gazette van de provincie West-Vlaenderen en der stad Brugge, van waerschouwingen, bekendmaekingen, en van alle slag van verkoopingen, enz.
Brugge1817-1890
Gazette van Gend
Vanaf 2 jan. 1815 met ondertitel: en annoncen ofte waerschouwings-blad; in april 1829 en later met: algemeen staetkundig en aenkondigingsblad
Wellicht voortz. van: Gazette de Gand
Voortgez. als: Gazette van Gent : nieuws- handels- en annoncenblad
Gend1814?-184X?
Gazette van Gend en van annoncen
Zie: Gazette van Gend
Gazette van Gent : nieuws- handels- en annoncenblad
Op 1 jan. 1867 verschijnt Gazette van Gent 200 jaar met facsimile: Ghendtsche post-tydingen, no. 69 (8 sept. 1667)
Voortz. van: Gazette van Gend
Gent184X?-194X?
Gazette van KortrykKortryk1814-...
De gecombineerde
Zie: gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen
De gecombineerde
Zie: voorlichter
De gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen : anderdaags streekblad voor Midden-Nederland. Geldersche editie
Later o.d.t.: De gecombineerde
Voortz. van: De voorlichter : streekblad voor de Vijfheerenlanden, Neder-Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard. - Geldersche editie
Opgegaan in: De gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen : anderdaags streekblad voor Midden-Nederland. - Zuidhollandsche editie
Leerdam1947?-1987?
De gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen : anderdaags streekblad voor Midden-Nederland. Zuidhollandsche editie
Later o.d.t.: De gecombineerde
Vanaf 2 okt. 1987? hierin opgenomen: De gecombineerde Geldersche en Zuidhollandsche bladen : anderdaags streekblad voor Midden-Nederland. - Geldersche editie
Voortz. van: De voorlichter : streekblad voor de Vijfheerenlanden, Neder-Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard. - Zuidhollandsche editie
Voortgez. als: Dagblad Rivierenland
Leerdam1947?-1992
Der Gegen-Angriff, (Prag/Paris 1933-36) : Autoren-, Personen- und SachregisterWorms1982
Geïllustreerd familieblad voor De avondpost
Suppl. op: De avondpost : dagblad voor stad en land
's-Gravenhage1892-...
Geïllustreerd zondagsblad
Zie: Tilburgsche courant
Geïllustreerd zondagsblad : uitgave voor de lezers van De tijd en De Amstelbode
Suppl. op: De tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, en: De Amstelbode populair katholiek dagblad met ochtend- en avondeditie
Voortz. van: Geïllustreerd zondagsblad voor katholieken
Amsterdam1925-1929
Geïllustreerd zondagsblad van de Nieuwe Tilburgsche courant
Zie: Nieuwe Tilburgsche courant
Geillustreerde Zaterdagavond-editie van het Nieuwsbulletin
Zie: Nieuwsbulletin
De Gelderlander : nieuwe Nijmeegsche courant : staatkundig nieuws- en advertentieblad
Vanaf 1897 met suppl.: Voor de huiskamer
Van 1 dec. 1897 - 5 mrt. 1905 met Ochtend- en Avondeditie
Vermoedelijk vanaf ca.193x? verschijnen regionale edities
Te beschouwen als voortz. van: De Batavier : staat- en letterkundig weekblad
Voortgez. als: De Gelderlander : dagblad voor Nijmegen
Nijmegen1848-1942
De Gelderlander : dagblad voor Nijmegen
Vanaf april 2000 met maandelijks suppl.: De ondernemer = ISSN 1568-3354
Voortz. van: De Gelderlander : nieuwe Nijmeegsche courant : staatkundig nieuws- en advertentieblad
Nijmegen1944-...
De Gelderlander : provinciaal blad
Met kopbladen: De Noord-Ooster : dagblad voor Noord-Brabant en Noord-Limburg, Veluwe- en IJsselbode : dagblad voor Apeldoorn, Deventer en Zutphen, De Oost-Gelderlander : dagblad voor de Graafschap en de Lijmers, en: Arnhems dagblad : waarin opgenomen Het dagblad van Arnhem
Nijmegen1945-...
De Gelderlander : dagblad voor Oss en omgevingNijmegen1954?-...
De Gelderlander. [Editie Achterhoek. Doetinchem, Aalten, Bronckhorst, Doesburg, Montferland, Oude IJsselstreek]
Ten dele voortz. van: De Gelderlander. - [Editie Achterhoek]
Nijmegen2005-...
De Gelderlander : Arnhemse courant. [Editie Arnhem]
Samensmelting van: De Gelderlander. [Editie Arnhem en omgeving], en: Arnhemsche courant. - [Algemene editie / Stadseditie]
Nijmegen2001-...
De Gelderlander. [Editie De Graafschap]
Voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Graafschap
Gesplitst in: De Gelderlander. - [Editie Achterhoek. Doetinchem, Aalten, Bronckhorst, Doesburg, Montferland, Oude IJsselstreek], en: De Gelderlander. - [Editie Achterhoek, Winterswijk, Aalten, Berkelland, Groenlo-Lichtenvoorde]
Nijmegen2001-2004
De Gelderlander Achterhoek
Zie: Gelderlander
De Gelderlander De Graafschap
Zie: Gelderlander
De Gelderlander Doetinchem
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl Achterhoek
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl Arnhem
Zie: Gelderlander
De Gelderlander.nl Nijmegen
Zie: Gelderlander
Gelders dagblad. [Ed. Betuwe]
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Voortz. van: Nijmeegsch dagblad
Voortgez. als: De Gelderlander. - [Editie Betuwe]
[Arnhem]1993-2001
Gelders dagblad. [Ed. Ede]
Vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Voortz. van: Edesche courant : nieuws- en advertentieblad voor Ede de Zuid-West-Veluwe
Samengegaan met: Gelders dagblad. - Ed. Veenendaal, en voortgez. als: Gelders dagblad. - Ed. Vallei & Veluwe
[Arnhem]1992-1994
Gelders dagblad. [Ed. Wageningen & Betuwe]
Vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998: met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Voortz. van: Arnhemse courant. - Ed. Wageningen
[Arnhem]1992-1997
Gelders dagblad. [Editie] voor Betuwe en Land van Maas en Waal
Tot juli 1951 met editie: Nijmeegsch dagblad
Vanaf 2 juli 1951 kopblad van: Arnhemsche courant
Vermoedelijk voortz. van: Geldersch dagblad : nooduitgave. - Editie voor Zuid-Gelderland
Opgegaan in: Arnhemsche courant
Nijmegen1950?-1968
Gelders dagblad : Arnhemsche courant. [Editie Oost]
Kopblad van: Arnhemsche courant
Vermoedelijk ten dele voortz. van: Geldersch dagblad. - [Editie] voor Arnhem, Veluwe en Graafschap
Waarschijnlijk samengegaan met: Gelders dagblad : Arnhemse courant. - [Editie West], en voortgez. als: Gelders dagblad : Arnhemse courant. - [Editie Oost-West]
Nijmegen1951?-1966?
Gelders dagblad : Arnhemse courant. [Editie Oost-West]
Kopblad van: Arnhemsche courant
Vermoedelijk samensmelting van: Gelders dagblad : Arnhemsche courant. - [Editie Oost], en: Gelders dagblad : Arnhemsche courant. - [Editie West]
Vermoedelijk voortgez. als: Arnhemse courant : Gelders dagblad. - [Editie Oost-West]
Arnhem1966?-1968
Gelders dagblad : Arnhemsche courant. [Editie West]
Kopblad van: Arnhemsche courant
Vermoedelijk ten dele voortz. van: Geldersch dagblad. - [Editie] voor Arnhem, Veluwe en Graafschap
Vermoedelijk samengegaan met: Gelders dagblad : Arnhemsche courant. - [Editie Oost], en voortgez. als: Gelders dagblad : Arnhemse courant. - [Editie Oost-West]
Nijmegen1951?-1966?
Gelders dagblad. Ed. Achterhoek
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Ten dele voortz. van: De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Steenderen, Zelhem enz. enz. = ISSN 0017-274X
Voortgez. als: De Gelderlander. - [Editie Achterhoek]
Apeldoorn1994-2001
Gelders dagblad. Ed. Graafschap
Tot en met 30 jan. 1998 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Ten dele voortz. van: De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Steenderen, Zelhem enz. enz. = ISSN 0017-274X
Voortgez. als: De Gelderlander [Editie De Graafschap]
Apeldoorn1994-2001
Gelders dagblad. Ed. Liemers
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Voortz. van: Arnhemse courant. - Ed. Liemers
Voortgez. als: De Gelderlander. - [Editie Liemers]
Apeldoorn1994-2001
Gelders dagblad. Ed. Lochem & omstreken
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 12, no. 113 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Ten dele voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & Lochem
Voortgez. als: De stentor : Gelders dagblad. - Lochem
Apeldoorn1994-2003
Gelders dagblad. Ed. Vallei & Veluwe
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Samensmelting van: Gelders dagblad. - Ed. Veenendaal, en: Gelders dagblad. - [Ed. Ede]
Voortgez. als: De Gelderlander. - [Editie De Vallei]
Apeldoorn1994-2001
Gelders dagblad. Ed. Veluwe-Noord
Tot en met 30 jan. 1998: de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 12, no. 113 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Voortz. van: Noord Veluws dagblad
Voortgez. als: De stentor : Gelders dagblad. - Noord-Veluwe
Apeldoorn1994-2003
Gelders dagblad. Ed. Veluwezoom
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Voortz. van: Arnhemse courant. - Ed.Veluwezoom
Apeldoorn1994-1997?
Gelders dagblad. Ed. Voorst & Brummen
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland
Samengegaan met een ged. van Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & Lochem + en voortgez. als: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & omstreken
Apeldoorn1994
Gelders dagblad. Ed. Zutphen & Lochem
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland
Samensmelting van: Zutphens dagblad : waarin opgenomen Dagblad voor de Graafschap, en: Geldersch-Overijselsche courant : anderdaags streekblad voor: Borculo, Diepenheim, Eibergen, Gorssel, Haaksbergen, Groenlo, Hengelo (Gld.), Laren (Gld.), Lochem, Markelo, Neede, Ruurlo, Vorden en Zelhem
Gesplitst in: Gelders dagblad. - Ed. Lochem & omstreken, en: -na samengaan met: Gelders dagblad. - Ed. Voorst & Brummen- in: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & omstreken
Apeldoorn1994
Gelders dagblad. Ed. Zutphen & omstreken
Tot en met 30 jan. 1998: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 12, no. 113 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Voorst & Brummen
Ten dele voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & Lochem
Voortgez. als: De stentor : Gelders dagblad. - Zutphen
Apeldoorn1994-2003
Het Gelders dagblad Tubantia. [Editie Achterhoek, Winterswijk]
Tot en met 30 jan. 1998 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland; vanaf jan. 2000 met suppl.: Extra [10× per jaar]
Samensmelting van: Twentsche courant, en: Dagblad Tubantia. - [Editie Achterhoek, Winterswijk]
Voortgez. als: De Twentsche courant Tubantia. - .[Editie Achterhoek, Winterswijk]
Enschede1996-2001
Geldersch dagblad De Graafschapper
Zie: Graafschapper
De Geldersche bode : nieuws- en advertentieblad voor het Oostelijk deel van Gelderland
Vanaf okt. 1926? hierin opgenomen: De grensbode
Voortgez. als: De Geldersche bode en de Geldersche Achterhoeker : nieuws- en advertentieblad voor het Oostelijk deel van Gelderland
Groenloo1889-1930
De Geldersche bode en de Geldersche Achterhoeker : nieuws- en advertentieblad voor het Oostelijk deel van Gelderland
Vanaf 13 mrt. 1933 o.d.t.: De Geldersche bode en Geldersche Achterhoeker
Voortz. van: De Geldersche bode : nieuws- en advertentieblad voor het Oostelijk deel van Gelderland
Groenlo1930-...
De Geldersche bode en Geldersche Achterhoeker
Zie: Geldersche bode en de Geldersche Achterhoeker
Geldersche historische courant
Met 11 extra nrs. o.d.t.: Geldersche historische Na-courant en: 2× Byvoegsel
Zalt-Boemel1786-1787
Geldersche historische Na-courant
Zie: Geldersche historische courant
Geldersche krant : nieuws- en advertentieblad voor Oost-Gelderland
Samengegaan met: Huispost : huis aan huis blad voor Z.O. Gelderland, en voortgez. als: Geldersche krant - Huispost : wekelijks nieuws- en advertentieblad voor de Zuidelijke Oude IJsselstreek
Ulft1934?-1974
Geldersche krant - Huispost : wekelijks nieuws- en advertentieblad voor de Zuidelijke Oude IJsselstreek
Samensmelting van: Geldersche krant : nieuws- en advertentieblad voor Oost-Gelderland, en: Huispost : huis aan huis blad voor Z.O. Gelderland
Voortgez. als: Gelderse post : nieuwsblad voor de Zuidelijke Oude IJsselstreek
Doetinchem1974-1987
Geldersche post - huiskrant
Zie: Geldersche krant - Huispost
De Geldersche IJselbode : streekblad voor de gemeenten: Angerlo, Brummen, Didam, Doesburg, Hummelo & Keppel, Rheden, Rozendaal, Steenderen en Voorst. Editie Doesburg
Vermoedelijk ten dele voortz. van: gedwongen samensmelting van: Doesburgsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Doesburg en omstreken, Oost-Geldersche volksbode, en: De Veluwezoom
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Doesburgsche courant
Doesburg1942-1944?
Geldersch-Overijselsche courant : anderdaags streekblad voor: Borculo, Diepenheim, Eibergen, Gorssel, Haaksbergen, Groenlo, Hengelo (Gld.), Laren (Gld.), Lochem, Markelo, Neede, Ruurlo, Vorden en Zelhem
Vanaf 16 maart 1993 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Later o.d.t.: Gelders-Overijselsche courant, Gelders-Overijsselse courant, en: Gelders-Overijselse courant
Vanaf 1 mrt. 1967 kopblad van: Deventer dagblad : algemeene koerier voor Overijsel en Gelderland; vanaf 198X in combinatie met Zutphens dagblad : waarin opgenomen Dagblad voor de Graafschap
Komt in de plaats van: Lochemsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Lochem en omstreken
Samengegaan met: Zutphens dagblad : waarin opgenomen Dagblad voor de Graafschap, en voortgez. als: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & Lochem
Lochem1945-1994
Gelders-Overijsselse courant
Zie: Geldersch-Overijselsche courant
Gemeenschappelijke editie van de Java-bode en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Zie: Java-bode
Gemeenschappelijke editie van de Java-bode en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Zie: nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Gemeenschapsblad "D'n Herd"-Heesch
Zie: Herd
Gemeente Sittard
Zie: Maas en mijn
De gemeint : gratis weekblad voor Berkel-Enschot, Biezenmortel en Udenhout
Eerste 3 nrs. zonder titel
Best1982-...
Gemerts nieuwsblad : maandblad voor Gemert en omgeving
Kan beschouwd worden als voortz. van: Sportklanken : officieel sportblad voor Groot Gemert
Gemert1967-...
Gemertsche courant : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Gemert en omstreken
18 sept. 1944 o.d.t.: Uitreiking noodkaarten gemeente Gemert
Vermoedelijk vanaf 7 nov. 1946 o.d.t.: De Gemertsche courant
Vanaf 9 mei 1947 o.d.t.: Gemertse courant
Gemert1930-1964
Het Gendsche nieuwsbladGent1823-...
Gendschen-Mercurius : algemeen staetkundig en advertentie-blad : met autorisatie van Zyne Majesteyt
Met extra no.: Concordaat : officieele vertaling uitgegeven door het Gouvernement : Pauselijke bulle te Rome afgekondigd [4 okt. 1827]
Gent18XX-...
Gendtsche krant : nieuws- en advertentiebladGendt1969-...
Genemuider stadskoerier : wekelijks nieuws- en advertentiemagazine voor Genemuiden en omstreken
Met extra nr.: Genemuider stadskoerier special
Voortz van: De stadskoerier : wekelijks nieuws- en advertentieblad voor Genemuiden en omstreken
Genemuiden1989-...
Generaliteits-courant
Zaterdags suppl. op: Nieuwe Nederlandsche courant
No. 2 (18 april 1795) o.d.t.: Nieuwe generaliteits-courant
Vanaf no. 5 (9 mei 1795) o.d.t. Generaliteits courant
Met speciale nrs. o.d.t.: Generaliteits extra-courant
Opgegaan in: Nieuwe Nederlandsche courant
's Hage1795
Genneps nieuws
Zie: Maas- & Niersbode
Genneps weekblad : nieuwsblad voor de gemeenten Gennep en Bergen
Met suppl.: NOP-autogids
Voortz. van: Noord Oost post : nieuws- en advertentieblad voor Noord-Oost Brabant en Noord Limburg : Genneps weekblad
Nijmegen1990-...
Geoctrojeerde Groninger courant
Voortgez. als: Opregte nieuwe Groninger courant
Groningen1743
Geprivilegeerde Surinaamsche courant
Voortgez. als: Surinaamsche courant [1829?-1843?]
Paramaribo1811?-1829?
Gepriviligeerde Surinaamsche courant
Zie: Geprivilegeerde Surinaamsche courant
Gereformeerd gezinsblad
Van 10 sept. 1948 t/m 26 mrt 1949 verschijnt ook een wekelijkse editie
Voortz. van: De vrije kerk : reformatorische stemmen
Voortgez. als: Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
Rotterdam1948-1967
Germania : Zeitung für das Deutsche Volk
Met suppl. o.a.: Handelsblatt, Blätter für Literatur, Wissenschaft und Kunst, Blätter für Unterhaltung, Kirche und Welt, Frauenwelt, Industrie- und Handelszeitung, die Welt, en: Die illustrierte Welt, enz.
Berlin1871-1938
Gestels nieuws : weekblad voor Sint-Michielsgestel en GemondeSint-Michielsgestel19XX-...
De Geulbode : algemeen weekblad : nieuws- en advertentiebladMeerssen1925-...
Gezamelijke uitgave Vrij Nederland en Reventire
Zie: Vrij Nederland en Reventire
't Gezetsche het Land van Valkenburg
Zie: Land van Valkenburg
Het gezinsblad : weekblad voor Purmerend en Midden Noord-HollandAmsterdam197X?-...
Het gezinsblad : huis aan huis weekblad voor Noord- en Midden-Drenthe : de vertrouwde koopgids voor de hele week in Assen en wijde omgevingAssen1958?-...
De gezinsbode : huis aan huis in Emmen en geheel Oost-DrentheEmmen1972?-...
De gids : nieuws- en advertentieblad voor de gemeente GorsselEefde1940?-...
Le globe : journal philosophique et littéraireParis1824-1832
Le Globe : journal philosophique et littéraireGenève1974-1978
Goed nieuws
Zie: Goed nieuws van de zelfstandige ondernemers te Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Douvergenhout, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schinnen en Sweikhuizen
Goed nieuws van de zelfstandige ondernemers te Amstenrade, Bingelrade, Doenrade, Douvergenhout, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schinnen en SweikhuizenOirsbeek-Schinnen[1967?]-...
Het goede leven : weekkrant voor doen, denken, geloven, genietenLeeuwarden2002-...
Goede tijding : nieuws- en advertentieblad der kolonie Suriname
Voortgez. als: Onze West : nieuwsblad uit en voor Suriname
Paramaribo1892-1897
Goesche courant
Zie: Goessche courant
Goessche courant
Met suppl.: Bijvoegsel Goesche courant
Opgegaan in: Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche courant
Goes1813-1932
Goirles belang : huis aan huis-bladGoirle1955?-...
De Gooi
Zie: Gooi- en Eemlander
De Gooi- en Eembode : algemeen verspreid nieuws en advertentieblad voor 't Gooi
Gesplitst in: De Gooi- en Eembode. - Editie A : Huis aan huis in Hilversum, Ankeveen, Oud Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef, 's-Graveland, Nederhorst den Berg, Lage Vuursche en Hollandsche Rading, De Gooi- en Eembode. - Editie B : Huis aan huis in Bussum en Naarden, De Gooi en Eembode. - Editie C : Huis aan huis in Laren, Blaricum, Huizen en Eemnes, en: De Gooi- en Eembode. - Editie D : Huis aan huis in Baarn, Soest en Soestdijk
Hilversum1916?-ca.1961
De Gooi- en Eembode. Editie A : Huis aan huis in Hilversum, Ankeveen, Oud Loosdrecht, Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef, 's-Graveland, Nederhorst den Berg, Lage Vuursche en Hollandsche Rading
Ten dele voortz. van: De Gooi- en Eembode : algemeen verspreid nieuws en advertentieblad voor 't Gooi
Hilversumca.1961-...
De Gooi- en Eembode. Editie B : Huis aan huis in Bussum en Naarden
Vanaf 11 mei 1983 hierin opgenomen: Bussums weekblad
Ten dele voortz. van: De Gooi- en Eembode : algemeen verspreid nieuws en advertentieblad voor 't Gooi
Hilversumca.1961-...
De Gooi- en Eembode. Editie C : Huis aan huis in Laren, Blaricum, Huizen en Eemnes
Ten dele voortz. van: De Gooi- en Eembode : algemeen verspreid nieuws en advertentieblad voor 't Gooi
Ten dele opgegaan in: Nieuwsblad voor Huizen, en ten dele opgegaan in: Laarder courant de bel
Hilversumca.1961-1982
De Gooi- en Eembode. Editie D : Huis aan huis in Baarn, Soest en Soestdijk
Ten dele voortz. van: De Gooi- en Eembode : algemeen verspreid nieuws en advertentieblad voor 't Gooi
Voortgez. als: Baarns weekblad : weekblad voor Baarn, Soest (C+Z) en Soestdijk
Hilversumca.1961-1992
De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Kindercourant [ca.1937], Damescourant [ca.1937], Plus [1985]
Vanaf 1 jan. 1983 met kopblad: Dagblad van Almere
11 nov. 1871 - 2 dec. 1871 o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad
Vanaf 24 maart 1949 voor onbekende tijd o.d.t.: De Gooi : uitgave der NV Dagblad De Gooi en Eemlander; daarna waarschijnlijk voor enkele jaren o.d.t.: Het Gooi- en Ommeland
Hilversum1871-...
Het Gooi- en Ommeland
Zie: Gooi- en Eemlander
Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek
Vanaf 9 juli 1981 hierin opgenomen: De Bussumsche courant : nieuws- en advertentieblad, Naarder nieuwsblad, De nieuwe Huizer, en: Nieuwsblad voor Laren en Blaricum, en ten dele voortgez. als: Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek. - [Editie Gooi-Noord]
Samensmelting van: Gooische winkelkrant, en: Hilversums weekblad
Hilversum1976-...
Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek. [Editie Baarn]Hilversum1983?-...
Goois weekblad. [Editie Gooi-Noord; Huizen, Bijvanck]
Afgesplitst van: Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek [Editie Gooi-Noord]
Hilversumca.1983-...
Goois weekblad. [Editie Gooi-Noord; Laren, Blaricum, Eemnes]
Afgesplitst van: Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek. - [Editie Gooi-Noord]
Hilversumca.1983-...
Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek. [Editie Gooi-Noord]
Ten dele voortz. van: Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek
Vanaf ca.1983 ten dele voortgez. als: Goois weekblad. - [Editie Gooi-Noord; Huizen, Bijvanck], en: Goois weekblad. - [Editie Gooi-Noord; Laren, Blaricum, Eemnes]
Hilversum1981-...
Goois weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Gooi, Eemland en Vechtstreek. [Editie Weesp]Hilversum1983?-...
Gooische courant : de nieuwe dag
Kopblad van: De nieuwe dag
Waarschijnlijk samengegaan met: De nieuwe dag, en voortgez. als: De nieuwe dag : Amsterdams dagblad
Hilversum1939-1965?
Gooische klanken : officieel orgaan der gezamenlijke ondergrondsche pers te Hilversum
Hierin opgenomen: De Gooise koerier
Hilversum1945-1949
Gorcumse courant : weekblad voor Gorinchem en omgevingGorinchem1967-...
Gorinchemsch nieuwsblad : voorheen Advertentieblad voor Gorinchem en omstreken
Op 4 juni 1943 gedwongen hierin opgegaan: Streekblad voor Sliedrecht en omstreken : waarin opgenomen "Nieuwsblad voor Sliedrecht" en "De Merwepost", en: De nieuwe Giessenbode : nieuws- en advertentieblad voor Hardinxveld, Giessendam, Giessen-Oudekerk, Giessen-Nieuwkerk en Peursum
Voortz. van: Advertentieblad voor de stad Gorinchem en omstreken
Na de bevrijding komen hiervoor in de plaats: Giessen- en Merwebode [1946?-ca.1950], De Merwestreek : nieuws- en advertentieblad voor Sliedrecht, Giessendam, Papendrecht en de overige plaatsen in de Alblasserwaard, en: De partisaan van het woord : Nieuwsbulletin, OZO, Telex, Vrijbuiter : streekblad voor de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Land van Altena [aug.1945 - sep. 1946]
Gorinchem1919-1945
Gorinchemsche courantGorinchem1830-1831
Gothaische politische Zeitung : Beylage -zu numeri 20-Gotha19XX
Goudasche courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extraordin. Goudasche courant
Als voortz. kan wellicht beschouwd worden: Goudsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Gouda en omstreken
Gouda1791-1805
Goudsch volksblad : sociaal-democratisch dagblad
Met extra nr.: De roode zondag [ca. 10 sept. 1930]
Editie van: Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad
Rotterdam1924-ca. 1940
Goudsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Gouda en omstreken
Met suppl.: Bijvoegsel der Goudsche courant, en: GC : wekelijks bijvoegsel, en: Extra [vanaf jan. 2000 10× per jaar]
Vanaf maart 2005 met maandelijks suppl.: De ondernemer = ISSN 1574-745X
Met jubileumnr. jrg. 76, no. 19482 (1 april 1937)
Later verschijnt 3× per week regionaal als bijvoegsel Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht : Schoonhovense krant, en Nieuwsblad voor de Alblasserwaard : Schoonhovense krant; vanaf 18 jan. 1982 verschijnt regionaal dagelijks als bijvoegsel: Schoonhovense krant
Kopblad van Rotterdamsch nieuwsblad
Vermoedelijk ca. 1970 hierin opgenomen: Rotterdamsch nieuwsblad. - Editie Gouda
Kan wellicht beschouwd worden als voortz. van: Goudasche courant [1791-1805]
Vanaf jrg.85, no. 21785 (24 juni 1946) hierin opgenomen: Groot Gouda
Samengegaan met: Rijn en Gouwe, en voortgez. als: AD Groene Hart
Gouda1862-2005
Goudse postRijswijk197X?-...
Goudse post : regio
Samensmelting van: De Zilverstad, Boskoopse courant, Waddinxveense post, en: Bodegraafse post
Rijswijk1992-...
Gouvernements advertentie-blad
Met suppl
Met extra afl
Ten dele voortz. van: Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Voortgez. als: Advertentieblad van de Republiek Suriname
Paramaribo1885-1975
Gouvernements-advertentieblad
Zie: Gouvernements advertentie-blad
De Gouwe koerier : weekblad voor BoskoopBoskoop1976?-...
De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Hengelo, Steenderen, Zelhem enz. enz.
Met suppl. o.d.t.: Kon-trast, Week uit, en: Wonen in Gelderland; vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Met speciaal nummer o.d.t.: Jubileumnummer (4 okt. 1979)
Van 195X? - 197X met kopblad: Doesburgs streekblad : huis aan huis blad voor Doesburg, Angerlo, Drempt, Hoog Keppel, Giesbeek, Lathum
Vanaf 3 febr. 1976 kopblad van: Arnhemsche courant
Vanaf 1 apr. 1950 hierin opgenomen: Aaltensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Aalten en Breedevoort, Dinxperlosche courant, Lichtenvoordsche courant, en: Varsseveldsche courant
Gesplitst in: Gelders dagblad. - Ed. Graafschap, en: Gelders dagblad. - Ed. Achterhoek
Doetinchem1879-1994
De Graafschapper
Tot aug. 1945 editie van: Geldersch dagblad : nooduitgave. - Editie voor Zuid-Gelderland
Van 1919-1941 met kopblad: De nieuwe Aaltensche courant; Vanaf 1946 kan tijdelijk als kopblad beschouwd worden: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland; vanaf ca.1946 met kopbladen: Doetinchemsch dagblad, en: Winterswijks dagblad
Van 7 mei 1945 - aug. 1945 o.d.t.: Geldersch dagblad De Graafschapper
Vanaf 192X? hierin opgenomen: De Veluwe : christelijk weekblad voor Apeldoorn
Voortz. van: Volksblad voor Winterswijk en omstreken
Voortgez. als: Dagblad voor de Graafschap; [De Oosthoek : christelijk nieuwsblad voor Oost-Gelderland beschouwt zich echter ook als de opvolger van: De Graafschapper]
Winterswijk1879-1949
Graafsche courant
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad : Nederlandsche illustratie
Met kopblad: Udensche courant : nieuws- en advertentieblad
Vanaf ca. 22 nov. 1941 tijdelijk hierin opgenomen: Udensche courant : nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Weekblad voor de stad en het kanton Grave
Grave1879-...
Grebbe- en Veluwepost : streekblad voor Wageningen, Bennekom, Ede, Renkum, Heelsum, Heveadorp, Doorwerth, Wolfheze, Oosterbeek, Rhenen, Elst, Achterberg
Vermoedelijk gedwongen samensmelting van: Neder-Veluwe : weekblad voor Ede en omstreken, De Rijnlander : streekblad, en: Hoog en laag : nieuws- en advertentieblad voor Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp en omgeving
Na de bevrijding komt vermoedelijk hiervoor in de plaats: Hoog en laag : nieuwsblad voor de gemeente Renkum, Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp, Doorwerth, Beumderkamp en omliggende plaatsen, en: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Wageningen, Renkum, Heelsum, Bennekom, Rhenen, Achterberg, Opheusden, Randwijk en Zetten
Wageningen1942-1944?
Grens en Maas : nieuwsblad voor Noord-Limburg
I.p.v. dit blad verschijnt vanaf 1986 voor de gemeente Bergen: De wegwijzer : huis aan huis nieuwsblad
(24 nov. 1993) - (22 dec. 1993) o.d.t.: Noordlimburgs nieuws. - Regio Venray
Niet verder verschenen
Gennep1967-2004
Grens en Maas : nieuwsblad voor Bergen
Voortz. van: De wegwijzer
(24 nov. 1993) - (22 dec. 1993) o.d.t.: Noordlimburgs nieuws. - Regio Bergen
Voortgez. als: Maas- en Niersbode. - Ed. Bergen
Gennep1992-2003
De grenskoerier
Vanaf 7 november 1985 met editie voor Maarheeze o.d.t.: Poort van Brabant : nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Maarheeze (Gastel - Maarheeze - Soerendonk - Sterksel)
BudelCa. 1962-...
De Griffioen : wekelijks huis-aan-huis in Zuidoost-Friesland en aangrenzende gebiedenOosterwolde1980-...
Groeiend Best : weekblad voor handel en nijverheidBestca.1959-...
De groene Amsterdammer. Literatuur
Suppl. op: De groene Amsterdammer = ISSN 0017-4483
Voortz. van: Literatuur = ISSN 0168-7050
Niet verder verschenen
Amsterdam2005-2006
't Groene weekblad : nieuws- en advertentieblad voor AlmeloHilversum1979?-...
Groesbeeks weekblad
Met kopblad: De Mooker : huis aan huis nieuwsblad
Vanaf 21 maart 1989 hierin opgenomen: De Mooker : huis aan huis nieuwsblad
Vanaf 5 sept. 1989 ten dele samengegaan met: Dichtbij : informatieblad voor de gemeente Heumen, en voortgez. als: Streekjournaal : weekblad voor Malden, Heumen, Mook, Molenhoek en Middelaar
Gennep1962?-...
De grondwet : dagblad voor algemeene belangenAntwerpen185X?-...
De grondwet : Rosendaalsche en Nieuwe Zevenbergsche courant, voor godsdienst, koning en vaderland
Met suppl.: De Landbouwgids : weekblad gewijd aan landbouw, veeteelt, zuivelbereiding, tuinbouw, boom en bloemencultuur, vogelfokkerij, bijenteelt, jacht, visscherij en kennis der natuur, RK kerkbode voor Roosendaal en Nispen : gratis bijblad van De grondwet [Jrg. 1, (7 dec. 1913) - jrg. 1, (26 juli 1914) ; jrg. 2, (26 febr. 1916) - jrg. 3, (22 dec. 1917)], en: Zondagsblad : gratis bijvoegsel van De grondwet : RK dagblad voor Westelijk Noord-Brabant
Met: Jubileumnummer [1938]
Later o.d.t.: Dagblad de grondwet
Samensmelting van: Rosendaalsche courant, en: Nieuwe Zevenbergsche courant
Gedwongen samengegaan met: De Zoom : nieuws- en advertentieblad van Bergen op Zoom en omstreken en voortgez. als: Brabantsch nieuwsblad : waarin opgenomen dagblad De grondwet en dagblad De Zoom
Roosendaal1869-1941
Groningen Oranje bode
Zie: Groninger oranjebode
Groninger courant
Met suppl.: Bijvoegsel tot de Groninger courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Voorloper of extraordinaire Groninger courant (17 feb. 1795), en: Extra-ordinaire Groninger courant
Voortz. van: Opregte Groninger courant
Voortgez. als: Gazette de Groningue = Groninger courant
Groningen1773-1811
Groninger courant
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende tot de Groninger courant
Met extra nrs. in samenw. met de Provinciale Groninger courant o.d.t.: Buitengewone Groninger en provinciale Groninger courant [ca.aug-okt. 1830]
Voortz. van: Advertentieblad, bekendmakingen en onderscheidene berigten van Groningen
Voortgez. als: Nieuwe Groninger courant : dagblad voor de noordelijke provinciën
Groningen1814-1878
Groninger dagblad : ochtendblad voor de Noordelijke provinciën : officieel orgaan van de Gemeente Groningen
Na de bevrijding verschijnt tussen 17 en 21 april 1945 tijdelijk: De Groninger Oranjebode : mededeelingenblad der gezamenlijke illegale Groninger Pers
Voortz. van: Dagelijksch nieuws- en advertentieblad : ochtendblad voor de Noordelijke provinciën
Opgegaan in: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad. - Editie Groningen
Groningen1911-1948
Groninger dagblad. [Ed. Winschoten]
Met suppl.: ZZ : zaterdag en zondag : weekeindbijlage Drents-Groningse Pers; vanaf 16 mrt. 1993 - 30 jan. 1998: met wekelijks suppl.: Primeur = ISSN 0925-2428
Op 29 aug. 1992 verschijnt hetzelfde nummer onder twee verschillende koppen: Groninger dagblad. - [Editie Winschoten], en: Winschoter courant
Voortz. van: Winschoter courant : algemeen advertentieblad
Samengegaan met: Nieuwsblad van het Noorden, en: Drentse Courant, en voortgez. als: Dagblad van het Noorden. - [Editie] Oost-Groningen
Niet verder verschenen
Assen1992-2002
Groninger Dagblad. [Ed.] Stad
Samengegaan met: Nieuwsblad van het Noorden, en: Drentse Courant, en voortgez. als: Dagblad van het Noorden. - [Editie] Stad en Haren
Groningen2000-2002
De Groninger gezinsbode : nieuws- en advertentieblad voor Groningen e.o.Groningen1952-...
De Groninger landbouw-courant : officieel orgaan van het Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen
Suppl. op: Nieuwe Groninger courant : dagblad voor de Noordelijke provinciën
Groningen1898-1900
De Groninger oranjebode : mededeelingenblad der gezamenlijke illegale Groninger pers
Uitgegeven door: Christophoor, De Geus, Je maintiendrai, Ons volk, Het parool, De ploeg, De toekomst, Trouw, Vrij Nederland, en: De waarheid
Vanaf 23 april 1945 komen hiervoor in de plaats: Groninger dagblad, Nieuwe Provinciale Groninger courant, Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad. - Editie Groningen, Ons Noorden : dagblad voor de Noordelijke provinciën, en: De waarheid : volksdagblad voor Nederland. - Groninger editie
Groningen1945
Groot Charlois. Editie 2
Samensmelting van: Groot Charlois. - Editie 3, en: Groot Charlois. - Editie 4
Rotterdam1986-...
Groot CoevordenEmmen1976-...
Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. [Editie Kempenland - West]
Vanaf 20 aug. 1983 verschijnt hiernaast: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - Weekendeditie (vanaf 16 dec. 1984 voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag)
Vanaf 16 mei 1984 hierin opgenomen: Veldhovens nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Groot Eindhoven : weekblad voor den handel
Eindhovenca.197X-198X?
Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. [Editie Noord]
Vanaf 20 aug. 1983 verschijnt hiernaast: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - Weekendeditie (vanaf 16 dec. 1984 voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag)
Vanaf 16 mei 1984 hierin opgenomen: Eindhovens weekblad : Woensels-Strijps weekblad
Ten dele voortz. van: Groot Eindhoven : weekblad voor den handel
Vanaf 3 jan. 1990 opgegaan in: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - [Editie Regio]
Eindhovenca.197X-1989
Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. [Editie Regio]
Hiernaast verschijnt: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - Weekendeditie (vanaf 16 dec. 1984 voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag)
Vanaf 3 jan. 1990 hierin opgegaan: Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Noord], en: Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Zuid]
's-Hertogenbosch1984?-...
Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. [Editie Stad]
Vanaf 20 aug. 1983 verschijnt hiernaast: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven . - Weekendeditie (vanaf 16 dec. 1984 voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag)
Ten dele voortz. van: Groot Eindhoven : weekblad voor den handel
Eindhovenca.197X-...
Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. [Editie Zuid]
Vanaf 20 aug. 1983 verschijnt hiernaast: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - Weekendeditie (vanaf 16 dec. 1984 voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag)
Vanaf 16 mei 1984 hierin opgenomen: Eindhovens weekblad : stadsblad voor Stratum, Tongelre en Gestel
Vanaf 198X? vermoedelijk hierin opgegaan: Zuid-Eindhovens weekblad : waarin opgenomen Stratums-, Gestels weekblad en De Tongelrebode
Ten dele voortz. van: Groot Eindhoven : weekblad voor den handel
Vanaf 3 jan. 1990 opgegaan in: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - [Editie Regio]
Eindhovenca.197X-1989
Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. Weekendeditie
Verschijnt naast: Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie stad], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Zuid], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Noord], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Kempenland - West], en: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - [Editie regio]
Voortgez. als: Groot Eindhoven op zondag : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven
's-Hertogenbosch1983-1984
Groot Eindhoven op zondag : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven
Verschijnt naast: Groot Eindhoven : weekblad voor het stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie stad], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Zuid], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Noord], Groot Eindhoven : weekblad voor stadsgewest Eindhoven en omstreken en grensstreek België. - [Editie Kempenland - West], en: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - [Editie regio]
Voortz. van: Groot Eindhoven : weekblad voor de agglomeratie Eindhoven. - Weekendeditie
's-Hertogenbosch1984-...
Groot Hellevoet : nieuws- en advertentieblad voor Hellevoetsluis en omgevingHellevoetsluis1978-...
Groot Hoogvliet : huis-aan-huis verschijnend nieuwsblad
Voortz. van de woensdaguitgave van: Het Zuiden. - Editie F, Hoogvliet en omstreken
Rotterdam1982-...
Groot Leiderdorp huis aan huis : huis aan huis nieuwsblad voor Leiderdorp, Zoeterwoude-dorp en Rijndijk, Hoogmade, Oud Ade en RijpweteringNoordwijk1984-...
Groot Naaldwijk : nieuws- en advertentieblad voor Naaldwijk, Honselersdijk en MaasdijkNaaldwijk1984-...
Groot Rijswijk
Voortz. van: De posthoorn. - Editie 17, Rijswijk
Vanaf 2 april 1992 hierin opgenomen: Nieuwsblad nu : Rijswijkse courant
Rijswijk1989-...
Groot Schalkwijk
Samengegaan met: Koerier kombinatie. - Editie 2. Haarlem Centrum, Haarlems weekblad. - Editie C [centrum], en: Bloemendaalse courant : nieuwsblad van Zuid-Kennemerland, en gesplitst in: Haarlems nieuwsblad : waarin opgenomen Bloemendaalse courant, en: Haarlems nieuwsblad : waarin opgenomen Haarlems weekblad en Groot Schalkwijk
Hoorn196X?-1992
Groot Spijkenisse : huis-aan-huis verschijnend nieuwsblad
Voortz. van de woensdaguitgave van: Het Zuiden. - Editie L, Spijkenisse e.o.
Rotterdam1982-...
Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland
Met editie: Groot Woerden : weekblad voor Woerden en omgeving
Samengegaan met: Huis aan huis, Biltse post : nieuwsblad voor De Bilt, Bilthoven, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide, Soesterberg, Bunnik, Groenekan, Maartensdijk, Nieuwe wijkbode : weekblad voor Ondiep, Overvecht, Pijlsweerd, Tuindorp, Tuindorp Oost en Zuilen, Algemeen nieuwsblad. - Editie Vleuten e.o., De Utrecht Zuid bode, Zuilens nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Zuilen, Utrecht Oost bode, Stichtse post : nieuwsblad voor Maartensbroek, Groeneken, Hollandsche Rading, Westbroek, Achttienhoven, en: Algemeen nieuwsblad. - Editie Maarssen, Maartensbroek e.o., en voortgez. als: Groot Utrecht. - Editie huis aan huis, Editie Biltse post, Editie Nieuwe wijkbode, Editie Vleutens nieuwsblad, Editie Zuid bode, Editie Zuilens nieuwsblad, Editie Oost bode, Editie Stichtse post, Editie Maarssens nieuwsblad
Vanaf nov. 1982 verschijnt ook: Groot Utrecht. - Editie Nieuwsblad Nieuwegein
Utrecht1969-1982
Groot Utrecht. Editie Biltse post
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Biltse post : nieuwsblad voor De Bilt, Bilthoven, Den Dolder, Boschen Duin, Huis ter Heide, Soesterberg, Bunnik, Groenekan, Maartensdijk
Voortgez. als: Biltse post : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1984
Groot Utrecht. Editie huis aan huis
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Huis aan huis
Voortgez. als: Huis aan huis : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1985
Groot Utrecht. Editie Maarssens nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Algemeen nieuwsblad. - Editie Maarssen, Maarssenveen e.o.
Voortgez. als: Maarssens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1984
Groot Utrecht. Editie Nieuwe wijkbode
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Nieuwe wijkbode : weekblad voor Ondiep, Overvecht, Pijlsweerd, Tuindorp, Tuindorp Oost en Zuilen
Voortgez. als: Nieuwe wijkbode : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1985
Groot Utrecht. Editie Nieuwsblad Nieuwegein
Vanaf 8 mrt. 1983 hierin opgenomen: Nieuwsblad Nieuwegein
Voorgez. als: Nieuwsblad Nieuwegein : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1983
Groot Utrecht. Editie Oost bode
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Utrecht Oost bode
Voortgez. als: Utrecht Oost bode : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1985
Groot Utrecht. Editie Stichtse post
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Stichtse post : nieuwsblad voor Maartensbroek, Groenekan, Hollandsche Rading, Westbroek, Achttienhoven
Voortgez. als: Stichtse post : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1984
Groot Utrecht. Editie Vleutens nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Algemeen nieuwsblad. - Editie Vleuten e.o.
Voortgez. als: Vleutens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht
Utrecht1982-1984
Groot Utrecht. Editie Zuid bode
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: De Utrecht Zuid bode
Voortgez. als: Utrecht Zuid bode : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1985
Groot Utrecht. Editie Zuilens nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortz. van: Zuilens nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Zuilen
Voortgez. als: Zuilens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht
Houten1982-1985
Groot Voorburg
Vanaf jan 1987 hierin opgenomen: De posthoorn. - Editie 12, Voorburg
Voortz. van: Westernieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Voorburg, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot
Samengegaan met: Nieuwsblad nu : Voorburgse courant, en voortgez. als: Voorburgse courant : waarin opgenomen Groot Voorburg
Delft1975-1992
Groot Voorschoten
Voortz. van: De omroeper : huis-aan-huis-blad voor Voorschoten, Leiden Z.W. en Zoeterwoude
Delft1979-...
Groot Wassenaar : nieuws- en advertentieblad voor Wassenaar, Voorschoten en omstreken : officieel orgaan voor de publicatiën van de gemeente WassenaarDen Haag1931-1943?
Groot Wassenaar
Voortz. van: De posthoorn. - Editie 20, Regio: Wassenaar
Rijswijk1989-...
Groot Woerden : weekblad voor Woerden en omgeving
Editie van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland
Samengegaan met: Vleutens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht, en voortgez. als: De koerier : waarin opgenomen Groot Woerden en Vleutens nieuwsblad
Utrecht1979?-1992
Groot Zeist
Opgegaan in: De nieuwsbode. - Editie Groot Zeist
Zeist1979-1981
Groot IJsselmonde : nieuws- en advertentieblad. [Editie A] : Lombardijen, Hordijkerveld, Reyeroord, Tuinenhoven, Groenenhagen, Sportdorp, Kreekhuizen, IJsselmondedorp
Vanaf 9 mei 1984 hierin opgenomen de woensdaguitgave van: Het Zuiden. - Editie E, Groot IJsselmonde
Ten dele voortz. van: Hier groot IJsselmonde : nieuws- en advertentieblad
Rotterdam1973-...
Groot-Vlaardingen : wekelijks nieuws- en advertentieblad voor Vlaardingen en omstreken
Vanaf 2 nov. 1951 hierin opgenomen: De winkelstad : gratis advertentieblad voor Vlaardingen
Vlaardingen1950-...
The guardian
Met: Supplement to The guardian
London1846-1951
The guardian
Met suppl.: Weekend Guardian, Careers Guardian, en: G2
Voortz. van: Manchester guardian = ISSN 0307-756X
Manchester [etc.]1959-...