Titel
(klik op de titel om te zien wat er aanwezig is)
plaats van uitgavejaren van uitgave(mogelijk niet volledig aanwezig)
Udens weekblad : nieuws- en advertentieblad
Voortz. van: Udens maandblad : huis aan huis-blad
Udenca.1966-...
De Uitgeester
Zeer waarschijnlijk voortz. van Weekblad voor Uitgeest
Uitgeestca.1970-...
Uithoornse courant : waarin opgenomen De Amstellander
Ten dele voortz. van: De Amstellander. - Editie Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, en voortz. van: Uithoornse courant ons weekblad : nieuwsblad voor Uithoorn - De Kwakel - Vrouwenakker - Nes a/d Amstel - Amstelhoek - De Hoef
Aalsmeer1981-...
Uithoornse courant. Advertentie-editieAalsmeer1985-...
Uithoornse courant ons weekblad : nieuwsblad voor Uithoorn - De Kwakel - Vrouwenakker - Nes a/d Amstel - Amstelhoek - De Hoef
Vermoedelijk samensmelting van: Ons weekblad, en: Uithoornse courant
Samengegaan met een gedeelte van: De Amstellander. - Editie Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, en voortgez. als: Uithoornse courant : waarin opgenomen De Amstellander
Aalsmeerca.1975-1981
De uitkomst : gratis verspreid advertentieblad van de georganiseerde middenstand voor Graft-De Rijp, Noordeinde, Oost- en Westgraftdijk, Driehuizen, Grootschermer en BeemsterDe Rijp196X?-...
Uitkijk
Ook o.d.t.: Weekblad uitkijk
Er verschijnen verschillende edities: Editie Landgraaf (met editieaanduiding *), Editie Heerlen (met editieaanduiding * *) en: Editie Brunssum-Hoensbroek (met editieaanduiding * * *), vanaf 1 mei 1986 vervalt de editie-indeling
Voortz. van: Uitkijk op de Mijnstreek : weekblad voor de Mijnstreek-Oost
Gesplitst in: Uitkijk. - Editie Brunssum - Hoensbroek, en: Uitkijk. - Editie Heerlen - Landgraaf
Heerlen1972-1986
Uitkijk. Editie Brunssum - Hoensbroek
Ten dele voortz. van: Uitkijk
Opgegaan in: Brunssum aktueel
Heerlen1986-1991
Uitkijk. Editie Heerlen
Ten dele voortz. van: Uitkijk. - Editie Heerlen - Landgraaf
Voortgez. als: Uitkijk op de mijnstreek
Heerlen1988-1991
Uitkijk. Editie Heerlen - Landgraaf
Ten dele voortz. van: Uitkijk
Gesplitst in: Uitkijk. - Editie Heerlen, en: Uitkijk. - Editie Landgraaf
Heerlen1986-1988
Uitkijk. Editie Landgraaf
Ten dele voortz. van: Uitkijk. - Editie Heerlen - Landgraaf
Opgegaan in ENSU weetje : wekelijks uitgave voor Eygelshoven, Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubachs over Worms
Heerlen1988-1989
Uitkijk op de Mijnstreek
Voortz. van: Uitkijk. - Editie Heerlen
Voortgez. als: De uitkijk : weekkrant voor Heerlen, Nuth, Voerendaal
Heerlen1991-1997
Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o.
Voortzetting van: De Nieuwsbode (Winkel 518)
Heiloo1936?-...
Het Uitzicht : Nederlandsch weekblad voor Zuid-Oost AziëBatavia1946-19XX
La Union : semanario catolico na interes di pueblo
Vanaf 16 nov. 1933 met suppl.: Brisa di Aruba
Willemstad1922-...
Het Urkerland : christelijk nationaal weekbladKampen1945-...
Utama : untuk kemaslahatan banua. Edisi pagiBanjarmasin1971?-...
Utrecht midden : editie van Groot Utrecht
Samensmelting van: Huis aan huis : editie van Groot Utrecht, en een gedeelte van: Utrecht oost bode : editie van Groot Utrecht
Houten1987-1991
Utrecht Noord : editie van Groot Utrecht
Samensmelting van: Nieuwe wijkbode : editie van Groot Utrecht, en: Zuilens nieuwsblad : editie van Groot Utrecht
Gesplitst in: Utrecht present. - Zuilens nieuwsblad, en: Utrecht present. - Overvecht
Houten1987-1991
Utrecht Oost bode : editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Oost bode
Gedeeltelijk samengegaan met: Huis aan huis : editie van Groot Utrecht, en voortgez. als: Utrecht midden : editie van Groot Utrecht, en gedeeltelijk samengegaan met: Utrecht Zuid bode : editie van Groot Utrecht, en voortgez. als: Utrecht Zuid : editie van Groot Utrecht
Houten1986-1987
Utrecht present. Kanaleneiland Lombok
Ten dele voortz. van: Utrecht Zuid : editie van Groot Utrecht
Houten1992-...
Utrecht present. Overvecht
Ten dele voortz. van: Utrecht Noord : editie van Groot Utrecht
Houten1992-...
Utrecht present. Zuidbode
Ten dele voortz. van: Utrecht Zuid : editie van Groot Utrecht
Houten1992-...
Utrecht present. Zuilens nieuwsblad
Ten dele voortz. van: Utrecht Noord : editie van Groot Utrecht
Houten1992-...
Utrecht Zuid : editie van Groot Utrecht
Samensmelting van: Utrecht Zuid bode : editie van Groot Utrecht, en een gedeelte van: Utrecht Oost bode : editie van Groot Utrecht
Gesplitst in: Utrecht present. - Kanaleneiland Lombok, en: Utrecht present. - Zuidbode
Houten1987-1991
Utrecht Zuid bode : editie van Groot Utrecht
Voortz. van: Groot Utrecht. - Editie Zuid bode
Samengegaan met een gedeelte van: Utrecht Oost bode : editie van Groot Utrecht, en voortgez. als: Utrecht Zuid : editie van Groot Utrecht
Utrecht1986-1987
Utrechts katholiek dagblad
Zie: Utrechtsch katholiek dagblad
Utrechts nieuwsblad
Zie: Utrechtsch nieuwsblad
Utrechts nieuwsblad. Ed. Rivierenland
Ten dele voortz. van: Dagblad Rivierenland
Voortgez. als: AD Rivierenland
Houten2003-2005
Utrechts nieuwsblad, Dagblad Rivierenland, Tielse courant
Zie: Utrechtsch nieuwsblad
Utrechts nieuwsblad/NZC
Zie: Utrechtsch nieuwsblad
Utrechts volksblad : sociaal-democratisch dagblad
Editie van: Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. - Amsterdamse editie / ochtendblad - avondblad, later van Het volk : socialistisch dagblad. - Editie Amsterdam
Samensmelting van: Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. - Editie Utrecht-stad / ochtendblad, Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. - Editie Utrecht-stad / avondblad, en Volksblad : sociaal-democratisch dagblad. - Provinciale Utrechtse editie
Voortgez. als: Het volk : socialistisch dagblad. - Utrechtse editie
Als voortzetting van de aflevering van 22 juli 1940 is te beschouwen: Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad
Amsterdam1938-1941
Utrechtsch dagblad : dagblad voor midden-Nederland. Avondblad
Met suppl.: Zondagsblad
Voortz. van: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad. - Avondblad
Utrecht1935-1942
Utrechtsch dagblad : dagblad voor midden Nederland. Ochtendblad
Met extra nr.: Utrechtsch dagblad : extra editie, maandag 13 mei 1940
Voortz. van: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad
Utrecht1935-1942
Utrechtsch katholiek dagblad : het centrum : dagblad voor gewest en stad Utrecht
Vanaf 1948 met kopblad: Amersfoorts katholiek dagblad
Vanaf 1 mei 1947 o.d.t.: Utrechts katholiek dagblad
Voortz. van: Het centrum : dagblad voor Utrecht en Nederland [1884-1941]
Voortgez. als: Het centrum [1955-1971]
Utrecht1945-1955
Utrechtsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Utrecht en omstreken
Met suppl.: Zondagsnummer van het Utrechtsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad [ca. 1893]; Zondagsnummer van het nieuwsblad [ca. 1899]; Het boerenbelang : bijvoegsel van het Utrechtsch nieuwsblad, De kindercourant van het Utrechtsch nieuwsblad [ca.1938], Kinder-nieuwsblad [ca. 1938], UN weekend, en: Sport en spel; vanaf 16 maart 1993 - 30 jan. 1998 met suppl.: Primeur : de jongste krant van Nederland, en vanaf jan. 2000 met: Extra [10× per jaar]
Er verschijnen verschillende regionale edities: Editie ZW Utrecht, Editie Gelderland, en Oost Utrecht, Editie NW Utrecht, Editie Culemborg, Editie Driebergen, Editie De Bilt, Maartensdijk, Soest, en: Editie regio Zeist
Vanaf ca.1978 met extra editie: Utrechts nieuwsblad. - Editie Nieuwegein / IJsselstein
1 dec. 1979 - 16 jan. 1992 met kopblad: Nieuwe Zeister courant : dagblad voor Zeist
Vanaf 31 juli 1972 o.d.t.: Utrechts nieuwsblad
Voortz. van: Utrechtsch volksblad : nieuws- en advertentieblad voor Utrecht en omstreken [1893]
Vanaf 1 okt. 1971 hierin opgenomen: Het centrum
Vanaf 17 jan. 1992 hierin opgenomen: Nieuwe Zeister courant : dagblad voor Zeist
Vanaf 1 sep. 1992 tevens als kopblad hierin opgenomen: Dagblad Rivierenland, en: Tielse courant
Voortgez. als: AD Utrechts nieuwsblad
Utrecht1893-2005
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad
Met suppl.: Bijvoegsel bij het Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad, Kindercourant, en: Utrechtsch sportblad
Vanaf ca.30 jan. 1883 verschijnt hierbij een bijvoegsel, dat reeds de avond voorafgaand aan de aangegeven dag, verspreid wordt o.d.t.: Bijvoegsel bij het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad (vanaf 31 dec. 1886 voortgez. als: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad. - Avondblad)
Voortz. van: Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad
Voortgez. als: Utrechtsch dagblad : dagblad voor midden Nederland. - Ochtendblad
Utrecht1863-1935
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad. Avondblad
Voortz. van: Bijvoegsel bij het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad
Voortgez. als: Utrechtsch dagblad : dagblad voor midden Nederland. - Avondblad
Utrecht1886-1935
Utrechtsch volksblad : algemeen advertentieblad
Voortz. van: Utrechtsch algemeen volks- en advertentieblad
Voortgez. als: Volksblad : algemeen nieuws- en advertentieblad
Utrecht1873-1874
Utrechtsch volksblad : nieuws- en advertentieblad voor Utrecht en omstreken
Voortgez. als: Utrechtsch nieuwsblad : nieuws- en advertentieblad voor Utrecht en omstreken
Utrecht1893
Utrechtsche avondpost : regts- en letterbode : nieuws- en advertentie-blad
Voortz. van: Avondblad : courant der stad en provincie Utrecht : nieuws- en advertentie-blad
Voortgez. als: De Nederlander : nieuwe Utrechtsche courant : (staatkundig- nieuws- handels- en advertentie-blad)
Utrecht1846-1848
Utrechtsche courant
Ook o.d.t.: Utrechtse courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extraordinaire Utrechtsche courant
Voortgez. als: Gazette d'Utrecht = Utrechtsche courant
Utrecht1797-1811
Utrechtsche courant
Zie: Gazette d'Utrecht
Utrechtsche courant
Met extra nrs. o.d.t.: Extra ordinaire Utrechtsche courant
Voortz. van: Affiches, annonces et avis divers d'Utrecht = Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht
Voortgez. als: Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad
Utrecht1813-1840
Utrechtsche courant : nieuws- en advertentieblad
Met suppl.: Zondagsblad van de Utrechtsche courant, Muzikale bloemlezing [1 okt. 1902 - ca.1907], Geïllustreerd familieblad voor de Utrechtsche courant, later o.d.t.: De illustratie [vanaf 7 jan. 1892]
Met extra nrs. o.d.t.: Inhuldigingsnr. Koningin Wilhelmina [4 sept 1890], Bezoek koningin Wilhelmina aan de stad Utrecht [10 juni 1892], Feestnr. Utrechtsche Handelsvereeniging [5 nov. 1928], en: Oranjenr. [febr. 1938]
Voortz. van: Utrechtsch nieuws- en advertentieblaadje [1884-1888]
Utrecht1889-1945
Utrechtsche exta-courant [ca. 1787-1795]
Zie: Utrechtse courant
Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad
Voortz. van: Utrechtsche courant [1813-1840]
Voortgez. als: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad
Utrecht1840-1862
Utrechtse courant
In de titel is steeds een dagaanduiding opgenomen
Utrecht1675-1711
Utrechtse courant
Met bijzondere nrs. o.d.t.: Extra-ordinaire Utrechtsche courant [1784-1795], en: Utrechtsche extra-courant [ca. 1787-1795]
Met suppl.: Utrechtsche na-courant, Bijvoegzel van de extra-ordinaire Utrechtsche courant, en: Vervolg van de Utrechtsche courant; vanaf 7 febr. 1795 met suppl.: Weeklyksche saturdagsche Utrechtsche courant
Vanaf 15 april 1774 o.d.t.: Utrechtsche courant
Voortgez. als: Stichtsche courant [1795-1796]
Utrecht1743-1795
Utrechtse courant
Zie: Utrechtsche courant
Uut Romen
4 juli 1626 o.d.t.: De jonghste brieven uyt Italien en Duytslant zijn noch niet aenghekomen
1 aug. 1626 en 5 febr. 1628 o.d.t.: Uut Weenen
Vermoedelijk voortgez. als: Tijdinghe uyt verscheyde quartieren
Amsterdamca. 1619-ca. 1628
Uut Weenen
Zie: Uut Romen