Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
's Graavenhaagsche courant
Zie: Haagsche courant
's Gravenhaagsche courant
Met suppl.: Bijvoegsel behorende tot de 's Gravenhaagsche courant
Met extra nrs o.d.t.: Buitengewone 's-Gravenhaagsche courant, en: Buitengewoone 's-Gravenhaagsche courant
No. 1 (19 nov 1813) - no. 2 (20 nov 1813) o.d.t.: Haagsche courant
Voortz. van: Staatkundig dagblad der monden van de Maas
Voortgez. als: Dagblad van 's Gravenhage
's-Gravenhage1813-1827
De 's Gravenhaagsche nieuwsbode
Tijdelijk (vanaf 13 febr. 1855 voor onbekende duur) met suppl.: Bijblad tot den 's-Gravenhaagschen nieuwsbode : handelingen der Staten-Generaal
Voortz. van: De Haagsche nieuwsbode [1836-1840?]
Voortgez. als: Residentie-blad
's-Gravenhage1840?-1856
De 's Gravenhaagsche nieuwsbode
Voortz. van: Residentie-blad
Samengegaan met: Nederlandsch Indië : staat- en letterkundig nieuwsblad, en voortgez. als: Nieuw dagblad van 's Gravenhage : staat- en leterkundig nieuwsblad voor Moederland en Nederlandsch-Indië
's Gravenhage1857-1861
's Gravenhaagse courant
Zie: s Gravenhaegse courant
's Gravenhaagse na-courant
Zie: s Gravenhaegse courant
's Gravenhaegse courant
Enkele nrs. met suppl.: Bijvoegzel op de 's Gravenhaagse courant
22 sep. 1787 - 17 jan. 1795 met zaterdagsuppl.: Hof courant
Speciale nrs. o.d.t.: 's Gravenhaegsche extra-courant, 's Gravenhaegse na-courant, 's Gravenhaagse na-courant, 's Gravenhaegse extraordinaire courant, en: Grafschrift opwijle Haare Koningl. Hoogheyt Anna (9 feb? 1759)
Vanaf 1774, no. 118 (3 okt.) o.d.t.: 's Gravenhaagse courant
Vanaf 24 jan. 1795 hierin opgenomen: Hof courant
Voortgez. als: Haagsche courant [1795-1811]
's-Gravenhage1708-1795
's Hertogenbossche vaderlandsche courant
Met extra nrs. o.d.t.: Extra Bossche courant
Voortz. van: 's Hertogenbossche courant
Voortgez. als: Bossche vaderlandsche courant
's Bosch1794-1798
Saint Martin day by daySt. Philipsburg1911-1920
Salland : nieuws- en advertentieblad voor Deventer en omstreken
Vanaf 1 okt. 1941 opgegaan in: De koerier : Deventer dagblad
Deventer[1907-1941]
Salland's volksblad : nieuws- en advertentieblad voor de Vechtstreek
Vanaf 19xx - 194x? met kopbladen: Vroomshoopse courant, en: Nieuwe Dedemsvaartsche courant
HardenbergCa. 1902-ca. 1967
Sallands dagblad : dagblad voor Salland, Noord- en Midden-Overijssel
Vanaf 16 maart 1993 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland
Kopblad van en jaargangnummering overgenomen van: Deventer dagblad : algemeene koerier voor Overijssel en Gelderland; 18 febr. 1994 is de jaargangnummering overgenomen van: Zutphens dagblad : waarin opgenomen Dagblad voor de Graafschap
Opgegaan in: Overijsselsch dagblad : provinciaal dagblad voor Overijssel en Noordelijk Gelderland
Deventerca.1968-1994
Sallands weekblad
Samengegaan met: Nieuwsblad voor Salland : streekblad voor geheel Salland, en voortgez. als: Weekblad voor Salland : waarin opgenomen het Nieuwsblad voor Salland en het Sallands weekblad
Hengelo (O)1956?-1990
Le salut social, moniteur du commerce véridique : journal des droits de l'hommeParis1848
Samarangsch advertentie-blad
Met suppl.: Bijvoegsel van het Samarangsch advertentie-blad
Voorgez. als: Samarangsche courant
Samarang1845-1851
Samarangsch advertentie-blad
Met suppl.: Bijvoegsel behoorende bij het Samarangsch advertentie-blad van ... ; Buitengewoon bij het Samarangsch advertentie-blad van ... , Telegraphisch berigt, en vanaf 12 maart 1852 met suppl.: Bijblad voor de aankondigingen in het schrift van alle natiën. - later o.d.t. Chinees bijblad
Met extra nrs. o.d.t.: Extra nummer van het Samarangsch advertentie-blad
Voorgez. als: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentieblad
Samarang1852-1863
Samarangsche courant
Met extra nrs.: o.d.t.: Buitengewone Samarangsche courant, en: Extra nummer van de Samarangsche courant
Voortz. van: Samarangsch advertentie-blad [1845-1851]
Voortgez. als: Het Indisch vaderland : (Samarangsche courant)
Samarang1851-1880
San Francisco daily herald[San Francisco]1850-1863
San Francisco shipping list and prices current
Voortgez. als: Prices current and shipping list
San Francisco1852
Santpoorts weekblad : huis aan huisSantpoort1930?-...
De Sassenheimer : nieuws- en advertentieblad voor Sassenheim, De Engel en De KaagNoordwijk1971?-...
Sassenheimsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Sassenheim en omstreken
Opgegaan in: Ons weekblad : nieuws- en advertentieblad voor de Bloembollenstreek
Sassenheim1927?-1941?
Sassenheimse courant : nieuws- en advertentieblad voor Sassenheim
Waarschijnlijk ten dele voortz. van: Bloembollenkrant
Samengegaan met: Lisser courant : nieuws- en advertentieblad voor Lisse, en: Hillegomse courant : nieuws- en advertentieblad voor Hillegom, en voortgez. als: Bloembollenkrant : weekblad voor Sassenheim, Hillegom, Lisse, Voorhout en Warmond
Rijnsburg1988-1990
Saturdagsche courant van nieuws, smaak en vernuftParamaribo1794
The saturday evening post
Zie: zaterdag avond post
Schagen op zondagHeerhugowaard1987-...
Schager courant
Met suppl. o.d.t.: Bijvoegsel, Geïllustreerd zondagsblad voor de Schager courant en: Van dit en van dat en van alles wat
Met extra nrs. o.d.t.: Extra blad en: Extra nummer
Gedwongen samengegaan met: Heldersche courant : dagblad voor Den Helder en Hollands Noorderkwartier, en voortgez. als: Dagblad voor Hollands Noorderkwartier (vanaf mei 1942 o.d.t.: Dagblad voor Noord-Holland. - Schager editie, en: Dagblad voor Noord-Holland. - Heldersche editie)
SchagenCa. 1857-1941
Schager courant
Kopblad van: Noord-Hollandsche courant
Vermoedelijk voortz. van: Nieuwe Schager courant - in de plaats gekomen van: Dagblad voor Noord-Holland. - Schager editie
Voortgez. als: Noordhollands dagblad : Schager courant
Schagenca. 1945-1995
Schager courant
Zie: Noordhollands dagblad
Schager weekbladSchagen1965?-...
De schakel : Haps aktueel en informatief nieuwsHaps19XX-...
De schakel : informatie- en advertentieblad voor Aalst-WaalreWaalre1976?-...
De schakel
Van ca.1962 - 20 dec. 1984 met editie: Rhoon vooruit
Barendrecht194X?-...
De schakel : huis-aan-huis familiebladZuidlaren1981-...
De schakel : nieuws- en advertentie weekblad. [Editie] Hoeksche Waard
Voortz. van: Hoeksche Waard koerier
Barendrecht1992-...
De schakel. Editie B: Albrandswaard
Voortz. van: Rhoon vooruit
Barendrecht1985-...
Schakel : nieuws- en advertentieblad voor Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek
Samengegaan met: De 3 b hoek : nieuws- en advertentieblad voor Bleiswijk, en voortgez. als: Schakel : De 3 B hoek
Berkel en Rodenrijs1966-1987
Schakel : De 3 B hoek
Jrg.28, nr.46 (11 nov. 1987) o.d.t.: Schakel
Samensmelting van: Schakel : nieuws- en advertentieblad voor Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek, en: De 3 b hoek : nieuws- en advertentieblad voor Bleiswijk
Rijswijk1987-...
De schans : dorpsblad voor CastenrayCastenray19XX-...
Scheepvaart : officieel orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en van de Vereeniging tot Behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland
Met wekelijks suppl.: Scheepvaart-index : gewijd aan de belangen van de Nederlandsche havens, en: Scheepvaart, en: Scheepvaartkroniek [1929 - maart 1931]
Vanaf 1 nov. 1924 hierin opgenomen: Zeepost
Voortgez. als: Dagblad scheepvaart : officieel orgaan van de cargadoors en scheepsagenten van de Vereeniging de Amsterdamsche Haven en van de Havenvereeniging Rotterdam = ISSN 0169-099X
Rotterdam1887-1945
Scheepvaart-index : gewijd aan de belangen van de Nederlandsche havens
Wekelijks suppl. op: Scheepvaart : officieel orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en van de Vereeniging tot Behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland
Samengegaan met Seta + en voortgez. als: Scheepvaartkroniek
Amsterdam [etc.]1893-1928
Scheepvaartkroniek : weekblad voor scheepvaart, handel en industrie
Suppl. op: Scheepvaart : officieel orgaan van Cargadoors en Scheepsagenten te Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en van de Vereeniging tot Behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland
Samensmelting van: Seta, en: Scheepvaart-index : gewijd aan de belangen van de Nederlandsche havens
Niet verder verschenen
Rotterdam1929-1933
De Scheldebode. Editie M[iddelburg]Vlissingen1975-...
De Scheldebode. Editie V[lissingen]Vlissingen1975-...
De ScheldepostKapelle1945-...
SchermerSint-Pancras1993-...
Schermer's nieuwsbode : nieuws- en advert.-blad v.d. Schermer en omstrekenMidden Beemster1897?-1941?
Scherpenzeelse krant
Later o.d.t.: Scherpenzeelse krant.nl
Barneveld1961?-...
Scherpenzeelse krant.nl
Zie: Scherpenzeelse krant
Scheveningsch dagblad : gewijd aan de belangen van reederij, visserij, handel, nijverheid en badplaats
6? sept. 1898 verschijnt een [extra]: Inhuldigingsnummer [van Wilhelmina]
Scheveningen1895? - 191X
De Scheveningsche courantScheveningen1896?-...
Schiedams dagblad
Voortz. van: Schiedamsche courant
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Het parool : vrij onverveerd : onafhankelijk dagblad. - [Editie Schiedam]
Schiedam1944-1945
Schiedams nieuwsblad : huis-aan-huis verschijnend weekblad
Voortz. van de woensdaguitgave van: De havenloods. - Editie P, Schiedam
Rotterdam1976-...
Schiedamsche courant
Vanaf jan. 1854 hierin opgenomen: De Maasbode : nieuws- en advertentieblad voor Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Brielle en Hellevoetsluis
Voortgez. als: Schiedams dagblad
Schiedam1847-1943
Schiedamsche courant : onafhankelijk dagblad
Voortz. van: Rotterdamsch nieuwsblad. - Schiedamsche editie
Samengegaan met: Nieuwe Waterweg courant, en: Vlaardings dagblad : eerste onafhankelijke dagblad in Vlaardingen, Maassluis, Maasland, Hoek van Holland, en voortgez. als: Rotterdams nieuwsblad : onafhankelijk dagblad voor de Randstad : Waterweg
Rotterdam1969-1982
Schilder's nieuwsblad
Voortz. van: Schilder's groot nieuws- en advertentieblad voor Harderwijk, Hierden en Ermelo
Voortgez. als: Harderwijker courant
Harderwijkca. 1968-2002
Der Schmetterling : Staats- Handels- und wissenschaftliche ZeitschriftBrüssel1819-1820
SchoelbladZuidlaren19XX-...
Schoonhovensche courantAmsterdam[1790?-179-?]
Schoonhovensche courant
Voortz. van: Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht : Schoonhovensche courant
Met edities: Schoonhovensche courant. - [Editie IJssel- en Lekstreek], en: Schoonhovensche courant. - [Editie voor de Alblasserwaard]
Na de bevrijding komen hiervoor in de plaats: IJssel- en Lekstreek, en: Het nieuws : voor de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard
Schoonhoven1943-1944?
Schuitemakers Purmerender courant
Voortz. van: Purmerender courant : algemeen weekblad
Samengegaan met: Provinciale Noordhollandsche courant : algemeen nieuws-en advertentieblad, en: De Waterlander : nieuws- en advertentieblad voor Nieuwendam, Buiksloot, Broek in Waterland, Durgerdam, Edam, Holysloot, Den Ilp, Ilpendam, Kadoelen, Katwoude, Landsmeer, Monnikendam, Oostzaan, Purmerland, Purmerend, Ransdorp, Schellingwoude, Schouw, Uitdam, Watergang, Zunderdorp en Zuiderwoude, en voortgez. als: Provinciale Noordhollandsche courant : De Waterlander : waarin opgenomen Schuitemakers Purmerender courant
Purmerend1883-1938
Schijndels weekblad
Voortz. van: De Schijndelse krant : katholiek weekblad voor Schijndel en omgeving
Schijndel1976-...
De schijnwerper : gratis weekblad voor Schijndel, Wijbosch en Eerde
Jrg. 1 (week 13, 27 mrt. 1991) - jrg. 1 (week 15, 10 apr. 1991) zonder titel, maar met 9 vraagtekens in de kop van het blad
Best1991-...
Le scorpion politique : satire sur les événements du jourParis1848
Seac : the all-services newspaper of South East Asia Command (SEAC). Singapore ed
Zondagsnummers o.d.t. Sunday Seac
Singapore1945?-...
Sedio tomo
Zie: Sedio-tomo
Sedio-tomo : soerat kabar dan advertentie
Voortgez. als: Aksi
Djokjakarta1920-...
Semangat : membina iman dan ketjerdasan dalam era pembanguan
Met suppl.: Mingguan Semangat
Padang196X-...
Semarang courant
Zie: Semarang-courant
Semarang-courant : nieuws- handels- en advertentieblad
Opgegaan in: De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad
Semarang1895-1906
's-Gravenhaagsch weekblad's-Gravenhage1855-ca. 1865
De 's-Gravenzander
Komt in de plaats van: De Westlandsche post : nieuws- en advertentieblad voor het Westland
's-Gravenzande194X?-...
De 's-Gravenzander : nieuws- en advertentieblad voor het Westland
Gedwongen samengegaan met: De Loosduinsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Loosduinen en het Westland, De Monstersche courant, Rotterdam aan Zee: nieuws- en advertentieblad voor Hoek van Holland, en: Het heele Westland [193X? -1941], en voortgez. als: De Westlandsche post : nieuws- en advertentieblad voor het Westland
Vermoedelijk opnieuw verschenen vanaf 194X?
's-Gravenzande1923?-1941
Siepel nieuws. Editie NoordDwingeloo1977?-...
Siepel nieuws. Editie Zuid/RijsgidsDwingeloo1977?-...
Sikap
Voortz. van: Aksi
Djokja1933-...
Sikap : mimbar politikDjakarta1948-...
Sikap. Javaansche-editieDjokja1934-...
Sinar harapan : harian umum. Ed. petangDjakarta1964-1986
Sinar harapan : memperdjuangkan : kemerdekaan, keadilan, kebenaran dan perdamaian berdasarkan kasih. Ed. Sumatera UtaraMedan1967?-...
Sinar HarapanJakarta2001-...
Sinar Sumatra
Met: Jubileumnummer 16 november 1929
Padang1914-...
Sinar-Sumatra
Zie: Sinar Sumatra
Singapore chronicleSingapore1827-...
The Singapore free press
Zie: Singapore free press and mercantile advertiser
The Singapore free press and mercantile advertiser
Met suppl.: The Singapore free press extra, en: Supplement to the Singapore free press
Singapore1835-...
Sittard stadGennep1988-...
Sittard tussen de rails : maandblad uitgeg. in samenw. met verenigingen van de gemeenschap Sanderbout-SittardSittard19XX-...
De Skille : kontaktbledtsje foar Arumers en âld-ArumersArum19XX-...
Slagharensche courant : nieuws- en advertentieblad voor Slagharen en omstrekenHardenberg1926?-1941?
Slamat : nieuws- en advertentieblad voor Tegal en omstrekenCheribon190X-...
De sleutel : weekblad voor Oss en omgeving's-Hertogenbosch197X?-...
Sloter Courant
Zie: Balkster courant
Sluisch weekblad : nieuws- en advertentieblad van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen
Met suppl.: Bijblad van het Sluisch weekblad
Sluis1860-1886
SM
Zie: Suluh marhaen
Smildeger neiskrant : waarin opgenomen het Contactblad overheid - burgerSmilde1975?-...
Sneeker nieuwsblad : officieel orgaan van de gemeenten Sneek Wymbritseradeel IJlst Hindeloopen en Stavoren
Gedwongen samensmelting van: Drijfhout's nieuwsblad, Nieuwe Sneeker courant: algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken, en: Sneeker courant [192X?-1941]
Gedwongen samengegaan met: De Jong's nieuwsblad, en ten dele voortgez. als: Westergoo : nieuwsblad voor het Westen van Friesland. - Sneeker editie
Sneek1941-1942
Sneeker nieuwsblad : officieel orgaan van de gemeenten Sneek, Wymbritseradeel en IJlst
In 1970 hierin opgenomen: De Sneker koerier : nieuws- en advertentieblad voor Sneek en omstreken
Voortz. van: Het Sneker nieuws
Sneek1946-...
Soeara melajoe : orgaan boeat segala bangsa MelajoePadang1913-19XX
Soeara ʿoemoem : dagblad nasional oentoek Indonesia
1 okt. 1931 - 31 maart 1932 verschijnt hiernaast een Volkseditie
Voortz. van: Soeloeh ra'jat Indonesia
Soerabaia1931-1942
Soeara ʿoemoem : dagblad nasional toemrap Indonesia. Volkseditie (koranne Raqjat)Soerabaia1931-1932
Soekaboemipost : advertentieblad voor Sopekaboemi en omstreken
Vanaf 2 april 1932 met suppl.: Ons krantje : bijvoegsel van de Soekaboemipost
Voortz. van: Soekaboemisch advertentieblad
Soekaboemi1920-...
Soekaboemisch advertentieblad
Voortgez. als: Soekaboemipost : advertentieblad voor Sopekaboemi en omstreken
Soekaboemi1919?-1920
Soember peneranganMakassar[1945]-1946
Soenda berita : di terbitkan saban hari Minggoe
Voortgez. als: Medan-Prijaji
Tjiandjoer [etc.]1903-1906
Soerabaiasch handelsblad
Zie: Soerabaijasch handelsblad
Soerabaiasch nieuwsblad
Voortz. van: Thieme's nieuw advertentieblad
Soerabaia1909-...
Soerabaiasch-handelsblad
Zie: Soerabaijasch handelsblad
Soerabaiasch-handelsblad : staat- en letterkundig dagblad van Nederlandsch-Indië. Zondagsblad
Vanaf 29 juni 1941 o.d.t.: Zondagochtenblad van het Soerabaiasch-handelsblad
Soerabaja1941-1942?
Soerabaijas-advertentie-blad
Voortgez. als: Soerabaijasch weekblad
Soerabaija1836-1849
Soerabaijasch advertentie blad
Zie: Soerabaijas-advertentie-blad
Soerabaijasch handelsblad
Met suppl.: Litterarisch-humoristisch weekblad, en: Indische kinder-courant, en: Ons kinderblad
Spelling titel varieert: vanaf jrg. 18, no. 55 (8 maart 1870) o.d.t.: Soerabaiasch handelsblad; vanaf jrg. 36, no. 250 (1 nov. 1880) Soerabaiasch-handelsblad
13 mei 1940 verschijnt: Extra-editie Indische courant & Soerabaiasch handelsblad
In maart 1942 verschijnen enkele afleveringen van een gecombineerde uitgave van tijdelijke aard van Soerabaiasch handelsblad, Indische courant en Nieuwe Soerabaja courant o.d.t.: Soer hbl., Ind. crt. en N.S. crt
Voortz. van: De Oostpost : letterkundig, wetenschappelijk en commercieel nieuws- en advertentieblad
Voortgez. als Nieuwe courant
Soerabaja1865-1942?
Soerabaijasch weekblad
Voortz. van: Soerabaijasch advertentie blad
Voortgez. als: Soerabayasch nieuws- en advertentie blad
Soerabaija1849-1852
Soerabaya courant
Vanaf dec. 1870 tijdelijk met: Zondags-editie; vanaf 17 aug. 1899 verschijnt: Zondagsblad van de Soerabaia courant
Met suppl.: Bijvoegsel van de Soerabaya-courant, en: Extra bijvoegsel van de Soerabaya-courant
Voortz. van: Soerabayasche courant
Voortgez. als: Nieuwe Soerabaja courant : nieuwsblad voor Indië
Soerabaya1861-1905
Soerabaya-courant
Zie: Soerabaya courant
Soerabayasch nieuws- en advertentie blad
Voortz. van: Soerabaijasch weekblad
Voortgez. als: Soerabayasche courant
Soerabaya1853-1857
Soerabayasch nieuws- en advertentie-blad
Zie: Soerabayasch nieuws- en advertentie blad
Soerabayasch weekblad
Zie: Soerabaijasch weekblad
Soerabayasche courant
Met suppl.: Bijvoegsel Soerabayasche courant
Okt. 1871 - mei 1872 met suppl.: Soerabayasch advertentieblad
Voortz. van: Soerabayasch nieuws- en advertentie blad
Voortgez. als: Soerabaya courant
Soerabaya1858-1861
Soerakarta's nieuws- en advertentie-blad
Voortz. van: De vorstenlanden : nieuws- en advertentie-blad
Voortgez. als: De nieuwe vorstenlanden : nieuws- en advertentieblad voor Midden Java
Soerakarta1879-1883
Soerakartasche courant : nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Bijvoegsel van de Soerakartasche courant
Soerakarta1884-1885
Soerat boelananProbolinggo1894-1895
Soest nu : present plus
Vanaf april 1992 hierin opgenomen: Soesterbergs nieuws- en advertentieblad
Samensmelting van: Koerier Soest, en een gedeelte van: Present : nieuws- en advertentieblad voor Eemland en Vallei
Amersfoort1984-...
Soester courant
Waarschijnlijk aanvankelijk editie van: Nieuws- en advertentieblad voor Amersfoort, Baarn, Eemnes, Soest, Bunschoten, Spakenburg ...
In dit blad zijn opgenomen (volgens ondertitel in 1941): Soester nieuwsblad, Soester weekblad, De nieuwe Soester, De Soester post, Huis aan huis, Soester advertentieblad en Soester advertentienieuws
Wellicht in 1942 gedwongen samengegaan met: De Soesterberger : nieuwsblad voor de gem. Soest,en tijdelijk voortgez. als: Het nieuwsblad voor Soest en Baarn [1942-1945]
Soestdijk1921-...
De Soesterberger : nieuwsblad voor de gem. Soest
Voortgez. als: Het nieuwsblad voor Soest en Baarn [1942-1945], wellicht na gedwongen fusie met: De Soester courant
Soestdijk1912?-1942?
Le soirBruxelles1887-...
SoldatenkrantSoerabaia1918?-1920
Somerens contactSomerenca.1956-...
Spakenburgse krant
Vermoedelijk vanaf 6 juli 1983 hierin opgenomen: De stad Bunschoten
Barneveld1982?-...
Le spectateur : journal politique, commercial, littéraire d'annonces affiches et avis diversAnvers182X?-...
Spectateur du nord : journal politique litteraire et moralHambourg1797-...
De spectator : weekeindblad van "De nieuwe Standaard" gewijd aan staatkunde, sociologie, economie, kunst- en geestesleven
Suppl. van: De nieuwe standaard : dagblad voor staatkundige, cultureele, sociale en economische belangen; vanaf 20-27 april 1947 suppl. van: De nieuwe gids
Niet verder verschenen
Brussel1945-1950
De Spectator : weekendhuis van De nieuwe gidsBrussel1962-1974
De speurder : advertentieblad voor Sittard en omstreken
Voortgez. als: Maas en mijn : weekblad voor: De Maaskant, De nieuwe Mijnstreek, Het Land van Sittard en de Onderbanken
Sittard1934-1947
Spits : nieuws- en advertentieblad voor Purmerend en midden Noord-Holland
Voortgez. als: De Purmer : voor stad en ommeland
Beverwijk1969?-1978
SpitsAmsterdam1999-...
Sport en mededelingenblad
Voortz. van: Sportblad / R.K.D.E.O.
Voortgez. als: Het clubblad / Sportvereniging R.K.D.E.O.
Nootdorp1980-1981
Het sportblad : Oprechte Haarlemsche courant
Suppl. op: Oprechte Haarlemsche courant; vanaf 8 dec. 1930 suppl. op: Dagblad van IJmuiden
Voortz. van: Het sportblad voor Haarlem en omstreken
Haarlem1925-1940
Sportblad : stads-editie O.H.Ct
Suppl. op: Oprechte Haarlemsche courant. - Stadseditie
Voortgez. als: Het sportblad voor Haarlem en omstreken
Haarlem191X-1916
Het sportblad voor Haarlem en omstreken
Suppl. op: Oprechte Haarlemsche courant
Voortz. van: Sportblad : stads-editie O.H.Ct
Voortgez. als: Het sportblad : Oprechte Haarlemsche courant
Haarlem1917-1925
Sportwereld pro
Zie: AD Sportwereld pro
Spreekbuis : voorlichtingsblad Gemeente Stadskanaal
Ook o.d.t.: Spreekbuis van en voor de Gemeente Stadskanaal
Stadskanaal19XX-...
Spreekbuis van en voor de Gemeente Stadskanaal
Zie: Spreekbuis
Spijkenisse extraRijswijk1979-...
Sranan koranti
Ook o.d.t.: Surinaamse krant, en: De Suriname krant, en: Volkskrant Suriname
Amsterdam1996-...
Sri Sumatra
Voortz. van: Bintang Tiong Hoa : soeara boeat segala bangsa
Padang1915-...
Sri-Sumatra
Zie: Sri Sumatra
St. Peterburger Zeitung
Met suppl.: Amtliche Bekanntmachungen, en: Beiblatt zur St. Petersburger Zeitung, en: Besondere Beilage no. 18 [13 jan. 1875], en: Monntagsblatt, en: Volkszeitung : organ für Jedermann aus dem Volke
Met extra nrs. o.d.t.: Extrablatt
Ook o.d.t.: St. Petersburger Zeitung
Voortz. van: St. Peterburgische Zeitung
Voortgez. als: Petrograder Zeitung
St. Peterburg1852-1914
St. Petersburger Zeitung
Zie: St. Peterburger Zeitung
Staatkundig dagblad der monden van de Maas
Voortz. van: Journal du département des bouches de la Meuse = Dagblad van het departement der monden van de Maas
Voortgez. als: s Gravenhaagsche courant
's-Gravenhage1813
Staatkundig dagblad van de provincie Groningen
Voortz. van: Staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems
Aanvankelijk o.d.t.: Staatkundig dagblad van de provintie Groningen
Voortgez. als: Provinciale Groninger courant
Groningen1814
Staatkundig dagblad van de provintie Groningen
Zie: Staatkundig dagblad van de provincie Groningen
Staatkundig dagblad van het departement der monden van den IJssel
Zie: Journal politique du département des bouches de l'Issel
Staatkundig dagblad van het Departement der Zuiderzee
Zie: Feuille politique du département du Zuiderzee
Staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems
Met extra nr.: Extra-ordinair staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems
Voortz. van: Journal politique du département de l'Ems occidental = Staatkundig dagblad van het departement van de Wester-Eems
Voortgez. als: Staatkundig dagblad van de provincie Groningen
Groningen1813-1814
Staatkundig dagblad van het departement van den Boven-IJssel
Zie: Feuille politique du département de l'Issel-supérieur
Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteyischen CorrespondentenHamburg1798-1801
Staatscourant : Nederlandse staatscourant : officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden
Met suppl.: Prijscourant = ISSN 0920-1432, en: Uitspraken van de Raad voor de Luchtvaart = ISSN 0921-7487, en: Uitspraken van de Nederlandse Marine-raad = ISSN 0921-7495, en: Openbaarmakingen ingevolge de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart = ISSN 0922-6915, en: Openbaarmakingen ingevolge de Wet autovervoer personen = ISSN 0922-6893, en: Openbaarmakingen ingevolge de Wet autovervoer goederen = ISSN 0922-6907
Vanaf jan. 1988 met suppl.: Wet tarieven gezondheidszorg = ISSN 0922-3401
Vanaf 1992 met suppl.: Wet goederenvervoer over de weg (Wgw)
Vanaf 1997? met suppl.: MG-circulaire
Vanaf 1999 met suppl.: In statu nascendi = ISSN 1566-726X
Voortz. van: Nederlandsche staatscourant = ISSN 0920-1424
Vanaf 1987 hierin opgenomen: Uitspraken van de Raad voor de Luchtvaart = ISSN 0921-7487, en: Uitspraken van de Nederlandse Marine-raad = ISSN 0921-7495
Voortgez. als: Nederlandse staatscourant = ISSN 1566-7235
['s-Gravenhage1985-2000
Staatscourant : Nederlandse staatscourant, officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
Met suppl
Met suppl.: In statu nascendi = ISSN 1566-726X
Voortz. van: Nederlandse staatscourant = ISSN 1566-7235
Voortgez. als: SC online
's-Gravenhage2001-2009
De stad Amersfoort : nieuwsblad voor de gemeente AmersfoortBarneveld1974-...
De stad Nijkerk : nieuwsblad voor de gemeente NijkerkBarneveld1970-...
Stadhouderlyk weekblad
Zie: Deze na-courant wordt uitgegeven, alle maandagen, om alle soorten van hedendaagsche schrijvers en uitgeevers, publiek bekend te maaken, 't zy van wat factie die ook zyn mogen
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen
Ten dele voortgez. als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 1. Sittard, en: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 2. Geleen
Ten dele samengegaan met: Streekjournaal, en voortgez. als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 3. Beek, Stein, Elsloo
Gennep1977-1984
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek
Samensmelting van: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 1, Sittard, en: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - [Editie 2-3, Geleen - Beek - Stein - Elsloo]
Niet verder verschenen
Gennep1988-1990
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. [Editie 2-3, Geleen - Beek - Stein - Elsloo]
Samensmelting van: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 2, Geleen, en: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 3, Beek - Stein - Elsloo
Samengegaan met: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 1, Sittard, en voortgez. als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek
Gennep1987-1988
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. Editie 1, Sittard
Afgesplitst van: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen
Samengegaan met: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - [Editie 2-3, Geleen - Beek - Stein - Elsloo], en voortgezet als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek
Gennep1984-1988
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. Editie 2, Geleen
Afgesplitst van: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen
Samengegaan met: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 3, Beek - Stein - Elsloo, en voortgez. als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - [Editie 2-3, Geleen - Beek - Stein - Elsloo]
Gennep1984-1987
Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. Editie 3, Beek - Stein - Elsloo
Voortz. van: Streekjournaal, en ten dele voortz. van: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen
Samengegaan met: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - Editie 2, Geleen, en voortgez. als: Stadjournaal : nieuwsblad voor de regio Sittard - Geleen - Beek. - [Editie 2-3, Geleen - Beek - Stein - Elsloo]
Gennep1984-1987
Het stadsblad : advertentie- nieuws- blad voor AssenAssen1966?-...
Het stadsblad
Gesplitst in: Stadsblad : woensdag. - [Editie 1: verschijnt in Utrecht, Bunnik, Groenekan, Haarzuilens, Houten, Maarssen, Maarssenbroek, De Meern, Tienhoven, Vleuten], Stadsblad : woensdag. - [Editie 2: in gebied editie 1 en voorts in Bilthoven, Houten, Maartensdijk, Vianen, Westbroek, IJsselstein], en: Stadsblad : zondag
Utrecht1955-1982
Het stadsblad. Editie Breda / Baronie
Vanaf 6 juni 1990 hierin opgegaan: Bredase krant. - Editie N, Bredasekrant. - Editie Z en: Bredase krant. - Editie W
Utrechtca.1962-
Stadsblad : woensdag. [Editie 1: verschijnt in Utrecht, Bunnik, Groenekan, Haarzuilens, Houten, Maarssen, Maarssenbroek, De Meern, Tienhoven, Vleuten]
Ten dele voortz. van: Stadsblad [1955-1982]
Utrecht1982-...
Stadsblad : weekend. [Editie 1: verschijnt in Utrecht, Bunnik, Groenekan, Haarzuilens, Houten, Maarssen, Maarssenbroek, De Meern, Tienhoven, Vleuten]
Ten dele voortz. van: Stadsblad : zondag [1982-1985]
Utrecht1985-...
Stadsblad : woensdag. [Editie 2: in gebied editie 1 en voorts in Bilthoven, Houten, Maartensdijk,Vianen, Westbroek en IJsselstein]
Ten dele voortz. van: Stadsblad [1955-1982]
Utrecht1982-...
Stadsblad : weekend. [Editie 2: in gebied editie 1 en voorts in Bilthoven, Houten, Maartensdijk, Vianen, Westbroek en IJsselstein]
Ten dele voortz. van: Stadsblad : zondag [1982-1985]
Utrecht1985-...
Stadsblad Delft : nieuws- en advertentieblad voor DelftPijnacker1989-...
Het stadsblad in 't weekend : op de keper
Voortz. van: Het stadsblad op zondag : op de keper
Vanaf jrg. 27, nr. 45 o.d.t.: Het stadsblad : op de keper
Niet verder verschenen
Heythuysen1990-1996
Stadseditie O.H.C.
Zie: Oprechte Haarlemsche courant
Stads-editie Oprechte Haarlemsche courant
Zie: Oprechte Haarlemsche courant
Stadsgewest midweek
Wellicht samensmelting van: Stadsgewest : weekblad voor 's-Hertogenbosch en omgeving. - Editie Stad, en: Stadsgewest : weekblad voor 's-Hertogenbosch en omgeving. - Editie West
's-Hertogenbosch1987-...
De stadskrantDen Haag1992-...
Stadskrant Veghel : nieuwsblad en advertentiekrantUden1992-...
Stadsnieuws : Tilburgse informatiekrantTilburgca.1980-...
Stadsomroeper : nieuwsblad voor de Noord-West Veluwe
Later o.d.t.: Stadsomroeper voor Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Zeewolde
Soesterbergca.1964-...
Stadsomroeper voor Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Putten en Zeewolde
Zie: Stadsomroeper
De standaard
Met suppl.: Byvoegsel behoorende tot De standaard [ca.1900], Bouw- en interieurkunst [ca.1931], De standaard. Zondagsnummer [1872-1874], Zondagsblad van De standaard [1874-1877 en 1931-1938], Zondagsblad [1938-1944], en: De houten pomp : A-R caricaturistisch weekblad [proefnrs. 16 sept. 1922 - 30 sept. 1922]
Met extra nr.: 29 okt. 1937 over Abraham Kuyper; 1869 22 juni 1939 : Dr. H. Colijn 70 jaar; Jubileum nrs: 1872-1897 [1 april 1897]; 1872-1922 [1 april 1922]; 1872-1932 [1 april 1932]
Vanaf 11 dec. 1934 - 193X? met ochtended.: Het ochtendnieuws : uitgave van De standaard en De Amsterdammer
Van 26 mei 1919 - 24 apr. 1920 met kopblad: De Stichtsche courant
17 okt. 1941 hierin opgenomen: Christelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer
Amsterdam1872-1947
De standaard : dagblad voor staatkundige, maatschappelijke en economische belangenBrussel1918-...
De standaard : antirevolutionnair dagblad voor Nederland. Haagsche editie
Met suppl.: Zondagsblad van De standaard
Amsterdam1934-194X
Standaerd van Vlaenderen
Voortz. van: Nieuwe gazette van Brugge, of Standaerd van Vlaenderen
Brugge1829-...
The standard
Voortz. van: The standard and River Plate news
Buenos AiresCa. 1882-...
The standard & diggers' newsJohannesburg1887-1900
The standard and River Plate news
Voortgez. als: The standard
Buenos Aires1861?-ca. 1882
De Staphorster : nieuws- en advertentieblad voor de gemeente Staphorst
Vanaf 22 sept. 1992 hierin opgenomen: De Reestkoerier
Staphorst1983-...
De Staphorster : nieuws- en advertentieblad voor de gemeenten Staphorst, Nieuwleusen en De Wijk. Editie NieuwleusenStaphorstca.1986-1992
Staten-Generaal
Zie: Amsterdamsche courant
Stats-Anzeigen
Ook o.d.t.: A. L. Schlözer's Stats-Anzeigen
Voortz. van: August Ludwig Schlözers Briefwechsel
Gesplitst in: Staats-Archiv, en: Neueste Staats-Anzeigen
Göttingen1782-1793
Statstidende : udgiven ved offentlig Foranstaltning i Henhold til Lov af 23. januar 1903
Met suppl.: Tillaeg til Statstidende
Kjøbenhavn1904-...
Stavorensche Courant
Zie: Balkster courant
De stedelijke courant : algemeen nieuws- en advertentieblad met gratis ongevallenverzekering
Met suppl.: Zondagsblad, en: Wekelijksche illustratie van de Stedelijke courant : geïllustreerd zondagsblad, en: De stedelijke courant voor het Schilderskwartier en omgeving [vanaf sept.? 1910 tijdelijk]
Volkseditie van: De avondpost : dagblad voor stad en land
's-Gravenhage1907-1913?
De stedelijke courant voor het Schilderskwartier en omgeving
Zie: stedelijke courant
Steden driehoekApeldoorn1977?-...
Stedumer courantAppingedam1940-1941?
Steegsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Velp, Rozendaal, Rheden, de Steeg, Ellecom, Dieren en omstrekenVelp1893?-1946?
Steenbergsch nieuwsblad
Voortz. van: Steenbergsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Steenbergen en omstreken
Na de bevrijding komt hiervoor in de plaats: Mededelingen blad gedrukt op last van het Militair Gezag door de uitgever der Steenbergse courant
Roosendaal1943-1944
Steenbergsche courant : nieuws- en advertentieblad voor Steenbergen en omstreken
Met suppl.: Geïllustreerd zondagsblad : Nederlandsche illustratie
Vanaf 1888 met kopblad: Het district Zevenbergen
Voortgez. als: Steenbergsch nieuwsblad
Steenbergen1881-1943
Steenbergsche courant
Met: Jubileumnummer [31 maart 1981]
Vanaf ca.1946 o.d.t.: Steenbergse courant
Voortz. van: Mededelingen blad gedrukt op last van het Militair Gezag door de uitgever der Steenbergse courant
Steenbergen1945-...
Steenwijker expresZwolle197X?-...
Stellingwerf : nieuws- en advertentieblad
Vanaf jrg. 110, nr. 1 (2 januari 2008) hierin opgenomen: Aanpakken = ISSN 0001-3021
Wolvega1897-...
De Stellingwerver : weekblad voor het Zuiden van FrieslandOosterwolde1943-1945
De stem : voor God, koningin en vaderland. [Brabantsche editie]
Beschouwd zichzelf als voortz. van het illegale blad De stem [dec. 1943-mei 1944]
Komt in de plaats van: Dagblad van Noordbrabant. - Brabantsche editie
Voortgez. als: Dagblad de stem. - [Brabantsche editie]
Breda1944-1948
De stem : dagblad voor Zuidwest Nederland. [Brabantsche editie]
Er verschijnen verschillende edities
Voortz. van: Dagblad de stem. - [Brabantsche editie]
Samengegaan met: Brabantsch nieuwsblad : waarin opgenomen dagblad De grondwet en dagblad De Zoom, en voortgez. als: BN/DeStem : dagblad voor Zuidwest-Nederland
Breda1968-1998
De stem van Dordt
Vanaf 1 maart 1985 tijdelijk met weekendeditie: De stem in 't weekend
Dordrecht1980-...
De stem van Indië
Zie: locomotief. Overzee-editie
De stem van Nederland : voorheen Londensch Vrij Nederland : onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
Voortz. van: Vrij Nederland : Je maintiendrai
Samengegaan met: Je maintiendrai [1944-1947], en voortgez. als: JM : de stem van Nederland : onafhankelijk weekblad opgericht in 1940
London [etc.]1946-1947
De stentor : Dagblad Flevoland
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Dagblad Flevoland
Apeldoorn2003-...
De stentor : Apeldoornse courant
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Apeldoornse courant
Apeldoorn2003-...
De stentor : Zwolse courant
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Zwolse courant
Apeldoorn2003-...
De stentor : Deventer dagblad
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Deventer dagblad : algemeene koerier voor Overijsel en Gelderland
Apeldoorn2003-...
De stentor : Nieuw Kamper dagblad
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Nieuw Kamper dagblad
Apeldoorn2003-...
De stentor : Gelders dagblad. [Ed.] Lochem
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Vanaf 1 dec. 2003 met editievermelding: [Lochem]
Voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Lochem & omstreken
Apeldoorn2003-...
De stentor : Gelders dagblad. [Ed.] Noord-Veluwe
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Vanaf 1 dec. 2003 met editievermelding: [Lochem]
Voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Veluwe-Noord
Apeldoorn2003-...
De stentor : Gelders dagblad. [Ed.] Zutphen
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Later met ondertitel : Zutphens dagblad
Voortz. van: Gelders dagblad. - Ed. Zutphen & omstreken
Apeldoorn2003-...
De stentor : Veluws dagblad. [Ed. Epe Vaassen]
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Veluwsch dagblad. - [Ed. Epe Vaassen]
Apeldoorn2003-...
De stentor : Overijssels dagblad. [Ed. Salland]
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Ca sept. 2003 met vermelding in de kop: Salland; vanaf 1 dec. 2003 met ondertitel: Sallands dagblad
Voortz. van: Overijsselsch dagblad : provinciaal dagblad voor Overijssel en Noordelijk Gelderland
Apeldoorn2003-...
De stentor : Veluws dagblad. [Ed. West Veluwe]
Met extra nr.: Krant over de krant, [maart] 2005
Voortz. van: Veluwsch dagblad
Apeldoorn2003-...
De ster : Kralingen Crooswijk/Rubroek : onafhankelijk en oprecht
Voortz. van: De ster van Kralingen : onafhankelijk en oprecht
Rotterdam1991-...
De ster van Kralingen : onafhankelijk en oprecht
Voortgez. als: De ster : Kralingen Crooswijk/Rubroek : onafhankelijk en oprecht
Rotterdam1985-1991
De Steur : nieuws- en advertentieblad voor Kampen e.o. en beide FlevopoldersApeldoorn196X?-...
Stichtsch nieuws- en handelsblad : algemeen weekblad voor Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Langbroek en omstreken
Vermoedelijk met neveneditie: Driebergsche courant : nieuwsblad voor Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Leersum, Overberg, Darthuizen, Amerongen, Langbroek, Overlangbroek, Cothen en omstreken
Na de bevrijding voortgez. als: Stichtse courant : nieuws- en handelsblad voor Driebergen-R'burg, Zeist, Bunnik, Werkhoven, Odijk, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Amerongen, Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede e.o.
Driebergen-Rijsenburg1936-1941
Stichtsch weekblad : het orgaan voor den boerenstand en de provincie UtrechtVianen1924?-1942
De stichtsche courant
Met suppl.: Zondagsblad Stichtsche courant, De Stichtsche courant. -Zondagsblad, en: Stichtsch zondagsblad
Met extra nr.: Herdenkingsnummer ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van Dr. A. Kuyper [27 okt. 1917]
Vanaf 26 mei 1919 kopblad van: De standaard
Vanaf 5 juli 1899 hierin opgenomen: Het Sticht : anti-revolutionair weekblad voor de provincie Utrecht
Voortgez. als: Het vaandel voor stad en provincie Utrecht : antirevolutionair orgaan
Utrecht1899-1920
Stichtsche courant
Met suppl.: Weeklyksche saturdagsche Stichtsche courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extra-ordinaire Stichtsche courant [no. 1, 2 nov. 1795; no. 2, 17 juni 1795; no. 3, 2 nov. 1795; no. 1, 19 mrt. 1796; no. 2, 26 sep. 1796], en: Stichtsche na-courant [o.a.? no. 1, 16 juli 1796]
Voortz. van: Utrechtse courant [1743-1795]
Voortgez. als: Voorheen Stichtsche nu Rhynlandsche courant
Utrecht1795-1796
Stichtse courant : nieuws- en handelsblad voor Driebergen-Rijsenburg, Zeist, Bunnik, Werkhoven, Odijk, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Amerongen, Langbroek, Cothen, Wijk bij Duurstede en omstreken
Voortz. van: Stichtsch nieuws- en handelsblad : algemeen weekblad voor Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Langbroek en omstreken [1936-1941]
Driebergen-Rijsenburg1945-...
Stichtse post : nieuwsblad voor Maartensbroek, Groenekan, Hollandsche Rading, Westbroek, Achttienhoven
Samengegaan met een gedeelte van: Groot Utrecht : weekblad voor Midden Nederland, en voortgez. als: Groot Utrecht. - Editie Stichtse post
De Bilt1956-1982
Stichtse post : Editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Stichtse post
Opgegaan in: Biltse- en Bilthovense courant
Houten1984-1991
The Straits budget : being the weekly issue of The Straits times
Voortz. van The Straits times : publ. every saterday evening
Singapore1894-1969?
The Straits observerSingapore1869-...
The Straits times : publ. every saterday evening
Met suppl.: Supplement to the Straits times
Voortgez. als: The Straits budget : being the weekly issue of the Straits times
[Singapore]1831-1893
Straits times and Singapore journal of commerce
Zie: Straits times
Streekbelangen : weekblad voor Oirschot en omgevingOirschotca.1949-...
Streekblad : elke week huis aan huis in Oost-GroningenWinschoten1985-...
Het streekblad De Ronde Vener : nieuwsblad voor Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Waverveen - Zevenhoven - Nieuwveen - Woerdense Verlaat
Vermoedelijk samensmelting van: De Ronde Vener = ISSN 0012-558X, en: Het streekblad
Samengegaan met een gedeelte van: De Amstellander. - Editie Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, en voortgez. als: De Ronde Vener : waarin opgenomen De Amstellander
Aalsmeerca.1975-1981
Streekblad regio
Voortz. van: Streekblad voor Midden Zuid-Holland. - Editie regio
Zoetermeer1992-...
Streekblad voor Midden Zuid-Holland
Vanaf ca. 1973 verschijnt hiernaast: Streekblad voor Midden-Zuid-Holland. - Editie regio
Voortgez. als: Streekblad voor Zoetermeer
Berkel en Rodenrijsca.1949-1992
Streekblad voor Midden Zuid-Holland. Editie regio
Voortgez. als: Streekblad regio
ZoetermeerCa.1973-1992
Streekblad voor Sliedrecht en omstreken : waarin opgenomen "Nieuwsblad voor Sliedrecht" en "De Merwebode"
Waarschijnlijk gedwongen samensmelting van: Nieuwsblad voor Sliedrecht en omstreken, en: De Merwebode : christelijk weekblad voor Sliedrecht en de overige plaatsen in de Alblasserwaard
Gedwongen opgegaan in: Gorinchems nieuwsblad : voorheen Advertentieblad voor Gorinchem en omstreken
Sliedrecht1941?-1943
Streekblad voor Zoetermeer
Voortz. van: Streekblad voor Midden Zuid-Holland
Rijswijk1992-...
De streekbodeHeythuysen1954-...
Streekjournaal : weekblad voor Malden, Heumen, Mook, Molenhoek en Middelaar
Voortz. van: Dichtbij : informatieblad voor de gemeente Heumen, en ten dele voortz. van: Groesbeeks weekblad
Gennep1989-1990?
De stroom : informatie uit alle wijken van Capelle a/d IJsselNieuwerkerk a/d IJssel1990-...
Strijd en nieuwsblad voor Castricum
Voortgez. als: Nieuwsblad voor Castricum en omstreken [ca. 1945-197X]
Castricum1945-ca.1945
Stuurboord : reformatorisch opinie- en discussieblad voor de Gemeente Urk
Ten dele voortgez. als: Stuurboord (Visserij-ed.) = ISSN 1382-8924
Urk[1979]-...
Suara merdeka : independent - objectief - tanpa prasangkaSemarang1979-...
Suara pembaruan : harian umumJakarta1987-...
Suara rakjatDjakarta1951-...
Sudwesthoek : wekelijks aanvullend huis-aan-huis voor Jouster courant en Zuid FrieslandBalk [etc.]1985-...
Suluh marhaen : penegak - pelaksana - marhaenisme - pantjasila. Edisi Jogjakarta
Zondagsblad o.d.t.: Suluh Marhaen Jogja. - Edisi minggu, later SM. - Edisi minggu
Jogjakarta1967?-...
Suluh Marhaen : penegak - pelaksana - marhaenisme - pantjasila. Ed. nasional
Voortz. van: Suara Indonesia
Djakarta1966-...
Suluh Marhaen Jogja
Zie: Suluh marhaen
De Sumatra post
Met suppl.: Zondagsblad van De Sumatra post
Medan1889-1942
Sumatraasch nieuwsbladPadang1905?-...
Sumatra-bode : nieuws-, handels-, en advertentiebladPadang1893-1941
Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Padangsch nieuws- en advertentie-blad
Padang1862-1900
Sunday Seac
Zie: Seac
Supplément au Journal de Bruxelles
Suppl. op: Journal de Bruxelles
Bruxelles1820-1827
Supplément economique & social de L'indépendance belge : industrie commerce vie sociale finances agriculture colonies transports
Suppl. op: L'indépendance belge
Voortz. van: Supplément economique de L'indépendance belge
Bruxelles1937-1940
Supplément economique de L'indépendance belge
Suppl. op: L'indépendance belge
Voortgez. als: Supplément economique & social de L'indépendance belge : industrie commerce vie sociale finances agriculture colonies transports
Bruxelles1928-1937
Supplément radio de L'indépendance belge
Suppl. op: L'indépendance belge
Voortgez. als: Le radio : supplément hebdomadaire de L'indépendance belge
Bruxelles1930-1931
Supplement to the official gazette of British Guiana
Zie: official gazette of British Guiana
Surabaja post : suratkabar umum berdasarkan ketuhanan untuk keadilan semua
Vanaf 7 dec. 1976 o.d.t.: Surabaya post. - Vanaf 2003 begon opnieuw met jaargang 1
Surabaja196X-[2002?]
Surabaya courant
Zie: Soerabaya courant
Surabaya post
Zie: Surabaja post
It Surcher potsje : officieel dorpsblad voor ZurichersZurich1977-...
Surhuisterveense courant : officiëel nieuws- en advertentieblad voor Achtkarspelen en omgeving
Voortgez. als: De feanster : nieuws- en advertentieblad voor Achtkarspelen
Surhuisterveen1928?-1951?
Surinaamsch weekblad
Met suppl.: Bijblad tot het Surinaamsch weekblad, en: Bijvoegsel tot het Surinamsch weekblad
Voortgez. als: De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch-Guyana
Paramaribo1847-1862
De Surinaamsche bode : koloniaal nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Bijblad behoorende bij de Surinaamsche bode
Paramaribo1901-1917
De Surinaamsche courant
Zie: weeklyksche ... Surinaamse Courant
Surinaamsche courant
Met suppl.: Supplement by de Surinaamsche courant
Paramaribo1804?-1809?
Surinaamsche courant
In 1811 met neventitel: The Surinam gazette; vanaf 1 febr. 1814 vervalt Engelse neventitel
Voortgez. als: Surinaamsche krant [1829?-1830]
Paramaribo1808?-1829
Surinaamsche courant
Met extra nr.: Buitengewone Surinaamsche courant
Paramaribo1811?-1844?
Surinaamsche courant
Voortz. van: Geprivilegeerde Surinaamsche courant
Paramaribo1829?-1843?
Surinaamsche courant
Voortgez. als: Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Paramaribo1828-1847
Surinaamsche courant
Met extra no.: Extraordinaire Surinaamsche courant [no. 1 (28 sept. 1830)
Voortz. van: Surinaamsche krant [1829?-1830]
Voortgez. als: Nieuwe Surinaamsche courant en letterkundig dagblad
Paramaribo1830-1833
Surinaamsche courant : letterkundig dagblad
Voortz. van: Nieuwe Surinaamsche courant en letterkundig dagblad
Paramaribo1835-1841?
Surinaamsche courant
Zie: Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Surinaamsche courant
Ten dele voortz. van: Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Paramaribo1885?-1887
Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad
Vanaf ca. 1860 o.d.t.: Surinaamsche courant : Gouvernements advertentie blad
Met: Buitengewone uitg. [o.a.? 11 nov. 1854]
Voortz. van: Surinaamsche courant [1828-1847]
Gesplitst in: Surinaamsche courant [1885?-1887], en: Gouvernements advertentie-blad
Paramaribo1848-1884
Surinaamsche krant
Voortz. van: Surinaamsche courant [1811?-1829]
Voortgez. als: Surinaamsche courant [1830-1833]
Paramaribo1829?-1830
De Surinaamsche telegraaf
Waarschijnlijk voortgez. als: De telegraaf
Paramaribo1837-1838?
De Surinaamse krant
Voortz. van: Volksnieuws Surinamers = ISSN 0929-5615
Voortgez. als: Amazone post = ISSN 1389-0484
Amsterdam1993-1998
Surinaamse krant
Zie: Sranan koranti
Surinam gazette
Zie: Surinaamsche courant
Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: De schakel tussen school en huis,, en: Het padvindersblad : orgaan van de Surinaamsche Padvinders Organisatie [1915-1916], en: De observator
Voortz. van: Koloniaal nieuwsblad
Voortgez. als: De Surinamer : algemeen weekblad
Paramaribo1871-1971
De Suriname krant
Zie: Sranan koranti
De Surinamer : nieuws- en advertentieblad
1896 - 1903 met suppl.: De katholieke waarschuwer : weeklijst van kerkdiensten voor de kolonie Suriname
Ten dele voortz. van: De katholieke waarschuwer
Voortgez. als: Omhoog : weekblad voor het Vicariaat Suriname
[Paramaribo]1894-1955
De Surinamer : algemeen weekblad
Voortz. van: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad
Paramaribo1971-...
Le surveillant : journal politique, litteraire, agricole, commerciale des Pays-BasBruxelles1815?-181X?