Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
I. F. Stone's bi-weekly
Zie: I. F. Stone's weekly
I. F. Stone's weekly
Van vol. 11, no. 4 (1963) - vol. 12, no. 1 (1964) en van: vol. 18 (1970) - vol. 19 (1971) o.d.t.: I. F. Stone's bi-weekly
Washington, D.C.1953-1971
Het ideaal
Zie: ideaal der geïllustreerde bladen
Het ideaal der geïllustreerde bladen
Verschijnt ook met impressum: 's-Gravenhage : Joh. de Liefde ; 's-Gravenhage : G.W. Belinfante, later: Den Haag : Joh. de Liefde als gratis bijblad bij: Haagsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor 's Gravenhage en omstreken, 1904-1916
Niet verder verschenen
Utrecht1905-1916
Ierseksche courant : nieuws- en advertentieblad
Ook o.d.t.: Iersekse courant
Later met kopbladen: Kruiningsche courant : nieuws- & advertentieblad voor Ierseke, Kruininge-Hansweerd, Krabbendijke-Waarde, Kapelle-Biezelinge, Rilland-Bath en Wemeldinge, Krabbendijksche courant, Rillandsche courant, Kloetingsche courant : weekblad voor Zuid-Beveland en Walcheren, Wemeldingsche courant, en: Kapelle-Biezelingsche courant
Later o.d.t. Yerseksche courant
Omstreeks 1940 zijn hierin de kopbladen opgenomen
Ierseke1896-1976
De Ierseksche en Thoolsche courant : weekblad gewijd aan de belangen van oesterteelt, landbouw enz.
Met suppl.: Bijvoegsel van de Ierseksche en Thoolsche courant
Voortz. van: De Thoolsche courant : nieuws- en advertentieblad voor het eiland Tholen, St. Philipsland en omstreken
Voortgez. als: Thoolsche courant : waarin opgenomen de Ierseksche en Thoolsche courant : nieuwsblad voor het eiland Tholen : Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Oud-Vossemeer
Tholen1885-1932
El imparcial : intereses generales[Willemstad]1875?-...
L'impartial : journal politique et littéraireGand18XX-...
L'impartial
Voortgez. als: Journal de Bruxelles
Bruxelles1820
L'impartial : journal politique, scientifique, littéraire, industriel : mélanges critiques et philosophiques, nouvelles diverses
Vanaf juli 1829 hierin opgenomen: L'Argus, en: La Minerve des Pays-Bas
Bruxelles: Imprimérie de L'impartial1829-1830?
L'impartial : journal constitutionnel, politique, commercial et littéraireParis1833-1836
L'impitoyable : journal de tous les abus publicsParis1848
L'indépendance belge
Met suppl.: Supplément economique de L'indépendance belge [1928-1937], later: Supplément economique & social de L'indépendance belge [1937-1940], en: Supplément radio de L'indépendance belge [1930-1931], later: Le radio : supplément hebdomadaire de L'indépendance belge [1931-1939]
Voortz. van: L'indépendant : "liberté, ordre, public"
Vanaf 26 nov. 1918 ten dele voortgez. als: Le Belge indépendant
Bruxelles1843-1940
L'indépendance belge
Zie: Supplément radio de L'indépendance belge
L'indépendant : "liberté, ordre, public"
Voortgez. als: L'indépendance belge
Bruxelles1831-1843
Independent
Hierin opgegaan: Indonesian news-bulletin
Jakarta1945?-194X?
Index du Journal de Trévoux, 1701-1767Genève1986
Index to Dutch-Language Indonesian Newspapers, 1810-1923Lisse1994
India news
Voortz. van: India and Birma news summary
London1947-...
Den indicateur : gazette van DendermondeDendermonde1814?-...
Indië-expres
Voortz. van De West-Java courant : uitgegeven door den Bataviaschen Bestuurdersbond : verspreid onder alle ambtenaren van West-Java
Batavia1934
De Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch-IndiëZaltbommel1850-1862
De Indiër : nieuw Bataviaasch handelsblad
Met suppl.: Bijvoegsel De Indier : nieuw Bataviaasch handelsblad
Voortz. van: Nieuw Bataviaasch handelsblad
Batavia1872-1876
De Indiër : weekblad gewijd aan het geestelijk en maatschappelijk leven van Indië en Oost-Azië's-Gravenhage1913-1914
De Indiër : politiek dagblad voor Nederlandsch-Indië
Voortz. van: De voorpost : orgaan gewijd aan de belangen van Indië
Voortgez. als: Het dagblad : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlandsch-Indië
Semarang1917-1918
De Indiër : nieuw Bataviaasch handelsblad. Editie voor Nederland
Voortz. van: Nieuw Bataviaasch handelsblad. - Editie voor Nederland
Batavia [etc.]1872-1876
De Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederl.-Indië. Oost-Indische editieZaltbommel [etc.]1851?-1862?
Indisch persoverzicht
Ook o.d.t.: Indisch persoverzicht van de in het Nederlandsch verschijnenede dag- en weekbladen
Batavia[1946?]-...
Indisch persoverzicht van de in het Nederlandsch verschijnende dag- en weekbladen
Zie: Indisch persoverzicht
Het Indisch vaderland : (Samarangsche courant)
Met suppl.: Zondagsblad voor Midden-Java; later: Zondagsblad van het Indisch vaderland; vanaf 16 juli 1882 o.d.t. Zondagsblad; vanaf 7 jan. 1883 o.d.t.: Weekblad van Insulinde : zondagsblad van het Indisch vaderland
Voortz. van: Samarangsche courant
Samarang1880-1885
Indisch weekbladBandoeng1941-1942
De Indische courant
Met suppl.: Voor de jeugd : kinderblad van de Indische courant, en: Het ochtendblad van Nederlandsch-Indie
13 mei 1940 verschijnt: Extra-editie Indische courant & Soerabaiasch handelsblad
Met extra nr: Extra editie Indische courant & Soerabaiasch handelsblad [13 mei 1940]
Soerabaia1921-...
De Indische courant. West-Java-editie
Met suppl.: Geïllustreerd bijvoegsel van De Indische courant
Voortgez. als: De courant : (waarin opgenomen De Indische courant W.J.E.)
Weltevreden1921-1925
De Indische handelscourantBatavia1897
De Indische telegraaf
Met extra nr.: Jaarbeursnummer van De Indische telegraaf
Bandoeng1924-...
De Indische tolk van Het nieuws van den dag
Zie: nieuws van den dag
De Indischman : luchtmail-editie van het Bataviaasch Nieuwsblad
Met suppl.: Vrouwenpost : speciale bijlage voor de Indischman
Met extra no.: Proefno.: jrg. 7, no. 72 (11-20 mei 1937)
Verschijnt naast Bataviaasch nieuwsblad. - Mail-editie
Samengegaan met: Indische inlichtingendienst, en voortgez. als: Het laatste nieuws uit Indië
Batavia193X-19XX
Indo pos : harian Jawa Pos
Voortz. van: Djawa Pos
Surabaya2003-...
Indonesia berdjuang : untuk kerakjatan dan keadilan sosialBanjarmasin195X-...
Indonesia merdekaBanjarmasin1945-...
Indonesia Raya : dari rakjat, oleh rakjat untuk rakjat
Met zondagsblad: Minggu Indonesia raya
Djakarta1949-1974
The Indonesia times : independent newspaperJakarta1974-...
Indonesian daily newsSurabaja1958-...
Indonesian observer : the nations oldest English language newspaperJakarta1955?-...
L'industrie : journal commercial, politique et littéraireLiège1831-1836?
L'industriel : journal des sciences, de la littérature et de la politiqueBruxelles1828-183X?
Informatieblad modern Prinsenbeek
Zie: Modern Prinsenbeek
Insulinde : nieuws- en advertentieblad voor Java's oosthoekSoerabaija1869-1871
De Insulinde
Met suppl.: Bijvoegsel van De Insulinde
Semarang1886
International Herald Tribune
Uitg. met: New York Times. International ed. en: Washington Post
Voortz. van: New York Herald Tribune : The Washington Post
New York1967-...
Het inzicht : weekbladDjakarta1946-...
De IJ- en Amstelbode
Voortgez. als: De Amstelstem
Amsterdam1851-1865
IJmuider courant
Kopblad van: Haarlems dagblad
Komt in de plaats van: Haarlemsche courant : nieuwsblad voor Noord-Holland. - Kennemer editie
Haarlem1945-...
IJssel- en Lekstreek : weekblad voor de langs IJssel en Lek gelegen plaatsen
Voortgez. als: Schoonhovensche courant. - [Editie IJssel- en Lekstreek] [1943-1944?]
Rotterdam1927?-1943
IJssel- en Lekstreek
Komt in de plaats van: Schoonhovensche courant. - [Editie IJssel- en Lekstreek] [1943-1944?]
Rotterdam1945-...
IJssel koerier : verspreiding in Gouderak, Ouderkerk a/d IJssel en BerkenwoudeOuderkerk a/d IJssel1991-...
De IJsselbode : nieuws- en advertentieblad voor de IJsselstreekOudewater1952-...
De IJsselsteiner : editie van Groot-UtrechtHouten1983-1987
IJsselsteinsche courant voor de Zuidwesthoek van Utrecht
Vermoedelijk voortgez. als: Het contact : weekblad voor den Zuid-Westhoek van Utrecht : IJsselstein, Montfoort, Jutphaas, Vianen, Benschop, Lopik, Jaarsveld, enz.
IJsselstein1932?-1942?
De IJsselstreek : nieuwsblad voor Zutphen en omstreken
Voortz. van de gedwongen samensmelting van: De Brummensche courant, en: Huis aan huis : nieuws- en advertentieblad voor Zutphen, Brummen, Rhienderen, Cortenoever, Tonden, Voorstonden, Empe, Eerbeek, Hall, Leuvenheim, Oeken, Voorst, Hengelo (G), Epse, Gorssel, Eefde, Harfsen, Almen, Warnsveld, Leesten, Wichmond, Vierakker, Vorden, Steenderen, Baak en Bronkhorst
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Brummensche courant, en: Van huis tot huis : nieuwsblad voor Zutphen en omstreken
Zutphen1942-1944?
IJsselstreek vizier : weekblad voor Oostelijk Gelderland
Voortz. van: Oost-Gelders vizier
Doetinchem1983-...