Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Naarder courant
Kopblad van: Nieuwe Bussumsche courant
Vanaf 192X? hierin opgenomen: De nieuwe Gooilander : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Naarden, Bussum, Huizen en omgeving
Naarden1919?-1944?
La nación
Met Jubileumnummer: Jrg. 50, no. 17334 (4 jan. 1920)
Buenos Aires1870-...
Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant
No. 3, 1783 o.d.t.: Na-courant op den Nederlandschen courant
Voortgez. als: Deze na-courant wordt uitgegeeven, alle maandagen, om alle soorten van hedendaagsche schryvers en uitgeevers, publiek bekend te maaken, 't zy van wat factie die ook zyn moge
Amsterdam1783
Na-courant op den Nederlandschen courant
Zie: Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant
Le NamuroisNamur182X?-183X?
Napoléon républicain : liberté, égalité, fraternité, unitéParis1848-...
Nationaale Bataafsche courant van Lieve van Ollefen
Ca. aug. - sept. 1797 enkele nrs. zonder auteursvermelding en met de aanduiding "in arrest"; vanaf ca. sept. 1797 o.d.t.: Nationaale Bataafsche courant van Lieve van Ollefen en Catharina Heybeek
Speciale nrs. o.d.t.: Extra Nationaale Bataafsche courant
Samensmelting van: Nationaale courant, en: Bataafsche courant
Amsterdam1797-179X?
Nationaale Bataafsche donderdagse courant : -toegewijd aan waarheid en gezond verstand-
Met nrs. o.d.t.: Nationaale Bataafsche extra courant, en: Extra nationaale courant
Vermoedelijk gesplitst in: Nationaale Bataafsche vrijdagse courant : -toegewijd aan waarheid en gezond verstand-, en: Voor ditmaal vrijdagse courant : -toegewijd aan waarheid en gezond verstand-
Amsterdam1797-1798
Nationaale Bataafsche vrijdagse courant : -toegewijd aan waarheid en gezond verstand-
Met nrs. o.d.t.: Extraordinaire nationale Bataafsche dingsdagse courant
Vermoedelijk ten dele voortz. van: Nationaale Bataafsche donderdagse courant : -toegewijd aan waarheid en gezond verstand-
Den Haag1798-179X?
Nationaale courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extra nationale courant
Voortz. van: Nationaale na-courant
Samengegaan met: Bataafsche courant, en voortgez. als: Nationaale Bataafsche courant van Lieve van Ollefen; [de Oprechte nationaale courant beschouwt zich echter ook als de "echte" opvolger van de Nationaale courant]
Amsterdam1795-1796
Nationaale na-courant
Voortgez. als: Nationaale courant
Amsteldam1795
Le national : vérité, varietéBruxelles1829-...
Le national
Met suppl.: Supplement au National
Paris1830-1851
Het nationale dagblad : voor het Nederlandsche volkLeiden1936-1945
Nationale Rotterdamsche courant
Zie: Nieuwe Rotterdamsche courant
Nationale Rotterdamse courant
Zie: Nieuwe Rotterdamsche courant
National-Zeitung
Met suppl.: Beiblatt der Nationalzeitung
Berlin1848-1938
Nederland : algemeen dag- en handelsbladAmsterdam1845-1846
De Nederlander : nieuwe Utrechtsche courant : (staatkundig- nieuws-, handels- en advertentie-blad)
Voortz. van: Utrechtsche avondpost : regts- en letterbode : nieuws- en advertentie-blad
Utrecht1848-1855
De Nederlander : dagelijks verschijnend nieuwsblad
Met extra no.: Feestnummer 5e jrg. (31 aug. 1898), en Feestnummer: 8e jrg. (7 febr. 1901)
Samengegaan met: Het Nederlandsche dagblad : orgaan tot verspreiding van de christelijke-historische beginselen, en voortgez. als: De Nederlander : Nederlandsch dagblad tot verbreiding van christelijk-nationale beginselen
Rotterdam1893-1901
De Nederlander : Nederlandsch dagblad tot verbreiding van christelijk-nationale beginselen
Vanaf 20 dec. 1922 met suppl.: Veertiendaagsch bijblad van De Nederlander : dagblad tot verspreiding van de christelijk-historische beginselen; ca. 1935 met suppl.: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland : voor den zondag
Met suppl.: Verkiezingsnummer 1937
Vanaf 193x met editie: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland. - Post-Editie; vanaf 193x - 10 mei 1940 met editie: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland. - Zuid-Holland-Editie; vanaf 1 mrt. 1940 - 10 mei 1940 met editie: De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland. - Geldersche editie
Met jubileumnummer: Jrg. 41, no. 12473 (16 mei 1934)
Samensmelting van: Het Nederlandsche dagblad : orgaan tot verspreiding van de christelijk-historische beginselen, en: De Nederlander : dagelijks verschijnend nieuwsblad
Vanaf 14 mei 1945 voortgez. als: De nieuwe Nederlander. - Haagsche editie
Rotterdam1901-1941
De Nederlander : (bulletin)Den Haag1945
De Nederlander : christelijk-historisch dagblad voor Nederland
Kan aanvankelijk beschouwd worden als kopblad van: De Graafschapper
Voortz. van: Ons dagblad : christelijk-historisch dagblad voor Nederland
Ca. 6 aug. 1946 hierin opgenomen: De kroniek : het dagblad voor den wederopbouw; vanaf 21 juni 1946 hierin opgenomen: Telex; vermoedelijk 11 mei 1948 hierin opgenomen: Het dagblad : "vincit amor patriae"
Aalten1946-1949
Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
Vanaf 30 nov. 1974 met suppl.: ND-variant
Vanaf 3 jan. 1976 met suppl.: Variant : wekelijkse bijlage van het Nederlands dagblad; vanaf 16 april 1980 met suppl.: Variant+; vanaf 7 mei 1993 met suppl.: Geordend
Op 12 okt. 1974 met extra nr.: ND boekenbijlage
Voortz. van: Gereformeerd gezinsblad
Amersfoort1967-...
Nederlandsch avondblad, tevens courant voor de stad en provincie Utrecht : algemeen nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Avondblad, nieuwe Utrechtsche courant
Voortgez. als: Avondblad : courant der stad en provincie Utrecht : nieuws- en advertentie-blad
Utrecht1843-1844
Nederlandsch dagblad : orgaan van het Nationaal Front
Is neveneditie van de Residentiebode
's-Gravenhage1940-1941
Nederlandsch nieuwsblad
Met extra nrs. o.d.t.: Buitengewoon Nederlandsch nieuwsblad
Niet verder verschenen
's-Gravenhage1842-1843
Nederlandsch nieuwsblad voor British-Indië
Zie: Nederlandsch nieuwsblad voor Britsch-Indie
Nederlandsch nieuwsblad voor Britsch-Indie : uitgegeven door de Persafdeeling van het Consulaat-Generaal der Nederlanden
Niet verder verschenen
Simla1943-1945
Nederlandsche courant
Voortz. van: Diemer- of Watergraafs-meersche courant [1781-1783]
Voortgez. als: Nederlandsche courant [1783-1787]
Alkmaar1783
Nederlandsche courant
Voortgez. als: Oprechte Nederlandsche courant
Amsterdam1783-1786
Nederlandsche courant
Voortz. van: Nederlandsche courant [no. 1. 11 aug. 1783]
Amsterdam1783-1787
Het Nederlandsche dagblad : orgaan tot verspreiding van de christelijk-historische beginselen
Later verschijnt als zelfstandig bijblad: Nederlandsche kerkbode voor de protestanten in Nederland
In verband met een staking van grafici verschijnt tussen 30 april en 16 mei 1900): Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van Algemeen handelsblad, Amsterdamsche courant, De courant, De echo, De morgenpost, Nederlandsch dagblad, Nieuws van den dag, Nieuwsblad voor Nederland, Nieuwe ochtendblad, Standaard, Telegraaf en Tijd [no. 1 (30 april 1900) ; no. 2 ochtendeditie (1 mei 1900) ; no. 2 avondeditie (1 mei 1900)]; voortgez als: Buitengewoon dagblad voor de geabonneerden van De Standaard en Het Nederlandsche dagblad [no. 3 (2 mei 1900) - no. 14 (16 mei 1900)]
Met extra no.: Feestnummer van Het Nederlandsche dagblad : orgaan tot verspreiding van de Christelijk-Historische beginselen : ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Wilhelmina ... [6 sept. 1898]
Samengegaan met: De Nederlander : dagelijks verschijnend nieuwsblad, en voortgez. als: De Nederlander : Nederlandsch dagblad tot verbreiding van christelijk-nationale beginselen
Amsterdam1897-1901
De Nederlandsche financier
Zie: Dagelijksche beurscourant
De Nederlandsche mail : wekelijksche courant voor Oost- en West-Indië's-Gravenhage1875-1878
Nederlandsche staatscourant
Verschillende supplementen
Voortz. van: Staatkundig dagblad van de Zuiderzee
Voortgez. als: Staatscourant = ISSN 0169-5037
's-Gravenhage1814-1985
De Nederlandsche transportcourant : weekblad voor den handel : gewijd aan de belangen van het Nederlandsch transport bedrijf
Vanaf 1 mei 1947 o.d.t. Nederlandse transportcourant
Voortz. van: De Rotterdamsche transportcourant : weekblad voor den handel
Voortgez. als: Handels & transportcourant : dagblad voor handel, industrie en verkeer
Rotterdam1941-1948
Nederlandsch-Indisch handelsbladBatavia1828-1833
Nederlandse couranten 17e eeuw Dresden
Zie: Gazette de la Haye
De Nederlandse maandelyke post-ryder, medebrengende berigten van de voornaamste en gedenkwaardigste staat- en oorlogszaaken, die in en buyten 't christenryk zyn voorgevallen : rykelijk met de daar toebehoorende bewyz-stukken voorzien
Voortgez. als: Nederlandsche post-ryder, geevende naauwkeurige berigten van de zaaken van staat en oorlog, zo in als buiten Europa, en van andere aanmerkelyke voorvallen
T'Amsterdamca.1701-1755
Nederlandse staatscourant
Zie: Nederlandsche staatscourant
Nederlandse staatscourant : officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
Met suppl.: In statu nascendi = ISSN 1566-726X
Voortz. van: Staatscourant = ISSN 0169-5037
Voortgez. als: Staatscourant = ISSN 1569-2531
's-Gravenhage2000-2001
Nederlek nieuws : voorlichtingsblad van de gemeente Nederlek
Ook o.d.t.: Nederleknieuws
Nederlek1985-...
Nederleknieuws
Zie: Nederlek nieuws
Neder-Veluwe : weekblad voor Ede en omstreken
Vermoedelijk gedwongen samengegaan met: De Rijnlander : streekblad, en: Hoog en laag : nieuws- en advertentieblad voor Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp en omgeving, en voortgez. als: Grebbe- en Veluwepost : streekblad voor Wageningen, Bennekom,Ede, Renkum, Heelsum, Heveadorp, Doorwerth, Wolfheze, Rhenen, Elst, Achterberg
Wageningen1878-1942?
De Needse winkelstandNeede1950?-...
NeratjaWeltevreden1917-...
Netherlands advertiser or continental observerBrussels1818-182X?
Neue Rheinische Zeitung : Organ der Demokratie. NeudrGlashütten im Taunus1973
Neue Zürcher Zeitung und Schweizerisches Handelsblatt
Vanaf 1951 met suppl.: Swiss review of world affairs = ISSN 0039-7490
Met suppl.: Neue Zürcher Zeitung. Literatur und Kunst
Met suppl.: NZZ-Folio
Ook o.d.t.: NZZ
Voortz. van: Zürcher Zeitung
Zürich1821-...
Neuzensche courant
Zie: Ter-Neuzensche courant
The new Paramaribo times : the only English newspaper in the colony
Voortz. van: The Paramaribo times
Paramaribo1914-...
The new standardJakarta1971-...
The New York herald. European edition
Met suppl.: o.a.: Books of the week, Supplement d'art, en: Fashion supplement
11 nov. 1919 - 1 dec. 1919 verschijnt vanwege een staking van drukkers in Parijs: La presse de Paris
Voortgez. als. - New York herald tribune. - European Edition
Paris186X-1935
New York herald international tribune
Zie: New York herald tribune
New York herald tribune : The Washington post
Voortz. van: New York herald tribune. - European edition in samenwerking met: The Washington post
Voortgez. als: International herald tribune
Paris1966-1967
New York herald tribune. European Edition
Voortz. van: New York herald. - European edition
Voortgez. als: New York herald tribune : The Washington post
Paris1935-1966
The New York times. International air edNew York1948-1967
News.nl
Niet verder verschenen
Amsterdam2000-2001
News tape int : wereld-week-nieuws-in-het-kort
Hiernaast verschijnt ook een uitgave op cassette
Ook o.d.t.: Newsletter
Niet verder verschenen
Maarssen1988-1990
Newsletter
Zie: News tape int
New-York daily times
Voortgez. als: The New York Times. - [Daily ed.]
New york1851-1857
The New-York times. [Daily ed.]
Later o.d.t. The New York times
Voortz. van: New-York daily times
New York1857-...
New-York tribune : the semi-weekly tribune
Voortz. van: New-York semi-weekly tribune
New York1866-19XX
New-York tribune : the weekly tribune
Voortz. van: New-York weekly tribune
New York1866-1906
New-Yorker Handels-Zeitung
Met suppl.: Feuilleton
New York1851-1893?
Next.guide
Suppl. op: NRC.next = ISSN 1574-6054
Voortgez. als: Next.one = ISSN 1876-6846
Rotterdam2007
Next.one
Suppl. op: NRC.next = ISSN 1574-6054
Voortz. van: Next.guide = ISSN 1875-4384
Niet verder verschenen
Rotterdam2008
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
NHD Zondags
Zie: Noordhollands dagblad
Nieuw advertentieblad
Later o.d.t.: Nieuw advertentieblad verspreid over geheel Friesland
Voortgez. als: Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Heerenveen1873-1901
Nieuw advertentieblad verspreid over geheel Friesland
Zie: Nieuw advertentieblad
Nieuw Arnhemsch advertentieblad
Voortgez. als: Arnhemsch nieuwsblad : voorheen Nieuw Arnhemsch advertentieblad
Arnhem1869-1942
Het nieuw Bataviaasch handelsblad
Met suppl.: Zondagsblad van Het nieuw Bataviaasch handelsblad
Voortz. van: Bataviaasch handelsblad
Rijswijk-Batavia1895-1898
Nieuw Bataviaasch handelsblad
Met suppl.: Bijvoegsel Nieuw Bataviaasch handelsblad
Ten dele voortz. van: Bataviaasch handelsblad
Voortgez. als: De Indiër : nieuw Bataviaasch handelsblad
Batavia [etc.]1866-1872
Nieuw Bataviaasch handelsblad. Editie voor Nederland
Ten dele voortz. van: Bataviaasch handelsblad. - Editie voor Nederland (Per overland-mail)
Voortgez. als: De Indiër : nieuw Bataviaasch handelsblad. - Editie voor Nederland
Batavia [etc.]1866-1872
Nieuw dagblad van 's Gravenhage : staat- en letterkundig nieuwsblad voor moederland en Nederlandsch-Indië
Samensmelting van: De 's Gravenhaagsche nieuwsbode [1857-1861], en: Nederlandsch Indië : staat- en letterkundig nieuwsblad
Opgegaan in: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
's-Gravenhage1861-1863
Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea
Met suppl.: Nieuw Guinea koerier : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlands Nieuw Guinea. Supplement
Hollandia1959-...
Nieuw Guinea koerier : onafhankelijk nieuwsblad voor Nederlands Nieuw Guinea. Editie voor de BuitenpostenHollandia1960-1962
Nieuw Kamper dagblad
Vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Vanaf jrg. 56, no. 128 (2 juni 2003) met koptitel: De stentor
Editie van: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, later van Zwolse courant
Hierin opgenomen : Kamper dagblad
Voortgez. als: De stentor : Nieuw Kamper dagblad
Zwolle1949-2003
Nieuw Nederland : christelijk cultureel sociaal dagblad
Voortz. van: Klein maar dapper
Niet verder verschenen
Amsterdam1945-1949?
Nieuw Noordhollandsch dagblad : voor West-Friesland
Ten dele voortz. van: Westfriesch dagblad
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : dagblad voor Westfriesland
Hoorn1945-1952
Nieuw Noordhollandsch dagblad : voor Alkmaar en omgeving
Ten dele voortz. van: Westfriesch dagblad
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : dagblad voor Alkmaar en omgeving
Alkmaar1945-1952
Nieuw Overijsels dagblad
Zie: Overijsselsch dagblad
Nieuw Padangsch handelsblad : nieuws-, handels- en advertentie-blad
Met suppl.: Nieuw Padangsch handelsblad (bijvoegsel)
Neemt de abonnees over van: Padangsch handelsblad : nieuws-, handels- en advertentieblad
Opgegaan in: De Padanger : dagblad voor Sumatra's westkust, Atjeh en Benkoelen
Padang1882-1900
Nieuw Soerabaiasch-handelsblad
Met suppl.: Bijblad
Voortz. van: Nieuwe courant
Soerabaia1951-1957?
Nieuw Suriname : Surinaams nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: De volksstem
Niet verder verschenen
Paramaribo1954-1967
Nieuw Utrechts Dagblad
Zie: Nieuw Utrechtsch dagblad
Nieuw Utrechtsch dagblad : uitgave van de Stichting Het parool
Met suppl.: PS [later o.d.t.: Parool : PS]
Vanaf 1 mei 1947 o.d.t.: Nieuw Utrechts dagblad
Voortz. van: Het Parool. - Editie voor Utrecht en omstreken
Voortgez. als: Het parool : nieuw Utrechts dagblad
Utrecht1946-1982
Nieuw Woensels weekbladBest1984-...
De nieuwe Amsterdammer : dagblad voor Nederland
Met suppl.: Zondagsblad : bijvoegsel van de Nieuwe Amsterdammer : dagblad voor Nederland
Met editie: De courant
Ten dele voortz. van: De Amsterdammer : dagblad voor Nederland [1886-1896]
Amsterdam1896-1897
De nieuwe Amsterdammer : voortzetting van Op wacht in Amsterdam
Voortz. van: De Amsterdammer
Niet verder verschenen
[Amsterdam1944-1945
Nieuwe Amsterdamsche courant en Algemeen handelsblad
Zie: Algemeen Handelsblad
Nieuwe Apeldoornsche courant : dagblad voor Apeldoorn en de Veluwe
Met: Jubileumnummer verschijnend t.g.v. het 25-jarig bestaan der N.A.C, 1903 - 1928
Voortz. van: De nieuwe courant : goedkoop nieuws- en advertentieblad voor Apeldoorn en omstreken [14 nov. 1903 - 190X]
Voortgez. als: Mededeelingenblad van de Nieuwe Apeldoornsche courant
Apeldoorn190X-1944
Nieuwe Apeldoornsche courant
Met suppl.: Ziezo voor het weekeinde
Vanaf 1947? o.d.t.: Nieuwe Apeldoornse courant
Met extra nr.: Jubileumnummer Nieuwe Apeldoornsche courant / Noord Veluws Dagblad - Wegener 75, 14 nov. 1978
Vanaf 197X met kopblad: Noord Veluws dagblad; vanaf 1966 met kopblad: De Vallei : nieuws- en advertentieblad voor Veenendaal en omstreken
Met extra nr.: Jubileumnummer Nieuwe Apeldoornsche Courant : Gelders dagblad: 1903-1953. - Jrg. 51 (1953), 14 november
Voortz. van: Mededeelingenblad van de Nieuwe Apeldoornsche courant
Voortgez. als: Apeldoornse courant
Apeldoorn1945-1992
Nieuwe Apeldoornse courant
Zie: Nieuwe Apeldoornsche courant
Nieuwe Arnhemsche courant
Opgegaan in: Arnhemsche courant
Arnhem1894-1936
Nieuwe Bathmense krant : wekelijks op woensdag huis aan huis gemeente Bathmen - Colmschate - Dijkerhoen - Epse (oostelijk v/d spoorlijn) - Harfsen - Lettele - Okkenbroek en alle tussenliggende plaatsen
Voortz. van: Nieuwe Bathmense courant
Bathmenca.1983-...
De nieuwe BeilerZuidlaren1983-...
De nieuwe Borker : huis aan huis in Westerbork en omstreken
Voortgez. als: De Borker : huis aan huis in Westerbork
Zuidlaren1983?-1986
Nieuwe Brabantsche courant
Neveneditie van: Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland
Er verschijnt een Editie Stad en een Editie Provincie (deze laatste editie aangeduid met een * in de kop
Voortz. van: Noordbrabantsche courant : ter vervanging van de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant en van het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin : dagblad voor 's-Hertogenbosch en de provincie Noordbrabant
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De vrije pers : dagblad voor 's-Hertogenbosch en omgeving, waarin samenwerken Het parool, Christofoor, Vrij Nederland, Je maintiendrai, Ons volk, Trouw, Katholiek kompas en Ons vrije Nederland
's-Hertogenbosch1944
Nieuwe Bredasche courant : v.h. Breda's nieuws- en advertentieblad annex distributiecourant
Wellicht voortz. van: Breda's nieuws- en advertentieblad annex distributiecourant
Bredaca. 1936-194X
Nieuwe Brielsche courant : nieuws- en advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche eilanden
Vanaf ca. 1950 o.d.t.: Nieuwe Brielse courant
Samengegaan met: Nieuwsblad Voorne-Putten : in samenwerking met het Rotterdams nieuwsblad, en voortgez. als: Rotterdams nieuwsblad : onafhankelijk dagblad voor de Randstad : Voorne-Putten
Brielle1875-1982
Nieuwe Brielse courant
Zie: Nieuwe Brielsche courant
Nieuwe Bussumsche courant
Van 1919?-192X met kopblad: De nieuwe Gooilander : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Naarden, Bussum, Huizen en omgeving; van 1919?-1941 met kopbladen: Blaricummer courant, en: Eemnesser courant; van 1919?-1944? met kopbladen: Laarder courant de bel, Naarder courant, en: Nieuwsblad voor Huizen
Bussum1919?-1945
De nieuwe Bijlmer : weekblad voor de BijlmermeerAmstelveen1969-...
Nieuwe Cheribonsche courant : weekblad voor Cheribon en omstreken Indramajoe, Madjalengka en KoeninganCheribon193X-...
Nieuwe Coevorder courant
Vanaf 1 okt. 1928 met kopbladen: Hardenberger courant, en: Gramsberger nieuwsblad
Voortgez. als: Dagblad voor Coevorden
Coevorden191X?-1948
De nieuwe courant : dagblad voor Nederlandsch-IndiëSemarang1917-...
De nieuwe courant
Komt in de plaats van: Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
Voortgez. als: Het vaderland : nieuwe courant
's-Gravenhage1945-1951
De nieuwe courant : dagblad voor Nederland. Avondblad
Met suppl.: De nieuwe courant : zondagsblad (ca.1922)
Samen met De nieuwe courant. - Ochtendblad, opgegaan in: Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
's-Gravenhage1901-1936
De nieuwe courant : dagblad voor Nederland. Ochtendblad
Voortgez. als: Nieuwe Rotterdamsche courant : verkorte uitgave. - Ochtendblad
's-Gravenhage1900-1922
De nieuwe courant. Ochtendblad
Voortz. van: Nieuwe Rotterdamsche courant : verkorte uitgave. - Ochtendblad
Samen met De nieuwe courant : dagblad voor Nederland. - Avondblad, opgegaan in: Het vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad
Den Haag1925-1936
Nieuwe courant
Voortz. van: Soerabaijasch handelsblad
Voortgez. als: Nieuw Soerabaiasch-handelsblad
Soerabaia1946-1951
Nieuwe courant. Ochtendbulletin
Voortgez. als: Bulletin van de nieuwe courant
Soerabaia1946-1949
De nieuwe dag
Tot jrg. 49, no. 18411 (30 sept. 1941) met ochtend- en avondeditie; daarna verschijnt alleen een avondblad
Vanaf 1 jan. 1939 met kopblad: Gooische courant : de nieuwe dag
Vanaf 1 apr. 1959 kopblad van: De tijd De Maasbode
Voortz. van: De Amstelbode : populair katholiek dagblad met ochtend- en avondeditie
Waarschijnlijk samengegaan met: Gooische courant : de nieuwe dag, en voortgez. als: De nieuwe dag : Amsterdams dagblad
Amsterdam1932-1965
Het nieuwe dagblad : Delfts katholiek dagblad
Kopblad van: Het nieuwe dagblad [volkseditie van De Maasbode]
Voortz. van: Delfts katholiek dagblad
Samengegaan met: Nieuwe Haarlemsche courant, Kennemer dagblad, Het nieuwe dagblad [volkseditie van De Maasbode], Het nieuwe dagblad : nieuwe Dordtsche courant, Het nieuwe dagblad : nieuwe Zuid-Hollander, Het nieuwe dagblad : nieuwe Schiedamsche courant, en: De nieuwe dag, en voortgez. als: De nieuwe dag : nieuwe Haarlemsche courant, De nieuwe dag : Kennemer dagblad, De nieuwe dag. - [Ed. Rotterdam, Ed. Dordrecht, Ed. Delft, Ed. Schiedam, Ed. Gouda], en: De nieuwe dag : Amsterdams dagblad
Rotterdam1960-1965
Nieuwe Delfshavensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Delfshaven, Kralingen, Charlois, Ridderkerk, Overschie en omstreken
Voortz. van: Delfshavensche courant : weekblad voor Delfshaven, Kralingen, Charloi en Overschie [1874-1878?]]
Voortgez. als: Delfshavensche courant : nieuwsblad voor Delfshaven, Kralingen, Charlois en Overschie [1880-1886]
Delfshaven1879?-1879
Nieuwe Delftsche courant : nieuws- en advertentiebode voor Delft en omliggende gemeenten
Van 1893 - 1942? met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad : Nederlandsche illustratie
Waarschijnlijk per 2 jan. 1942 hierin opgenomen: De Westerbode : rk nieuwsblad voor het Westland en waarschijnlijk ten dele voortgez. als: Nieuwe Delftsche courant. - Westlandsche editie
Gedwongen samengegaan met: De Leidsche courant, en ten dele voortgez. als: Zuid-Hollandsch dagblad : waarin opgenomen Nieuwe Delftsche courant, De Leidsche courant en De Westerbode. - Delftsche editie
Delft1875-1944
Nieuwe Dinkellander : weekblad voor de gemeente LosserHengelo (O)1966?-...
Nieuwe Dockumer courant : algemeen nieuws- en advertentieblad
T/m 1941? met edities: Onze eilanden : nieuwsblad voor Ameland en Schiermonnikoog, Nieuwsblad Ferwerderadeel : nieuws- en advertentieblad voor Ferwerderadeel, De Dongeradeelen : nieuws- en advertentieblad voor Oost- en Westdongeradeel, en: De Wâlden : nieuws- en advertentieblad voor Dantumadeel (vanaf 192X? o.d.t. Nieuwsblad De Wâlden : voor de gemeente Dantumadeel)
Voortz. van: Nieuwsblad Dockum : algemeen nieuws- en advertentieblad
Gedwongen samengegaan met: Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken, en ten dele voortgez. als: De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. - Dokkumer editie
Dockum1918-1942
Nieuwe Dockumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland
Komt in de plaats van: De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. - Dokkumer editie.
Tussen 29 mei 1945 en 1 maart 1946 niet verschenen
Dokkum1945-...
Nieuwe Dordrechtsche courant
Voortz. van: Nieuwsblad voor Dordrecht en omstreken
Voortgez. als: Dordrechtsch nieuwsblad
Dordrecht1859-1861
Nieuwe Drentsche courantAssen1852-1855
De nieuwe EemsbodeDelfzijl1938?-1941?
De nieuwe eeuw : weekblad voor Nederland
Niet verder verschenen
Bussum1917-1957
Nieuwe Eindhovense krant : katholiek dagblad voor Eindhoven
Waarschijnlijk met kopblad: Nieuw Helmonds dagblad
Voortz. van: Oost-Brabant : dagblad voor Midden- en Oost-Brabant
Opgegaan in: Eindhovens dagblad
Eindhoven1958-1964
Nieuwe Friesche courant : algemeen nieuws- en advertentiebladLemmer1878-1942
Nieuwe gazette van Brugge
Voortgez. als: Nieuwe gazette van Brugge, of Standaerd van Vlaenderen
Brugge1814-1829
Nieuwe gazette van Brugge, of Standaerd van Vlaenderen
Voortz. van: Nieuwe gazette van Brugge
Voortgez. als: Standaerd van Vlaenderen
Brugge1829
Nieuwe generaliteits-courant
Zie: Generaliteits-courant
De nieuwe gids : dagblad : De Antwerpse gids
Samensmelting van: De nieuwe gids : dagblad, en: De Antwerpsche gids
Niet verder verschenen
Brussel19XX-1995
De nieuwe gids : dagblad
Met suppl.: De spectator : weekeindhuis van De nieuwe gids
Voortz. van De nieuwe standaard : dagblad voor staatkundige, culturele, sociale en economische belangen
Samengegaan met: De Antwerpsche gids, en voortgez. als: De nieuwe gids : dagblad : De Antwerpsche gids
Brussel1947-1975
De nieuwe Giessenbode : nieuws- en advertentieblad voor Hardinxveld, Giessendam, Giessen-Oudekerk, Giessen-Nieuwkerk en Peursum
Voortz. van: De Giessenbode : nieuws- en advertentieblad voor Hardinxveld, Giessendam ...
Gedwongen opgegaan in: Gorinchemsch nieuwsblad : voorheen advertentieblad voor Gorinchem en omstreken
Neder-Hardinxveld1940?-1943
Nieuwe Goessche courant
Opgenomen in: Het Zuiden : christelijk-historisch blad
Goes1866-1880
Nieuwe Groninger courant : dagblad voor de noordelijke provinciën
Met suppl.: Bijvoegsel van de Nieuwe Groninger courant, en: De Groninger landbouw-courant : officieel orgaan van het Genootschap van Nijverheid in de Provincie Groningen
In 1882 hierin opgenomen: Nieuwe landbouwcourant [1882]
Voortz. van: Groninger courant [1814-1878]
Opgegaan in: Provinciale Groninger courant
Groningen1878-1919
Nieuwe Haagsche courant : christelijk dagblad
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad, Zondagsblad van de Nieuwe Haagsche courant, Zondagsblad van de vijf samenwerkende christelijke dagbladen De Rotterdammer, Nieuwe Haagsche courant, Nieuwe Utrechtsche courant, Dordtsch dagblad, Land- en tuinbouw, en: De bouwwereld : in- en exterieur
Met extra nr. Kuyper-nummer 1837-29 october-1937, en 40 jaar Nieuwe Haagsche Courant : christelijk nationaal dagblad 1913-1953 [okt. 1953]
Van 1923-1924 met editie: Onze prinsenstad : christelijk dagblad voor Delft en omstreken
Vanaf 18 dec. 1924 kopblad van De Rotterdammer
Vanaf 2 jan. 1963 o.d.t.: Nieuwe Haagse courant
Samengegaan met: Nieuwe Leidsche courant : dagblad voor Leiden en omstreken, en met een gedeelte van Trouw. - Zuid-Holland editie, en voortgez. als: Trouw : met Nieuwe Haagse courant en met Nieuwe Leidsche courant
's-Gravenhage1912-1975
De nieuwe Haagse Nederlandse courant
Met extra nrs. o.d.t.: Extra-ordinaire Nieuwe Haagse Nederlandse Courant
Voortz. van: De nieuwe Nederlandsche courant
Den Haag1798-1803
Nieuwe Haarlemsche courant
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad / De Spaarnestad [ca. 1914/15-...], Voor de huiskamer [vanaf ca. 1920], en: Katholieke Weekblad voor Nederland. Zondagsblad [ca. 1940]
Vanaf 1 apr. 1959 kopblad van: De tijd De Maasbode
Vermoedelijk 29 nov. 1918 - febr. 1921 met kopblad: Ons blad : RK nieuws- en advertentieblad voor Noord-Holland; 1918 - 1927 met kopblad: Nieuwe Zuid-Hollander
Samengegaan met: Kennemer dagblad, Het nieuwe dagblad [volkseditie van De Maasbode], Het nieuwe dagblad : Delfts katholiek dagblad, Het nieuwe dagblad : nieuwe Schiedamsche courant, Het nieuwe dagblad : nieuwe Dordtsche courant, Het nieuwe dagblad : nieuwe Zuid-Hollander, en: De nieuwe dag, en voortgez. als: De nieuwe dag : nieuwe Haarlemsche courant, De nieuwe dag : Kennemer dagblad, De nieuwe dag. - [Ed. Rotterdam, Ed. Dordrecht, Ed. Delft, Ed. Schiedam, Ed. Gouda], en: De nieuwe dag : Amsterdams dagblad
Haarlem1876-1965
Nieuwe Harlinger courant : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Harlingen, Barradeel, Franekeradeel, Wonseradeel, Terschelling en Vlieland
Met neveneditie: Harlinger nieuwsblad [ca. 1924-1941]
Voortz. van: Harlinger courant : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Harlingen, Barradeel, Franekeradeel, Wonseradeel, Terschelling en Vlieland
Samengegaan met: Harlinger nieuwsblad [ca.1924-1941], en voortgez. als: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen [1942]
Harlingen1900-1941
Nieuwe Hengelosche courant : tevens advertentieblad voor Twente
Met suppl.
Vanaf onbekende datum tot 15 okt. 1941 met kopblad: Het kanton Goor
Gedwongen samengegaan met: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant, en ten dele voortgez. als: Twentsch nieuwsblad : dagblad voor Twente en Oost-Gelderland. - Editie Centraal Twente
Hengelo (O)1886-1942
Nieuwe Hoogeveensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Hoogeveen en omstreken
Vermoedelijk van 1 okt. 1932 -193X o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad voor Hoogeveen en omstreken
Hoogeveen1912-1941
De nieuwe Jouster : advertentie- en nieuwsblad
Suppl. op: Jouster courant : nieuws- en advertentieblad, en: Donia : nieuws- en advertentieblad
Met extra nr.: Nieuwjaarsnummer van de Jouster courant, Donia en De nieuwe Jouster [o.a.? 1 jan. 1940]
Opgegaan in: Jouster courant : nieuws- en advertentieblad
Joure1938?-1941
De nieuwe koerier : Maas- en Roerbode : provinciaal Limburgsch dagblad
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad / De Spaarnestad [11 sept. 1926 - 31 dec. 1927 o.d.t.: Limburgsch zondagsblad]
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Maas- en Roerbode
Roermond1925-1944
De nieuwe koerier : nieuws- en advertentieblad voor: Huissen, Elst, Angeren, Gendt, Doornenburg, Haalderen, Bemmel, Ressen, West-Pannerden, Elden en Lent
Aanvankelijk onder een onbekende titel verschenen
Vanaf 6 mrt. 1985 ten dele voortgez. als: De Elster koerier : huis aan huis in Elst, Lent, Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Herveld, Heteren, Driel, Elden, Elderveld, De Laar
Huissen1936-...
Het nieuwe land : dagblad voor de Noordoostpolder
Vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Editie van: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, later van Zwolse courant
Vanaf sept. 1989 hierin opgenomen: Lelystads dagblad : middagkrant voor Flevoland
Voortgez. als: Dagblad Flevoland
Zwolle1954-1995
Nieuwe Langedijker courant : nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier
Waarschijnlijk in 193X hierin opgenomen: Weekblad voor St. Pancras
Noord-Scharwoude1892?-1951
De nieuwe Limburger. [Editie Heerlen : Mijnstreek Oost]
Met suppl.: Weekgazet De nieuwe Limburger
Met extra nr.: DNL Persnummer [mrt. 1969]
Voortz. van: Gazet van Limburg. - [Editie Mijnstreek Oost - Heerlen]
Voortgez. als: De Limburger. - [Editie Oostelijke Mijnstreek]
Maastricht1955-1971
De nieuwe Limburger : provinciaal dagblad. [Editie Maastricht en omgeving]
Met suppl.: Weekgazet De nieuwe Limburger
Met extra nr.: DNL Persnummer [mrt. 1969]
Voortz. van: Gazet van Limburg. - [Editie Maastricht]
Vanaf ca. 1964 ten dele voortgez. als: De nieuwe Limburger : provinciaal dagblad. - [Editie Zuidelijk Limburg]
Voortgez. als: De Limburger. - [Editie Maastricht en omstreken]
Maastricht1955-1971
De nieuwe Loosduinse krant : wekelijks in Groot Loosduinen, Vruchten- en Bloemenbuurt, Houtwijk, Waldeck, Kijkduin en KraayensteinDen Haag1983?-...
Nieuwe Medemblikker courant
Voortz. van: Medemblikker courant
Voortgez. als: Medemblikker courant
Medemblik1980
Nieuwe Meerbode : anti-revolutionair weekblad voor de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Leymuiden, Alkemade, Hillegom, Bennebroek, Lisse, Heemstede, Haarlem en Sloten. Editie 1 [Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Leymuiden, Alkemade, Hillegom, Bennebroek, Lisse, Heemstede, Haarlem en Sloten]Aalsmeer1886-...
Nieuwe Meerbode : nieuwsblad voor Aalsmeer, Haarlemmermeer de Kwakel. Editie 2, De Ronde Venen Uithoorn e.o.
Ca. april - mei 1992 tijdelijk en vanaf 2 sept. 1992 definitief gesplitst in: Nieuwe Meerbode. - Editie 2 De Ronde Venen e.o., en: Nieuwe Meerbode. - Editie 7 Uithoorn e.o.
Aalsmeerca.1982-1992
Nieuwe Meerbode. Editie 2 De Ronde Venen e.o.
Ten dele voortz. van: Nieuwe Meerbode : nieuwsblad voor Aalsmeer, Haarlemmermeer De Kwakel. - Editie 2, De Ronde Venen Uithoorn e.o.
Aalsmeer1992-...
Nieuwe Meerbode : De Haarlemmermeerbode. Editie 3 [Hoofddorp, Cruquius, Schiphol, Beinsdorp, Abbenes, Nieuw Gennep]Aalsmeer198X-...
Nieuwe Meerbode : De Haarlemmermeerbode. Editie 4 [Badhoevedorp, Zwanenburg, Vijfhuizen]Aalsmeer1988-...
Nieuwe Meerbode. Editie 7 Uithoorn e.o.
Ten dele voortz. van: Nieuwe Meerbode : nieuwsblad voor Aalsmeer, Haarlemmermeer De Kwakel. - Editie 2, De Ronde Venen Uithoorn e.o.
Aalsmeer1992-...
De Nieuwe Midden-JavaToegoe-Jogjakarta1914?-...
De nieuwe Mijnstreek : weekblad voor de Zuid-Limburgsche Mijnstreek
Opgegaan in: Maas- en Geleenbode : nieuwsblad van de Westelijke Mijnstreek
Beek1924?-1970
De nieuwe Nederlander. Haagsche editie
Vanaf 2 juli 1945 verschijnt een Utrechtsche editie o.d.t.: De nieuwe Nederlander : voor stad en provincie Utrecht , vanaf 23 juli 1945 een Rotterdamsche en een Leidsche editie; vermoedelijk vanaf nov. 1945 een Amsterdamsche editie en vanaf sept. 1945 verschijnt een landelijke editie
In afwachting van verschijning gaat tussen 8 mei 1945 en 12 mei 1945 hieraan vooraf: De Nederlander (bulletin)
Voortz. van: De Nederlander : Nederlandsch dagblad tot verbreiding van christelijk-nationale beginselen
Opgegaan in: Haagsch dagblad
['s-Gravenhage]1945-1947
De nieuwe Nederlandsche courant
Met suppl.: Generaliteits-courant [1795], en: Bijvoegsel behoorende tot De nieuwe Nederlandsche courant
Met extra nrs. o.d.t.: De nieuwe Nederlandsche extra courant
Vanaf 1796 hierin opgenomen: Generaliteits-courant
Voortgez. als: De nieuwe Haagse Nederlandse courant
's Hage1795-1797
Nieuwe Noordhollande courant
Zie: Noordhollands dagblad
Nieuwe Noordhollandsche courant
Gesplitst in: Nieuwe Noordhollandsche courant. - Midden-Noordholland editie, en: Nieuwe Noordhollandsche courant. - De Noord-Amsterdammer editie
Purmerend1945-1946
Nieuwe Noordhollandsche courant. De Noord-Amsterdammer editie
Ten dele voortz. van: Nieuwe Noordhollandsche courant
Purmerend1946-...
Nieuwe Noordhollandsche courant. Midden-Noordholland editie
Ten dele voortz. van: Nieuwe Noordhollandsche courant
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : nieuwe Noordhollandse courant
Purmerend1946-1995
Nieuwe Noordhollandse courant
Zie: Nieuwe Noordhollandsche courant
Nieuwe Noordhollandse courant
Zie: Nieuwe Noordhollandsche courant
De nieuwe OoststellingwerverOosterwolde1945-...
Nieuwe provinciale Drenthsche en Asser courant
Met suppl.: Zondagsblad, en vanaf 4 dec. 1893: De vroolijke huisvriend
Later o.d.t.: Nieuwe provinciale Drentsche en Asser courant
Assenca.1873-1894
Nieuwe provinciale Groninger courant
Met suppl.: Bijvoegsel tot de Nieuwe Groninger courant, In hor̈n van heerd, Weekend
Met kopblad: Nieuwe Drentsche courant
Na de bevrijding verschijnt tussen 17 en 21 april 1945 tijdelijk: De Groninger Oranjebode : mededeelingenblad der gezamenlijke illegale Groninger Pers
Vanaf 14 mei 1940 tijdelijk hierin opgegaan: Nieuwe Drentsche courant
Samengegaan met: Nieuwe Drentsche courant [ca. 1922-1965], en voortgez. als: Trouw. - Noord editie
Delfzijl1886-1965
Nieuwe Purmerender courant : rk nieuws- en advertentieblad voor Purmerend en omstreken
1 okt. 1921 - 193X met kopblad: Nieuwe provinciale Noord-Hollandsche courant
Vanaf 193X hierin opgenomen: Nieuwe provinciale Noord-Hollandsche courant
Purmerend1918-195X
Nieuwe Raalter courant : nieuws- en advertentieblad voor Raalte en omstrekenRaalte1938-1941?
De nieuwe rand-expresse : onafhankelijk nieuws- en advertentieblad voor Loosdrecht
Tegelijk met: Maarssens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht opgegaan in: Vechtstroom : huis aan huisblad voor Abcoude, Bambrugge, Breukelen, Kockengen, Loenen, Loenersloot, Maarssen, Maarssenveen, Nieuwer ter Aa, Nieuwersluis, Oud-Zuilen, Portengen, Tienhoven, Vreeland en Westbroek. - Editie Breukelen
Loosdrecht1963?-1992
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende bij de Nieuwe Rotterdamsche courant [ca. 1863], Nieuwe Rotterdamsche courant : letterkundig weekblad : kosteloos bijblad van de NRC [1 oct. 1921 - 12 nov. 1927], en: Wekelijks bijvoegsel Nieuwe Rotterdamsche courant [8 jan. 1949-1970]
24 aug. 1945 - 6? sept. 1945 met proefnummers: Nationale Rotterdamsche courant : financieel nieuws
Vanaf 30 juni 1947 o.d.t. Nieuwe Rotterdamse courant
Van 1 nov. 1877 tot 9 mei 1940 en 21 mei 1940 tot 14 juni 1942 verschenen een Ochtend- en een Avondeditie
Met (o.a.?) op 27 febr. 1848 extra nr. o.d.t.: Buitengewone Rotterdamsche courant; van ma. 28 febr. 1848 t/m za. 4 maart 1848 verschijnen extra middagedities die een dag later gedateerd zijn
Met op 31 aug. 1898 extra nummer : [bevat portretten van koningin Wilhelmina, hare ouders en hare leermeesters]
Voortz. van: Rotterdamsch staats-, handels, nieuws-, en advertentieblad
28 juli 1945 - 28 juni 1947 o.d.t.: Nationale Rotterdams(ch)e courant
Na samensmelting met Algemeen handelsblad ontstaan: NRC Handelsblad [1970-...] en Handelsblad NRC [1970-1972]
Rotterdam1844-1970
Nieuwe Rotterdamsche courant. Editie voor Oost- en West-Indië
Met suppl.: Handelingen der Staten-Generaal : verslag van de zittingen der Eerste Kamer, en: Handelingen der Staten Generaal : verslag van de zittingen der Tweede Kamer
Na de bezetting verschenen vanaf 1947: NRC : overzeesche weekeditie : [weekeditie voor West-Indië], en: NRC : overzeesche weekeditie [week-editie voor Nederlandsch Indië]
Rotterdam1864-1940
Nieuwe Rotterdamsche courant : verkorte uitgave. Ochtendblad
Voortz. van: De nieuwe courant : dagblad voor Nederland. - Ochtendblad
Voortgez. als: De nieuwe courant. - Ochtendblad
Rotterdam1922-1925
Nieuwe Rotterdamse courant
Zie: Nieuwe Rotterdamsche courant
Nieuwe Rotterdamse Courant Handelsblad
Zie: NRC Handelsblad
Nieuwe Scheemder courant : nieuws- en advertentieblad voor Scheemda en omgeving
Voortgez. als: Winschoter courant : gecombineerde uitgave voor de gemeente Scheemda van de "Winschoter courant" en "Nieuwe Scheemder courant"
Scheemda1934?-1942
Nieuwe Sneeker courant : algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken
Met suppl.
Met jubileumnummer: 1 juni 1938
Vanaf 8 juni 1912 hierin opgenomen: De Sneeker courant : nieuws- en advertentieblad voor de stad en het arrondissement Sneek, en: Wymbritseradeel : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Wymbritseradeel en IJlst
Voortz. van: Algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken
Gedwongen samengegaan met: Drijfhout's nieuwsblad, en: Sneeker courant [192X?-1941], en voortgez. als: Sneeker nieuwsblad : officieel orgaan van de gemeenten Sneek Wymbritseradeel IJlst Hindeloopen en Stavoren
Sneek1885-1941
Nieuwe Soerabaja courant : nieuwsblad voor Indië
Met suppl.: Zaterdag-avondnummer van de Nieuwe Soerabaja courant (no. 1 (10 juli 1926) - no. 50 (17 dec. 1927), en: Het ochtenblad van Nederlandsch-Indië
Op 31 jan. 1942 verschijnt: Soerabaiasch-handelsblad : staat- en letterkundig dagblad van Nederlandsch Indië
Voortz. van: Soerabaya courant
Soerabaja1905-...
Het nieuwe stadsblad : nieuws- en advertentieblad voor SchiedamSchiedam1949-...
Nieuwe Surinaamsche courant
Met extra nrs. o.d.t.: Buitengewone nieuwe Surinaamsche courant
Paramaribo1835-1843?
Nieuwe Surinaamsche courantParamaribo1892-...
Nieuwe Surinaamsche courant en letterkundig dagblad
Voortz. van: Surinaamsche courant [1830-1833]
Voortgez. als: Surinaamsche courant : letterkundig dagblad
Paramaribo1834
Nieuwe Tielsche courant : voor de stad en het arrondissement
Voortz. van: Tielsch stads en arrondissements-weekblad
Opgegaan in: De nieuwe krant. - [Editie Tiel en Neder-Betuwe]
Tiel1869-1981
Nieuwe Tilburgsche courant
Met suppl.: Zondagsblad van de Nieuwe Tilburgsche courant; vanaf 27-03-1910: Geïllustreerd zondagsblad van de Nieuwe Tilburgsche courant / De Spaarnestad
Van 1898-1900 met kopblad: Het Tilburgsch dagblad : voor het volksbelang
1 jan. 1901 hierin opgenomen: Het Tilburgsch dagblad : voor het volksbelang
1 juli 1931 hierin opgenomen: Tilburgsche courant
Vanaf 23 april 1945 voortgez. als: De Tilburgsche courant : dagblad voor centraal Brabant : voor kerk en vaderland
Tilburg1879-1944
Nieuwe Tilburgsche courant : dagblad voor centraal Brabant : Tilburg dagblad
Voortz. van: De Tilburgse courant : dagblad voor centraal Brabant : voor kerk en vaderland
Opgegaan in: Het nieuwsblad van het Zuiden
Tilburg1951-1964
De nieuwe Twentsche en Almelosche courantAlmelo1923-1947?
Nieuwe Utrechtsche courant : algemeen advertentiebladUtrecht1864-1884
Nieuwe Utrechtsche courant
Met suppl.: Zondagsblad van de vijf samenwerkende christelijke dagbladen De Rotterdammer, Nieuwe Haagsche courant, Nieuwe Utrechtsche courant, Nieuwe Leidsche courant, Dordtsch dagblad
Met extra nr.: Kuyper-nummer 1837-29 oct.-1937
Vanaf 9 apr. 1928 hierin opgenomen: Utrechtsche stem : orgaan van de Utrechtsche Anti-Revolutionaire Persvereeniging
Utrecht1928-1941
Nieuwe Veendammer courant : algemeen nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Landbouwcourant voor de veenkoloniën : bijvoegsel van de Nieuwe Veendammer courant, Veendammer en Pekelder courant, en: Bijvoegsel behoorende bij de Nieuwe Veendammer courant, Veendammer courant en Pekelder courant
Waarschijnlijk hierin opgegaan: Veendammer courant : algemeen nieuws- en advertentieblad voor het Arrondissement Winschoten, en: Pekelder courant
Opgegaan in: De Noord-Ooster : algemeen nieuws- en advertentieblad
Wildervank1871-1920
Nieuwe Venlosche courant : voorheen Venloosch nieuwsblad - Venloosche courant
Samensmelting van: Venloosche courant, en: Venloosch nieuwsblad : voorheen Venloosch weekblad
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Dagblad voor Noord-Limburg
Venlo1908-1944
Nieuwe Vlaardingsche courant
Van 190X - 1940 met suppl.: Visscherijblad
Ten dele voortz. van: Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen en Vlaardingen
Gedwongen samengegaan met: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde, en ten dele voortgez. als: De Maasmonder : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Vlaardingen, de Hoeksche Waard en IJsselmonde en omstreken. - Vlaardingsche editie
Vlaardingen1879-1943
Nieuwe Vlaardingsche courant
Vanaf 2 jan. 1970 o.d.t.: Nieuwe Vlaardingse courant
Vanaf 8 mrt. 1948 hierin opgenomen: Ick waek : waarin opgenomen Het vrije woord [Vlaardingen, 1943 - 1948]
Vanaf 7 jan. 1976 hierin opgenomen de dinsdaguitgave van: De havenloods. - Editie S, Vlaardingen
Komt in de plaats van: De Maasmonder : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Vlaardingen, De Hoeksche Waard en IJsselmonde en omstreken. - Vlaardingsche editie
Voortgez. als: Nwe Vlaardingse courant : huis-aan-huis verschijnend weekblad
Vlaardingen1945-1982
De nieuwe vorstenlanden : nieuws- en advertentieblad voor Midden Java
Met suppl.: Bijvoegsel van De nieuwe vorstenlanden
Voortz. van: Soerakarta's nieuws- en advertentie-blad
Soerakarta1883-...
De nieuwe vijfheerenlanden : weekblad voor Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam, Heukelom, Asperen, Heicop, Schoonrewoerd, Meerkerk, Ameide en Leksmond
Kopblad van Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk voortgez. als: Het nieuws voor Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam, Henkelom, Heicop, Schoonrewoerd, Meerkerk, Lexmond en Leerbroek
Vianen1885-ca. 1920
Nieuwe Wageningsche courant
Vanaf okt. 1941 gedwongen hierin opgenomen: Oosterbeeksche courant : nieuws- en advertentieblad
Gedwongen voortgez. als: De Rijnlander : streekblad
Wageningen1890?-1941
De nieuwe Weesper
Met extra nr.: BC : Bijlmer courant : speciale uitgave van De nieuwe Weesper t.g.v. het eerste lustrum van de Bijlmer courant [mei 1970]
Vanaf 11 mei 1989 hierin opgenomen: Muider post
Vanaf mei 1945 hierin opgenomen de illegale bladen: De goede bron : nieuwsblad voor Amstelland en de Vechtstreek, en: De zwijger
Voortz. van: De huishoudsgids
Weesp1924-...
Nieuwe Winschoter courant
Met suppl.: Bijvoegsel der Nieuwe Winschoter courant, en: Voor oud en jong
1940?-1944? met verschillende regionale edities
Winschoten1857-1944?
Nieuwe Woerdensche courant voor de Rijn-, IJsel-, en Vechtstreek
Voortz. van: Woerdensch weekblad voor de drie provinciën, inzonderheid voor den Rijn-, IJsel-, en Vechtstreek
Opgegaan in: Het weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Zuid-Holland en Utrecht, inzonderheid voor de gehele Rijnstreek
Woerden1925-1929
Nieuwe wijkbode : editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Nieuwe wijkbode
Samengegaan met: Zuilens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht, en voortgez. als: Utrecht Noord : editie van Groot Utrecht
Houten1986-1987
Nieuwe Zevenbergsche courant
Samengegaan met: Rosendaalsche courant, en voortgez. als: De grondwet : Rosendaalsche en Nieuwe Zevenbergsche courant, voor godsdienst, koning en vaderland
Roosendaal1868-1869
Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Met ca. 27 kopbladen o.d.t.: Het nieuws voor ...
Voortgez. als: Het nieuws voor stad en land
Utrecht1879-1926
Het nieuws : weekblad voor Centraal-OverijsselOmmen1942-ca.1944
Het nieuws : algemeen dagblad
Niet verder verschenen
Paramaribo1943-1960
Het nieuws
Met: extra bulletin [5 mei 1945]
Opgegaan in: Het dagblad : "vincit amor patriae"
Den Haag1943-1946
Het nieuws. Editie voor de Geldersche Vallei
Voortz. van: Het nieuws voor de Geldersche Vallei
Wellicht samengegaan met: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht, Het nieuws, - Editie voor IJssel- en Lekstreek, Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, en: Het nieuws. - Editie voor Eemland, en gesplitst in: Het nieuws voor de provincie Utrecht, en: Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Utrecht1943-ca. 1944
Het nieuws. Editie voor de Vechtstreek
Voortz. van: Het nieuws voor de Vechtstreek
Wellicht samengegaan met: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht, Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek, Het nieuws. - Editie voor Eemland, en gesplitst in: Het nieuws voor de provincie Utrecht, en: Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Utrecht1943-ca. 1944
Het nieuws. Editie voor Eemland
Voortz. van: Het nieuws voor Eemland
Wellicht samengegaan met: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht, Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek, en: Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, en gesplitst in: Het nieuws voor de provincie Utrecht, en: Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Utrecht1943-ca. 1944
Het nieuws. Editie voor Het Sticht
Voortz. van: Het nieuws voor Het Sticht
Wellicht samengegaan met: Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek, Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, Het nieuws. - Editie voor Eemland, en gesplitst in: Het nieuws voor de provincie Utrecht, en: Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Utrecht1943-1944
Het nieuws. Editie voor IJssel- en Lekstreek
Voortz. van: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Wellicht samengegaan met: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht, Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, en Het nieuws. - Editie voor Eemland, en gesplitst in: Het nieuws voor de provincie Utrecht, en: Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Utrecht1943-ca. 1944
Nieuws- en advertentieblad
Zie: Gooi- en Eemlander
Nieuws- en advertentieblad Frisia
Zie: Frisia
Nieuws- en advertentieblad Nunspeet vooruit
Zie: Nunspeet vooruit
Het nieuws- en advertentieblad voor Alphen aan den Rijn en omstreken
Voortz. van: Het advertentieblad voor Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten
Alphen a/d Rijn1991?-...
Nieuws- en advertentieblad voor Benkoelen en Boven-PalembangBenkoelen1931?-...
Nieuws- en advertentieblad voor Borne en omstreken
Zie: Bornse courant
Nieuws- en advertentie-blad voor Celebes en onderhoorigheden
Met suppl.: Bijvoegsel Nieuws- en advertentie-blad voor Celebes en onderhoorigheden
Voortgez. als: Celebes-courant : nieuws- handels- en advertentieblad
Macassar1879-1880
Nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten: Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, Borger, Vries, Norg, Roden, Peize, Eelde en Haren, Oostermoer Noordenveld Zuidlaarder courant
Zie: Oostermoer-Noordenveld
Nieuws- en advertentie-blad voor de provincie Drenthe
Voortgez. als: Drentsche courant
Assen1823-1825
Nieuws- en advertentieblad voor de residentiën Palembang, Djambi en Banka
Voortz. van: Advertentieblad voor de residentiën Palembang, Djambi en Banka
Voortgez. als: Nieuwsblad voor de residentiën Palembang, Djambi en Banka
Palembang1908
Nieuws- en advertentieblad voor Elburg, Hattem, Oldebroek, Wezep, Doornspijk, Oosterwolde, Kamperveen, Nunspeet, enz.
Zie: Nieuws- en advertentieblad voor Elburg en omstreken
Nieuws- en advertentieblad voor Elburg en omstreken
Vanaf 5 jan. 1937 o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad voor Elburg, Hattem, Oldebroek, Wezep, Doornspijk, Oosterwolde, Kamperveen, Nunspeet, enz. : Elburger courant
Van okt. 1941 - juni 1942 opgegaan in: Kamper nieuwsblad : meest gelezen orgaan voor Kampen en wijde omgeving
Na de bevrijding voortgez. als: Elburger courant : nieuwsblad voor NW-Veluwe
Elburg1889-1941
Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde en omstreken
Later o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en omstreken
Gedwongen samengegaan met: De homoet : nieuws- en advertentieblad voor Hattem en de Noord-Veluwe, en: Noord-Veluwe : voor Harderwijk, Hierden, Tonsel, Ermelo, Nunspeet, Hulshorst, Elspeet, Doornspijk, Putten, en ten dele voortgez. als: Veluwsche courant : streekblad voor de Noord-Veluwe. - Editie A [Epe, Heerde]
Epe1878-1942
Nieuws- en advertentieblad voor Geldermalsen en omstreken
Voortgez. als: Nieuwsblad Geldermalsen : nieuws- en advertentieblad voor Geldermalsen en omstreken
Geldermalsen1934-1991
Nieuws- en advertentieblad voor Helmond en omstreken : weekblad voor den handel
Na de bevrijding voortgez. als: De Aabode : dagblad voor Helmond en omstreken waarin opgenomen Nieuws- en advertentieblad voor Helmond en omstreken
Helmond1935-ca. 1941
Nieuws- en advertentieblad voor Hoogeveen en omstreken
Zie: Nieuwe Hoogeveensche courant
Nieuws- en advertentieblad voor Hunsingo en omstreken
Op 7 aug. 1942 gedwongen samengegaan met: De Hoogelandster : nieuws- en advertentieblad, Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Bedum en omstreken, en: De Ommelanden : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen, en ten dele voortgez. als: Noord Groninger courant. - Hunsingoër editie
Winsumca. 1874-1942
Nieuws- en advertentieblad voor Joure en omstrekenJoure1934-1941
Nieuws- en advertentieblad voor Oostelijk Zeeuwsch-VlaanderenKloosterzande1910?-1944
Nieuws- en advertentieblad voor Probolingo en omstreken
Niet verder verschenen
Probolingo1874-1895
Nieuws- en advertentieblad voor Werkendam en omstreken
Later o.d.t.: Nieuws- & advertentieblad voor Werkendam, De Werken, Sleeuwijk, Nieuwendijk, Almkerk, Woudrichem, Oudendijk en Dussen
Vermoedelijk voort. van: Nieuwsblad voor Werkendam, De Werken en overige gemeenten in 't Land van Altena
Werkendam1921?-ca. 1941
Nieuws- en advertentieblad voor Zierikzee en omstreken
Voortz. van: Nieuwe Zierikzeesche courant
Zierikzee1908-192X
Nieuws- en advertentieblad voor Zwartsluis, Stad- en Ambt-Vollenhove, Genemuiden, Hasselt en Blokzijl
Van 1 okt. 1941 - 12 juni 1942 gedwongen opgegaan in: Meppeler courant
Vanaf 1945? voortgez. als: Nieuws- en advertentieblad voor Zwartsluis, Stad- en Ambt-Vollenhove, Genemuiden, Hasselt, Blokzijl, Blankenham, Kuinre, Oldemarkt, Ossenzijl, Wetering, Noord-Oost Polder
Meppel1894-1941
Nieuws- en advertentiebode : weekblad voor de eilanden de Hoeksche Waard, Putten en IJsselmondeOud-Beijerland1934?-1941?
Nieuws- en advertentiebron : nieuws- en advertentieblad voor Asten en omgevingAstenca. 1933-1942?
Nieuws uit OmmenZwolle1968?-...
Het nieuws van de week : nieuws- en advertentieblad voor Oldenzaal en omstreken
Vermoedelijk aanvankelijk o.d.t.: Weekblad voor Oldenzaal e.o.
Met nevenedities: Denekamper courant : nieuws- en advertentieblad voor Denekamp en omstreken, Lossersche courant : nieuws- en advertentieblad voor Losser, Overdinkel en omstreken, en: De Twentsche koerier : nieuws- en advertentieblad voor Twente
Voortgez. als: De Oldenzaalsche : nieuws- en advertentieblad voor Oldenzaal e.o.
Oldenzaal1903-193X?
Het nieuws van de week : nieuws- en advertentieblad voor Goor, Markelo, Diepenheim, Enter, Delden en Hengevelde
Samengegaan met: Twenth : gezinsblad. - [Editie Goor], en voortgez. als: Twenth nieuws van de week
Goor1933-1975
Het nieuws van den dag : kleine courant
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws van de dag, Financieel weekblad van Het nieuws van den dag, Kindercourant van Het nieuws van den dag, Zondagsblad van Het nieuws van den dag en: De Indische tolk van Het nieuws van den dag
De abonné's ontvangen tijdens de staking van grafici in Amsterdam op 30 april en 1 mei 1900 een Buitengewoon nummer van het Nieuws van den Dag dat inhoudelijk overeenkomt met: Buitengewoon z
Verschijnt met verschillende bladen: Eerste blad, Tweede blad, enz.; vanaf 11 aug. 1914 met vermelding: Avondblad; vanaf 4 aug. 1914 t/m 2 okt. 1918 verschijnt dagelijks een Buitengewoon ochtendblad; vanaf 3 okt. 1918: Ochtendblad
Met bijzonder nr.: Extra oorlogsblad [3 aug. 1914]
Met extra nr.: Z.M. Willem III is niet meer [23 nov. 1890 ; abus. gedateerd: 23 nov. 1980]
Samengegaan met: De courant, en voortgez. als: De courant Het nieuws van den dag
Amsterdam1870-1923
Het Nieuws van den Dag voor de Nederlanders op Ceylon[Colombo, Ceylon1942-1945
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws van dag voor Nederlandsch-Indië, Het Indische leven, Woord en beeld : geïllustreerd weekblad van Het nieuws van den dag voor Ned.-Indië, Ons eigen krantje, Geïllustreerd bijvoegsel van Het nieuws van den dag voor Ned.-Indië, en: De kindercourant van Het nieuws van den dag voor Ned.-Indië
Met extra nr. o.d.t: Extra-blad van de Java-bode en Het nieuws van den dag (25 sept. 1938)
Op 2 maart 1942 verschijnt: Gemeenschappelijke editie van de Java-bode en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Voortz. van: Indische courant [1896-1900]
Batavia1900-1950?
Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Diemen, Duivendrecht, Mijdrecht, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Vinkeveen, Waverveen, Weesp, Weesperkarspel en Wilnis
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Mijdrecht, Nieuwer- en Ouder-Amstel, Weesperkarspel en Diemen c.a.
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Breukelen - Nijenrode en Breukelen - St. Pieters, Het nieuws voor Loenen, Vreeland ..., Het nieuws voor Maarssen, Maarsseveen ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Vechtstreek
Abcoude1924-1942
Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Mijdrecht, Nieuwer- en Ouder-Amstel, Weesperkarpel en Diemen c.a.
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Met kopblad: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen, Proostdij, Waverveen, Mijdrecht en Wilnis
Voortgez. als: Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Diemen, Duivendrecht, Mijdrecht, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Vinkeveen, Waverveen, Weesp, Weesperkarspel
Abcoude190X?-1924
Het nieuws voor Alphen, Aarlanderveen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Zoeterwoude
Kopblad van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het nieuws voor Alphen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude en Oudshoorn
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Bodegraven, Zwammerdam, Waarder, Reeuwijk en Rietveld, en Het nieuws voor Zevenhoven, Nieuwveen, Nieuwkoop, Noorden, Uithoorn, Ter Aar, Aarlanderveen, Rijnsaterwoude en Woubrugge, en voortgez. als: Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn, Zevenhoven, Zwammerdam, Waarder, Reeuwijk, Rietveld, Aarlanderveen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude, Nieuwveen, Nieuwerbrug, Noorden, Uithoorn, Ter Aar, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Alphen a/d Rijnca.1927-193X
Het nieuws voor Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hilversum, Soest, Soestdijk en de Vuursche
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Soest, Soestdijk en de Vuursche
Gesplitst in: Het nieuws voor Baarn, Eeemnes, Bunsschoten, Hoogland, Hilversum en de Vuursche, en: Het nieuws voor Soest, Soestduinen, Soestdijk en Soesterberg
Baarn190X?-1927
Het nieuws voor Bilthoven, De Bilt en omstreken
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Maartensdijk ..., Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik ..., Het nieuws voor stad en land, Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven, en voortgez. als: Het nieuws voor Het Sticht
Bilthovenca. 1924-1941
Het nieuws voor Bodegraven, Zwammerdam, Alfen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude, Waarder en Rietveld
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Zwammerdam, Aarlanderveen, Alphen, Oudshoorn, Koudekerk, Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen
Gesplitst in: Het nieuws voor Bodegraven, Zwammerdam, Waarder, Reeuwijk en Rietveld, en: Het nieuws voor Alphen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude en Oudhoorn
Harmelenca. 190X-1926
Het nieuws voor Bodegraven, Zwammerdam, Waarden, Reeuwijk en Rietveld
Met suppl: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor Bodegraven, Zwammerdam, Alfen, Aarlanderveen, Oudhoorn, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude, Waarder en Rietveld
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Zevenhoven, Nieuwveen, Nieuwkoop, Noorden, Uithoorn, Ter Aar, Aarlanderveen, Rijnsaterwoude en Woubrugge, en: Het nieuws voor Alphen, Aarlanderveen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekers en Zoeterwoude, en voortgez. als: Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn, Zevenhoven, Zwammerdam, Waarder, Reeuwijk, Rietveld, Aarlanderveen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk, Zoeterwoude, Nieuwveen, Nieuwkoop, Nieuwerbrug, Noorden, Uithoorn, Ter Aar, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Bodegraven1926-193X
Het nieuws voor Breukelen - Nijenrode en Breukelen - St. Pieters
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Breukelen, Nijenrode, Breukelen - St.Pieters en Ter Aa
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Diemen ..., Het nieuws voor Loenen, Vreeland ..., Het nieuws voor Maarssen, Maarsseveen ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Vechtstreek
Breukelen190X?-1942
Het nieuws voor de Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard en Zuid Holland's Oosthoek De gecombineerde - Geldersche en Zuidhollandsche bladen
Vermoedelijk voortz. van de gedwongen samensmelting van: Nieuwe Culemborgsche courant, De Geldermalser, De Lingebode, Maas- en Waalbode, Burensche courant, Vianensch nieuwsblad, De Meerkerker, De Giessenstroom, Asperensche- en Heukelumsche courant, De Lek, De Leerdammer : nieuws- en advertentieblad voor Zuid-Holland en Gelderland, en: Zalt-Bommelsche courant
Gedwongen samengegaan met: De Bommelerwaard : combinatie van nieuws- en advertentiebladen in de Bommelerwaard, en: Culemborgsche courant, en ten dele voortgez. als: De Teisterbander : anderdaagsch streekblad voor het oude Graafschap Teisterbant, omvattende o.a.: Betuwe, Tielerwaard, Bommelerwaard, Vijfheerenlanden en de Oostelijke Alblasserwaard. - Editie Geldermalsen, Geldersche editie, Geldersche & Zaltbommelsche editie, Tielsche editie, en: Zuid-Hollandsche editie
Leerdam1941?-1942
Het nieuws voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Gesplitst in: Het nieuws voor Bilthoven, De Bilt en omstreken, en: Het nieuws voor Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Maartensdijk190X?-ca. 1924
Het nieuws voor de Geldersche Vallei
Vermoedelijk samensmelting van: Het nieuws voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden, Stoutenberg, Barneveld en Ede, en: Het nieuws voor Rhenen, Elst, Amerongen, Leersum, Kesteren, Opheusden, Lienden, Ingen, Ommeren, Maurik en Eck en Wiel
Voortgez. als: Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei
Utrechtca. 1942-1943
Het nieuws voor de provincie Utrecht
Vermoedelijk ten dele voortz. van de samensmelting van: Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek, Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, Het nieuws. - Editie voor Eemland, en: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht
Utrecht1944-ca. 1945
Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Vermoedelijk samensmelting van: Het nieuws voor Harmelen, Woerden ..., Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwpoort ..., Het nieuws voor Vianen, Hagestein ..., Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart ..., Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas ..., Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn ..., en: Het nieuws voor Montfoort, Benschop ....
Voortgez. als: Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek
Utrechtca. 1942-1943
Het nieuws voor de Vechtstreek
Vermoedelijk samensmelting van: Het nieuws voor Breukelen - Nijenrode en Breukelen - St. Pieters, Het nieuws voor Maarssen, Maarsseveen ..., Het nieuws voor Loenen, Vreeland ..., en: Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Diemen ....
Voortgez. als: Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek
Utrechtca. 1942-1943
Het nieuws voor Doorn, Maarn, Neder- en Overlangbroek
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het nieuws voor Doorn, Neder- en Overlangbroek
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Werkhoven, en voortgez. als: Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven
Doorn1924-193X
Het nieuws voor Doorn, Neder- en Overlangbroek
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk ten dele voortz. van: Het weekblad voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Doorn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Werkhoven, Houten, Odijk en Bunnik
Voortgez. als: Het nieuws voor Doorn, Maarn, Neder- en Overlangbroek
Doorn190X?-1924
Het nieuws voor Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik
Vermoedelijk samengegaan met: het nieuws voor Zeist : Zeister en provinciale Utrechtsche courant, en voortgez. als: Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik, Odijk en Werkhoven
Driebergen1923-193X
Het nieuws voor Eemland
Vermoedelijk samensmelting van: Het nieuws voor Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hilversum en de Vuursche, en: Het nieuws voor Soest, Soestduinen, Soestdijk en Soesterberg
Voortgez. als: Het nieuws. - Editie voor Eemland
Utrechtca.1942-1943
Het nieuws voor Harmelen, Woerden, Veldhuizen, Oudenrijn, De Meern, Vleuten, Haarzuilens, Laag-Nieuwkoop, Kockengen, Kamerik en Zegveld
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Harmelen, Veldhuizen, Oudenrijn,Meern, Vleuten, Haarzuilens, Laag-Nieuwkoop, Kockengen, Kamerik en Zegveld
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwpoort ..., Het nieuws voor Vianen, Hagestein ..., Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart ..., Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas ..., Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn, Het nieuws voor Montfoort, Benschop ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Harmelen190X?-1942?
Het nieuws voor Het Sticht
Vermoedelijk met kopblad: Driebergsche courant : nieuwsblad voor Driebergen- Rijsenburg, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Overberg, Darthuizen, Amerongen, Langbroek, Overlangbroek, Cothen en omstreken
Jrg. 61, no. 79 (3 okt. 1941) o.d.t.: Het nieuws
Vermoedelijk samensmelting van: Het nieuws voor Bilthoven ..., Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik ..., Het nieuws voor Maartensdijk ..., Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven, en: Het nieuws voor stad en land,
Voortgez. als: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht
Utrecht1941-1943
Het nieuws voor Loenen, Vreeland, Loenersloot, Ter Aa, Ruwiel, Nieuwersluis, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en Loosdrecht
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Vreeland, Loenen, Loenersloot, Ruwiel, Nieuwersluis, Nigtevecht en Loosdrecht
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Breukelen - Nijenrode en Breukelen - St.Pieters, Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge, Diemen ..., Het nieuws voor Maarssen, Maarsseveen ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Vechtstreek
Loenen190X?-1942
Het nieuws voor Maarssen, Maarsseveen, Zuilen en Tienhoven
Met suppl.: Bijvoegsel van het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Maarssen, Maarsseveen, Zuilen en Tienhoven
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Loenen, Vreeland ..., Het nieuws voor Breukelen - Nijenrode en Breukelen - St.Pieters, Het nieuws voor Abcoude, Baambrugge ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Vechtstreek
Maarssen190X?-1942
Het nieuws voor Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor De Bilt, Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Bilthoven ..., Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven, Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik ..., Het nieuws voor stad en land, en voortgez. als: Het nieuws voor Het Sticht
Maartensdijkca. 1924-1941
Het nieuws voor Montfoort, Oudewater, Linschoten, Benschop, Polsbroek, Willeskop, Hoenkoop, Snelrewaard, Lopik, Willege, Langerak, Hekendorp, Lange Ruige Weide en Papekop
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Montfoort, Linschoten, Benschop, Polsbroek, Willeskop, Hoenkoop, Snelrewaard, Oudewater, Lopik, Jaarveld en Willige-Langerak
Voortgez. als: Het nieuws voor Montfoort, Benschop, Hekendorp, Hoenkoop, Jaarsveld, Linschoten, Lopik, Lange Ruige Weide, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Snelrewaard, Willeskop en Willige Langerak
Montfoortca. 190X-ca. 193X
Het nieuws voor Nieuwveen, Nieuwkoop, Nieuwerbrug, Noorden, Uithoorn, Zevenhoven, Ter Aar, Rijnsaterswoude en Woubrugge
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het nieuws voor Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop, Ter Aar, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woudebrugge
Vermoedelijk voortgez. als: Het nieuws voor Zevenhoven, Nieuwveen, Nieuwkoop, Noorden, Uithoorn, Ter Aar, Aarlanderveen, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Nieuwveenca. 1925-ca. 1927
Het nieuws voor Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop, Ter Aar, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop, Ter Aar, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Voortgez. als: Het nieuws voor Nieuwveen, Nieuwkoop, Nieuwerbrug, Noorden, Uithoorn, Zevenhoven, Ter Aar, Rijnsaterwoude en Woubrugge
Nieuwveen190X?-ca. 1924
Het nieuws voor Rhenen, Elst, Amerongen, Leersum, Kesteren, Ophensden, Lienden, Ingen, Ommeren, Maurik en Eck en Wiel
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Rheden, Amerongen en Leersum
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden, Stoutenberg, Barneveld en Ede, en voortgez. als: Het nieuws voor de Geldersche Vallei
Veenendaal190X?-ca. 1942
Het nieuws voor Rijswijk en omstreken
Met suppl.: Bijvoegsel van het nieuws
Kopblad van : Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Utrechtca. 190X-192X?
Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwpoort, Langerak, Tienhoven, Ameide, Meerkerk, Groot Ammers, Bergambacht, Goudriaan en omstreken
Kopblad van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het nieuws voor Schoonhoven, Ameide, Ammerstol, Almkerk, Bergambacht, Gorinchem, Gouda, Goudriaan, Groot Ammers, Langerak, Lekkerkerk, Moordrecht, Tienhoven en omstreken
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas ..., Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn ..., Het nieuws voor Montfoort, Benschop ..., Het nieuws voor Harmelen, Woerden ..., Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart ..., Het nieuws voor Vianen, Hagestein ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Schoonhoven193X?-1942
Het nieuws voor Soest, Soestduinen, Soestdijk en Soesterberg
Kopblad van: Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hilversum, Soest, Soestdijk en de Vuursche
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Baarn, Eemnes, Bunschoten, Hoogland, Hilversum en de Vuursche, en voortgez. als: Het nieuws voor Eemland
Soest1927-1942
Het nieuws voor stad en land
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Van 4 sept. 1931 - 27 sept. 1935 met suppl.: Het boerenbedrijf : wekelijksch orgaan voor de landbouwers in de provinciën Utrecht, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland; van 3 jan. 1932 - ca. juni 1942 met suppl.: De melkerij: officieel orgaan van den Provincialen Utrechtsche Bond van Melkveehouders; van 4 nov. 1932 - ca.1935 met suppl.: De varkenshouder : officieel orgaan van den Bond van Varkenshouders in Nederland; vanaf 31 okt. 1933 - ca. sept. 1935 met suppl.: Ons BVO blad : orgaan voor de Utrechtsche vereen. van oud-leerlingen van het landbouwhuishoudonderwijs; van 7 nov. 1933 - 27 sept. 1935 met suppl.: Vereenigingsnieuws voor jonge boeren : officieel orgaan der Utrechtsche vereen. van Oud-cursisten; van 4 okt. 1935 - ca. juni 1942 met suppl.: Boer en erf
Met ca.25 of meer kopbladen o.d.t.: Het nieuws voor ...
Voortz. van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Maartensdijk ..., Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven, Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik ..., Het nieuws voor Bilthoven ..., en voortgez. als: Het nieuws voor Het Sticht
Utrecht1926-1941
Het nieuws voor stad en provincie Utrecht
Vermoedelijk ten dele voortz. van de samensmelting van: Het nieuws. - Editie voor de Geldersche Vallei, Het nieuws. - Editie voor IJssel- en Lekstreek, Het nieuws. - Editie voor de Vechtstreek, Het nieuws. - Editie voor Eemland, en: Het nieuws. - Editie voor Het Sticht
Utrecht1944-ca. 1945
Het nieuws voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden, Stoutenburg, Barneveld en Ede
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden en Stoutenberg
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Rhenen, Elst, Amerongen, Leersum, Kesteren, Opheusden, Lienden, Ingen, Ommeren, Maurik en Eck en Wiel, en voortgez. als: Het nieuws voor de Geldersche vallei
Veenendaalca. 190X-ca. 1942
Het nieuws voor Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam, Henkelom, Heicop, Schoonrewoerd, Meerkerk, Lexmond en Leerbroek
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: De nieuwe vijfherenlanden : weekblad voor Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld, Leerdam, Henkelom, Asperen, Heicop, Schoonrewoerd, Meerkerk, Ameide en Leksmond
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas ..., Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn ..., Het nieuws voor Montfoort, Benschop ..., Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwpoort ..., Het nieuws voor Harmelen, Woerden ..., Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Vianenca. 1920-1942
Het nieuws voor Wijk bij Duurstede, Cothen en Werkhoven
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Vermoedelijk voortz. van: Het weekblad voor Wijk bij Duurstede, en vermoedelijk ten dele voortz. van: Het weekblad voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Doorn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Werkhoven, Houten, Odijk en Bunnik
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Doorn, Maarn, Neder- en Overlangbroek, en voortgez. als: Het nieuws voor Doorn, Wijk bij Duurstede, Maarn, Neder- en Overlangbroek, Cothen, Odijk en Werkhoven
Driebergenca. 190X-193X
Het nieuws voor Zeist : Zeister en provinciale Utrechtsche courant
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Ten dele voortz. van: Het nieuws voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Driebergen, Houten, Odijk en Bunnik, en voortgez. als: Het nieuws voor Driebergen - Rijsenburg, Zeist, Houten, Bunnik, Odijk en Werkhoven
Zeist1923?-193X
Het nieuws voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Vermoedelijk ten dele voortz. van: Het weekblad voor Zeist, Driebergen, Rijsenburg, Doorn, Neder- en Overlangbroek, Cothen Werkhoven, Houten, Odijk en Bunnik
Gesplitst in: Het nieuws voor Zeist : Zeister en provinciale Utrechtsche courant, en: Het nieuws voor Driebergen, Rijsenburg, Houten, Odijk en Bunnik
Driebergen190X?-ca. 1922
Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en Roderijs, Bergschenhoek, Leidschendam, Veur, Stompwijk, Benthuizen, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het nieuws voor Zoetermeer en omstreken
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas ..., Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn ..., Het nieuws voor Vianen, Hagestein ..., Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwspoort ..., Het nieuws voor Harmelen, Woerden ..., Het nieuws voor Montfoort, Benschop ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
Zegwaartca. 1927-1942
Het nieuws voor Zoetermeer-Zegwaart en omstreken
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land
Voortgez. als: Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart, Pijnacker, Nootdorp, Berkel en Roderijs, Bergschenhoek, Leidschendam, Veur, Stompwijk, Benthuizen, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen
Zoetermeerca. 190X-ca. 1927
Het nieuws voor IJsselstein, Jutphaas, Vreeswijk, Tull en 't Waal en Schalkwijk
Met suppl.: Bijvoegsel van Het nieuws
Kopblad van: Het nieuws : week- en advertentieblad voor stad en land; vanaf 15 jan. 1926 van: Het nieuws voor stad en land
Voortz. van: Het weekblad voor IJsselstein, Jutfaas, Vreeswijk, Tull en't Waal en Schalkwijk
Vermoedelijk samengegaan met: Het nieuws voor Bodegraven, Alphen a.d. Rijn ..., Het nieuws voor Zoetermeer, Zegwaart ..., Het nieuws voor Vianen, Hagestein ..., Het nieuws voor Schoonhoven, Nieuwspoort ..., Het nieuws voor Harmelen, Woerden ..., Het nieuws voor Montfoort, Benschop ..., en voortgez. als: Het nieuws voor de Rijn-, IJssel- en Lekstreek
IJsselstein190X?-ca. 1942
Het nieuwsblad : weekblad voor de nieuwe Veenkoloniën en Westerwolde : waarin opgenomen De Noordster
Waarschijnlijk voortz. van: De Noordster : weekblad voor de nieuwe Veenkoloniën en Westerwolde
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De Veenkoloniale : nieuws- en advertentieblad voor de nieuwe Veenkoloniën en Westerwolde
Wildervank1942-1943
Het nieuwsblad
Met extra nr: Het nieuwsblad. - Extra editie 29 juni 1947 en 19 juli 1947
Djakarta1946-...
Het nieuwsblad : weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving
Voortz. van: Het nieuwsblad voor Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en Muntendam
Sappemeer1981-...
Het nieuwsblad : dagblad voor Midden-Brabant
Voortz. van: Het nieuwsblad van het Zuiden : dagblad voor Tilburg e.o.
Voortgez. als: Brabants dagblad. - [Editie Tilburg]
Tilburg1983-1994
Nieuwsblad Achtkarspelen
Later kopblad van: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietsjerksteradeel en omstreken
Vanaf 194X? opgegaan in Bergumer courant : nieuws- en advertentieblad voor Tietjerksteradeel en omstreken
Bergum1903-194X?
Nieuwsblad Dantumadeel : nieuwsblad voor de Dokkumer Wouden en omstreken
Kopblad van: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken
Vanaf 194X opgegaan in: Bergumer courant : nieuws- en advertentieblad voor Tietjerksteradeel en omstreken
Bergum1900-194X?
Nieuwsblad de Bollenstreek
Voortz. van: Haarlems weekblad. - Editie B [Bollenstreek]
Vanaf maart 1992 hierin opgegaan: Koerier kombinatie. - Editie 4. Bollenstreek
Haarlem1986-...
Nieuwsblad De Purmer
Vanaf 7 maart 1989 hierin opgenomen: Nieuwsblad Oost-Waterland
Voortz. van: De Purmer : voor stad en ommeland
Purmerend1982-1992
Nieuwsblad de trompetter
Zie: trompetter
Nieuwsblad en algemeen advertentieblad voor West Zeeuwsch-Vlaanderen : Aardenburg ... en Zuidzande
Voortz. van: Algemeen advertentieblad voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen
Voortgez. als: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen : Aardenburg ... Zuidzande
Oostburg194X-1954?
Nieuwsblad GaasperdamAmsterdam1983-...
Nieuwsblad Geldermalsen : nieuws- en advertentieblad voor Geldermalsen en omstreken
Voortz. van: Nieuws- en advertentieblad voor Geldermalsen en omstreken
Geldermalsen1991-...
Nieuwsblad Haarlemmermeer : waarin opgenomen Hoofddorps/Venneper nieuwsblad, Badhoevese/Zwanenburgse courant
Samensmelting van: Venneper nieuwsblad, Hoofddorps nieuwsblad, Badhoevese Slotense courant, en: Zwanenburgse/Halfwegse courant : nieuwsblad voor Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarnwoude, Vijfhuizen en Zwanenburg
Aalsmeer1989-1992
Nieuwsblad HeilooHoorn1985-...
Nieuwsblad Hoeksche Waard
Voortz. van: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, IJsselmonde en Putten
Samengegaan met: Nieuwsblad voor Oost-IJsselnonde, en met een gedeelte van: Nieuwsblad voor de Alblasserwaard : Schoonhovense krant, en voortgez. als: Rotterdams nieuwsblad : onafhankelijk dagblad voor de Randstad : Regio Zuid
Den Haag1977-1982
Nieuwsblad Merwepost : voor Gorinchem en omstreken
Samensmelting van: Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, Merwepost : weekblad voor Gorkum en regio, en: Nieuwsblad huis-aan-huis
Voortgez. als: De Merwepost : nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken
Rotterdam1988-1991
Nieuwsblad Midden-Limburg
Zie: Midden-Limburg
Nieuwsblad Nieuwegein : editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Nieuwsblad Nieuwegein
Opgegaan in: De molenkruier : nieuws- en advertentieblad voor Nieuwegein Noord en Zuid en Tull en 't Waal
Houten1983-1985
Nieuwsblad nu : Voorburgse courant
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 11, Voorburgse courant
Samengegaan met: Groot Voorburg, en voortgez. als: Voorburgse courant : waarin opgenomen Groot Voorburg
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : Rijswijkse courant
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 10, Rijswijkse courant
opgegaan in: Groot Rijswijk
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : De Randwijk
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 1, De Randwijk
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : De Glazen Stad
Voortz. van: Nu : weekblad. - Editie 15, De Glazen Stad
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu
Vervangt de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland
Den Haag1992-1993
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. [Algemene editie]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - [Algemene Editie]
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 12
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 12
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 13
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 13
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 14 [Zoetermeer]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 14, Zoetermeer
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 16 [Laakkwartier]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 16, Laakkwartier
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 2 [Zeeheldenkwartier / Thomsonbuurt]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 2, Thomson Gazet
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 3 [Duinpost / Scheveningen]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 3, Duinpost / Scheveningen
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 4 [Hofstede: Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 4, Hofstede: Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 5
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 5
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 6 [Transvaal, Schilderwijk]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 6, Transvaal / Schilderswijk
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 7, [Haags weekblad: Zuiderpark, Leyenburg]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 7, Haags weekblad
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 8 [Vrederust, Leyenburg, Bouwlust]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 8, Zuidwester courant
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. Editie 9 [Moerwijk Morgenstond]
Voortz. van: Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. - Editie 9, Moerwijk Morgenstond
Hiervoor in de plaats komt één regionale uitgave, die de tot nu toe verschijnende lokale edities in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam en het Westland vervangt o.d.t.: Nieuwsblad nu
Den Haag1984-1992
Nieuwsblad nu 13
Zie: Nieuwsblad nu
Nieuwsblad Oost-Waterland
Vanaf 7 maart 1989 opgenomen in: Nieuwsblad De Purmer
Purmerend1982-1989
Nieuwsblad plus auto aktueelHeerhugowaard1989-...
Nieuwsblad Santpoort & VelserbroekIJmuiden1987-...
Nieuwsblad steden driehoek
Zie: Steden driehoek
Nieuwsblad van 's Gravenhage's-Gravenhage1855-1858
Nieuwsblad van de stad en het distrikt Roermond
Voortgez. als: Maas- en Roerbode : nieuwsblad
Roermond1856
Nieuwsblad van Deurne : nieuws- en advertentieblad voor Deurne en de Peelstreek
Na de bevrijding komt vermoedelijk hiervoor in de plaats: Deurnesche courant : nieuwsblad voor Deurne en omgeving
Deurne19XX-1944
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant
Waarschijnlijk van mrt. 1938 - sep. 1941 met suppl.: Gemeenteblad voor Heerenveen, Gemeenteblad voor Lemsterland, Gemeenteblad voor Opsterland, en: Gemeenteblad voor Utingeradeel
Met suppl.: Ekstra byblêd, Op en om de boerderij, en: Sneeker nieuws
Voortz. van: Nieuw advertentieblad
Voortgez. als: Nieuwsblad voor Zuid-Friesland
Heerenveen1901-1951
Nieuwsblad van Gasselternijveen
Zie: Nieuwsblad voor Gasselternijveen
Nieuwsblad van het Noorden
Met suppl.: Zondagsblad, en: Ter verpoozing : populair letterkundig wekelijksch bijblad ...
Op 1 juli 1935 hierin opgen.: Provinciale Groninger courant
1 aug. 1944 gedwongen samengegaan met: Het volk : socialistisch dagblad. - Editie voor Groningen en Drenthe, en t/m april 1945 voortgez. als: Het dagblad voor het Noorden
Uitg. met: Nieuwsblad van het Noorden. Infoplus
Samengegaan met: Drentse Courant, en: Groninger Dagblad. - [Ed.] Stad, en voortgezet als: Dagblad van het Noorden
Groningen1888-2002
Het nieuwsblad van het Oosten : voor Overijssel en Drente
Dagelijkse editie o.d.t.: Dagblad van het Oosten : Almelo's dagblad
Vanaf 3 sep. 1943 met edities: Het nieuwsblad van het Oosten. - Editie Reggestreek, en: Het nieuwsblad van het Oosten. - Editie De Twentsche koerier
Voortz. van: Twentsch zondagsblad : het goedkoopste weekblad voor Twente
Almelo1937?-1944
Het nieuwsblad van het Oosten. Editie De Twentsche koerier
Editie van: Het nieuwsblad van het Oosten : voor Overijssel en Drente
Voortz. van: Twentsche koerier : nieuws- en advertentieblad voor Twente
Oldenzaal1943-1944
Het nieuwsblad van het Oosten. Editie Reggestreek
Editie van: Het nieuwsblad van het Oosten : voor Overijssel en Drente
Voortz. van: De Reggestreek : weekblad voor de gemeenten Hellendoorn, Rijssen en Wierden
Nijverdal1943-1944
Nieuwsblad van het Zuiden : dagblad met ochtend- en avond-editie
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad
No. 1 (28 okt. 1944) - no. 3 (31 okt. 1944) o.d.t.: Mededeelingenblad voor Tilburg
Vanaf 20 apr. 1964 hierin opgenomen: Nieuwe Tilburgse courant
Voortgez. als: Het nieuwsblad : dagblad voor Midden-Brabant
Tilburg1917-1983
Nieuwsblad van Meester : neutraal blad voor Meester-Cornelis, Weltevreden en omstreken
Voortgez. als: Meester's nieuwsblad : neutraal blad voor Meester-Cornelis, Weltevreden en omstreken
Batavia1924-1926
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland : Kollumer Courant
Vanaf juli 2007 met suppl. op woensdag o.d.t.: Hûs oan hûs
Met: Jubileumuitgave 100 jaar [30 sept. 1980]
Voortz. van: Kollumer courant : algemeen nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en Westelijk Groningen
Kollum1950-...
Nieuwsblad voor Castricum
Voortz. van: Nieuwsblad voor Castricum en omstreken [ca.1945-197X]
Castricum197X-...
Nieuwsblad voor de Alblasserwaard, de IJssel- en Lekstreek en IJsselmonde. Editie A
Vermoedelijk komt na de bevrijding hiervoor in de plaats: Streekblad voor het eiland IJsselmonde en de Alblasserwaard
Ridderkerk1943-1944?
Nieuwsblad voor de BevelandenBredaca.1971-...
Nieuwsblad voor de Eemsmond
Met extra nr.: Sportkrant
Samensmelting van: De nieuwe Damster : onafhankelijk streekblad voor het Eemsmond gebied, en: De Bierumer
Appingedam1969-...
Het nieuwsblad voor de gemeenten Hoogezand - Sappemeer, Noord- en Zuidbroek, Muntendam, Veendam en omstreken
Zie: nieuwsblad voor Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en Muntendam
Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde
Voortz. van: Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard, IJsselmonde, Kralingen en Vlaardingen
Gedwongen samengegaan met: Nieuwe Vlaardingsche courant, en ten dele voortgez. als: De Maasmonder : algemeen nieuws- en advertentieblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde, Vlaardingen en omstreken. - Eilanden editie
Oud-Beijerland189X?-1943
Nieuwsblad voor de Residentie Atjeh en Onderhoorigheden
Voortz. van: Nieuwsblad voor het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden
Koeta-radja1938-1942
Nieuwsblad voor de residentiën Palembang, Djambi en Banka
Met extra nr.: Het 25-jarig Jubileum der Gemeente Palembang [1 apri; 1906 - 1 april 1931]
Voortz. van: Nieuws- en advertentieblad voor de residentiën Palembang, Djambi en Banka
Voortgez. als: Palembangsch nieuwsblad voor Zuid-Sumatra en Banka
Palembang1909-1939
Nieuwsblad voor Eibergen : Achterhoeks weekblad
Voortgez. als: Nieuwsblad voor Eibergen en Groenlo
Enschede1986?-1990
Nieuwsblad voor Eibergen en Groenlo
Voortz. van: Nieuwsblad voor Eibergen : Achterhoeks weekblad
Enschede1990-...
Nieuwsblad voor Gasselternijveen
Aanvankelijk o.d.t.: Nieuwsblad van Gasselternijveen; vanaf ca.1940 o.d.t.: Nieuwsblad voor Gasselternijveen en omstreken
Hoogeveen1915-1941
Nieuwsblad voor groene-hart op zondag
Vanaf jrg.5, nr.14 (5 april 1992) o.d.t.: Nieuwsblad voor het groene-hart van West-Friesland op zondag
Voortz. van: Nieuwsblad voor het groene hart van West-Friesland
Heerhugowaard1992-...
Nieuwsblad voor Heerhugowaard : gratis huis aan huis verspreid in Heerhugowaard en omgeving
Voortgez. als: Heerhugowaards nieuwsblad : gratis huis-aan-huis blad voor Heerhugowaard e.o.
Heerhugowaard1985-1989
Nieuwsblad voor Helmond : huis-aan-huis nieuwsblad voor agglomeratie Helmond
Voortgez. als: Helmonds nieuws : huis-aan-huis voor Helmond
Gennep1979-1991
Nieuwsblad voor het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden
Voortz. van: Advertentieblad voor het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden
Voortgez. als: Nieuwsblad voor de Residentie Atjeh en Onderhoorigheden
Koeta-radja1910-1938
Nieuwsblad voor het groene hart van West-Friesland
Voortz. van: Zondag : voor het groene hart van Westfriesland
Voortgez. als: Nieuwsblad voor groene-hart op zondag
Heerhugowaard1991-1992
Nieuwsblad voor het groene-hart van West-Friesland op zondag
Zie: Nieuwsblad voor groene-hart op zondag
Nieuwsblad voor het kanton Oosterhout
Vanaf 191X? met nevenedities: Madesche courant, Dongensche courant, Gilze-Rijensche courant, Teteringsche courant en: Ginnekensche courant
Vanaf ca.juli 1920 hierin opgenomen: Oosterhoutsche courant
Voortgez. als: Kanton Oosterhout : nieuwsblad voor Oosterhout e.o.
Oosterhoutca. 1874-ca. 1940
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena
Zie: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena
Samensmelting van: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. - Editie Noord, en: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. - Editie Zuid
Houten1994-...
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. Editie Noord
Ten dele voortz. van: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard
Samengegaan met: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. - Editie Zuid, en voortgez. als: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena
Houten1993-1994
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. Editie Zuid
Ten dele voortz. van: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard
Samengegaan met: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena. - Editie Noord, en voortgez. als: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena
Houten1993-1994
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De sirene [Heusden, 1943-1946]
Heusden1881-1944
Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard
Later o.d.t.: Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena
Gesplitst in: Nieuwsblad voor het land van Heusden en Altena. - Editie Noord, en: Nieuwsblad voor het land van Heusden en Altena. - Editie Zuid
Voortz. van: De sirene [Heusden]
Heusden1946-1993
Het nieuwsblad voor Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en Muntendam
Later o.d.t.: Het nieuwsblad voor de gemeenten Hoogezand / Sappemeer, Noord- en Zuidbroek, Muntendam, Veendam en omstreken
Hierin opgenomen: Het nieuws- en advertentieblad, en: De Slochter courant; vanaf 1946? hierin opgenomen: Oost-Goorecht : officieel orgaan voor Hoogezand, Sappemeer en Slochteren
Voortgez. als: Het nieuwsblad : weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving
Hoogezand1946-1981
Nieuwsblad voor Huizen
T/m 1944? kopblad van: Nieuwe Bussumsche courant
Editie van: Laarder courant de bel
Vanaf 1 juli 1982 hierin opgenomen een gedeelte van: De Gooi- en Eembode. - Editie C : Huis aan huis in Laren, Blaricum, Huizen en Eemnes
Huizen1919?-...
Nieuwsblad voor Kaatsheuvel - Loon-op-Zand en omstrekenKaatsheuvel1934-194X
Nieuwsblad voor KampenMeppel1942-1944?
Nieuwsblad voor Oldenzaal
Voortz. van: Gezinsblad voor Oldenzaal
Enschede1986-...
Nieuwsblad voor OssGennep1978?-1991
Nieuwsblad voor Overijssel : langs Reest, Vaart en Vecht : algemeen streekblad voor de gemeenten Avereest (Dedemsvaart, Balkbrug, Oud-Avereest, Sluis 6), Nieuwleusen (Den Hulst), Ommen, Hardenberg (Lutten, Slagharen), Gramsbergen (De Krim)
Komt in de plaats van: Dedemsvaartsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Dedemsvaart en omstreken, Ommer courant, Nieuwleuser courant, Zuidwolder courant, Gramsberger courant, en: Hardenberger nieuwsblad
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Dedemsvaartsche courant
Meppel1943-1944?
Nieuwsblad voor Salland : streekblad voor geheel Salland
Van 1963?-ca.1970 met editie: Zwols nieuwsblad
Verschijnt in 3 edities
Vanaf 13 mei 1981 hierin opgenomen: Olster courant : nieuws- en advertentieblad voor Olst en omstreken, en: De Wijhenaar : nieuws- en advertentieblad voor Wijhe en omstreken
Samengegaan met: Sallands weekblad, en voortgez. als: Weekblad voor Salland : waarin opgenomen het Nieuwsblad voor Salland en het Sallands weekblad
Ommen1945-1990
Het nieuwsblad voor Soest en Baarn
Verschijnt in de plaats van: De Soesterberger : nieuwsblad voor de gem. Soest, en wellicht ook van: Soester courant
Soestdijk1942-1945
Het nieuwsblad voor Sumatra
2 sept. 1950 t/m 7 okt. 1950 verschijnen noodedities i.v.m. staking
Met ongenummerde Kerst- en Oudejaarsedities en extra no. 50-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina: jrg. 2, no. 51 (30 aug. 1948)
Medan1948-...
Nieuwsblad voor Uden
Kopblad van: Veghelse courant : weekblad voor Veghel en omgeving
Veghelca.1979 - ...
Nieuwsblad voor West-Friesland op zondagHeerhugowaard1992-...
Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht : Schoonhovensche courant
Voortz. van: Schoonhovensche courant : weekblad voor de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard
Voortgez. als: Schoonhovensche courant
Schoonhoven193X?-1943
Nieuwsblad voor Zuid-SumatraWeltevreden1926-...
Nieuwsblad Voorne-Putten : in samenwerking met het Rotterdams nieuwsblad
Verschijnt regionaal als bijblad van: Rotterdamsch nieuwsblad; de inhoud komt overeen met: Nieuwe Brielsche courant : nieuws- en advretentieblad voor de Zuid-Hollandsche eilanden
Samengegaan met: Nieuwe Brielse courant, en voortgez. als: Rotterdams nieuwsblad : onafhankelijk dagblad voor de Randstad : Voorne-Putten
RotterdamCa. 1971-1982
Nieuwsblad vooruit : voor Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Scheveningen, Leidschendam, het Westland enz
Voortz. van: Vooruit : nieuwsblad voor Den Haag, Rijswijk en Voorburg
Op 3 okt. 1908 hiervan afgesplitst en als editie verschenen: Schevenings nieuwsblad : gewijd aan de belangen van Scheveningen-bad en -dorp
's-Gravenhage1907-1914?
Nieuwsblad vooruit : vrijzinnig nieuwsblad voor het Gooi
Voortz. van: Vooruit : vrijzinnig nieuwsblad voor het Gooi
Hilversum1919-192X?
Nieuwsblad IJmuiden
Vanaf 5 jan. 1983 hierin opgenomen: Weekblad De IJmond
Voortz. van: Nieuws- en advertentieblad IJmuiden
Beverwijk1982-...
De nieuwsbode : dagblad van Soerabaya
Met: Extra-nummers
Met suppl.: Bijblad van De nieuwsbode : dagblad van Soerabaya [eind okt. 1865 - juni 1867], en: Bijvoegsel behoorende bij De nieuwsbode
Soerabaya1861-1869
De nieuwsbode : 's-Gravenhaagsch nieuws- en advertentieblad's-Gravenhage1866-1867
De nieuwsbode : weekblad voor Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder, Bunnik, Odijk en Werkhoven
Voortz. van: Zeister nieuwsbode
Gesplitst in: De nieuwsbode. - Editie Groot-Zeist, en: De nieuwsbode. - Editie Heuvelrug
Zeist1967-1979
De nieuwsbode. Editie Groot-Zeist
In 1981 hierin opgenomen: Groot Zeist
Ten dele voortz. van: De nieuwsbode : weekblad voor Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder, Bunnik, Odijk en Werkhoven
Zeist1980-...
De nieuwsbode. Editie Heuvelrug
Ten dele voortz. van: De nieuwsbode : weekblad voor Zeist, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder, Bunnik, Odijk en Werkhoven
Zeist1980-...
Nieuwsbode : weekblad voor Tilburg-Noord - Loon op Zand - Udenhout
Voortz. van: Wijkkrant Tilburg Noord : Stokhasselt - Heikant - Quirijnstok
Tilburg1990-...
Nieuwsbode extra : verschijnt elke woensdag huis aan huis op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Editie Goeree-OverflakkeeZierikzee1988?-...
Nieuwsbode extra : verschijnt elke woensdag huis aan huis op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Editie Schouwen-DuivelandZierikzee1988?-...
Nieuwsbrief Duivendrecht : periodiek nieuwsblad van de Dorpsraad DuivendrechtDuivendrecht19XX-...
De nieuwsbron : algemeen Nederlandsch dagblad
Met extra nr.: jrg. 3, no. 115 (4 april 1930) = Jubielumnummer
Voortz. van: De nieuwsgier : dagblad voor (Westelijk) 's-Gravenhage
's-Gravenhage1929-1944
Nieuwsbulletin
Nrs. 150, 156, 162, 168, o.d.t.: Geïllustreerde zaterdagavondeditie van het Nieuwsbulletin
[Amsterdam]1944-1945
Nieuwsbulletin
Met suppl.: Bijlage van het nieuwsbulletin
Samengegaan met: OZO : Oranje zal overwinnen [Hoornaar], en voortgez. als: De partisaan van het woord : Nieuwsbulletin, OZO, Telex, Vrijbuiter : streekblad voor de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Land van Altena
Gorinchem1944-1945
De nieuwsgier
Voortz. van: Tanah Abang bode
Batavia1945-1957
Nieuwsweek. [Dinsdag-editie]
Voortz. van: Wijknieuws Ridderveld
Leiden1982-...
Nieuwsweek. [Zaterdag-editie]Leiden19XX-...
Nieuwsweek. [Zondag-editie]Alphen a/d Rijn1982-...
Nieuw-Volendam
Voortz. van: Nivo-blad : nieuws- en advertentieblad voor Volendam en omgeving [1939?-1944]
Volendam1947?-...
Nippon times
Voortz. van: The Japan times and advertiser
Voortgez. als: The Japan times : "all the news without fear of favor"
Tokyo1943-1956
Nivo-blad : nieuws- en advertentieblad voor Volendam en omgeving
Voortz. van: Nieuw Volendam [1938-1939?]
Voortgez. als: Nieuw-Volendam [1947?-...]
Volendam1939?-1944
Nobo : e korant más lesá den Pueblo di AntiyasScherpenheuvel Z/N, Korsou1973-...
Nood-uitgave der Friesche courant
Zie: Friesche courant
De Noord Brabanter : Noordbrabantsch dagblad
Samensmelting van: De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad, en: Noordbrabantsch dagblad
Voortgez. als: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin
's-Hertogenbosch1895-1910
Noord en Waalbode : huis-aan-huis verschijnend nieuwsblad
Samensmelting van: Noord- en Waalbode : nieuws- en advertentieblad voor Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes en Rijsoord. - Editie A, Noord- en Waalbode : nieuws- en advertentieblad voor Barendrecht, Hendrik Ido Ambacht en Heerjansdam. - Editie B, en de woensdaguitgave van: Het Zuiden. - Editie G, Ridderkerk e.o.
Rotterdam1982-...
Noord- en Zuid-Hollandsche courant : algemeen advertentiebladAmsterdam187X-1872
Noord Groninger courant. Bedumer editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Bedum en omstreken, Nieuws- en advertentieblad voor Hunsingo en omstreken, De Hoogelandster : nieuws- en advertentieblad, en: De Ommelanden : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen
Gedwongen samengegaan met: Noord Groninger courant. - Ommelander editie, en voortgez. als: Noord Groninger courant. - Ommelander en Bedumer editie
[S.l.]1942-1943
Noord Groninger courant. Delfzijlsche en Appingedammer editie
Voortz. van: Echo van het hooge Noorden : (Delfzijlsche en Appingedammer editie van de Noord Gron. ct.)
Uithuizen1943-1945
Noord Groninger courant. Hoogelandster editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Bedum en omstreken, Nieuws- en advertentieblad voor Hunsingo en omstreken, De Hoogelandster : nieuws- en advertentieblad, en: De Ommelanden : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen
Gedwongen samengegaan met: Noord Groninger courant. - Hunsingoër editie, en voortgez. als: Noord Groninger courant. - Hunsingoër en Hoogelandster editie
[S.l.]1942-1943
Noord Groninger courant. Hoogelandster en Hunsingoër editie
Gedwongen samensmelting van: Noord Groninger courant. - Hoogelandster editie, en Noord Groninger courant. - Hunsingoër editie
Na de bevrijding komen hiervoor in de plaats: Noorder koerier : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen. - Hoogelandster editie, en: Noorder koerier : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen. - Hunsingoër editie
Uithuizen1943-1945
Noord Groninger courant. Hunsingoër editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Bedum en omstreken, Nieuws- en advertentieblad voor Hunsingo en omstreken, De Hoogelandster : nieuws- en advertentieblad, en: De Ommelanden : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen
Gedwongen samengegaan met: Noord Groninger courant. - Hoogelandster editie, en voortgez. als: Noord Groninger courant. - Hunsingoër en Hoogelandster editie
[S.l.]1942-1943
Noord Groninger courant. Ommelander editie
Ten dele voortz. van de gedwongen samensmelting van: Algemeen nieuws- en advertentieblad voor Bedum en omstreken, Nieuws- en advertentieblad voor Hunsingo en omstreken, De Hoogelandster : nieuws- en advertentieblad, en: De Ommelanden : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen
Gedwongen samengegaan met: Noord Groninger courant. - Bedumer editie, en voortgez. als: Noord Groninger courant. - Ommelander en Bedumer editie
[S.l.]1942-1943
Noord Groninger courant. Ommelander en Bedumer editie
Gedwongen samensmelting van: Noord Groninger courant. - Ommelander editie, en Noord Groninger courant. - Bedumer editie
Na de bevrijding komt hiervoor (o.a.?) in de plaats: Noorder koerier : algemeen nieuws- en advertentieblad voor Noordelijk Groningen. - Ommelander editie
Uithuizen1943-1945
Noord Veluws dagblad
Vanaf 16 maart 1993 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Kopblad van: Nieuwe Apeldoornsche courant; vanaf 8 febr. 1992 kopblad van: Apeldoornse courant
Voortgez. als: Gelders dagblad. - Ed. Veluwe-Noord
Apeldoorn197X-1994
De Noord-Amsterdammer
Opgegaan in: Amsterdams stadsblad Noord
Komt in de plaats van: Amsterdamsche post : waarin opgenomen Wiering's weekbladen (20e jaargang) Amsterdamsche buurtbladen (30e jaargang) De Noord Amsterdammer (15e jaargang)
Purmerendca.1945-1992
Noord-Brabander
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende tot den Noord-Brabander
Vanaf 1 jan. 1842 o.d.t.: De Noord-Brabander
Voortgez. als: De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad
's Bosch1829-1849
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad
Met extra nrs.: Bijvoegsel van de Noordbrabanter : staat- en letterkundig dagblad [ca. 1870], De Noord-Brabanter : buitengewoon nommer [11 mei 1849], en: Bijvoegsel behoorende tot de Noordbrabanter [ca.1857]
Vanaf 187X? o.d.t.: De Noord Brabanter
Voortz. van: Noord-Brabander
Samengegaan met: Noordbrabantsch dagblad, en voortgez. als: De Noord Brabanter : Noordbrabantsch dagblad
's Bosch1849-1895
Noordbrabantsch dagblad
Samengegaan met: De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad, en voortgez. als: De Noord Brabanter : Noordbrabantsch dagblad
's-Hertogenbosch1892-1895
Noordbrabantsch dagblad het huisgezin. [Brabantse editie]
Met suppl.: Onze eigen krant [ca.1938], Het bottende hout, en: De vrouw en haar huis
11 aug. 1914 - 31 maart 1922 ; 23 februari 1924 - 31 okt. 1941 met: Stadseditie (zonder editievermelding), en: Streekeditie (vanaf 20 mei 1915 editievermelding: met blokjes; vanaf 1 okt. 1941 met: * * )
Hiernaast verschijnt een landelijke editie o.d.t: RK dagblad het huisgezin; vanaf 18 maart 1918 o.d.t.: Het huisgezin : roomsch-katholiek dagblad voor Nederland; vanaf 4 december 1930 o.d.t.: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin. - [Landelijke editie]
Vanaf 4 jan. 1929 met kopblad: Boxtelsche courant : weekblad voor Boxtel en omstreken
Voortz. van: De Noord Brabanter : Noordbrabantsch dagblad
Gedwongen samengegaan met: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, en voortgez. als: Noordbrabantsche courant : ter vervanging van de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant en van het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin : dagblad voor 's-Hertogenbosch en de provincie Noordbrabant
's-Hertogenbosch1910-1941
Noordbrabantsch dagblad het huisgezin. [Landelijke editie]
Met suppl.: Onze eigen krant [ca. 1938], Het bottende hout, en: De vrouw en haar huis
Hiernaast verschijnt een Brabantse editie o.d.t.: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin. - [Brabantse editie]
Voortz. van: Het huisgezin : roomsch-katholiek dagblad voor Nederland
's-Hertogenbosch1930-1941
Noordbrabantsche courant : ter vervanging van de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant en van het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin : dagblad voor 's-Hertogenbosch en de provincie Noordbrabant
Er verschijnt een Editie Stad, en een Editie Provincie (deze laatste editie is aangegeven met twee blokjes in de kop)
Gedwongen samensmelting van: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin, en: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant
Voortgez. als: Nieuwe Brabantsche courant
's-Hertogenbosch1941-1943
Noordelijk dagblad : gemeenschappelijke uitgave van de Provinciale Groninger courant, Nieuwe provinciale Groninger courant, Groninger dagblad, Nieuwsblad van het Noorden, en de Prov[inciale] Drentsche en Asser courant
Niet verder verschenen
Groningen1923
Het Noorden : nieuwe Groninger
Met suppl.: Bijvoegsel van Het Noorden
Met extra nrs. o.d.t.: Het Noorden. Bulletin
Groningen1868?-1871
Het Noorden : dagblad voor Cheribon, Tegal, Pekalongan en de Residentie Banjoemas : waarin opgenomen Het "Nieuwsblad voor de Noordkust van Java"
Vanaf 194X? met suppl.: Sport-echo; vanaf 19 jan. 1929 met wekelijks suppl.: Ons eigen krantje : bijvoegsel dagblad Het Noorden
Tegal1919?-...
Het Noorden. BulletinAmsterdam1870-1871
Noorder krant : weekblad voor de gemeenten Bedum, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer en 't Zandt
Samensmelting van: De Bedumer : orgaan van de AR-Kiesvereniging te Bedum "De Bedumer", en: Fivelnieuws : weekblad voor de gemeenten Loppersum, Stedum en 't Zandt
Bedum1975-...
De Noordergids
Voortz. van: Weekblad de Noordergids
Voortgez. als: Maasstad : weekbladen. - [Editie] De Noordergids : Het Noorden, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, Provenierswijk en Weena
Rotterdam1971-1992
Noordhollands dagblad : dagblad voor Westfriesland
Met suppl.: Tussen 2 weken
Voortz. van: Nieuw Noordhollandsch dagblad : voor West-Friesland
Opgegaan in: Dagblad voor West-Friesland [1948-...]
Hoorn1952-1981
Noordhollands dagblad : dagblad voor Alkmaar en omgeving
Voortz. van: Nieuw Noordhollandsch dagblad : voor Alkmaar en omgeving
Opgegaan in: Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Hoorn1952-1981
Noordhollands dagblad : Alkmaarsche courant
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : Dagblad voor West-Friesland
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Dagblad voor West-Friesland
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : Enkhuizer courant
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Enkhuizer courant : dagblad voor Hollands Noorderkwartier
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : dagblad Kennemerland
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Dagblad Kennemerland : Noordhollands dagblad
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : dagblad Zaanstreek
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Dagblad Zaanstreek : Noordhollands dagblad
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : nieuwe Noordhollandse courant
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Nieuwe Noordhollandse courant. - Midden-Noordholland editie
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : Helderse courant
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Heldersche courant : nieuws- en advertentieblad
Alkmaar1995-...
Noordhollands dagblad : Schager courant
Vanaf 21 maart 2004 met suppl.: NHD Zondags
Voortz. van: Schager courant
Alkmaar1995-...
Noordhollandsch dagblad (Ons blad) : RK nieuws- en advertentieblad voor Noord-Holland
Voortz. van: Ons blad : RK nieuws- en advertentieblad voor Noord-Holland
Op 5 mei 1945 samengegaan met: Westfriesch dagblad onze courant, Alkmaarsch dagblad: RK dagblad voor Alkmaar en omstreken, Schager dagblad : RK dagblad voor Schagen en omstreken, en voortgez. als: Westfriesch dagblad
Alkmaar1921-1941
Noordhollandsche courant
Voortgez. als: Watergraafsmeer courant
[S.l.]1778-1781
De Noordhollandsche courant : voortzetting van de Alkmaarsche courant : dagblad voor Alkmaar en omstreken
Komt in de plaats van: Dagblad voor Noord-Holland. - Alkmaarsche editie
Voortgez. als: Dagblad voor Alkmaar
Alkmaar1946-1947
De Noordkust
Niet verder verschenen
Cheribon1913?-1917
Noordlimburgs nieuws
Zie: Grens en Maas
Noordlimburgs nieuws
Zie: Grens en Maas
De Noord-Ooster : algemeen nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Landbouw-courant behoorende bij de Noord-Ooster, Plus : bijlage voor het weekeinde, en: Inclusief : weekeindbijlage
Vanaf 1 sept. 1973 kopblad van: De Winschoter courant
In okt. 1920 hierin opgenomen: Nieuwe Veendammer courant : algemeen nieuws- en advertentieblad; later hierin opgenomen: Pekelder courant; ca.1962 hierin opgenomen: De nieuwe veenkoloniale, en: De Hunzestroom; 1 sept. 1973 hierin opgenomen: Oostgroninger dagblad : voor Veendam, Wildervank, Muntendam e.o.
Voortgez. als: Dagblad de Noord-Ooster : met de Winschoter courant hèt dagblad voor Noordoost Nederland
Wildervank1904-1986
De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. Bergumer editie
Ten dele voortz. van gedwongen samensmelting van: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken, Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en: Nieuwe Dockumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Bergumer courant : nieuws- en advertentieblad voor Tietjerksteradeel en omstreken
Bergum1942-1945
De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. Dokkumer editie
Ten dele voortz. van gedwongen samensmelting van: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken, Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en: Nieuwe Dockumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Nieuwe Dockumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland [1945-...]
Dokkum1942-1945
De Noordoosthoek : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen. Kollumer editie
Ten dele voortz. van gedwongen samensmelting van: Bergumer courant : weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken, Kollumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en het Westelijk deel der provincie Groningen, en: Nieuwe Dockumer courant : nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Kollumer courant : algemeen nieuwsblad voor Noord-Oost Friesland en Westelijk Groningen
Kollum1942-1945
De Noordoostpolder : weekblad voor den Noordoostelijken polder
Vanaf ca.1980 verschijnt op maandag een editie van De Noordoostpolder o.d.t.: De polderkrant
Voortzetting van het illegale blad: De Duikhoek (Winkel 147)
Balk1944-...
De Noordstar : nieuwsblad voor Friesland, Groningen en DrentheGroningen1869-1874?
De Noordster : weekblad voor de nieuwe Veenkoloniën en Westerwolde
Waarschijnlijk voortgez. als: Het nieuwsblad : weekblad voor de nieuwe Veenkoloniën en Westerwolde : waarin opgenomen de Noordster
Stadskanaal194X-1942
Noord-Veluwe : voor Harderwijk, Hierden, Tonsel, Ermelo, Nunspeet, Hulshorst, Elspeet, Doornspijk, Putten
Waarschijnlijk gedwongen samensmelting van: De Elspeeter, De Ermeloër, Harderwijker courant : Overveluwsch weekblad : nieuws- en advertentieblad voor: Harderwijk, Hierden, Tonsel, Ermelo, Nunspeet, Hulshorst, Elspeet, Doornspijk, Putten, enz., Hierdensche courant, en: De Nunspeeter
Gedwongen samengegaan met: De homoet : nieuws- en advertentieblad voor Hattem en de Noord-Veluwe, en: Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde en omstreken, en ten dele voortgez. als: Veluwsche courant : streekblad voor de Noord-Veluwe. - Editie B [Harderwijk, Ermelo]
Harderwijk1941-1942
De NoordwesthoekSt. Anna parochie1975?-...
De Noordwesthoek van Friesland : waarin opgenomen Bildtsche courant, Franeker courant, Harlinger courant. Bildtsche editie
Ten dele voortz. van gedwongen samensmelting van: Bildtsche courant, Franeker courant, en: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Bildtsche courant
St. Anna parochie1942-1945
De Noordwesthoek van Friesland : waarin opgenomen Bildtsche courant, Franeker courant, Harlinger courant. Franeker editie
Ten dele voortzetting van gedwongen samensmelting van: Bildtsche courant, Franeker courant, en: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Nieuwe Franeker courant
Franeker1942-1945
De Noordwesthoek van Friesland : waarin opgenomen Bildtsche courant, Franeker courant, Harlinger courant. Harlinger editie
Ten dele voortzetting van gedwongen samensmelting van: Bildtsche courant, Franeker courant, en: Harlinger courant : officieel orgaan van de gemeente Harlingen
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: De vrije Harlinger
Harlingen1942-1945
De Noordwijkerhouter : nieuws- en advertentieblad voor Noordwijkerhout
Vanaf 3 dec. 1981 o.d.t.: Noordwijkerhouter : huis aan huis
Noordwijk1973?-...
Noordwijkerhouts weekblad : nieuws- en advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk, en LangevelderslagRijnsburg1981-...
Noordwijks weekblad : nieuwsblad voor NoordwijkRijnsburg1980?-...
Le Nord : journal quotidienBruxelles1855-1916?
The North-China herald
Met suppl.: Supplement to the North-China herald
Samengegaan met: The North-China overland herald and market report, en voortgez. als: The North-China herald and market report
Shanghai1850-1867
The North-China herald and market report
Samensmelting van: The North-China overland herald and market report, en: The North-China herald
Samengegaan met: Supreme court and consular gazette, en voortgez. als: The North-China herald and supreme court and consular gazette
Shanghai1867-1869
The North-China herald and supreme court and consular gazette
Weekeditie van: The North China daily news
Samensmelting van: Supreme court and consular gazette, en: The North-China herald and market report
Shanghai1870-...
De notenkraker
Als zelfstandige uitg. verschijnt het blad daarnaast als suppl. in combinatie met: Het volk : dagblad voor de Arbeiderspartij (meerdere edities), Voorwaarts : sociaal-democratisch dagblad (meerdere edities), Het Haagsche volk [1924-1931], en: Vooruit : dagblad voor de arbeiderspartij (meerdere edities)
Voortz. van: Het volk. - Zondagsblad
Niet verder verschenen
Amsterdam1907-1936
De notenkraker : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1907-1936Laren1974
Notulen van het verhandelde in de vergadering van den Provincialen Raad van Oost-Java
Zie: Provinciaal blad van Oost-Java
Les nouvelles : journal trihebdomadaire donnant les dernières nouvelles de la guerre et résumant la situation d'après les communiqués officielsMaestricht1914-1918
NRC
Zie: Nieuwe Rotterdamsche courant
NRC : overzeesche weekeditie : [weekeditie voor West-Indië]
Met extra nr.: Kerstnummer [20 dec. 1947]
Kan beschouwd worden als gedeeltelijke voortz. van: Nieuwe Rotterdamsche courant. - Editie voor Oost- en West-Indië
Als voortz. is te beschouwen: NRC Handelsblad : weekeditie voor het buitenland
Rotterdam1947-1970?
NRC : overzeesche weekeditie : [week-editie voor (Nederlandsch) Indië]
Met extra nr.: Kerstnummer (20 dec. 1947)
Kan beschouwd worden als gedeeltelijke voortz. van: Nieuwe Rotterdamsche courant. - Editie voor Oost- en West-Indië
Rotterdam1947-194X?
NRC de week : internationale editie NRC Handelsblad
Voortz. van: NRC Handelsblad : weekeditie voor het buitenland
Rotterdam2007-...
NRC Handelsblad
Met suppl.: NRC Handelsblad. Cultureel supplement CS, Z : Zaterdags bijvoegsel van NRC Handelsblad, NRC Handelsblad. Wetenschap en onderwijs + NRC Handelsblad. Mens en bedrijf [vanaf 12 okt. 1988: NRC Handelsblad. Supplement economie], NRC Handelsblad. Zaterdags boeken bijvoegsel [7 maart 1987 - 27 nov. 1993; vanaf 4 dec. 1993: Boeken], NRC Handelsblad. Donderdag agenda [1 okt. 1987 - 24 nov. 1988, 21 sept. 1989 - 11 febr. 1993] + NRC Handelsblad. Woensdag agenda [30 nov. 1988 - 13 sept. 1989] + Weekagenda [18 febr. 1993] - ... + en: NRC Handelsblad. CS literair [2 febr. 1990 - ...], Vanaf 6 febr. 2006 met aparte ochtendkrant op tabloidformaat o.d.t.: NRC.next
Vanaf dec. 1998 met suppl.: M = ISSN 1389-238X
Weekuitgave o.d.t.: NRC Handelsblad : weekeditie voor het buitenland
Evenals Handelsblad NRC [1970-1972] onstaan na samensmelting van: Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, en: Algemeen handelsblad
Vanaf 2 mei 1972 hierin opgenomen: Handelsblad NRC
Vanaf apr. 2009 zaterdagkatern Zaterdag&cetera samengegaan met M, ISSN 1389-238X + en voortgez. als: NRC Weekblad, ISSN
Rotterdam1970-...
NRC Handelsblad
Zie: NRC.next
NRC Handelsblad : weekeditie voor het buitenland. Weeked. buitenland
Als voortzetting te beschouwen van: NRC : overzeesche weekeditie : [weekeditie voor West-Indië]
Voortgez. als: NRC de week
Rotterdam1970?-...
NRC Handelsblad 1970/1980 : een bloemlezing uit de eerste 10 jaarAmsterdam1980
NRC Handelsblad M
Zie: M
NRC.next
Met suppl.: Next.guide = ISSN 1875-4384
Rotterdam2006-...
NRC weekblad
Suppl. op: NRC Handelsblad = ISSN 0002-5259
Samensmelting van: M = ISSN 1389-238X, en: Zaterdag &cetera, zaterdagkatern van NRC Handelsblad
Rotterdam2009-...
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. [Algemene Editie]
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - [Algemene Editie]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. [Editie] De Weimar
Vermoedelijk voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
's-Gravenhage1976-197X?
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 1, De Randwijk
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : De Randwijk
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omstreken. Editie 10, Rijswijkse courant
Voortz. van: Rijswijsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Rijswijk, Den Haag (Laakkwartier), Voorburg en Delft
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : Rijswijkse courant
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 11, Voorburgse courant
Voortz. van: Voorburgsche courant : wekelijksch nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Voorburg, Rijswijk en Leidschendam
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : Voorburgse courant
Den Haag1976?-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 14, Zoetermeer
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 14 [Zoetermeer]
Den Haag1976?-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 16, Laakkwartier
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 16 [Laakkwartier]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 2, Thomson gazet
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 2 [Zeeheldenkwartier / Thomsonbuurt]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 3, Duinpost/Scheveningen
Voortz. van en editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 3 [Duinpost / Scheveningen]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 4, Hofstede: Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 4 [Hofstede: Benoordenhout, Bezuidenhout, Marlot en Mariahoeve]
Den Haag1976?-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 5
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 5
Den Haag1976?-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 6, Transvaal/Schilderswijk
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 6 [Transvaal, Schilderswijk
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 7, Haags weekblad
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 7 [Haags weekblad: Zuiderpark, Leyenburg]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 8, Zuidwester courant
Voortz. van: Zuidwester courant : op woensdag in elk gezin in Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust, Vrederust, Leyenburg
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 8 [Vrederust, Leyenburg, Bouwlust]
Den Haag1976-1983
Nu : weekblad voor Den Haag en omgeving. Editie 9, Moerwijk/Morgenstond
Voortz. van een editie van: Haags stadsblad : koopskoop
Voortgez. als: Nieuwsblad nu : voor Groot Den Haag. - Editie 9 [Moerwijk Morgenstond]
Den Haag1976-1983
Nuenens weekblad : weekblad voor Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Lieshout en MariahoutNuenen1991-...
Nunspeet vooruit
Aanvankelijk o.d.t.: Nieuws- en advertentieblad Nunspeet vooruit
Nunspeet1935-...
Nunspeter courantMeppel1966?-...
Nusa Tenggara : menunjang pembangunan untuk mempertinggi ketahanan nasional
Voortgez. als: Nusa
Voortz. van: Angkatan bersendjata. - Edisi Nusa Tenggara
Denpasar1978-2001
Nusantara : suara umum merdekaDenpasar1950?-...
Nusantara : mengabdi kepentingan nasionalDjakarta1958-...
Nwe Vlaardingse courant : huis-aan-huis verschijnend weekblad
Voortz. van: Nieuwe Vlaardingsche courant
Rotterdam1982-...
Nymeegsche courant
Voortgez. als: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant
Nijmegen1801?-1837
NZZ
Zie: Neue Zürcher Zeitung und Schweizerisches Handelsblatt
Nijkerk nu
Voortz. van de samensmelting van de woensdaguitgave van: Nijkerksche courant : nieuws- en advertentieblad, en: Present : nieuws- en advertentieblad voor Eemland en Vallei
Vanaf jan. 1986 hierin opgenomen: Nijkerksche courant : nieuws- en advertentieblad
Amersfoort1984-...
Nijkerksche courant : nieuws- en advertentieblad
Vanaf 193X hierin opgenomen: Nieuwsblad voor stad en land
Vanaf 3 okt. 1984 is de woensdaguitgave voortgez. als: Nijkerk nu : huis aan huis blad voor Nijkerk e.o
Opgegaan in: Nijkerk nu
Nijkerk1867-1986
Nijmeegs dagblad
Zie: Nijmeegsch dagblad
Nijmeegsch dagblad
Vanaf 16 maart 1993 met wekelijks suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Vanaf mei 1945 editie van: Geldersch dagblad : nooduitgave. - Editie voor Zuid-Gelderland; vanaf 2 juli 1951 kopblad van: Arnhemsche courant
jrg. 1, no. 1 (22 sept. 1944) o.d.t.: Nijmeegsche illegale pers
Komt in de plaats van: Provinciale Geldersche courant : Nijmeegsche courant
Vanaf 3 apr. 1947 o.d.t.: Nijmeegs dagblad
Op 1 mei 1993 verschijnt hetzelfde nummer onder twee verschillende koppen: Nijmeegs dagblad, en: Gelders dagblad. - [Ed. Betuwe]
Voortgez. als: Gelders dagblad. - [Ed. Betuwe]
Nijmegen1944-1993
Nijmeegsche courant
Zie: Nymeegsche courant
Nijmeegsche illegale pers
Zie: Nijmeegsch dagblad
Nijmegen stad
Voortz. van: Weekend koerier : weekblad voor het stadsgewest Nijmegen
Gennep1990-1991
De Nijsmoune : dorpskrant voor KootstertilleKootstertille19XX-...