Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Jacques BonhommeParis1848
Jahn's advertentieblad
Zie: Jahn's-advertentieblad
Jahn's nieuwsblad : dagblad voor Malang en den Oosthoek
Voortz. van: Jahn's-advertentieblad
Voortgez. als: De Oosthoek-bode : Malangeditie van het Soerabaiasch handelsblad en Jahn's nieuwsblad
Malang1922
Jahn's-advertentieblad
Voortgez. als: Jahn's nieuwsblad : dagblad voor Malang en den Oosthoek
Malang1896-1922
The Jakarta post : the journal of Indonesia todayJakarta1983-...
Japan times
Voortgez. als: The Japan times & mail
Tokyo1897-1918
The Japan times : "all the news without fear or favor"
Voortz. van: Nippon times
Tokyo1956-...
The Japan times & advertiser
Zie: Japan times and advertiser
The Japan times & mail
Voortz. van: Japan times
Voortgez. als: The Japan times and advertiser
Tokyo1918-1940
The Japan times advertiser
Zie: Japan times and advertiser
The Japan times and advertiser
Vanaf no. 15630 (5 okt. 1942) o.d.t.: The Japan times advertiser
Vanaf 1 febr. 1942 hierin opgenomen: The Japan chronicle, en: The Japan mail
Voortz. van: The Japan times & mail
Voortgez. als: Nippon times
Tokyo1940-1942
Java
Voortz. van: Dagblad Java
Semarang1927-1927?
Java government gazette
Met suppl.: Bijvoegsels; Supplement to the Java government gazette, en: Additional supplement to the Java government gazette
Met extra nrs.: Java govt. gazette : extraordinary
Komt in de plaats van: Bataviasche koloniale courant
Hiervoor komt in de plaats: Bataviasche courant
Batavia1812-1816
Java post
Met extra no.: Nomor istimewa Lebaran [jrg. 5, no. 130 (12 juni 1953)]
Soerabaja1949-...
The Java times
Met: Supplement to the Java times
Batavia1863-1864
The Java times : the only English newspaper in Java
Met suppl.: The Java times supplement
Batavia1908-191X?
De Javaan : nieuw Samarangsch handels- en advertentiebladSamarang1864-1866
Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende bij de Javabode, en: Ons damesblad, en: Sportblad van de Java-bode, en: Kindercourant van de Javabode
Op 2 maart 1942 verschijnt: Gemeenschappelijke editie van de Java-bode en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Met extra nr. o.d.t: Extra-blad van de Java-bode, en: Het nieuws van den dag (25 sept. 1938)
Vanaf 193X - 21 december 1939 verschijnt hiernaast: Ochtendblad van de Java-bode : algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië; vanaf 22 dec. 1939: De Java-bode : algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië : ochtendblad
Voortz. van: Bataviaasch advertentie-blad [1851-1852]
Batavia1852-1957
Java-bode. Editie voor Nederland. (Per overland-mail)
Na 1865 tijdelijk niet verschenen
Batavia1861-...
Javasche courant
Met suppl.: Verslag van het mijnwezen over ... Dienst van den Mijnbouw
Met suppl.: Extra bijvoegsel: Naamloze vennootschappen: Extra bijvoegsel: Statuten van vereenigingen; Extra bijvoegsel: Locale verordeningen en andere beschikkingen van locale raden; Extra bijvoegsel: Jaarverslag der opleidingsschool voor inlandse rechtskundigen te Batavia over het schooljaar ...; Extra bijvoegsel: Verrichtingen en bewegingen van Hr.Ms. schepen en vaartuigen ...; Extra bijvoegsel: Verslag der commissie, belast met het afnemen van het eindexamen...; Extra bijvoegsel: Verslag van de commissie tot het afnemen van het eindexamen der Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus in Nederlandsch-Indië in ...
Vanaf 1947, no. 60 (1 aug. 1947) o.d.t.: Javase courant
Voortz. van: Bataviasche courant
Voortgez. als: Berita-negara Republik Indonesia Serikat
Batavia1828-1949
Javase courant
Zie: Javasche courant
Jawa pos
Zie: Djawa pos
The Jerusalem post
Met onzelfstandig suppl.: Books, The Jerusalem post: magazine, The Jerusalem post money magazine, Money, The Jerusalem post world of sport, en: Time out [t/m 28 mei 1999 - 3 juni 1999]; vanaf 4 juni 1999 voortgez. als: Billboard; vanaf 12 maart 1999 met suppl.: Friday
Met extra no.:Israel at 50 : special jubilee independance day magazine [29 april 1998]
Voortz. van: The Palestine post
Jerusalem1950-...
Jogja vooruit : gratis nieuws- en advertentieblad
Niet verder verschenen
Jogjakarta1909-1924
Journaal de hefboom
Voortz. van: Weekblad de hefboom
Samengegaan met: Journaal voor Etten-Leur e.o., en voortgez. als: Consumenten journaal voor Etten-Leur/Rucphen e.o.
Roosendaal1989-1991
Journaal De Markstreek
Voortz. van: De Markstreek
Samengegaan met: Journaal De Westhoek, en voortgez. als: Consumenten journaal voor Oudenbosch/Zevenbergen e.o.
Roosendaal1989-1991
Journaal De Westhoek
Voortz. van: De Westhoek : het nieuws- en advertentie-blad voor Brabantsch Westhoek
Samengegaan met: Journaal De Markstreek, en voortgez. als: Consumenten journaal voor Oudenbosch/Zevenbergen e.o.
Roosendaal1989-1991
Journaal De Zoom
Voortz. van: Weekblad De Zoom. - [Editie Bergen op Zoom]
Samengegaan met: Journaal voor Steenbergen, en voortgez. als: Consumenten journaal voor Bergen op Zoom/Hoogerheide/Steenbergen e.o.
Roosendaal1989-1991
Journaal leven en wonen : wekelijkse koopinformatie van Brabants nieuwsblad. [Editie Roosendaal]
Met katern: Journaal leven en wonen voor Roosendaal e.o.; vanaf ca. nov. 1978 voortgez. als: Journaal voor Roosendaal
Roosendaal197X?-ca.1979
Journaal voor de Westhoek
Zie: Westhoek
Journaal voor Etten-Leur
Aanvankelijk vermoedelijk suppl. van: Journaal leven en wonen : wekelijkse koopinformatie van Brabants nieuwsblad. - [Editie Etten-Leur e.o.]
fSamengegaan met: Journaal de hefboom, en voortgez. als: Consumenten journaal voor Etten-Leur/Rucphen e.o.
Roosendaal197X-1991
Journaal voor Roosendaal
Aanvankelijk suppl. op: Journaal leven en wonen : wekelijkse koopinformatie van Brabants nieuwsblad. - [Editie Roosendaal]
Voortz. van: Journaal leven en wonen voor Roosendaal e.o.; katern bij: Journaal leven en wonen : wekelijkse koopinformatie van Brabants nieuwsblad. - [Editie Roosendaal]
Voortgez. als: Consumenten journaal voor Roosendaal e.o.
Roosendaalca.1978-1991
Journaal voor Steenbergen
Aanvankelijk suppl. op: Journaal leven en wonen : wekelijkse koopinformatie van Brabants nieuwsblad. - [Editie Bergen op Zoom]
Samengegaan met: Journaal De Zoom, en voortgez. als: Consumenten journaal voor Bergen op Zoom/Hoogerheide/Steenbergen e.o.
Roosendaal197X-1991
Le journal "Défense de la France"Paris1961
Journal constitutionnel, commercial et litteraire de la province d'Anvers
Voortz. van: Journal de la province d'Anvers
Voortgez. als: Journal d'Anvers et de la province : feuille politique, commerciale, littéraire, affiches, annonces et avis divers
Anvers1818?-1821
Journal d'affiches de Gand, Bruges, Courtrai, et des deux Flandres
Zie: Algemeen advertentie-blad van Gend, Brugge, Cortryk en geheel Vlaanderen
Journal d'affiches de Gand, Bruges, Courtrai et des deux Flandres
Nederlandse neventitel varieert
Voortz. van: Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Bruges, Courtrai, Termonde et de la Flandre
Voortgez. als: Journal d'affiches et de commerce de Gand, Bruges, Courtrai, et des deux Flandres
Gand1819-1821
Journal d'affiches de Gand et de la Flandre : annonces judiciaires, légales et avis divers
Voortz. van: Journal des petites affiches de Gand et de son arrondissement
Voortgez. als: Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Termonde, Audenaerde, Eecloo et de la Flandre
Gand1818-1819
Journal d'affiches de Malines, Anvers, Turnhout, Lierre et le Brabant : correspondant avec les principales villes des Pays-Bas
Voortgez. als: Journal universel d'afficher des provinces d'Anvers et du Brabant méridional [etc.]
Malines1820?-1821
Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Bruges, Courtrai, Termonde et de la Flandre : annonces judiciaires légales et avis divers
Voortz. van: Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Termonde, Audenaerde, Eecloo et de la Flandre
Voortgez. als: Journal d'affiches de Gand, Bruges, Courtrai, Termonde et des deux Flandres
Gand1819
Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Termonde, Audenaerde, Eecloo et de la Flandre : annonces judiciaires, légales et avis divers
Voortz. van: Journal d'affiches de Gand et de la Flandre : annonces judiciaires, légales et avis divers
Voortgez. als: Journal d'affiches des arrondissemens de Gand, Bruges, Courtrai, Termonde et de la Flandre
Gand1819
Journal d'affiches et de commerce de Gand, Bruges, Courtrai, et des deux Flandres
Voortz. van: Journal d'affiches de Gand, Bruges, Courtrai et des deux Flandres
Voortgez. als: Algemeen advertentie-blad van Gend, Brugge, Cortryk en geheel Vlaanderen
Gand1821-1823
Journal d'Anvers et de la province : feuille politique, commerciale, littéraire, affiches, annonces et avis divers
Voortz. van: Journal constitutionnel commercial et littéraire de la province d'Anvers
Voortgez. als: Journal d'Anvers
Anvers1821-18XX
Journal de Bruxelles
Met: Supplément au Journal de Bruxelles
Voortz. van: Journal general des Pays Bas
Voortgez. als: Gazette des Pays-Bas
Bruxelles1820-1827
Journal de Bruxelles
Verschillende edities
Voortz. van: Le courrier de la Meuse : journal politique, littéraire et commercial
BruxellesCa. 1840-1926?
Journal de Bruxelles, dédié à la patrie
Voortgez. als: Magasin historique politique et litteraire ou journal de bruxelles
Bruxelles1790
Journal de Francfort : avec privilége de sa Majesté Impériale
Met suppl.: Supplément au Journal de Francfort
Voortgez. als: Gazette du Grand-duché de Francfort
Francfort1794-1810?
Journal de Francfort
Met suppl.: Supplément au journal de Francfort
Voortz. van: Gazette du Grand-duché de Francfort
Francfort1814-...
Journal de Gand : politique, commercial et littéraire : affiches, annonces et avis divers de Gand, Departément de L'Escaut
Voortgez. als: Messager de Gand
Gand1815?-ca. 1830
Journal de l'Empire
Voortz. van: Journal des débats et lois du pouvoir législatif et des actes du gouvernement
Voortgez. als: Journal des débats politiques et littéraires
Paris1805-1814
Journal de l'Empire
Voortz. van: Journal des débats politiques et littéraires [1814-1815]
Voortgez. als: Journal des débats politiques et littéraires [1815-...]
Paris1815
Journal de la Belgique : pièces officielles, et nouvelles des arméesBruxelles1814-1863
Journal de la Flandre Occidentale
Zie: Journal de la province de la Flandre Occidentale
Journal de la province d'Anvers
Voortgez. als: Journal constitutionnel, commercial et litteraire de la province d'Anvers
Anvers1815?-1817?
Journal de la province de Hainaut
Voortz. van: Journal du département de Jemmape
Mons1815-sept. 1830?
Journal de la province de la Flandre Occidentale
Voortgez. als: Journal politique, littéraire, commercial et administratif de la province de la Flandre Occidentale
Bruges1818
Journal de la province de Limbourg
Voortz. van: Journal de Maestricht : affiches annonces et avis divers
Voortgez. als: L'éclaireur politique : journal de la province du Limbourg [Naamsverandering n.a.v. het overstappen, wegens onenigheid met de uitgever, van de redactie van L'éclaireur : journal politique, commercial et littéraire de Maestricht [1827-1829], naar Journal de la province de Limbourg]
Maastricht1816-1829
Journal de la ville et du district de Verviers
Vermoedelijk voortz. van: Journal de Verviers, politique, commercial et littéraire : annonces, affiches et avis divers
Verviers182X?-...
Journal de la ville et du Grand-Duché de LuxembourgLuxembourg1826?-...
Journal de Louvain : politique, d'annonces et d'avis divers de l'arrondissement
Voortz. van: Journal politique et d'annonces de Louvain
Louvain1826-182X?
Journal de Paris
6 okt. 1792 - an 3, 2 vend. (20 febr. 1795) o.d.t.: Journal de Paris national
Voortgez. als: Journal de Paris et des départements : politique, comercial et littéraire [1819-1827]
[S.l.]1777-1819
Journal de Paris
Voortz. van: Journal de Paris et des départements [1834-1837]
[Paris]1837-1840
Journal de Paris et des départemens
Zie: Journal de Paris et des départements
Journal de Paris et des départements : politique commercial et littéraire
Voortz. van: Journal de Paris [1777-1819]
Voortgez. als: Nouveau journal de Paris
Paris1819-1827
Journal de Paris national
Zie: Journal de Paris
Le journal de PologneVarsovie1919?- ...
Journal de Verviers, politique, commercial et littéraire : annonces, affiches et avis divers
Vermoedelijk voortgez. als: Journal de la ville et du district de Verviers
Verviers181X?-182X?
Journal démocratique et officiel des ateliers nationauxParis1848-...
Journal des débats et lois du pouvoir législatif et des actes du gouvernement
Voortz. van: Journal des débats et lois du Corps Législatif
Voortgez. als: Journal de l'Empire
Paris1800-1805
Journal des débats politiques et littéraires
Voortz. van: Journal de l'Empire [1805-1814]
Voortgez. als: Journal de l'Empire [1815]
Paris1814-1815
Journal des débats politiques et littéraires
Er verschijnt tijdelijk ook een Édition des départements,(vanaf 19 jan. 1884: Édition des départements (soir), Édition du soir, [Éd.] Paris et départements, (vanaf 1896: [Éd.] Paris, Seine et Seine-et-Oise)
Voortz. van: Journal de l'Empire [1815]
Paris1815-1944
Journal des Flandres
Voortz. van: Le catholique des Pays-Bas
Opgegaan in: Constitutionnel des Flandres
Gand1830-18XX
Journal des francs
Voortz. van: Journal des hommes libres de tous les pays
MetzAn. VI [1798]
Journal des petites affiches de Gand et son arrondissement
Met suppl.: Supplement au ... du journal des petites affiches de Gand et son arrondissement
Voortgez. als: Journal d'affiches de Gand et de la Flandre
Gand1818
Journal des réfugiés belges : organe quotidien des réfugiés belges en Hollande
Wellicht voortgezet als: L'echo d'Anvers : organe officiel des réfugiés belges en Hollande
Bergen op Zoom1914
Journal des republicains[S.l.]An. VIII [1799?]
Journal des sans-culottesParis1848-...
Journal du commerce d'Anvers
Voortgez. als: Journal du commerce des Pays-Bas
Anvers1822?-1823
Journal du commerce d'Anvers
Voortz. van: Journal du commerce des Pays-Bas
AnversCa. 1830-...
Journal du commerce des Pays-Bas
Voortz. van: Journal du commerce d'Anvers [1822?-1823]
Voortgez. als: Journal du commerce d'Anvers [ca. 1830-...]
Anvers1824-ca. 1830
Journal du département de Jemmape
Voortgez. als: Journal de la province de Hainaut
Mons1814-1815
Journal du département des bouches de l'Escaut
Ook o.d.t.: Journal politique du departement des bouches de l'Escaut
Voortz. van: Gazette de Middelbourg = Middelburgsche courant
Samengegaan met: Feuille d'affiches, annonces et avis divers de la ville de Middelbourg, en voortgez. als: Feuille hebdomadaire de Middelbourg [ca.5 mrt. - ca.23 apr. 1814, welke daarna wordt vervangen door: Middelburgsche courant (1814-1929)]
Middelburg1811-1814
Journal du département des bouches de la Meuse
Met suppl.: Supplement extraordinaire au journal du departement des bouches de la Meuse = Extraordinair bijvoegsel tot het dagblad van het departement der monden van de Maas, en: Supplement au journal du departement des bouches de la Meuse = Bijvoegsel tot het dagblad van het departement der monden van de Maas
Voortz. van: Gazette de La Haye ou journal du département des bouches de la Meuse = Haagsche courant of dagblad van het departement der monden van de Maas
Voortgez. als: Staatkundig dagblad der monden van de Maas
La Haye1811-1813
Journal du département des Deux-NèthesAnvers181X-
Journal du Limbourg : feuille politique, commerciale, littéraire et administrative
Opgegaan in: Le courrier de la Meuse : journal quotidien
Maastricht1839-1854
Le journal du peuple : amélioration morale et materielle de la condition des classes populairesParis1849-...
Journal général des Pays-Bas
Voortgez. als: Algemeene Nederlandsche courant = Gazette générale des Pays-Bas
Bruxelles1815
Journal général des Pays-Bas
Voortz. van: Algemeene Nederlandsche courant = Gazette générale des Pays-Bas
Voortgez. als: Journal de Bruxelles
Bruxelles1818-1820
Journal historique
Met suppl.: Supplement au joural historique du ...
Van 1701-1704 afwisselend uitgegeven met: Gazette de Rotterdam
Rotterdamca. 1694-ca. 1716
Journal of commerce & daily bulletin
Voortgez. als: The daily journal of commerce
San Francisco1850
Journal philosophique, politique commercial et administratif de la province de la Flandre Occidentale
Voortz. van: Journal politique, littéraire commercial et administratif de la province de la Flandre Occidentale
Bruges1820-...
Journal politique, administratif, judiciaire, commercial et littéraire de la Flandre orientale et occidentaleMiddelbourg1816-1818
Journal politique, administratif, judiciaire, commercial et littéraire de la Flandre Orientale et OccidentaleGand1816-181X?
Journal politique, littéraire commercial et administratif de la province de la Flandre Occidentale
Voortz. van: Journal de la province de la Flandre Occidentale
Voortgez. als: Journal philosophique, politique commercial et administratif de la province de la Flandre Occidentale
Bruges1818-1820
Journal politique du departement des bouches de l'Escaut
Zie: Journal du département des bouches de l'Escaut
Journal politique du département des bouches de l'Issel
Vanaf begin 1813 met suppl.: Feuille d'affiches du département des bouches de l'Issel = Advertentieblad van het departement der monden der IJssel
Voortz. van: Gazette du département des bouches de l'Issel = Courant van het departement der monden van den IJssel
Voortgez. als: Dagblad van de monden van den Yssel
Zwolle1812-1813
Journal politique et d'annonces de Louvain
Voortgez. als: Journal de Louvain politique d'annonces et d'avis divers de l'arondissement
Louvain1815-1825?
Journal politique-national des Etats-généraux et de la Révolution de 1789[S.l.1790
Journal universel : politique et littéraireStutgard1826-1826?
Journal universel d'afficher de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde, [etc.]
Zie: Algemeen advertentie-blad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden, [etc.]
Journal universel d'afficher des provinces d'Anvers et du Brabant méridional [etc.] : correspondant avec les principales villes des Pays-Bas
Voortz. van: Journal d'affiches de Malines, Anvers, Turnhout, Lierre et le Brabant
Voortgez. als: Algemeen advertentie-blad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden, [etc.]
Malines1821-1823
Journal universel d'affiches de Malines ... [etc.]
Zie: Journal d'affiches de Malines, Anvers, Turnhout, Lierre et le Brabant
Journal universel d'annonces de Malines, Anvers, Lierre, Turnhout, Bruxelles, Vilvorde, [etc.]
Zie: Algemeen aenkondigingsblad van Mechelen, Antwerpen, Lier, Turnhout, Brussel, Vilvoorden, [etc.]
Jouster courant : nieuws- en advertentieblad
1938? - 1941 met suppl.: De nieuwe Jouster : advertentie- en nieuwsblad
Met extra nr.: Nieuwjaarsnummer van de Jouster courant, Donia en De nieuwe Jouster [o.a.? 1 jan. 1940]
Met editie: Donia : nieuws- en advertentieblad
Vanaf juli? 1942 hierin opgenomen: Donia : nieuws- en advertentieblad, en: De nieuwe Jouster : advertentie- en nieuwsblad
Voortz. van: Advertentieblad voor Joure en omstreken
Joure1901-...
Juliana-bode : dagblad voor PalembangPalembang1946-1949
Jupiter : nieuws- handels- en advertentieblad
Voortz. van: Batara-Indra : nieuws- handels- en advertentieblad
Soerabaia1887-1888?