Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Laarder courant de bel
Met editie: Nieuwsblad voor Huizen
T/m 1944? kopblad van: Nieuwe Bussumsche courant
Ca. sept. 1941 hierin opgenomen: Eemnesser courant, en: Blaricummer courant
Vanaf 1 juli 1982 hierin opgenomen een gedeelte van: De Gooi- en Eembode. - Editie C : Huis aan huis in Laren, Blaricum, Huizen en Eemnes
Laren1919?-...
Laatste nieuws : dagblad
Met suppl.: Ontdek Uw streek
Brussel1888-...
LaborWashington D.C.1919-...
Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland
Met suppl.: Zondagsblad Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland
Voortz. van: Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland : ochtend- en avondblad. Ochtend-editie
Voortgez. als: Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
Den Haag1905-1911
Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland : ochtend- en avondblad. Avond-editie
Ten dele voortz. van: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Nà 5 aug. 1905 verschijnt slechts één editie van Land en volk als voortz. van de ochtend-editie; de avond-editie is opgegaan in: Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
Den Haag1905
Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland : ochtend- en avondblad. Ochtend-editie
Ten dele voortz. van: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Nà 5 aug. 1905 voortgez. als één editie o.d.t.: Land en volk : nieuw dagblad voor Nederland
Den Haag1905
Het land van Maas & Waal : huis-aan-huis magazine
Niet verder verschenen
Wijchen1990-1991
Het Land van Valkenburg : weekblad voor het hart van Zuid-Limburg
In 1952 (ook) o.d.t.: 't Gezetsche het Land van Valkenburg
Samengegaan met: 3 Landen post, en voortgez. als: Heuvelland aktueel
Valkenburg [a/d Geul]1948-1992
Het Land van Weert
Met neveneditie of kopblad: De huisvriend : weekblad voor Budel en omstreken
Weert1937-...
Landelijke allochtonenkrant
Suppl. op: Weekkrant Suriname = ISSN 1381-2718
Voortz. van: Allochtonenkrant = ISSN 0929-5321
Voortgez. als: Multined = ISSN 1571-1609
Rijswijk1994-2002
Landgraaf aktueel
Ook o.d.t.: Weekblad Landgraaf aktueel
Voortz. van: ENSU weetje
Eygelshoven1992-...
Den LandmansvriendGent1829-1830
Langedijker nieuwsblad : gratis huis-aan-huis blad voor Langedijk e.o.
Hierin opgenomen: Langedijker weekblad, en: 1000 Eilanden nieuws, en: De ondernemer
Heerhugowaard1991-...
De Langstraat : nieuws- en advertentiebladGeertruidenberg1960?-...
La langue de vipère : chronique mensuelle des petitesses de nos grands hommesParis1848-1849
La lanterneParis1848?
Leekster courant : nieuwsblad voor Westerkwartier en Noordenveld
Komt in de plaats van: Westerkwartier en Noordenveld : Westelijk Groningen, Noordelijk Drenthe [ca.1940-1944?]
Leek1946?-...
Leenbode : twee-wekelijkse uitgave voor de Knegselse gemeenschapKnegsel19XX-...
De Leerdammer : nieuws- en advertentieblad voor Zuid-Holland en Gelderland
Vermoedelijk gedwongen samengegaan met: Nieuwe Culemborgsche courant, De Geldermalser, De Lingebode, Maas- en Waalbode, Burensche courant, Vianensch nieuwsblad, De Meerkerker, De Giessenstroom, Asperensche- en Heukelumsche courant, De Lek, en: Zalt-Bommelsche courant, en vermoedelijk voortgez. als: Het nieuws voor de Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard en Zuid Holland's Oosthoek De gecombineerde - Geldersche en Zuidhollandsche bladen
Leerdam1891?-1941?
Leersumsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Leersum, Maarn, Maarsbergen, Doorn, Amerongen, Woudenberg, Driebergen, Langbroek, Cothen
Met nevenedities: Doornsche courant De Kaap : nieuws- en advertentieblad voor Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Woudenberg, Driebergen, Langbroek, Cothen, en: Amerongsche courant
Doorn1922?-1941?
Leeuwarder courant
Met suppl: Bijvoegsel behoorende tot de Leeuwarder courant, Kinderblad der Leeuwarder courant en: Zondagsblad der Leeuwarder courant [1910 - 1914 en: 2 okt. 1926 - 4 mei 1940]
Met extra nrs. o.d.t.: Extra ordinaire Leeuwarder courant, en: Buitengewone Leeuwarder courant, Jubileumnrs. (29 juli 1902 en 29 juli 1927), Herdenkingsnr. Groot Leeuwarden 500 jr. (30 aug. 1935), Herdenkingsnr. kon. Wilhelmina (2 sept. 1938)
Voortz. van: Dagblad van het departement Vriesland
Gedwongen samengegaan met: Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad, en voortgez. als: Friesche courant [1942-1945]
Leeuwarden1813-1942
Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland
Met suppl.: Sneon en snein : wekelijks bijvoegsel Leeuwarder courant
Met extra nrs. (o.a.): Herdenkingsnummer 50 jarig regeringsjubileum Kon. Wilhelmina 1898-1948 [28 aug. 1948]; Jubileumnummer 1752-1952 [18 sept. 1952]; Tweede kamerverkiezingen 1952 [jrg. 201, no. 146a (26 juni 1952)], Europese kampioenschappen schaatsen 24 jan. 1971 [jrg. 220], Oudejaarsbijlagen en: jrg.211, no. 75 (29 mrt. 1962)
Jrg. 250, no. 136 (tiisdei 12 juny 2001) uitg. o.d.t.: Ljouwerter krante
Vanaf 1 nov. 1969 hierin opgenomen: Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden
Voortz. van: Leeuwarder koerier [1945-1946]
Leeuwarden1947-...
Leeuwarder Courant
Met suppl.: Vervolg van de ordinaire woensdagse courant, Vervolg van de ordinaire saturdagse courant, en: Byvoegsel op de Leeuwarder courant
Verschijnt aanvankelijk alleen o.d.t.: Leeuwarder saturdagse courant; vanaf 11 mei 1757 verschijnt tevens: Leeuwarder woensdagse courant; vanaf 29 april, resp. 3 mei 1797 o.d.t.: Leeuwarder courant van Saturdag, en: Leeuwarder courant van Woensdag; vanaf 3 resp. 6 jan. 1809 o.d.t.: Leeuwarder courant van Dingsdag, en: Leeuwarder courant van Vrydag
Met extra nrs. o.d.t.: Leeuwarder na-courant
Voortgez. als: Gazette de Leuwarde = Leeuwarder Courant
Leeuwarden1752-1811
Leeuwarder koerier
Met (o.a.) suppl.: Bijvoegsel van alle Friesche dagbladen [3 juli 1945]
Komt in de plaats van: Friesche courant [1942-1945]
Voortz. van: De koerier : berichtenblad van Je maintiendrai
Voortgez. als: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland
Leeuwarden1945-1946
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Met suppl.: Luim en lectuur, Kinderblad voor de jeugd, en: Van en voor de vrouw
Met: Jubileumnummer [no. 7074 (9 jan. 1932)]
Gedwongen samengegaan met Leeuwarder courant [1813 - 1942], en voortgez. als: Friesche courant [1942-1945]
Leeuwarden1907-1942
De Leidenaar : nieuws- en advertentieblad voor Leiden. Editie: Zuid-West Morswijk
Voortz. van: De Zuidwester : nieuws- en advertentieblad voor Leiden Zuidwest
Rijnsburg1984-...
De Leidenaar : nieuws- en advertentieweekblad voor Leiden. Editie Merenwijk Centrum
Voortz. van: Meren post : nieuws- en advertentieblad voor de Merenwijk en Leiden-Noord en de Kooi
Rijnsburg1984-...
Leiderdorps weekblad : nieuws- en advertentieblad
Waarschijnlijk voortz. van: Leiderdorps nieuwsblad
Rijnsburg1971-...
Leids nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Leiden - Leiderdorp - OegstgeestNoordwijk1977-...
Leidsch dagblad
Met suppl.: Bijvoegsel tot het Leidsch dagblad [1860], Sportblad van het Leidsch dagblad, Zondagsblad van het Leidsch dagblad [1913], Voor de jeugd : Leidsch dagblad, en: Pak me mee voor 5 cent : geïllustreerd weekblad
Voortgez. als: Dagblad voor Leiden en omstreken
Leiden1860-1943
Leidsch dagblad. [Editie Alphen & regio]
Voortz. van: Alphens dagblad : dagblad voor de Rijnstreek
Vanaf 1 febr. 1993 als streekpagina "Rijn- en Vechtstreek" opgegaan in: Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. - [Editie Stad]
Leiden1992-1993
Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. [Editie Duin- en Bollestreek]
Ten dele voortz. van: Dagblad voor Leiden en omstreken
Leiden1946-...
Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omtreken. [Editie Rijnstreek]
Ten dele voortz. van: Dagblad voor Leiden en omsteken
Leiden1946-...
Leidsch dagblad : dagblad voor Leiden en omstreken. [Editie Stad]
Vanaf 11 dec. 1982 met suppl.: Extra : bijlage van het Leidsch/Alphens dagblad
Met kopblad: Alphens dagblad : dagblad voor de Rijnstreek
Ten dele voortz. van: Dagblad voor Leiden en omstreken
Vanaf 1 febr. 1993 als streekpagina "Rijn- en Vechtstreek" hierin opgenomen: Leidsch dagblad. - [Editie Alphen & regio]
Leiden1946-...
Leidsche courant
Zie: Leydse courant
De Leidsche courant
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad / De Spaarnestad
Gedwongen samengegaan met: Nieuwe Delftsche courant : nieuws- en advertentiebode voor Delft en omliggende gemeenten, en ten dele voortgez. als: Zuid-Hollandsch dagblad : waarin opgenomen De Leidsche courant, Nieuwe Delftsche courant en De Westerbode. - Leidsche editie
Leiden1909-1944
Leidsche courant : waarin opgenomen De burcht : katholiek dagblad voor Leiden en omstreken
Met suppl.: Uit, en: Finale
Later o.d.t.: Leidse courant
Voortz. van: De burcht : katholiek dagblad voor Leiden en omstreken
Leiden1946-1992
De Leidsche post : nationaal weekblad
Met kopbladen: De Katwijksche post : algemeen christelijk nieuws- en advertentieblad, De Leiderdorpsche post : nationaal weekblad : orgaan van de Leidsche post, en: De Voorschotensche post : nationaal weekblad : orgaan van de Leidsche post; vanaf 197X vermoedelijk met kopbladen: Zuid-Holland post : regionaal huis-aan-huis-blad voor Leiden. - [Editie B: Leiden], Zuid-Holland post : combinatie met De Leidse post. - [Editie C: Kust- en Bollenstreek], en: Zuid-Holland post : combinatie met De Leidse post. - [Editie D: Alphen aan den Rijn]
Later o.d.t.: De Leidse post
Leiden1937?-...
De Leidschendammer : huis-aan-huisblad voor Leidschendam, Stompwijk en Mariahoeve
Vanaf jan. 1987 hierin opgegaan: De posthoorn. - Editie 18, Leidschendam
Rijswijk1964?-...
Het Leidschendamse krantje : gratis huis-aan-huis voor LeidschendamLeidschendam1986-...
Leidse courant
Zie: Leidsche courant
De Leidse post
Zie: Leidsche post
De Lekstreek : gratis verspreiding huis aan huisSchoonhoven1961-...
Lemelerveldsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Lemelerveld en omstreken
Kopblad van: De Wijhenaar : nieuws- en advertentieblad voor Wijhe en omstreken
Van 19XX - 1941 met suppl.: Voor den familiekring : bijblad behoorende bij: De Wijhenaar, Heinosche-, Olster-, Raalter-, Diepenveensche- en Lemelerveldsche courant
Vanaf ca. 1948 o.d.t.: Lemelerveldse courant
Opgegaan in: De Wijhenaar : nieuws- en advertentieblad voor Wijhe en omstreken
Wijhe1898?-ca.1971
Lettre aux abonnés
Suppl. van: Le temps
Voortz. van: Le petit temps
Paris [etc.]1911-1914?
Leusden nu : present plus
Gedeeltelijke voortz. van: Present : nieuws- en advertentieblad voor Eemland en Vallei
Amersfoort1984-...
Leusder krant : onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeente Leusden
Voortz. van: Leusder courant : onafhankelijk nieuwsblad voor de gemeente Leusden
Barneveld1970-...
Leydsche courant
Zie: Leydse courant
Leydse courant
Met extra nrs. o.d.t.: Extract uit de Leydsche courant [22 juli 1783], en: Extraordinaire na-courant [o.a.? 19 sept. 1787]
Voortz. van: Opregte Leydse courant
Voortgez. als: Hollandsche courant
Te Leyden1720-1795
Leydse courant
Voortz. van: Hollandsche courant
Voortgez. als: Gazette de Leide = Leydse courant
Leyden1796-1811
Leydse courant
Zie: Gazette de Leyde
Leydse courant
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad : Nederlandsche illustratie
Vanaf 1824, no. 1 (2 jan.) o.d.t.: Leydsche courant
Vanaf 1869, no. 167 (12 okt.) o.d.t.: Leidsche courant
Voortz. van: Affiches, annonces et avis divers de Leyde = Advertentiën, aankondigingen en berigten van Leyden
Leyden1813-1902?
Le libéral
Zie: vrai libéral
Le libéral : journal philosophique, politique et littéraire
Samensmelting van: Le nain jaune réfugié par une Societé d'Anti-Eteignoirs, en: Mercure-surveillant
Bruxelles1816-18XX
La libertéParis1865-1940
De Liemers
Voortz. van: De Lijmers : kerkelijk streekblad voor het decenaat Zevenaar [1922-ca.1941]
Samengegaan met: Regio journaal, en voortgez. als: Liemers post
Didamca.1946-1991
Liemers journaal
Samensmelting van: Regio journaal, en: De Liemers
Wehl1991-...
Liemers lantaern : streekblad voor de Liemers
Vanaf jan. 1992 hierin opgenomen: Liemers woonwijzer
Voortz. van: WAHALTO : wekelijks advertentieblad voor Herwen Aerdt Lobith Tolkmer en omstreken
Zevenaar1945-...
Liemers vizier
Tot en met 9 nov. 1983 editie van: Oost-Gelders vizier
Vanaf ca. 1993 hierin opgenomen: Zevenaar post : wekelijks nieuwsblad voor Zevenaar e.o.
Doetinchem1974-...
De Limburger
1 jan. 1858 - 15 jan. 1859 verschijnt als zaterdagaflevering: Weekblad voor Limburg
Maastricht1845-1865
De Limburger : Maas- en Roerbode
Met suppl.: Weekend : zaterdagbijlage van De Limburger, en: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Met deeleditie: De Limburger : Maas- en Roerbode. - [Editie Weert]; ca.1982 met deeleditie: De Limburger : provinciaal dagblad. - [Editie Echt]
Voortz. van: Maas- en Roerbode
Samengegaan met: Dagblad voor Noord-Limburg, en voortgez. als: Dagblad De Limburger. - Ed. Midden-Limburg, (regio Roermond/Weert)
Maastricht1971-1995
De Limburger. [Editie Heuvelland]
Met suppl.: Weekend : zaterdagbijlage van De Limburger, en: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Voortz. van: De nieuwe Limburger : provinciaal dagblad. - [Editie Zuidelijk Limburg]
Samengegaan met: De Limburger. - Ed. Maastricht
Maastricht1971-1995
De Limburger. [Editie Maastricht en omstreken]
Met suppl.: Weekend : zaterdagbijlage van De Limburger, en: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Voortz. van: De Nieuwe Limburger : provinciaal dagblad. - [Editie Maastricht en omgeving]
Samengegaan met: Dagblad voor Noord-Limburg, en voortgez. als: Dagblad De Limburger. - Ed. Zuid-Limburg, (regio Maastricht)
Maastricht1971-1995
De Limburger. [Editie Oostelijke Mijnstreek]
Met suppl.: Weekend : zaterdagbijlage van De Limburger, en: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Van dec. 1981 t/m 14 okt. 1985 is de maandag-editie tevens Editie Schinnen Nuth [*4 5 6 7]
Voortz. van: De nieuwe Limburger. - [Editie Heerlen : Mijnstreek Oost]
Samengegaan met: Dagblad voor Noord-Limburg, en voortgez. als: Dagblad De Limburger. - Ed. Zuid-Limburg, (regio Heerlen/Kerkrade)
Maastricht1971-1995
De Limburger : provinciaal dagblad. [Editie Schinnen Nuth]
Met suppl.: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Deeleditie van: De Limburger. - [Editie Oostelijke Mijnstreek]
Maastricht1981-1985
De Limburger. [Editie Westelijke Mijnstreek]
Met suppl.: Weekend : zaterdagbijlage van De Limburger, en: Inkijk : zaterdagbijlage van De Limburger
Voortz. van: De nieuwe Limburger. - [Editie Sittard - Geleen / Mijnstreek West]
Samengegaan met: Dagblad voor Noord-Limburg, en voortgez. als: Dagblad De Limburger. - Ed. Zuid-Limburg, (regio Sittard/Geleen)
Maastricht1971-1995
De Limburger
Zie: Dagblad De Limburger
Limburger koerier : provinciaal dagblad. [Hoofdeditie: Maastricht / Zuid-Limburg]
14 nov. 1901 - ca. okt.1902 met suppl.: Gratis bijblad voor Maastricht en omgeving; ca. okt. 1902 - 22 juni 1907 met suppl.: Bijblad voor Maastricht en naaste omgeving
21 sept. 1901 - 12 mei 1916 met suppl.: Zondagsblad van de Limburger koerier
19 nov. 1904 - 16? mei 1905 met suppl.: De tijdspiegel : letterkundig bijvoegsel
21 mei 1940 - 3 juni 1940 verschijnt tevens een avondeditie
Hiernaast verschijnen 3x per week verschijnende edities o.d.t: Limburger koerier. - [Anderdaagse editie] [1886-1944], en: Limburger koerier : provinciaal dagblad. - [Anderdaagse dagblad-editie] [1893-1915]
14 nov. 1901? - 22 juni 1907? ; 7 juni 1917 - 26 jan. 1918 ; 7 nov. 1919? - 28 okt. 1931? ; 29 okt. 1931 - 9 mei 1940 ; 11 nov. 1940 - 4 sept. 1940 verschijnt hiernaast: [Editie Heerlen / Mijnstreek]
Vanaf 29 okt. 1931 verschijnt hiernaast v.o.t.: [Editie Midden- en Noord-Limburg]
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Mededeelingen van den Nederlandschen Orde-dienst
Heerlen1892-1944
Limburgs dagblad
Zie: Limburgsch dagblad
Limburgsch dagblad
Van 1979 t/m 1984 met suppl.: Limburg sport
Van sept. 1984 t/m juni 1985 met suppl.: Limburgs dagblad extra
Vanaf 1 sept. 1996, no. 207 op dinsdag en vrijdag met suppl.: Extra
Vanf 2002 met suppl.: Limburg onderneemt = ISSN 1571-1757
Vanaf okt. 1918 - 1940? met neveneditie: De nieuwe Limburger koerier
Apr. 1935? - 30 sept. 1941 met kopblad: De Limburger : dagblad voor de provincie Limburg. - Dagblad-uitgave; april 1935? - 30 sept. 1941? met kopblad: De Limburger : provinciaal nieuwsblad
Vanaf 2 okt. 1941 verschijnt voor onbepaalde tijd hiernaast een 3× per week verschijnende editie onder dezelfde titel
Met extra nr.: Deze krant in dit Limburg [okt. 1968]
Vanaf 1 okt. 1941 hierin opgenomen: De Limburger : dagblad voor de provincie Limburg. - Dagblad-uitgave
10 jan. 1943-19 sept. 1944 niet verschenen
Vanaf 8 okt. 1959 o.d.t.: Limburgs dagblad
Heerlen1918-...
Limburgsch nieuwsblad : rijk geïllustreerd nieuws- en advertentieweekblad voor de provincie Limburg
Hierin opgenomen: Vereenigings-nieuwsblad, Limburgsche postduif, Nederlandsche postduif en: Het groene laken
Valkenburg19XX-1942
Limburgsch zondagsblad
Zie: nieuwe koerier
Linformatie : mededelingenblad t.b.v. de dorpsgemeenschap Linschoten
Voortz. van: Onder één kap
Linschoten1975-...
De linie
Tot en met nr. 302 (9 juli 1954) met bijv.: Jeugdlinie
Voortz. van: De Vlaamse linie
Niet verder verschenen
Brussel1954-1964
De LisserHillegom1974?-...
Lisser courant : nieuws- en advertentieblad voor Lisse
Waarschijnlijk ten dele voortz. van: Bloembollenkrant
Samengegaan met: Hillegomse courant : nieuws- en advertentieblad voor Hillegom, en: Sassenheimse courant : nieuws- en advertentieblad voor Sassenheim, en voortgez. als: Bloembollenkrant : weekblad voor Sassenheim, Hillegom, Lisse, Voorhout en Warmond
Rijnsburg1988-1990
Liste der Börsenhalle
Zie: Privilegirte Liste der Börsenhalle
Literatuur
Zie: groene Amsterdammer. Literatuur
Literatuur[De groene Amsterdammer]
Zie: groene Amsterdammer. Literatuur
Litteratur-Zeitung. [Microfiche ed.]Erlangen1986
Ljouwerter krante
Zie: Leeuwarder courant
Lochemsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Lochem en omstreken
Van 1910? - 1914? met suppl.: Voor elck wat wils
Vanaf 3 jan. 1913 - 29 sep. 1941 met kopbladen: Borculosche courant, Diepenheimsche courant, Eibergsch nieuwsblad, Gorsselsche courant, Groenlosche courant, Hengelo's nieuwsblad, Larensche courant, Markelosche courant, Needsche courant, Ruurloosche courant, en: Vordensche courant, daarna hierin opgenomen
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Geldersch-Overijselsche courant : anderdaags streekblad voor: Borculo, Diepenheim, Eibergen, Gorssel, Haaksbergen, Groenlo, Hengelo (Gld.), Laren (Gld.), Lochem, Markelo, Neede, Ruurlo, Vorden en Zelhem
Lochem1882-1945
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad
Met suppl.: Bijvoegsel van De locomotief; Maandelijks bijblad; Supplement Het Verre Oosten, de Pacific-landen en vreemde koloniën; Wetenschap en techniek; Voor den zondag; De vrouw en haar huis, De motorwereld, Het sportblad van De locomotief, en: Onze kinderkrant
Op 12 mei en 13 mei 1940 verschijnen extra edities: op 30 en 31 aug. 1940 verschijnt een extra editie: Aan onze koningin
Vanaf mei 1906 hierin opgenomen: Semarang-courant : nieuws- handels- en advertentieblad
Voortz. van: Samarangsch advertentie-blad [1852-1863]
Semarang1863-1956?
De locomotief. Overzee-editie
Met suppl.: De vrouw en haar huis
jrg. 12, no. 20 (12 maart 1934) t/m jrg. 12, no. 43? (20? aug. 1934) ook o.d.t.: De stem van Indië
Semarang1923-...
Loeks. Editie provincieGroningen1984?-...
Loeks. Editie stad
Samensmelting van: Loeks. - Editie Noord, en: Loeks. - Editie Zuid
Groningen1985-...
Lossersche courant : nieuws- en advertentieblad voor Losser, Overdinkel en omstreken
Vermoedelijk aanvankelijk o.d.t.: Weekblad voor Losser e.o.
Neveneditie van: Het nieuws van de week : nieuws- en advertentieblad voor Oldenzaal en omstreken [voortgez. als: De Oldenzaalsche]
Oldenzaal1903-1941?
't Lougnijs : maandelijkse informatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en StitswerdKantens19XX-...
Lunters nieuwsblad : weekblad voor Lunteren, Meulunteren, De Valk, Wekerom en EderveenBarneveld1973-...
Le lynx
Voortz. van: Le vrai patriote
Bruxelles1831-1842
Lyst der zeemagt van de Republiek der Vereenigde Nederlanden zoo als dezelve by de verschillende admiraliteitscollegien gevonden word
Zie: Rotterdamse courant